Pressmeddelanden

Solidar hjälper Barncancerföreningen att göra verklighet av Hjältarnas Hus i Umeå

2014-09-30 07:00 CEST Solidar AB Solidar stöttar byggnationen av ett Hjältarnas Hus i Umeå. Det första av sitt slag i hela Norrland. – Vi vill hjälpa alla de familjer med sjuka barn som tvingas splittras under långa perioder på grund av sjukhusvistelser. Tack vare Hjältarnas Hus kan de vara tillsammans under den svåra tiden, säger Per-Erik Heikka, Solidars koncernchef.

Konstpedagogiken står aldrig still

2014-09-29 17:13 CEST Riksutställningar KOP – nätverket för konst och publikfrågor avslutar sin verksamhet med en framåtblickande publikation. Forskning, metoder och banbrytande exempel blandas med personliga betraktelser i ett tiotal texter.

2014-09-29 17:02 CEST MSD Under ESMO 2014 presenterades för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med spridd magsäckscancer och av patienter med spridd blåscancer. 31 % respektive 24 % av de patienter vars cancer hade bedömts uttrycka biomarkören PD-L1 svarade positivt på behandling med pembrolizumab i monoterapi.

2014-09-29 15:28 CEST Svenska Mässan Välkommen till Scanautomatic och ProcessTeknik - Nordens största mötesplats för tillverkande industri - som visar automation, processteknik och hållbara lösningar i världsklass. Mässan innehåller industri- och processautomation, robotsystem, komponenter, systemintegratörer, styrsystem, processteknisk utrustning och labutrustning för industrin.

God start för Goodtechs POWER-satsning

2014-09-29 14:42 CEST Goodtech Sverige Goodtech har fått en flygande start i sin POWER-satsning genom tecknandet av ett nytt kontrakt för en komplett leverans av en ny mottagningsstation när Jemtska och Skanska bygger en ny vindpark utanför Vindeln i Västerbotten. Ordervärdet uppgår till närmare 23 miljoner svenska kronor.

STING-bolagen Expektra och Challengera på väg mot internationell succé

2014-09-29 14:16 CEST STING (Stockholm Innovation & Growth) Ett cleantech-bolag med lösningar för effektivare energisystem och ett ICT-bolag med digitala lösningar för engagerande och effektivare genomförande av affärsinitiativ − de framgångsrika startupbolagen Expektra och Challengera har gjort Take off från affärsacceleratorn STING och siktar nu på global tillväxt.

50 miljoner bilder i ArkivDigitals online-arkiv

2014-09-29 14:14 CEST Arkiv Digital AD AB Nu har ArkivDigital passerat ännu en milstolpe; 50 miljoner färgbilder av gamla böcker och andra handlingar finns nu i det digitala arkivet. Eftersom de flesta bilder innehåller ett helt bokuppslag innebär detta nära 100 miljoner avfotograferade sidor för historisk forskning.

2014-09-29 14:07 CEST Merck Serono

PROFIBUS Tester4

2014-09-29 13:48 CEST Malthe Winje Automation AB PROFIBUS Tester4 är ett unikt kraftfullt diagnosverktyg som gör omfattande tester av PROFIBUS segment under drift. PROFIBUS Tester4 kombinerar en signal-testare, ett minnesoscilloskop, en proto-kollanalysator och en simulator i ett enda verktyg.

Gifter på jobbet kan öka risken för Parkinsons sjukdom

2014-09-29 13:45 CEST Örebro universitet Att utsättas för bekämpningsmedel på arbetet kan fördubbla risken att drabbas av Parkinsons sjukdom. Grupper som arbetar med frukt och grönt löper störst risk. Det visar en ny forskningsöversikt som Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor i neurologi vid Örebro universitet, presenterar på ett seminarium anordnat av AFA Försäkring i dag.