Pressmeddelanden

2014-07-04 09:34 CEST Umeå universitet En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori pågår hela livet för den som inte får behandling. För att förbli infekterad måste bakterien anpassa sig till de förändringar som ständigt sker i magen. En ny mekanism förklarar hur en enda byggsten i bakteriens DNA möjliggör detta. Resultaten presenteras av forskare vid Umeå universitet i en ny studie i tidskriften PLoS Pathogens.

SEQR:s internationella expansion fortsätter – Finska butikskedjan Top-Sport rullar ut mobil betallösning

2014-07-04 09:23 CEST SEQR

2014-07-04 07:19 CEST Uppsala universitet Genom ett svensk-tyskt samarbete, där en ny metod och ett nytt instrument utveckats, har ett viktigt steg tagits som öppnar för helt nya analyser vid de 50 stora synkrotronljuslaboratorier som finns i världen. Detta kan ge en skjuts åt utvecklingen inom den idag så viktiga materialforskningen. Studien har nyligen publicerats i Nature Communications.

SVERKER – en långlivad svensk industrisuccé

2014-07-03 15:16 CEST Megger Sweden AB En sällan omskriven faktor i näringslivets dynamik är tillväxt som skapas i komplementindustrier till storföretagen. Megger Sweden AB är ett sådant företag. I dagarna firade företaget ett jubileum där man levererade det 20-tusende exemplaret av sin reläprovningsprodukt, Sverker, till ABB Substation.

Så här effektiv kan logistik vara

2014-07-03 14:35 CEST SSI Schäfer System International AB Med den patenterade 3D-MATRIX Solution® tar SSI Schäfer de automatiserade lagersystemen till en ny dimension. Lagring, buffring och sekvensering i ett enda system.

Ackreditering för IREB ger globala möjligheter

2014-07-03 14:21 CEST System Verification System Verification är nu ackrediterad kurshållare av IREB® Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE Foundation Level). De internationellt välkända certifikaten är en styrka för System Verifications fortsatta tillväxt.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

2014-07-03 14:13 CEST Spårvagnsstäderna Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Klimatfrågor och stålproduktion kräver minst 100 års perspektiv

2014-07-03 14:05 CEST Ruukki Sverige AB Ruukki anordnade ett seminarium och stålets och klimatfrågans långsiktiga perspektiv i Almedalen i onsdags.I panelen fanns klimatprofessor Markku Rummukainen från Lunds universitet och SMHI. Rummukainen har också varit en av Sveriges representanter i FN:s klimatpanel,

2014-07-03 11:29 CEST Uppsala universitet I stor konkurrens med andra europeiska lärosäten har Uppsala universitet tilldelats koordineringsansvaret i stipendieprogrammen INSPIRE samt LOTUS+. Programmen är Erasmus Mundus Action 2-projekt som fokuserar på Sydafrika respektive Asien och finansieras med EU-medel.

2014-07-03 11:22 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Pelago Bioscience AB har ingått ett licensavtal med GlaxoSmithKline (GSK) för användning av den patenterade CEllular Thermal Shift Assay (CETSA ™) metoden för bestämning och kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner. I avtalet ger Pelago Bioscience AB, GSK en licens till CETSA metoden för användning i läkemedelsforskning och -utveckling.