Pressmeddelanden

2015-06-26 17:26 CEST Region Skåne Söndagen den 28 juni kl 12.30 inbjuds media till en presskonferens om den enskilt största satsningen i Skåne sedan 1867.

​EMAs vetenskapliga råd: Positivt utlåtande för Perjeta som ny behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer

2015-06-26 17:10 CEST Roche AB Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att Perjeta i kombination med Herceptin godkänns för behandling av tidig HER2-positiv bröstcancer. Perjeta är idag redan standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer.

2015-06-26 16:51 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

2015-06-26 16:51 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Jord, berg och vatten är viktiga för hur människor mår och hur vårt samhälle fungerar. Mer hänsyn till de geologiska förutsättningarna i samhällsplaneringen innebär därför bättre hälsa, säkrare boenden och mer ändamålsenlig markanvändning.

2015-06-26 16:10 CEST Avfall Sverige Sverige är ett föregångsland på miljöområdet, bland annat tack vare vår framgångsrika avfallshantering. Att vi som arbetar med avfall och fjärrvärme bidrar till det gör oss stolta. Vi skapar klimat- och miljönytta långt utanför Sveriges gränser.

2015-06-26 15:51 CEST Sobi ​Biogen och Sobi meddelade idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har accepterat ansökan gällande marknadsföringstillstånd (MAA) för Alprolix® (rFIXFc), ett rekombinant faktor IX Fc-fusionsprotein under utveckling för behandling av hemofili B. Denna validering av ansökan betyder att EMA kan påbörja sin granskning.

Sommarklassiker – utvalda konserter med Göteborgs Symfoniker gratis på nätet!

2015-06-26 15:37 CEST Göteborgs Symfoniker, GSO Sommar sol och semester – och tid att hinna med allt som inte blev av under hösten och våren. Vi har ett hett tips: ett exklusivt urval konserter från 2014-2015 på GSOplay som finns tillgängliga utan kostnad under juli-augusti.

​Hon blir Vasamuseets nya chef

2015-06-26 14:07 CEST Vasamuseet Från och med i höst blir Lisa Månsson ny chef för Vasamuseet. Hon kommer närmast från Tom Tits Experiment i Södertälje där hon tidigare har ansvarat för utställnings-, program- och vetenskapsrelaterade frågor och där hon nu är tillförordnad vd.

NÄRA deltar i tävling om tillgänglighet

2015-06-26 13:39 CEST NÄRA AB personlig assistans S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset precis som Sofia kyrka, Historiska museet, Gröna Lund och Orionteatern gjorde 2014.

Eco Friends, ett unikt utbildningskoncept startar i höst.

2015-06-26 13:25 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB