Pressmeddelanden

Nyskapande skolteknik hindras av PUL

2014-08-14 08:41 CEST Lin Education Om skolan ska kunna ta steget in i framtiden krävs en översyn av lagstiftningen kring personuppgifter. Lagen är föråldrad och måste uppdateras för att skolan fullt ut ska kunna utvecklas i takt med samhället, skriver bland andra Karl Alfredsson, utvecklingschef på Lin Education.

Nytt material ska hjälpa elever med cancer

2014-08-14 08:15 CEST Barncancerfonden Nu lanserar Barncancerfonden Rätt till stöd i skolan för elever med cancer, ett informationsmaterial som ger konkreta råd till skolpersonal och vägleder i skolfrågor när en elev insjuknar i cancer. Materialet vänder sig elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare.

2014-08-14 07:01 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Örebro, som stad, har länge varit unik för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) då vi har samlat många av våra olika verksamheter här. I Örebro har myndigheten fler verksamheter än i någon annan stad i landet. Nu den 18 augusti växer vi med ytterligare en skola.

2014-08-13 20:42 CEST HISO Helsingborgsidrottens Samarbetsorganisation HISO, tillsammans med erkända Idrotts-Mästare från Helsingborg, initierar och förflyttar SOK's ledares och aktivas upprop om 'mer idrott i skolan' till ett lokalt HJÄLP-upprop i Helsingborg. Vi kallar projektet för 'hjälp till mer idrott i skolan'.

Pedagogiskt pris delades ut på Lärardagen

2014-08-13 15:18 CEST Örebro kommun På Lärardagen i Conventum 13 augusti delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris 2014. Inom kategorin grundskola gick priset till Josefin Nilsson, Navets skola. Inom kategorin gymnasieskola till Markus Karlsson, Plusgymnasiet.

2014-08-13 10:00 CEST Alingsås kommun I ett helt unikt projekt satsar nu Alingsås kommun extra på de ungas läsförståelse. Genom samarbete med bland annat den kända barnboksförfattaren Susanne MacFie från Alingsås och speciellt framtagna läroböcker, särskilda appar, skrivarkurser och deckarvandringar ska de ungas läs- och skrivarlust tas till nya höjder.

Växjös kommunala gymnasieskolor ökar i attraktivitet

2014-08-12 13:23 CEST Växjö kommun I gymnasievalet 2014 ökar Växjös kommunala gymnasieskolor i attraktivitet. I Växjö kommun är det 72,4 % av ungdomar födda 1998 som antagits till Katedralskolan, Kungsmadskolan eller Teknikum. I Kronobergs län är siffran 54,2 %.

Nu öppnar Studybuddy kontor i Göteborg

2014-08-12 10:46 CEST Studybuddy Studybuddy, ett av de största företagen inom läxhjälp, öppnar nu kontor i Göteborg för att möta den ökade efterfrågan på individanpassad läxhjälp och för att kunna hjälpa fler elever. Kontoret öppnar den 12 Augusti 2014 och innebär att betydligt fler elever kan få tillgång till individuell läxhjälp, som efterfrågas av allt fler familjer.

Öppet hus i nya Ulriksdalsskolan

2014-08-11 12:38 CEST Järvastaden AB Solna stad och Järvastaden bjuder lördagen den 23 augusti in till Öppet hus då alla intresserade är välkomna att bekanta sig med Ulriksdalsskolan. Lagom till höstterminen öppnar nya Ulriksdalsskolan med plats för 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan är miljöcertifierad och drivs i kommunal regi.

Skola utan läxor - kan det verkligen fungera?

2014-08-11 10:17 CEST Hoi Förlag AB – Läxor skapar djupa klyftor mellan barn, det är oerhört odemokratiskt att läxor fortfarande får förekomma i svenska skolor. Det säger Pernilla Alm, lärare, författare och debattör, om sin nya bok Läxfritt - för en likvärdig skola.