Pressmeddelanden

Spiltan delägare i Digilär

2015-04-30 08:14 CEST Digilär.se Investment AB Spiltan är kanske mest kända för att de äger Spiltan Fonder, som är en av landets mest populära fondförvaltare. En av Spiltans många välkända fonder är Spiltan Aktiefond Småland. Spiltan har nu också förvärvat en stor andel i Digilär AB, som har sin bas i Vaggeryd. Efter köp och nyemission har Spiltan blivit ägare till 49 procent av aktierna i företaget.

Vinnare i skrivartävling presenteras

2015-04-30 08:00 CEST Kalix kommun

Läkarmissionen stöttar insatser i Nepal

2015-04-30 07:30 CEST Läkarmissionen Lördagens jordbävning i Nepal mätte nästan 8 på Richterskalan. Stora delar av landet berörs och fattiga på landsbygden har drabbats hårt. Dödsantalet och antal drabbade fortsätter att stiga och hjälp från omvärlden är oerhört viktig. Läkarmissionen har stöttat projekt här under många år och nu även akuta insatser genom samarbetspartners på plats.

Skolaktörer i rundabordssamtal om det hätska debattklimatet på sociala medier

2015-04-30 07:26 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB Nästa vecka samlas flera stora aktörer i skolvärlden, bland annat Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges elevråd-SVEA, Sveriges Elevkårer och Friends för att diskutera det hårda klimatet bland skolmänniskor i sociala medier.

Motstridiga bilder i synen på den professionella läraren

2015-04-30 07:02 CEST Stockholms universitet Det som skolpolitiska texter definierar som en professionell lärare är inte vad lärare själva formulerar som professionalism. Tvärtom, policytexterna betonar det som lärare tycker motarbetar deras möjligheter att verka i enlighet med läraruppdraget. Det visar ny forskning från Stockholms universitet.

2015-04-29 16:30 CEST Växjö kommun Utbildningsnämnden i Växjö har beslutat att utreda om Växjö ska införa dataslöjd i kommunens skolor.

Innovativ handledare nomineras till pris för årets lärare

2015-04-29 15:52 CEST Hermods AB Natalia Viklund, handledare i matematik och naturkunskap i Hermods Vuxenutbildning, nomineras till Stockholms Stads pedagogiska pris som ”Årets lärare”. Natalia nomineras eftersom Natalia är mycket flexibel och innovativ vad gäller för att skapa en elevstyrd relation.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ​Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Jönköping i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Jönköpingsbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Jönköping med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Eskilstuna i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Eskilstunabor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Eskilstuna med omnejd.

2015-04-29 10:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris är huvudpresentatör för RIX FM Festival, som kommer till Sundsvall i sommar. Som värd för festivalen får Bris chansen att nå ut till många Sundsvallsbor och berätta om vår verksamhet. Bris vill också ge lokala företag chansen att visa sitt engagemang för barn och unga från Sundsvall med omnejd.