Pressmeddelanden

Ikväll tar 38 särskilt yrkesskickliga lärare emot meriteringsbevis

2014-06-02 10:29 CEST Arete Meritering Ikväll tar 38 Aretemeriterade lärare emot sina meriteringsbevis av Arete Meritering och utdelare Elisabet Nihlfors.

50 miljoner kronor mer till skolan i Väsby!

2014-06-02 09:05 CEST Upplands Väsby kommun Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2015-2017. Budgeten som är ett avstamp för hela nästa mandatperiod innehåller 50 miljoner kronor mer till skolan som en del av en total resursförstärkning på 100 miljoner kronor utan att skatten höjs.

Lärarens guide till bedömning och betygssättning

2014-06-02 09:00 CEST Natur & Kultur Bedömning och betygssättning är en av lärarens svåraste uppgifter och det finns inga enkla lösningar. Nya läroplaner och ett nytt betygssystem gör att en mängd praktiska frågor uppstår. Den nya boken Att bedöma och sätta betyg utgår från verkliga vardagssituationer och ger vägledning för att hitta konstruktiva lösningar på dessa utmaningar.

2014-06-02 08:55 CEST Linköpings kommun Tisdag 3 juni klockan 12.00 på Stora torget inviger Linköpings borgmästare tillsammans med gymnasieelever tre kuber där elever från tre gymnasieskolor gestaltar en mänsklig rättigheter i varje kub.

Digitalt hjälpmedel kan förbättra elevernas koncentrationsförmåga  – ny studie visar lovande resultat

2014-06-02 07:58 CEST Comfort Audio AB Alla elever lider om skolmiljön är stökig och högljudd men speciellt utsatta är elever med koncentrationssvårigheter. Nu visar en studie* genomförd av audionomen Anna K Lejon, att digitala hörselhjälpmedel kan fungera för att förbättra elevers inlärningsförmåga i klassrummet.

Världskonferens lockar 150 deltagare från över 20 länder

2014-06-02 07:30 CEST Högskolan Väst Mellan den 2-4 juni arrangerar Högskolan Väst en global konferens inom högskolans profilområde Arbetsintegrerat lärande, AIL. Konferensen lockar deltagare från länder som Japan, USA, Kanada, Thailand, Storbritannien, Australien, Sydafrika och Nya Zeeland och mer än 30 föredrag hålls kring aktuell forskning.

2014-06-01 10:55 CEST Friskolornas riksförbund Miljöpartiet har vid sin kongress beslutat att inga som driver en fristående förskola eller skola ska ha möjlighet till vinstuttag i någon grad, samt att allt eventuellt överskott ska återinvesteras. Friskolornas riksförbund ser att friskolor som idag drivs som aktiebolag står inför en osäker framtid om förslaget blir verklighet.

Nu varnar också BUP för missbruk av ADHD-droger

2014-05-30 21:23 CEST KMR Det tog tid, men nu inser också företrädare för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), att deras utskrivning av ADHD-droger leder till allvarliga missbruksproblem.

2014-05-30 10:21 CEST Digilär.se Fem forskare, testpaneler, innovativa funktioner och mängder av nya digitala redskap är en del av Digilärs projekt som tar den digitala pedagogiken till en ny nivå. Miljonbidraget från Post- och Telestyrelsen har möjliggjort Digilärs omfattande satsning som underlättar för elever med inlärningssvårigheter.

2014-05-30 09:56 CEST Karlshamns kommun Den 5 juni klockan 15.30 i Rådhussalen bjuder Karlshamns kommun in till pressträff där kommunen kommer att presentera sin första grupp med förstelärare inom grundskolan och gymnasiet. Samtliga utsedda förstelärare kommer att finnas tillgängliga för en presentation och fotografering.