Pressmeddelanden

9 000 elever i Uppsala län får läromedel inom hållbar utveckling.

2014-10-21 08:05 CEST Svenska Kunskapsförlaget Landstinget Uppsala och lokala företag i Uppsala län ger över 9 000 elever möjligheten att få unika läromedel inom hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är en rolig och inspirerande serie läromedel om miljö och hållbar utveckling. Serien består av tre steg och är avsedd för grundskolans årskurser 4 till 6. Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget.

Höstlov med Monsterklubben!

2014-10-20 17:41 CEST Marabouparken Häng med på Monsterklubbens Höstlov som i år inspireras av musik! Monsterklubben är samlingsnamnet för konsthallens lov- och helgverksamhet och riktar sig till barn från 6 år och uppåt, fritids och familjer.

2014-10-20 16:48 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Ett svårlöst dilemma som fått allt mer uppmärksamhet, är den växande grupp elever som under långa perioder sitter hemma, istället för att gå i skolan. Det handlar inte om att dessa elever skolkar genom att dra runt på stan, beteendet och orsaken är oftast en helt annan. Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolorna specialpedagogiskt stöd, baserat på erfarenhet, för att hjälpa eleverna tillbaka.

En utemiljö som bidrar till högre koncentrationsförmåga hos barn

2014-10-20 14:52 CEST Teknologisk Institut Lekplatser som kittlar fantasin, som är attraktiva för både små och stora barn. En utemiljö som bidrar till mer fysiskt aktiva barn som får lättare att koncentrera sig och som sover gott om natten.

2014-10-20 09:49 CEST Uppsala universitet Vid förra sekelskiftet hade skolflickor en betydligt modernare syn på jämställdhet än de jämnåriga pojkarna. Flickorna ville bryta sig ur den traditionella kvinnorollen och ta mer plats i samhället, medan skolpojkarna redan då tyckte att kvinnorörelsen ”gått för långt”. Det visar en ny avhandling av utbildningshistorikern Sara Backman Prytz vid Uppsala universitet.

11 500 elever i Östergötland får läromedel inom hållbar utveckling.

2014-10-20 08:05 CEST Svenska Kunskapsförlaget Östgötatrafiken och lokala företag i Östergötlands län ger över 11 500 elever möjligheten att få unika läromedel inom hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är en rolig och inspirerande serie läromedel om miljö och hållbar utveckling. Serien består av tre steg och är avsedd för grundskolans årskurser 4 till 6. Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget.

6 000 elever i Norrbotten får läromedel inom hållbar utveckling.

2014-10-20 08:05 CEST Svenska Kunskapsförlaget Sparbanken Nord och lokala företag i Norrbottens län ger över 6 000 elever möjligheten att få unika läromedel inom hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är en serie läromedel om miljö och hållbar utveckling. Serien består av tre steg och är avsedd för grundskolans årskurser 4 till 6.Förlaget bakom Natur & Miljöboken är Svenska Kunskapsförlaget.

2014-10-20 08:00 CEST Alingsås kommun Elever från Alingsås gymnasie- och högstadieskolor kommer på onsdag att vara förband åt raparen Petter, när han uppträder och föreläser för närmare 2 400 alingsåselever i Estrad.

2014-10-20 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten I Sverige har vi allmän skolplikt och föräldrar är skyldiga att se till att deras barn går i skolan. Men trots det finns det en grupp barn och unga som sitter hemma i långa perioder. Nu startar Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges kommuner och Landsting och Skolinspektionen en gemensam satsning på att vända frånvaro till närvaro.

Elever om kultur i skolan på Rotarys lunchmöte

2014-10-18 08:00 CEST Nätverket Lindekultur På måndag (20 oktober) deltar en klass från Björkhagaskolan (årskurs 2) med lärare Eva Sjönneby på Rotarys öppna lunchmöte i Lindesberg för att berätta om hur de arbetar med kultur i skolan.