Pressmeddelanden

Antalet elever mer än fördubblades vid Häggviks Gymnasium

2015-01-28 14:29 CET Utvecklingspedagogik Sverige AB ​ Läsåret 2013/2014 startade Häggviks Gymnasium ett gymnasium för ungdomar inom autismspektrum. Intresset för skolan har varit mycket stort och antalet elever mer än fördubblades till detta läsår.

2015-01-28 10:52 CET Örebro universitet Det finns inget stöd för att tidiga betyg ger bättre studieresultat. Det verkar tvärtom vara så att låga betyg kan påverka elevers självbild och leda till att svagare elever fastnar i en negativ spiral som är svår att bryta. Det visar en stor forskningsöversikt som Örebroprofessorn Christian Lundahl har tagit fram på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Future City är igång

2015-01-28 10:47 CET Future City I år tävlar 36 skolor med 1 620 elever i årskurs 6-9 i Future City 2014/2015. De arbetar med samhällsbyggnad i Minecraft, uppsats och modell för att tävla om en plats i finalen den 20 maj på Tekniska museet i Stockholm.

Fyra östgötaskolor tävlar i Future City

2015-01-28 10:19 CET Future City Folkungaskolan från Linköping, Ekholmsskolan från Linköping, Kunskapsskolan från Linköping, och Rudolf Steinerskolan från Norrköping, är fyra av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Varlaskolan och Montessoriskolan Älvkullen tävlar i Future City

2015-01-28 10:14 CET Future City Varlaskolan, Kungsbacka, och Montessoriskolan Älvkullen, Kungälv, är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Teg Centralskola, Umeå, tävlar i Future City

2015-01-28 10:12 CET Future City Teg Centralskola, Umeå, är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Hortlax skola tävlar i Future City

2015-01-28 10:07 CET Future City Hortlax skola är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Sörbyskolan, Gävle, tävlar i Future City

2015-01-28 10:04 CET Future City Sörbyskolan, Gävle, är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Vargbroskolan, Storfors, tävlar i Future City

2015-01-28 09:58 CET Future City Vargbroskolan, Storfors, är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.

Södra skolan, Katrineholm, tävlar i Future City

2015-01-28 09:52 CET Future City Södra skolan, Katrineholm, är en av de 36 skolor som deltar i Future City 2014/2015 - tävlingen där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad.