Pressmeddelanden

Övergrepp mot romer – i historien och i dag

2014-03-21 08:04 CET Forum för levande historia Forum för levande historia genomför en flerårig satsning för att uppmärksamma hur romer diskriminerats och förföljts i historien och fram till våra dagar. I samarbete med romer producerar myndigheten skolmaterial och utställningar samt ordnar studieresor, fortbildningar och en forskningskonferens.

Dags sätta fokus på järnvägsutbildningarna

2014-03-20 15:00 CET Nässjö Näringsliv AB Flera tongivande aktörer med koppling till den järnvägsrelaterade branschen markerar i en debattartikel vikten av att branschen tillförs fler personer med rätt utbildning och kompetens. Det framhåller bland annat VD Klas Wåhlberg, Bombardier och VD Christel Wiman, Bombardier samt SRSF (Swedish Rail Skill Forum). Argumenten vässas inför ett seminarium i Nässjö där bl a näringsministern medverkar.

VRE Education inleder samarbete med Elevsupport

2014-03-20 14:49 CET VRE Education AB

Sanoma Utbildning släpper nytt läromedel

2014-03-20 13:50 CET Nässjö Näringsliv AB Nästa vecka släpps de två första böckerna i den nya matematikserien "Koll på matematik". Läromedlet riktar sig till lågstadie- och mellanstadieelever och bakom materialet står fyra kvinnor, med alla rötter från Nässjö. Eva, som är en av författarna, tilldelas i år det stora Ingvar Lindqvistpriset av Kungliga Vetenskapsakademin i närvaro av kungaparet.

Levande historia på Skolledarkongressen i Göteborg

2014-03-20 13:10 CET Forum för levande historia Forum för levande historia deltar på Nordiska Skolledarkongressen för att visa vilken resurs myndigheten kan vara inom ämnen som demokrati och alla människors lika värde.

2014-03-20 09:00 CET Västerås stad Den 22–26 mars får skolor och förskolor i Skultuna kommundel besök av lärare från Nederländerna och Frankrike. Besöket är en del i EU Comeniusprojektet Where words fail, music speaks, som är inne på sitt andra och sista år.

Här satsas det på elever med läs- och skrivsvårigheter

2014-03-20 08:36 CET Inläsningstjänst Utbildning och Media i Stockholm AB En tredjedel av Sveriges kommuner ger alla sina elever med läs- och skrivsvårigheter fri tillgång till inlästa läromedel.

2014-03-20 07:00 CET Medborgarskolan Medborgarskolan lämnar sina gamla lokaler på Hospitalstorget och flyttar till nya, ändamålsenliga och fräscha lokaler på Mjärdevi samt till lokaler på Storgatan! Första flyttlasset går i månadskiftet maj/juni och det stora flyttlasset går i augusti!

2014-03-19 13:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Regeringen har beslutat att förlänga Greger Bååths förordnande som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten med tre år, till och med den 31 mars 2017. - Det känns bra och stimulerande. Skolans utveckling är av stor vikt för hela vårt samhälle och att få arbeta inom ett sådant arbetsområde är verkligen en förmån, säger Greger Bååth.

Genuint intresse för matematik tar Pernilla tillbaka till Trollhättan

2014-03-19 10:45 CET Innovatum Pernilla Falck är uppvuxen i Trollhättan och blev tidigt inspirerad av mellanstadielärare Ulla Gustavsson på Lextorpskolan. Idag arbetar hon som lärare i Stockholmsområde och Sydafrika men också som läromedelsförfattare och anlitad föreläsare. Den 20 mars besöker Pernilla Innovatum för att inviga den nya aktiviteten Mattebanorna.