Pressmeddelanden

Industrin behöver en skola som når kunskapsmålen

2015-06-25 14:41 CEST Grafiska Företagen

​Signe är barnens röst i Almedalen

2015-06-25 08:45 CEST Majblommans Riksförbund Majblommans knattereporter intervjuar partiledarna om barns rätt till ett bra sommarlov I över tio år har Majblomman representerats av Almedalens yngsta men viktigaste journalist, som frågat ut riksdagens partiledare om barns rättigheter. I år heter vår knattereporter Signe Hjellström.

Skolbibliotek som en självklar rättighet och kompetenskälla för elevers utveckling

2015-06-24 16:12 CEST Teknologisk Institut Skolbiblioteken har fått mycket uppmärksamhet senaste tiden och det diskuteras om huruvida alla elever har möjlighet till den tillgång och kvalitet av skolbibliotek som utlovats. Skolbiblioteken måste ses som en viktig resurs för att kunna uppnå ett gemensamt engagemang gentemot elevernas lärande och måluppfyllelse.

HSB Skåne deltar i ungdomsprojekt i Kristianstad

2015-06-24 14:56 CEST HSB Regionalt Sommarprojektet Aktiv Sommar Challan har nu dragit igång och på gården till brf Sting och brf Charlottsborg i Kristianstad arbetar 17 högstadieelever med olika projekt. Under två veckor får elever i årskurs 8 och 9 från Slättängskolan chansen att arbeta med olika projekt i områdena brf Sting och brf Charlottsborg.

2015-06-24 13:26 CEST Lidköpings kommun I mitten av april varslade Lidköpings kommun 16 lärare. Anledningen var Skollagens legitimationskrav som börjar gälla 1 juli 2015. Kravet handlar om att endast legitimerade lärare får ansvara för undervisningen och sätta betyg i skolan. Nu dras varslet tillbaka då kommunen hittat lösningar för alla 16 som var varslade.

2015-06-24 10:15 CEST Misa AB Hur hjälper vi unga människor ut i ett arbetsliv? På dagens agenda i samhällsdebatten talas det mycket om den stora mängd unga som har svårt att komma ut och etablera sig i arbetslivet. Misas medarbetare är inbjudna att föreläsa på SVN seminarium den 29 juni och ämnet för seminariet är: "Plats för lärande – samarbete mellan näringsliv och skola? Vad tjänar vi på det?"

Digiversitet tar plats i Stockholm Väst

2015-06-24 09:24 CEST Järfälla kommun Startskottet har gått för Järfälla kommun och fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs gemensamma projekt att utveckla framtidens lärosäte i Stockholm Väst. Under tisdagen arrangerades seminariet "Plats för digiversity" - ett samtal och dialog om utvecklingen av nydanande läromiljöer för högre studier. Deltog gjorde bland andra ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Almedalsveckan: Rätt till delaktighet i skola och på jobbet trots hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter

2015-06-24 08:06 CEST Comfort Audio AB Välkommen på vårt seminarium under Almedalsveckan: "Alla har rätt att vara delaktiga i skolan och på arbetsplatsen – även elever och vuxna med hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter." Hur ser det ut idag och vad kan vi göra?

Bris har öppet hela sommaren

2015-06-23 14:36 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Bris kuratorer tar inte sommarlov. Hela sommaren kan barn och unga få stöd via telefon, mejl och chatt. Många behöver stöd när skolan, elevhälsan och sociala myndigheter har semester. – Ett vanligt ämne är myndighetskontakter, där barn och unga hör av sig till Bris när det professionella nätverk de annars har kring sig pausar under sommaren, säger Kattis Ahlström, Bris generalsekreterare.

2015-06-23 13:52 CEST Magelungen Utveckling AB Vi är här i Almedalen! Vi ska prata om medarbetarägda företag, om hållbara familjehemsplaceringar, om Social Impact Bonds, om Hemmasittare, om hur vi kan skapa en skola för alla, om vad som skall till för att öka kvaliteten för unga i samhällsvård och om kvalitet i upphandlingar