Pressmeddelanden

Högt betyg för Högskolan Västs socialpedagogiska utbildning

2014-06-25 08:54 CEST Högskolan Väst Utbildningen till socialpedagog vid Högskolan Väst håller hög kvalitet. Det står klart efter att resultatet av Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets utbildningar inom socialt arbete och socialpedagogik publicerats idag. UKÄ ger socialpedagogiken vid Högskolan Väst omdömet ”Hög kvalitet”.

2014-06-25 07:30 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Med anledning av gårdagens riksdagsbeslut om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden sitt gemensamma tillgänglighetspaket till statssekreterare Bertil Östberg idag den 25 juni kl 15.00, på Utbildningsdepartementet.

Väsentligt förbättrade skolresultat i Upplands-Bro

2014-06-25 05:00 CEST Upplands-Bro kommun Skolan i Upplands-Bro fortsätter att bli bättre. De preliminära siffrorna från årets betygsresultat visar på fina resultat för eleverna i årskurs 9 i Broskolan, Hagnässkolan och Ekhammarskolan. Det genomsnittliga meritvärdet är 230,3 vilket är det bästa resultat som uppnåtts de senaste tio åren. Fler elever är behöriga till gymnasiet och det är färre som har F i något ämne.

Fler förskollärare per barn i Väsby än enligt Skolverkets statistik

2014-06-24 18:00 CEST Upplands Väsby kommun Antalet barn per årsarbetande inom förskolan är 5,9 i Upplands Väsby. Skolverket presenterade ett underlag på 6,4 barn/årsarbetande, vilket är baserat på felaktigt underlag som de mottagit från kommunen. Barngruppernas korrekta antal är 19 barn istället för redovisade 21.

Familjeteater i Marabouparken!

2014-06-24 09:00 CEST Marabouparken I sommar arrangerar Sundbybergs stad och Marabouparken konsthall barnteater för hela familjen. Teater Lilla Parken spelar vid fem tillfällen showen Kråkans Kramar i Marabouparken, en föreställning som är cirka 30 minuter lång och rekommenderas från 3–100 år!

2014-06-24 08:00 CEST Sjöbo kommun Musiklabbet är ett nytt och roligare sätt att lära sig grunderna inom musik genom rytmik, sång, spel och rörelse och där man får prova på flera olika instrument. Musiklabbet riktar sig till nybörjare i åldrarna 6-8 år, alltså de som går i grundskolans förskoleklass till och med år 2.

Samtida kinesiskt tuschmåleri – höstens stora utställning på Nordiska Akvarellmuseet / 28.9 2014 – 25.1 2015

2014-06-24 08:00 CEST Nordiska Akvarellmuseet Nordiska Akvarellmuseet är ett av de första europeiska museerna som visar en samlingsutställning med samtida kinesiskt tuschmåleri. Utställningen lyfter fram tretton världsberömda konstnärer som använder sig av såväl den traditionella tuschtekniken som ett experimentellt skapande.

China’s Changing Landscape – Contemporary Chinese Ink Painting at the Nordic Watercolour Museum / 28 September, 2014 - 25 January, 2015

2014-06-24 07:40 CEST Nordiska Akvarellmuseet The aim of the exhibition China’s Changing Landscape, which opens at the Nordic Watercolour Museum 28th of September, is to demonstrate the width and power of contemporary Chinese ink painting.

2014-06-24 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Nästa år kan vi ha en lag där bristande tillgänglighet i alla skolformer är en grund för diskriminering. Specialpedagogiska skolmyndigheten arrangerar ett seminarium i Almedalen för att öka medvetenheten om vikten av att göra förskolors och skolors verksamhet tillgängliga och hur det bidrar till att öka barns och elevers trygghet och måluppfyllelse.

Pressinbjudan. Ny rapport: Stadsutveckling med samverkan

2014-06-23 19:28 CEST Mälardalsrådet Pressinbjudan 1 jul 14:15-15:45 Almedalen STADSUTVECKLING MED SAMVERKAN, ny rapport som visar goda exempel från Stockholm-Mälardalen där stadsplanering med kultur varit framgångsrikt. - Presentation Joakim Sternö, Volante research med kommentarer från Maria Fors, VD/Cityledare Västerås.