Dokument

Radisson bästa hotell – Max bästa restaurangkedja när ServiceScore® 2013 delas ut!

2013-04-10 20:00 CEST ServiceScore När vinnarna i ServiceScore® 2013 korades den 10:e april var det en ny vinnare som vann priset som bästa företag alla kategorier – Systembolaget. På andra plats alla kategorier kom Radisson som också vann kategorin bästa hotellkedja. Inom kategorin bästa restaurang- och snabbmatskedja vann Max.

Resultat och utfall ServiceScore® 2013

2013-04-10 20:00 CEST ServiceScore Inom de olika kategorierna finns stora skillnader mellan de undersökta företagen. Bland vinnare återfinns monopolföretag som Systembolaget, Skatteverket som har till uppgift att säkerställa vår skatt och lågprisföretag som Kjell & Co. Handelsbanken, Telia och ICA visar att det mycket väl går att kombinera att vara mycket stora företag med att ge kunderna en god upplevd service.

Program Stora Tillväxtdagen

2013-04-09 09:00 CEST Tillväxtverket

UR:s Rektorsbarometer: Rektorn och det fria skolvalet

2013-03-21 08:40 CET UR - Sveriges Utbildningsradio AB Bara 16 procent av rektorerna anser att det fria skolvalet har haft en positiv effekt på elevernas måluppfyllelse visar UR:s Rektorsbarometer. Undersökningen visar också att det finns ett stort stöd för att intagningen av elever ska styras hårdare. Och 64 procent menar att en större blandning av elever med olika etnisk eller social bakgrund skulle leda till att fler elever når kunskapsmålen.

Example of attendees

2013-03-20 18:14 CET Sustainable Brand Insight

Synas konjukturbarometer januari 2012-februari 2013.

2013-03-18 09:15 CET SYNA AB Utvecklingen av utslag i mål om betalningsförelägganden januari 2012-februari 2013.

Entreprenörskapsbarometern 2012

2013-03-14 11:00 CET Tillväxtverket

Magisteruppsats om synen på hyresrätt kontra bostadsrätt i media

2013-03-13 12:09 CET Hyresgästföreningen Emelie Hane-Weijman Jansson, doktorand vid Umeå universitet, har på uppdrag av Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna i sin magisteruppsats undersökt hur hyresrätten och hyresgäster beskrivs i media. Bostadsrätten framställs som ett hem som man aktivt valt medan hyresrätten beskrivs som en bostad där man snarare hamnar. Hyresgäster utmålas ofta som förlorare.

Om Sustainable Brand Index (tidigare Sustainable Brands)

2013-03-12 19:22 CET Sustainable Brand Insight Sustainable Brand Index™ är Skandinaviens största varumärkesundersökning om hållbarhet, en årlig mätning av konsumenternas uppfattning avseende de största varumärkena i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

2013-03-12 18:52 CET Relacom AB I dag spelar tillgången till internet och mobiltelefonen en nästan lika stor roll. Det visar en undersökning om svenska folkets beroende av olika typer av infrastuktur, som konsumentinformationsföretaget Cint har genomfört på uppdrag av Relacom.