Dokument

Ranking Denmark - Sustainable Brand Index™ 2014

2014-03-31 08:15 CEST Sustainable Brand Insight

Om Sustainable Brand Index 2014

2014-03-31 07:30 CEST Sustainable Brand Insight

Årets insats - nomineringar & kriterier

2014-03-24 10:43 CET Sustainable Brand Insight

Årsrapport bemanningsbranschen 2013

2014-03-18 16:24 CET Bemanningsföretagen Årsrapport Bemanningsbranschen 2013, antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

Kunders kritik mot banker februari 2014

2014-03-12 16:30 CET Finansförbundet Det är tredje året i rad som Finansförbundet genomför en undersökning bland medlemmar med anledning av kunders kritik mot banker. Den nu aktuella undersökningen genomfördes i februari 2014 och skickades till 2 600 medlemmar, av vilka 980 har svarat.

Bostad för alla - Vem tar ansvar för att alla får en bostad? Ny rapport från Hyresgästföreningen, SKL, SABO och Fastighetsägarna

2014-03-12 10:00 CET Hyresgästföreningen Ansvaret för de bostadssociala frågorna ligger på landets kommunledningar. Men för att det ska fungera krävs en god organisation och genomtänkta samarbeten. Först när det är på plats kan övriga aktörer bidra till arbetet. Det är en av slutsatserna i rapporten Bostad för alla – vem tar ansvar för att alla får en bostad? utgiven av Hyresgästföreningen, SABO, SKL och Fastighetsägarna.

Women in business - from classroom to boardroom

2014-03-07 08:40 CET Grant Thornton Grant Thornton har tagit fram en rapport om kvinnor i högsta ledningen, en undersökning gjord med 6700 företagsledare i 45 länder. Rapporten innehåller även uppgifter från andra källor om kvinnors representation från klassrum till styrelserum.

Bemanningsindikatorn Q4 2013

2014-03-05 10:38 CET Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året. Se vår information på: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/en-vaexande-strategisk-hr-partner-foer-industri-och-samhaelle-968522

Ipsos Opinionsmonitor februari 2014

2014-02-13 11:51 CET Ipsos Sweden AB Ipsos opinionsmonitor analyserar opinionen och beskriver trenderna i svensk politik. Rapporten bygger på de undersökningar som Ipsos genomför åt Dagens Nyheter och innehåller bland annat nya siffror om regeringsfrågan.

Rapport om  ungdomars tobaks- alkohol och drogvanor i Järfälla kommun

2014-02-12 09:00 CET Järfälla kommun