Dokument

Vårdrapporten - kortfattad PowerPointpresentation

2014-05-05 09:59 CEST Bemanningsföretagen

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

2014-05-05 09:56 CEST Bemanningsföretagen Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

DN/Ipsos Allmänheten om ekonomiska resurser till försvaret maj 2014

2014-05-01 05:34 CEST Ipsos Sweden AB DN/Ipsos Allmänheten om ekonomiska resurser till försvaret maj 2014

Ny rapport från Hyresgästföreningen: Ett land fullt av bostadsköer

2014-04-22 12:01 CEST Hyresgästföreningen Drygt 2,5 år, eller 32 månader, så länge får den köa som vill ha en hyresetta i Sverige. För den som behöver en fyra är kötiden generellt i Sverige 41 månader, alltså cirka 3,5 år. Längst är köerna i Stockholm, Uppsala, Halland och Norrbottens län. Det visar Hyresgästföreningens rapport ”Ett land fullt av bostadsköer” där längden på landets bostadsköer för första gången har sammanställts.

Google mest inflytelserika företaget

2014-04-17 10:11 CEST Ipsos Sweden AB

Resultatet av Sifos undersökning 2014

2014-04-08 15:18 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Frågan som Sifo ställt till svenska folket lyder: ”Hur många procent av Sveriges energianvändning tror du att bioenergin står för? Bioenergi består av trädbränsle, pellets, torv sopor, biogas, etanol med mera”. Det rätta svaret är 32 procent. Frågan ställdes den 29/1 - 4 /2 2014 i Sifos telefonbuss till 1000 personer, 500 män och 500 kvinnor. Resultatet presenteras i Bioenergi nr 2-2014.

Rapport: Avicii genererade närmare 45 miljoner kronor till Stockholmsregionen

2014-04-02 07:00 CEST Stockholm Visitors Board Arenaevenemang lockar turister och genererar både jobb och intäkter för hela Stockholmsregionen. Avicii-konserten på Tele2 Arena den 1 mars i år genererade intäkter på närmare 45 miljoner kronor, vilket motsvarar 32 arbetstillfällen på helårsbasis. Det visar en turistekonomisk kalkyl som genomförts på uppdrag av Stockholm Visitors Board.

MMS rapport över TV-året 2013

2014-04-01 13:59 CEST MMS

Rapport om lokala servicelösningar 2014

2014-04-01 11:30 CEST Tillväxtverket Rapport om lokala servicelösningar 2014

Sustainable Brand Index 2014 - Officiell Rapport

2014-03-31 18:05 CEST Sustainable Brand Insight