Dokument

Rutinaktivitetsteorin

2014-11-20 15:38 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av den så kallade rutinaktivitetsteorin som Cohen & Felson formulerade 1979. Teorin utgår från att tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att ett brott ska kunna ske. Det måste finnas motiverade gärningspersoner, tillgängliga objekt och avsaknad av kapabla väktare. Teorin utgör grunden för så kallad situationell prevention.

Small Voices Big Dreams 2014

2014-11-20 08:00 CET Barnfonden I undersökningen Small Voices Big Dreams 2014 får barn själva ge sin syn på barns rättigheter.

Nationellt brottsförebyggande program

2014-11-19 06:43 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller ett nationellt brottsförebyggande program vid namn Från ord till handling. En viktig ingrediens i det brottsförebyggande programmet är att försöka klara ut vilken förmåga i form av kunskap, kompetens, resurser, organisation etc. som egentligen krävs av kommunerna och polisen för att fullgöra sitt brottsförebyggande uppdrag.

Tretton myter om brott & (o)trygghet

2014-11-13 22:27 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av 13 vanliga föreställningar och myter om brott och (o)trygghet.

MMS Webb TV-rapport oktober 2014

2014-11-13 15:00 CET MMS

Tolv myter om brott & (o)trygghet i Sverige

2014-11-12 11:02 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller tolv vanliga föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige.

Sweden Technology Fast 50 2014

2014-11-12 08:02 CET Deloitte Sweden Technology Fast 50 är Sveriges enda oberoende ranking av de 50 snabbast växande teknologiföretagen i Sverige och samtidigt en årlig utmärkelse till dessa företag. Dessutom finns kategorin Rising Stars som fokuserar på ganska nystartade företag med snabb tillväxt och en potential att bli morgondagens Fast 50. Liknande rapporter publiceras i 20 länder globalt av Deloitte.

Bilaga: Tidigare mätningar - Svenska folkets förtroende för partiledarna

2014-11-03 14:05 CET Ipsos Sweden Bilaga till DN/Ipsos undersökning om förtroendet för partiledarna, oktober 2014

DN/Ipsos Förtroendet för partiledarna - Kraftigt ökat förtroende för Centerpartiets Annie Lööf

2014-11-03 14:02 CET Ipsos Sweden Förtroendet för Annie Lööf ökar kraftigt i DN/Ipsos mätning av förtroendet för partiledarna. Efter att ha legat i princip still sedan 2012 på nivåer strax under 20% så ökar andelen väljare som uttrycker förtroendet för Annie Lööf till 33%, en statistiskt säkerställd ökning.

Våld i nära relationer - en lägesbeskrivning

2014-10-31 11:34 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av de problem som den särskilda utredaren Carin Götblad menar finns inom området våld i nära relationer. Dokumentet innehåller citat hämtade från betänkandet Våld i nära relationer - en folkhälsofråga (SOU 2014:49).