Dokument

Informationsblad - Sustainable Brand Index™ 2013

2013-07-02 17:26 CEST Sustainable Brand Insight - Vad är Sustainable Brand Index™? - Vad är ett Sustainable Brand? - Marknadens utveckling - Våra fyra beteendegrupper - Ranking 2013

Extract from Sustainable Brand Index 2013 - Market Report

2013-07-02 16:34 CEST Sustainable Brand Insight Ett utdrag ur Market Report 2013. Går att köpa inom Skandinavien.

2013-06-30 10:27 CEST Almega Demoskopundersökning om jobbpotentialen med senior-RUT

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö - , energi - och klimatfrågor

2013-06-28 12:05 CEST Fortum Sverige AB

GENERATIONSGAPET – OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS EN ERGI

2013-06-28 12:05 CEST Fortum Sverige AB

Turismens årsbokslut 2012

2013-06-28 10:30 CEST Tillväxtverket

Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad

2013-06-26 10:00 CEST Hyresgästföreningen Rapporten, Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad, är skriven av Nima Sanadaji på uppdrag av Hyresgästföreningen. Den visar att rörligheten på arbetsmarknaden spelar en avgörande roll för kompetensförsörjning, företags innovationskraft, sysselsättningen och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar.

Rapport Framtidens boende

2013-06-25 08:00 CEST CMA Research AB

Ombildningsrapport Malmö 2013

2013-06-24 10:20 CEST Colliers International AB Colliers har sammanställt en rapport som visar gjorda ombildningar i Malmöregionen mellan 2011 och 2013. Colliers har ett dedikerat team som jobbar med ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. På fastighetsägarens uppdrag hanterar vi hela ombildningsprocessen från första mötet till slutförd affär. Colliers arbetar aktivt och drivande och alltid med stor respekt gentemot hyresgästerna.

Antalet betalningsförelägganden jan-maj 2013

2013-06-24 09:12 CEST SYNA AB Antalet betalningsförelägganden för företag jan-maj 2013 i respektive län.