Dokument

Företagsklimat 2013, Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Företagsklimat 2013, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövande gentemot företag, Helsingborgs stad

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, del Helsingborgs stad.

Insikt 2013 - Helsingborgs stad

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Presentation av Insikt 2013, Helsingborgs stad

Företagsklimat 2013, Insikt, Helsingborgs stad

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad

Ipsos Global Top Cities Survey

2013-09-05 08:53 CEST Ipsos Sweden AB Läs mer om resultatet i bifogat material.

Snabbt behöver inte vara bra! Stresstest av kommuner

2013-08-29 09:25 CEST ServiceScore När en kundtjänst eller kundservice ska utvärderas sker detta ofta utifrån tre nyckeltal. Dessa är tillgänglighet, bemötande och kompetens. Att svara snabbt verkar vara det som gäller för många - men vad är ett snabbt svar utan innehåll värt? Vi har testat landets 290 kommuner och det finns ett resultat.

Hur skapas serviceupplevelser för kommunens kunder?

2013-08-29 09:00 CEST ServiceScore Hur bra eller dåliga serviceupplevelser en kund får bygger på vilka förväntningar som finns på kontakten med kommunen. Dessa förväntningar skapas även utifrån den service som ges av andra företag, myndigheter och organisationer. Det räcker inte med att vara tillgänglig - kunderna vill ha lösningar på sina problem och dessutom få ett trevligt bemötande!

Uppfölning av rapporten "Myndighetslabyrinten"

2013-08-28 08:01 CEST Misa AB Vad hände sedan? Uppföljning av Rapporten ”Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.” Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta.

EMEA Occupier Survey 2013

2013-08-20 17:42 CEST Colliers International AB

Våra arenor: Opinion & Värderingar

2013-08-14 13:34 CEST Demoskop AB Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster. Vi hjälper företag och organisationer att tolka utvecklingen, följa förändringar i opinioner och värderingsmönster samt bedöma hur samhällsdebatten kan drivas.