Dokument

Inbjudan till pressträff på FEM, en av Europas största konferenser om gruvor och prospektering
Mångfaldsbarometern 2013 - rapport om studien

2013-10-14 18:31 CEST Högskolan i Gävle Rapport från den nionde studien av Mångfaldsbarometern, som sedan 2005 årligen mäter svenskarnas attityder till etnisk mångfald. Från och med 2013 ansvarar Högskolan i Gävle, avdelningen för socialt arbete och psykologi, för studien. Tidigare är det Uppsala universitet som svarat för undersökningen.

Program för Grundvattendagarna 16-17 oktober 2013 i Lund
Unga i och om framtidens idrottsorganisering

2013-10-09 08:17 CEST Riksidrottsförbundet Varför idrottar ungdomar i en förening? Eller varför gör de inte det? Och hur skulle de vilja att föreningsidrotten var organiserad för att börja eller stanna kvar? De frågorna tar idrottsforskaren Susanna Hedenborg upp i Riksidrottsförbundets rapport. Hon har pratat med 182 gymnasieungdomar där sammanhållning, glädje och flexibilitet är tre nyckelord och drivkrafter.

Ipsos Opinionsmonitor september 2013

2013-10-08 13:59 CEST Ipsos Sweden AB

Faktablad från Naturvetarnas rapport Alla bestämmer, ingen bestämmer

2013-09-27 06:45 CEST Naturvetarna Detta är ett faktablad till Naturvetarnas rapport Alla bestämmer, ingen bestämmer. Läs och ladda ner rapporten här: http://naturvetarna.se/Global/Naturvetarna_tycker/Rapporter/Alla%20best%C3%A4mmer_%20ingen%20best%C3%A4mmer_Na%202013.pdf

Rapport: Alla bestämmer, ingen bestämmer

2013-09-27 06:34 CEST Naturvetarna Otydlig ledning, parallella beslutsystem och dåliga karriärvägar för den som vill bli chef. Så ser ledarskapet ut i högskolan enligt Naturvetarnas undersökning bland de som jobbar inom akademin på lärosäten med naturvetenskapliga utbildningar. Om Sverige ska vara ett framgångsrikt utbildnings- och forskningsland måste högskolan våga leda är rapportens slutsats.

Företagsklimat 2013, Insikt - en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting

Företagsklimat 2013, en servicemätning av kommunernas myndighetsutövande gentemot företag, Helsingborgs stad

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, del Helsingborgs stad.

Insikt 2013 - Helsingborgs stad

2013-09-10 10:00 CEST Helsingborgs stad Presentation av Insikt 2013, Helsingborgs stad