Dokument

En rapport om klotter

2015-02-09 09:27 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Denna rapport innehåller en kunskapsöversikt beträffande brottsförebyggande åtgärder mot klotter samt vilka begränsade erfarenheter som kan dras av införandet av lagliga graffittiväggar.

Om Nattaro Safe

2015-02-05 13:34 CET Nattaro Labs AB Nattaro Safe är en patenterad uppfinning från Nattaro Labs. Produkten klassas som bekämpningsmedel och är godkänd av Kemikalieinspektionen. Den aktiva substansen heter kiselgur, och är en ren naturprodukt som består av fossilierade kiselalger. Det finmalda pulvret sätter sig på utsidan av insekten och suger upp dess skyddande vax, vilket leder till uttorkning.

Ipsos opinionsmonitor februari 2015 - Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap

2015-02-03 14:11 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer visar att de rödgröna partierna har ett starkare stöd i opinionen jämfört med Alliansen och att de rödgrönas försprång ökat jämfört med decembermätningen. Skillnaderna mellan blocken är i januari 8,0 procentenheter jämfört med 3,3 i december.

DN/Ipsos: Sakfrågeägarskap i politiken - Moderaterna har förlorat sakfrågeägarskapet i försvarsfrågan

2015-02-03 07:44 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos undersökning om vilka partier som väljarna anser har bäst politik inom viktiga politikområden visar att Moderaterna har tappat sakfrågeägarskapet om Sveriges försvar. Efter att ha åtnjutit störst förtroende i försvarsfrågor under en lång följd av år så är det idag dött lopp mellan Socialdemokraterna och Moderaterna när det gäller vilket parti som har bäst politik för försvaret.

Vismas rapport för nyföretagandet (januari 2015)

2015-02-02 14:37 CET Visma Antalet nya företag ökade med 14,1 procent under januari 2015 jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015

2015-01-31 08:17 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos väljarbarometer visar att de rödgröna partierna har ett starkare stöd i opinionen jämfört med Alliansen och att de rödgrönas försprång ökat jämfört med decembermätningen. Skillnaderna mellan blocken är i januari 8,0 procentenheter jämfört med 3,3 i december.

Tillsyn avseende ursprungsmärkning av el 2013

2015-01-30 08:31 CET Öresundskraft Energimarknadsinspektionen konstaterar att Öresundskraft lever upp till lagen om att ange elens ursprung och elens inverkan på miljön.

DN/Ipsos – Väljarnas viktigaste frågor

2015-01-29 07:31 CET Ipsos Sweden Invandring och integration har blivit en viktigare politisk fråga och rankas idag som den näst viktigaste frågan efter skola och utbildning. Det visar DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka samhällsfrågor som är viktigast för väljarna.

TYA:s Trendindikator Rekrytering

2015-01-21 14:29 CET TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYA:s enkät om anställningsbehov uppger 24 procent att de ser behov av nyanställning inom den närmaste sexmånadersperioden. Det är samma siffra som motsvarande mätning för ett halvår sedan vilket visar att trenden håller i sig. Endast 8 procent bedömer att verksamheten behöver krympas och 50 procent tror inte att någon förändring kommer ske.

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

2015-01-21 13:45 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har med hjälp av Ernst & Young undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder; Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har - till skillnad från Sverige - olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik.