Dokument

Våra arenor: Beslutsfattare & Opinionsbildare

2013-08-14 13:30 CEST Demoskop AB Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare. Vi tar fram beslutsunderlag av strategisk vikt med stöd av intervjuer med företagsledare, kapitalmarknadsaktörer, ledande journalister, informationschefer, politiker och andra befattningshavare med inflytande i olika verksamheter och på samhällsutvecklingen.

Långtidsbarometer

2013-08-14 10:10 CEST Demoskop AB Parallellt med vår ordinarie väljarbarometer följer Demoskop väljarsympatiernas utveckling i en långtidsbarometer. Där väljarbarometern visar kortsiktiga effekter av aktuella händelser har långtidsbarometern snarast det motsatta syftet, d v s att bortse för kortsiktiga effekter, stabilisera över tiden och identifiera tendenser i väljarkåren som är av mer långsiktig karaktär.

Demoskops senaste väljarbarometer

2013-08-14 10:05 CEST Demoskop AB Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat slumpmässigt utvalda röstberättigade svenskar om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten med Demoskops väljarbarometer är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen. Läs mer på vår hemsida. Väljarbarometern görs i samarbete med Expressen.

TCS Big 4 infographic

2013-08-13 16:52 CEST Tata Consultancy Services TCS

Informationsblad - Sustainable Brand Index™ 2013

2013-07-02 17:26 CEST Sustainable Brand Insight - Vad är Sustainable Brand Index™? - Vad är ett Sustainable Brand? - Marknadens utveckling - Våra fyra beteendegrupper - Ranking 2013

Extract from Sustainable Brand Index 2013 - Market Report

2013-07-02 16:34 CEST Sustainable Brand Insight Ett utdrag ur Market Report 2013. Går att köpa inom Skandinavien.

2013-06-30 10:27 CEST Almega Demoskopundersökning om jobbpotentialen med senior-RUT

Generationsskillnader bland allmänheten för miljö - , energi - och klimatfrågor

2013-06-28 12:05 CEST Fortum Sverige AB

GENERATIONSGAPET – OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS EN ERGI

2013-06-28 12:05 CEST Fortum Sverige AB

Turismens årsbokslut 2012

2013-06-28 10:30 CEST Tillväxtverket