Dokument

Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad

2013-06-26 10:00 CEST Hyresgästföreningen Rapporten, Hyresrättens betydelse för en dynamisk arbetsmarknad, är skriven av Nima Sanadaji på uppdrag av Hyresgästföreningen. Den visar att rörligheten på arbetsmarknaden spelar en avgörande roll för kompetensförsörjning, företags innovationskraft, sysselsättningen och ytterst Sveriges långsiktiga tillväxt. En mer dynamisk bostadsmarknad är ett viktigt verktyg för att möta dessa utmaningar.

Rapport Framtidens boende

2013-06-25 08:00 CEST CMA Research AB

Ombildningsrapport Malmö 2013

2013-06-24 10:20 CEST Colliers International AB Colliers har sammanställt en rapport som visar gjorda ombildningar i Malmöregionen mellan 2011 och 2013. Colliers har ett dedikerat team som jobbar med ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. På fastighetsägarens uppdrag hanterar vi hela ombildningsprocessen från första mötet till slutförd affär. Colliers arbetar aktivt och drivande och alltid med stor respekt gentemot hyresgästerna.

Antalet betalningsförelägganden jan-maj 2013

2013-06-24 09:12 CEST SYNA AB Antalet betalningsförelägganden för företag jan-maj 2013 i respektive län.

Ta Paus - lista över samtliga rastplatser 2013

2013-06-24 07:00 CEST MHF Här hittar du plats, tid och kontaktperson för samtliga rastplatser MHF bemannar i sommar.

Rapport - Tillväxt genom crowdfunding?

2013-06-17 08:40 CEST Tillväxtverket

Vägledning - informationssäkerhet i upphandling (MSB)

2013-06-10 09:15 CEST SAFESIDE SOLUTIONS AB MSBs publikation Vägledning - informationssäkerhet i upphandling syftar till att ge olika typer av organisationer, både offentliga och privata, ett stöd för att föra in informationssäkerhetsaspekter på effektivt sätt i sina upphandlingsprocesser. (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap)

Nyhetsbrev om psoriasisprogram

2013-05-28 11:12 CEST Svenska Re Svenska Res psoriasisprogram vänder sig till personer med psoriasis och psoriasisartrit. Vi tar fasta på vikten av att införliva goda vanor i vardagslivet. I programmet ingår såväl fysiska aktiviteter som stavgång, qi gong, bassängträning och gym som att lära sig metoder för att slappna av, något som eliminerar stressen som ofta påverkar sjukdomen negativt.

Arbetsgivares attityder genetemot personer med funktionsnedsättning

2013-05-28 07:09 CEST Misa AB Uppsats skriven av Jennie Andersson

Kundcase Coop: Samsyn och struktur ger strategiskt värde

2013-05-24 22:18 CEST Wide narrow På Coop Marknad AB fanns ett stort behov av en strukturerad omvärldsanalys direkt kopplad till strategiska ambitioner och mål. Beslutet att anlita Wide narrow togs av ledningsgruppen med målet att uppnå en samsyn inom organisationen och få tillgång till ett beslutsunderlag med stort strategiskt och taktiskt värde.