Pressmeddelanden

HSB Uppsala arbetar för en mer miljövänlig förvaltning

2010-10-18 08:43 CEST eGain Sweden AB - Lokaler och bostäder står för ca 40 % av Sveriges energianvändning och det är viktigt att vi som företag och fastighetsägare tar vårt ansvar för miljön och genom olika åtgärder minskar energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi har valt prognosstyrning som en del i detta arbete, berättar Tomas Eriksson, fastighetschef, HSB Uppsala.

2010-10-11 07:53 CEST eGain Sweden AB - Med hjälp av eGain når vi snabba resultat och nu är 2010 års energimål på en minskning med 5 % uppnådda. Dessutom lyckades vi parera den kalla vintern utan att rubba vår budget, berättar Stefan Jansson, fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB.

HSB Östra -energieffektiva med eGain forecasting™

2010-10-04 08:12 CEST eGain Sweden AB HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland försedde för ett år sedan 30 hyresfastigheter i Norrköping och Söderköping med eGain forecasting™. Resultat visar redan en minskad energianvändning med upp emot 8 % och minskade koldioxidutsläpp med hela 35 ton! - Det är positivt att se att en enskild åtgärd kan göra så stor skillnad, säger Peter Glad, VD på HSB Östra.

2010-09-15 09:51 CEST Väderradar Skandinavien AB Från och med idag finns den populära europeiska väderwebbsajten Sat24.com på svenska. Sajten visar aktuella satellitbilder från Europa och Afrika. Bilderna kommer från Eumetsat och presenteras med en fördröjning på mindre än 15 minuter. För somliga områden visas även inzoomade bilder, däribland Skandinavien.

Diligentia satsar på eGain forecasting™

2010-09-13 09:01 CEST eGain Sweden AB För en mer miljövänlig och effektiv styrning har Diligentia sedan 2006 styrt ca 60 000 m² av sitt fastighetsbestånd i Göteborg med Gain forecasting™. Efter goda resultat installerar de nu även eGain forecasting™ i 65 000 m² av fastighetsbeståndet i Stockholm.

Se åskan på Åskradar.se

2010-07-17 11:41 CEST Flygresor.se Det har varnats för kraftig åska under eftermiddagen och kvällen längs med östersjönkusten i södra och mellansverige. Åskradar.se har flera egna mottagare som detekterar åskan och ritar ut åsknedslagen på kartor så att man kan följa åskans framfart i realtid.

Förhöjda halter av marknära ozon

2010-07-12 10:13 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet har för första gången sedan sommaren 2006 informerat om kraftigt höjda halter av marknära ozon. Lördagen den 10 juli översteg ozonhalterna den gräns på 180 mg/m3 som EU satt som nivå för att information ska ges till allmänheten. De högsta halterna uppmättes i södra och östra delen av Sverige.

Säkrare klimatprognoser med ny mätlösning för ismoln

2010-07-02 08:00 CEST Luleå tekniska universitet En innovativ mottagare som kan mäta olika partiklar från ismoln har utvecklats av forskare vid Luleå tekniska universitet. Mottagaren är tänkt att användas i satelliten CloudIce, som kandiderar till den europeiska rymdorganisationen ESA: s nästa stora klimatsatsning.

KTH ger dig semestervädret

2010-06-24 12:01 CEST KTH Vad sägs om en skräddarsydd vädertjänst som innebär att du kan skicka ett mms som föreställer himlen där du är för tillfället, och därefter få tillbaka en väderleksprognos. Nu har KTH-forskare tagit fram en mobil- och webbaserad väderlekstjänst som bygger på sociala medier.

2010-05-03 08:45 CEST eGain Sweden AB Prognosstyrningen bidrar till en jämnare temperaturkurva i fastigheten. De boende blir nöjdare och mår bättre och förvaltningen får tid över till andra viktiga frågor kring boendet, berättar Bo Albrektsson, VD, HSB Arlanda.