Pressmeddelanden

2011-10-12 08:31 CEST Alcom System AB

2011-09-21 11:29 CEST Kristianstads kommun Förenta Nationerna, FN, har utsett Kristianstad till en förebild i arbetet med att förebygga och hantera krislägen. Kommunens insatser för att hindra översvämningar och erbjuda ett säkert dricksvatten ska inspirera städer i andra delar av världen. – Vi ser fram emot nya, utvecklande, internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

Hjälp - Pakistans befolkning behöver rent vatten och sanitet

2011-09-13 11:23 CEST WaterAid WaterAid vidtar just nu åtgärder för att hjälpa de människor som drabbats av nya översvämningar i Sindh-provinsen i Pakistan. Översvämningarna har orsakats av de kraftiga regn som inleddes under andra veckan i augusti.

2011-08-19 10:05 CEST eGain Sweden AB eGain och Graflunds har samarbetat under en längre tid när det gäller prognosstyrning och de positiva effekterna resulterar nu i en utbyggnad. De orter som är aktuella i denna etapp är Eskilstuna, Norrköping, Märsta, Strängnäs Södertälje och Vårby.

Blixtnedslag slår ut teknikprodukter för 100 000-tals kronor

2011-07-06 07:00 CEST SIBA AB -Årets sommar har inletts med rekord i antal blixtnedslag TV-apparater, datorer, routers, modem, digitalboxar och telefoner är utsatta produkter under sommarens varma månader. I år inleddes sommaren med rekord i antal blixtnedslag. Under junimånad registrerades 122 000 blixturladdningar.

2010-12-22 09:48 CET Svenska Termoinstrument Med Lufft WS301 introducerar Svenska Termoinstrument en ny kompakt vädertransmitter med fyra olika meterologiska givare Temperatur, fukt, lufttryck och solljus W/m2. Utsignal standard protokoll MODBUS.

2010-11-24 11:13 CET Svenska Termoinstrument CO2-mätare som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2 med loggerfunktion på SD-kort.

HSB Uppsala arbetar för en mer miljövänlig förvaltning

2010-10-18 08:43 CEST eGain Sweden AB - Lokaler och bostäder står för ca 40 % av Sveriges energianvändning och det är viktigt att vi som företag och fastighetsägare tar vårt ansvar för miljön och genom olika åtgärder minskar energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi har valt prognosstyrning som en del i detta arbete, berättar Tomas Eriksson, fastighetschef, HSB Uppsala.

2010-10-11 07:53 CEST eGain Sweden AB - Med hjälp av eGain når vi snabba resultat och nu är 2010 års energimål på en minskning med 5 % uppnådda. Dessutom lyckades vi parera den kalla vintern utan att rubba vår budget, berättar Stefan Jansson, fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB.

HSB Östra -energieffektiva med eGain forecasting™

2010-10-04 08:12 CEST eGain Sweden AB HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland försedde för ett år sedan 30 hyresfastigheter i Norrköping och Söderköping med eGain forecasting™. Resultat visar redan en minskad energianvändning med upp emot 8 % och minskade koldioxidutsläpp med hela 35 ton! - Det är positivt att se att en enskild åtgärd kan göra så stor skillnad, säger Peter Glad, VD på HSB Östra.