Pressmeddelanden

eGain är ett Superföretag – för tredje året i rad!

2011-10-26 12:35 CEST eGain Sweden AB Av alla existerande aktiebolag i Sverige är det endast 318 stycken som klarar de hårda kraven i år . För två år sedan var det 434. Det är inte heller helt lätt att hålla sig kvar på listan. Av årets företag var endast 150 med på förra årets lista.

LTU-forskare med i franskt/indiskt satellitprojekt

2011-10-17 13:18 CEST Luleå tekniska universitet Forskaren Mathias Milz vid Luleå tekniska universitet ingår i ett internationellt team som får ta emot data från en ny satellit som sändes upp från Indien i förra veckan. Han forskar om vattenånga i moln som är viktig kunskap för säkrare klimatprognoser, inte minst för att bedöma nederbörd i tropikerna där halva jordens befolkning bor.

2011-10-12 08:31 CEST Alcom System AB

2011-09-21 11:29 CEST Kristianstads kommun Förenta Nationerna, FN, har utsett Kristianstad till en förebild i arbetet med att förebygga och hantera krislägen. Kommunens insatser för att hindra översvämningar och erbjuda ett säkert dricksvatten ska inspirera städer i andra delar av världen. – Vi ser fram emot nya, utvecklande, internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

Hjälp - Pakistans befolkning behöver rent vatten och sanitet

2011-09-13 11:23 CEST WaterAid WaterAid vidtar just nu åtgärder för att hjälpa de människor som drabbats av nya översvämningar i Sindh-provinsen i Pakistan. Översvämningarna har orsakats av de kraftiga regn som inleddes under andra veckan i augusti.

2011-08-19 10:05 CEST eGain Sweden AB eGain och Graflunds har samarbetat under en längre tid när det gäller prognosstyrning och de positiva effekterna resulterar nu i en utbyggnad. De orter som är aktuella i denna etapp är Eskilstuna, Norrköping, Märsta, Strängnäs Södertälje och Vårby.

Blixtnedslag slår ut teknikprodukter för 100 000-tals kronor

2011-07-06 07:00 CEST SIBA AB -Årets sommar har inletts med rekord i antal blixtnedslag TV-apparater, datorer, routers, modem, digitalboxar och telefoner är utsatta produkter under sommarens varma månader. I år inleddes sommaren med rekord i antal blixtnedslag. Under junimånad registrerades 122 000 blixturladdningar.

2010-12-22 09:48 CET Svenska Termoinstrument Med Lufft WS301 introducerar Svenska Termoinstrument en ny kompakt vädertransmitter med fyra olika meterologiska givare Temperatur, fukt, lufttryck och solljus W/m2. Utsignal standard protokoll MODBUS.

2010-11-24 11:13 CET Svenska Termoinstrument CO2-mätare som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2 med loggerfunktion på SD-kort.

HSB Uppsala arbetar för en mer miljövänlig förvaltning

2010-10-18 08:43 CEST eGain Sweden AB - Lokaler och bostäder står för ca 40 % av Sveriges energianvändning och det är viktigt att vi som företag och fastighetsägare tar vårt ansvar för miljön och genom olika åtgärder minskar energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi har valt prognosstyrning som en del i detta arbete, berättar Tomas Eriksson, fastighetschef, HSB Uppsala.