Pressmeddelanden

Katastrofcontainern är här

2012-11-07 09:44 CET KTH För ett år sedan påbörjade ett antal KTH-studenter och forskare att snickra på en katastrofcontainer som bland annat ska kunna skickas till länder som drabbas av väderkatastrofer, krig eller svält och producera el under återuppbyggnaden. Nu är det första exemplaret klar för visning.

2012-10-13 06:30 CEST Trygg-Hansa Kalla vintrar leder till en 30-procentig ökning av antalet vattenskador. Det visar en ny analys som Trygg-Hansa har gjort av de senaste fem årens skadestatistik. Inför den kommande vintern uppmanar Trygg-Hansa därför alla villa- och fritidshusägare att köldsäkra sina fastigheter för att undvika skador och omfattande reparationer.

Ny konjunktursvacka väntar efter tillfälligt stark tillväxt - hur påverkar detta elpriserna i Sverige?

2012-09-24 13:08 CEST Modity Energy Trading AB Med en vikande temperaturkorrigerad förbrukning, ökad förnyelsebar produktion och rådande omvärldsfaktorer, samt förutsatt att den hydrologiska situationen utvecklar sig normalt det närmsta året, är det troligt att vi fortsatt kommer se långsiktigt låga elpriser framöver.

Vi gör verklighet av vår vision

2012-08-28 07:00 CEST eGain Sweden AB Det är med stolthet vi kan presentera nästa steg, eller snarare nästa generation av prognosstyrning; ett intelligentare system som är självlärande! eGain forecasting™ utvecklas med nya och förbättrade verktyg för att få den allra bästa tänkbara energibesparingen i fastigheter.

LTU-lösning i nästa generations vädersatellit

2012-07-06 14:47 CEST Luleå tekniska universitet Sensor kallad ICI som mäter ispartiklar i moln och utvecklad genom forskning vid Luleå tekniska universitet har valts ut av en europeisk organisation att ingå i nästa generations metrologiska satellit.

2012-06-27 19:00 CEST Uppsala universitet Hur solkoronan värms upp är en grundläggande frågeställning inom modern astrofysik. En internationell forskargrupp med forskare från bland annat Uppsala universitet har upptäckt att stora mängder ”magnetiska virvelstormar” är med och driver upphettningen av solens allra yttersta lager. Forskningsresultaten publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature.

2012-06-22 09:07 CEST WeatherPal Sillunch ute eller inne är den stora frågan inför morgondagen. På många platser i landet ser det faktiskt ut som att vi kan duka långbord ute i solen men längst i söder får man sitta inne om man inte vill späda ut snapsen med regn.

Klimatet i Arktis och Antarktis hänger ihop

2012-06-21 20:31 CEST Umeå universitet Tyska, ryska och amerikanska forskare med Umeåforskarna Peter Rosén och Hendrik Vogel publicerar i tidskriften Science de första analyserna av den längsta sedimentpropp någonsin upptagen i Arktis. Resultaten visar på ett par exceptionellt varma perioder under de senaste 2,8 miljoner åren, varmare än vad forskare trott möjligt. Klimatdatat visar dessutom stark koppling till klimatet på Antarktis.

2012-06-07 07:45 CEST eGain Sweden AB Öresundskraft AB och eGain AB har tecknat en avsiktsförklaring som kommer att leda till ett samarbete där eGain forecasting™ används för att effektivisera fjärrvärmenätet samt optimera styrningen av värme till Öresundskrafts kunder.

Genombrott för Sveriges nya exportindustri

2012-05-24 08:28 CEST eGain Sweden AB Svensk miljöteknik på export till ett av världens största fjärrvärmenät. eGain har undertecknat en avsiktsförklaring, så kallat Letter of Intent, med SPEC i Polen om att leverera eGain forecasting™.