Pressmeddelanden

2011-09-21 11:29 CEST Kristianstads kommun Förenta Nationerna, FN, har utsett Kristianstad till en förebild i arbetet med att förebygga och hantera krislägen. Kommunens insatser för att hindra översvämningar och erbjuda ett säkert dricksvatten ska inspirera städer i andra delar av världen. – Vi ser fram emot nya, utvecklande, internationella kontakter, säger Anders Pålsson, brandingenjör på Räddningstjänsten i Kristianstad.

Hjälp - Pakistans befolkning behöver rent vatten och sanitet

2011-09-13 11:23 CEST WaterAid WaterAid vidtar just nu åtgärder för att hjälpa de människor som drabbats av nya översvämningar i Sindh-provinsen i Pakistan. Översvämningarna har orsakats av de kraftiga regn som inleddes under andra veckan i augusti.

2011-08-19 10:05 CEST eGain Sweden AB eGain och Graflunds har samarbetat under en längre tid när det gäller prognosstyrning och de positiva effekterna resulterar nu i en utbyggnad. De orter som är aktuella i denna etapp är Eskilstuna, Norrköping, Märsta, Strängnäs Södertälje och Vårby.

Blixtnedslag slår ut teknikprodukter för 100 000-tals kronor

2011-07-06 07:00 CEST SIBA AB -Årets sommar har inletts med rekord i antal blixtnedslag TV-apparater, datorer, routers, modem, digitalboxar och telefoner är utsatta produkter under sommarens varma månader. I år inleddes sommaren med rekord i antal blixtnedslag. Under junimånad registrerades 122 000 blixturladdningar.

2010-12-22 09:48 CET Svenska Termoinstrument Med Lufft WS301 introducerar Svenska Termoinstrument en ny kompakt vädertransmitter med fyra olika meterologiska givare Temperatur, fukt, lufttryck och solljus W/m2. Utsignal standard protokoll MODBUS.

2010-11-24 11:13 CET Svenska Termoinstrument CO2-mätare som mäter både temperatur, luftfuktighet och CO2 med loggerfunktion på SD-kort.

HSB Uppsala arbetar för en mer miljövänlig förvaltning

2010-10-18 08:43 CEST eGain Sweden AB - Lokaler och bostäder står för ca 40 % av Sveriges energianvändning och det är viktigt att vi som företag och fastighetsägare tar vårt ansvar för miljön och genom olika åtgärder minskar energiförbrukningen i våra fastigheter. Vi har valt prognosstyrning som en del i detta arbete, berättar Tomas Eriksson, fastighetschef, HSB Uppsala.

2010-10-11 07:53 CEST eGain Sweden AB - Med hjälp av eGain når vi snabba resultat och nu är 2010 års energimål på en minskning med 5 % uppnådda. Dessutom lyckades vi parera den kalla vintern utan att rubba vår budget, berättar Stefan Jansson, fastighetschef på Katrineholms Fastighets AB.

HSB Östra -energieffektiva med eGain forecasting™

2010-10-04 08:12 CEST eGain Sweden AB HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland försedde för ett år sedan 30 hyresfastigheter i Norrköping och Söderköping med eGain forecasting™. Resultat visar redan en minskad energianvändning med upp emot 8 % och minskade koldioxidutsläpp med hela 35 ton! - Det är positivt att se att en enskild åtgärd kan göra så stor skillnad, säger Peter Glad, VD på HSB Östra.

2010-09-15 09:51 CEST Väderradar Skandinavien AB Från och med idag finns den populära europeiska väderwebbsajten Sat24.com på svenska. Sajten visar aktuella satellitbilder från Europa och Afrika. Bilderna kommer från Eumetsat och presenteras med en fördröjning på mindre än 15 minuter. För somliga områden visas även inzoomade bilder, däribland Skandinavien.