Pressmeddelanden

Våldet tar inte semester. Jourerna öppna när resten av samhället stänger.

2014-06-10 17:39 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR – Om inte kvinnojourerna och tjejjourerna fanns där under sommaren skulle vi sannolikt se mer våld och fler allvarliga incidenter, säger SKR:s förbundssekreterare Olga Persson. Våldet tar inte semester, och det gör inte heller jourerna, som upplever att socialtjänstens semestrar drabbar våldsutsatta kvinnor och barn, och utsatta unga.

2014-06-10 11:22 CEST Röda Korsets Ungdomsförbund I helgen har Röda Korsets Ungdomsförbunds riksårsmöte. Ledamöter från hela landet samlas i Uppsala den 13-15 juni för att besluta om fortsatt arbete för ett medmänskligt samhälle där barn och unga ses som den resurs som vi faktiskt är. Vi har verksamheter över hela landet, som drivs av unga, för unga, med unga.

Rättvisa lärare motverkar politiskt missnöje

2014-06-10 10:56 CEST Örebro universitet Ungdomar, som upplever att de blir rättvist behandlade av sina lärare, får ett högre förtroende för de politiska institutionerna. Det är inte innehållet i undervisningen utan relationen mellan lärare och elever som är avgörande. Örebroforskaren Ali Abdelzadeh har undersökt vad som orsakar och motverkar politiskt missnöje bland ungdomar i sin doktorsavhandling.

Varning för snabba cash! Ekonomismart besöker politikerveckan i Almedalen

2014-06-10 10:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Många unga har svårt att komma in på både bostads- och arbetsmarknaden. Om man har problem med sin privatekonomi blir det ännu svårare. Men det finns hjälp att få.

"En (o)möjlig kombination?" - en digital berättelseserie

2014-06-10 09:30 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga ”Arbetsgivare för anhöriga” vill lyfta anhörigfrågan och kombinationen yrkesverksam och anhörig. Projektet har tagit fram 8 digitala berättelser i samarbete med anhöriga, arbetsgivare, anhörigkonsulenter samt anhörigföreningar. Berättelserna ska fungera som informations- samt diskussionsunderlag kring vad en arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina medarbetare som samtidigt är anhöriga.

2014-06-10 07:00 CEST Svenska kyrkan i Göteborg Ungdomskören Härlanda Voces fick 10 000 kronor när Ungdomens kulturstipendium delades ut 9 juni 2014. Körens ledare David Molin betonar både körens höga ambitionsnivå och sociala gemenskap när han beskriver Härlanda Voces. Stipendiet delas ut av kulturrådet inom Svenska kyrkan i Göteborg.

Här är barnens topp-10 favoritparker i Stockholm - det stora utbudet lockar

2014-06-09 14:01 CEST Nannynu! Barnpassning I Vasaparken och Humlegården hittar vi de mest populära barnparkerna i Storstockholm. Det är det stora utbudet som lockar, alltifrån skejtpark, studsmattor, gräsytor till gungor. Det finns något för alla barn.

11 juni: Vård eller vinst - är det så enkelt?

2014-06-09 11:12 CEST Magelungen Utveckling AB Debatt i Z-Salen ABF Huset Stockholm Onsdagen den 11 juni kl. 9.30-11.30 moderator Mona Sahlin medverkande Jonas Sjöstedt (v) och Saila Quicklund (m)

2014-06-09 06:45 CEST Uppsala universitet Hur bär vi oss åt för att leva med alla de risker vi ständigt konfronteras med i det moderna samhället? I en ny avhandling från Uppsala universitet har sociologen Erik Löfmarck studerat hur välutbildade småbarnsmödrar i Stockholm och Warszawa förhåller sig till risker förknippade med barn och mat.

Socialstyrelsens könsneutrala språk ett stort steg bakåt

2014-06-05 17:31 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Platt fall och stort steg bakåt när Socialstyrelsen försöker vara inkluderande genom att använda ett könsneutralt språk. Normen när det gäller våld i nära relation är män som förövare och kvinnor som offer. Vill man synliggöra grupper som faller utanför normer måste man benämna dem särskilt.