Pressmeddelanden

2014-12-03 11:56 CET Lärarnas Riksförbund Satsningarna på skolan och lärarlöner hotas. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner. Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets ­attraktivitet får inte svikas, skriver Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet på DN Debatt.

Julkonsert med Bengt Johansson

2014-12-03 09:30 CET Erikshjälpen När natten blev ljus är namnet på Bengt Johanssons julturné. Vid tredje advent ger han tre julkonserter i samarbete med Erikshjälpen, till förmån för barn som lever i stor utsatthet på gatan, på soptippar eller som diskrimineras.

VH assistans julklapp 2014

2014-12-03 09:27 CET VH assistans Under våra 18 verksamhetsår har vi många gånger mött människor i svåra livssituationer, som när någon i familjen insjuknat i cancer. Därför väljer vi på VH assistans att i år skänka våra julklappspengar till cancerforskningen

2014-12-03 09:21 CET Lärarnas Riksförbund OECD har lämnat en delrapport om den svenska skolans problem. Utbildningsministern aviserar en ny svensk skolkommission. – OECD visar idag återigen att det finns stora brister i ansvarsutkrävandet i svensk skola. Utbildningsministern gör rätt i att ta detta på stort allvar. Läget är mycket allvarligt för Sverige som kunskapsnation, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Eva Nilsson Bågenholm blir Kvalitetsdirektör på Humana

2014-12-03 08:31 CET Humana ​Eva Nilsson Bågenholm, som sedan 2011 arbetat på regeringens uppdrag som nationell äldresamordnare avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet och påbörjar en tjänst som kvalitetsdirektör på Humana i januari 2015. Tillsättningen av denna nyinrättade tjänst är ett led i Humanas målsättning att vara det ledande omsorgsföretaget i Sverige.

Sverigepremiär för dokumentär om sexualiseringen av ungdomar

2014-12-03 07:15 CET Högskolan Kristianstad Darryl Roberts kommer till Högskolan Kristianstad för att den 8 december visa sin nya dokumentärfilm "America the Beautiful 3 – The sexualization of our youth". Han medverkar även vid den internationella konferensen "Appearance Matters" den 9-10 december, en konferens med världskända forskare som sätter utseende- och kroppsfrågor i fokus.

Göteborgs universitet och Friends samarbetar mot nätmobbning

2014-12-02 10:59 CET Friends

LifeRing bidrar till ett liv utan alkohol - seminarium om sekulär gemenskap 17 december

2014-12-02 09:44 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm står bakom starten av en ny sekulär självhjälpsgrupp som är ett alternativ till AA-NA´s 12-stegsprogram. Hör Lars Bergström, utbildare och convenor, berätta om hur ​LifeRing kan bidra till ett liv fritt från alkohol och andra droger genom att folk stöttar varandra i en sekulär gemenskap.

För barnens bästa bör Barnkonventionen inte bli lag

2014-12-02 07:00 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap För Riksorganisationen Haro intar FN:s Barnkonvention en central plats. Däremot tar Haro bestämt avstånd från att göra Barnkonventionen till lag. Som lag skulle Barnkonventionen allvarligt kunna motverka barns intressen, anser Haro. Ett uttalande nyligen från Stefan Löfvén och Åsa Regnér förstärker den bilden.

Hur fungerar formativ bedömning i praktiken?

2014-12-01 10:53 CET Teknologisk Institut Vilka utmaningar och möjligheter möter du som lärare? Vilka åtgärder krävs för att få en samsyn och ökat fokus i arbetslaget?