Pressmeddelanden

När ska Annika Strandhäll tar tag i de ekonomiska frågorna för personer med utvecklingsstörning?

2015-06-26 15:11 CEST Riksförbundet FUB Regeringens socialförsäkringsminister ska samtala kring Sveriges osynliga fattigdom i Almedalen på tisdag. Bra men varför är personer med utvecklingsstörning återigen bortglömda? Riksförbundet FUB är övertygad om att om bara viljan finns så är det fullt möjligt att vidta de åtgärder som krävs för att även våra medlemmar ska ha goda levnadsvillkor och få möjlighet att leva som andra.

NÄRA deltar i tävling om tillgänglighet

2015-06-26 13:39 CEST NÄRA AB personlig assistans S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset precis som Sofia kyrka, Historiska museet, Gröna Lund och Orionteatern gjorde 2014.

2015-06-26 13:35 CEST Sveriges ungdomsråd ​I maj publicerade LSU – Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer rapporten "Ungdomsrörelsen i siffror". Med denna rapport kunde LSU slå fast att trots att ungdomsrörelsen har vuxit markant de senaste nio åren så har statsbidragen minskat med 20%. ​Detta är något som Sveriges ungdomsråd ser som djupt problematiskt då det skadar både det unga civilsamhället och i längden hela vår demokrati.

2015-06-26 09:36 CEST Socialmedicinsk tidskrift I senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift (Nr 2, 2015) "Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård" diskuteras och presenteras ”Lärandeprojektet – Vård på lika villkor” utifrån olika perspektiv.

2015-06-25 19:44 CEST Humana Humana lanserade år 2013 Barnbarometern, en undersökning bland Sveriges kommuner i syfte att driva frågan kring socialtjänstens förutsättningar att arbeta med barnperspektivet i fokus. Seminariet i Almedalen bygger på ett första delresultat från Barnbarometern 2015, där fokus är den kritik FNs barnrättskommitté riktat mot Sverige, och som bl.a. handlar om hur barn involveras och görs delaktiga.

Dags att lämna Bullerbyn

2015-06-25 13:09 CEST Anhörigas Riksförbund Forskare vid Göteborgs universitet har gjort en kartläggning av barn och ungdomar som tvingas ta ett omsorgsansvar för sina föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom. 7 procent av tillfrågade niondeklassare gör olika omsorgsuppgifter mycket och ofta. Var femte tonåring försöker få sin förälder att må bättre.

Plan Sverige i Almedalen 2015

2015-06-25 12:12 CEST Plan Sverige Plan medverkar under politikerveckan i Almedalen med flera olika seminarier och aktiviteter. Flickors rättigheter och barnrättsperspektivet i FN:s nya utvecklingsmål är några av de frågor som uppmärksammas.

Teskedsorden i Almedalen 2015

2015-06-25 11:44 CEST Tidningen Vi - Teskedsorden finns på plats i Almedalen med tre seminarier Under Almedalsveckan anordnar Teskedsorden två seminarier tillsammans med Raoul Wallenberg Academy och samarrangerar ett seminarium tillsammans med Fryshuset. Det handlar om den splittrade antirasismen, romers utsatta situation och projektet Inte en främling!

2015-06-25 11:15 CEST Humana Varje dag går Humanas 14 000 anställda till jobbet för att ge våra kunder och klienter den bästa vård och omsorg man kan ge. Vi är stolta över det vi gör som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. När människor får välja mellan olika utförare leder det till högre kvalitet och en kontinuerlig utveckling, säger Per Granath, VD och koncernchef.

​Signe är barnens röst i Almedalen

2015-06-25 08:45 CEST Majblommans Riksförbund Majblommans knattereporter intervjuar partiledarna om barns rätt till ett bra sommarlov I över tio år har Majblomman representerats av Almedalens yngsta men viktigaste journalist, som frågat ut riksdagens partiledare om barns rättigheter. I år heter vår knattereporter Signe Hjellström.