Pressmeddelanden

2015-02-23 14:23 CET Sveriges Åkeriföretag SPBI REGELVERK Tankbilstransporter är en ny uppdaterad publikation framtagen i samverkan mellan SPBI och Sveriges Åkeriföretag. Det uppdaterade regelverket för transport av brandfarlig vätska med tankfordon träder i kraft den 1 januari 2015.

Innovatum partner till nordens största konferens för hållbara affärer

2015-02-23 14:13 CET Innovatum Den 3 mars arrangeras Sustainable Business Day i Stockholm; nordens största konferens för hållbara affärer. Innovatum är partner genom sitt projekt Green Innovation Contest som tar plats på scen under eftermiddagen för prisceremonin i 2014 års tävling.

2015-02-23 13:55 CET TNG ​Skanska har valt TNG som ny ramavtalspartner för bemanning och rekrytering. Avtalet berör tjänster inom ekonomi och administration i Sverige.

Sveriges Åkeriföretag välkomnar ny GD till Transportstyrelsen

2015-02-23 13:42 CET Sveriges Åkeriföretag Regeringen har idag utnämnt Maria Ågren till ny Generaldirektör för Transportstyrelsen. Ågren har tidigare erfarenheter som GD. Hennes tekniska bakgrund i kombination med sina arbetslivserfarenheter kommer väl till pass, Maria Ågren kommer att ansvara för en myndighet med stora utmaningar.

Certifierad sakkunnig inom brandskydd - ny utbildning från Byggutbildarna.

2015-02-23 10:59 CET MK MarknadsKommunikation Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar utförda av certifierade sakkunniga inom brandskydd. Det är byggnadsnämnden som ställer krav på om det behövs en certifierad sakkunnig eller ej och beslutet kan inte överklagas. Byggutbildarna startar utbildningar under våren/försommaren 2015.

Lensway väljer Klarna i Europa

2015-02-23 09:44 CET Lensway AB Lensway, Europas största e-handlare för kontaktlinser och glasögon, byter ut sin kassa till helhetslösningen Klarna Checkout. De genomför förändringen för att göra det enklare för Lensways kunder att handla, öka den mobila försäljningen, samt minska administrationen kring betalningar.

Retail Breakfast Club med Sitoo, Klarna, Google och Spotify Business - 20 mars

2015-02-23 09:09 CET Sitoo AB E-handel och fysisk handel växer samman och vårt sätt att handla har förändrats. Nu gäller det att anpassa sig till det nya internetbaserade köpbeteendet. Låt dig inspireras och vägledas utav några av marknadens ledande aktörer. Vi bjuder på frukost och lär dig mer om det nya sättet att driva butik.

2015-02-23 09:01 CET Serendipity Innovations AB Serendipity Innovations AB (publ) (”Serendipity” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 februari 2015 ett erbjudande att teckna preferensaktier i Bolaget omfattande högst 1 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per preferensaktie. Erbjudandet utökades den 19 februari till att omfatta 1 750 000 preferensaktier motsvarande 175 Mkr.

2015-02-23 08:50 CET Älvdalens kommun Nu har vi fått vårkänslor i Älvdalen! Under Vasaloppet erbjuds möjligheten att åka ur spår för Kärleken.

Smycken i detaljhandeln har analyserats i arbetet för en giftfri vardag

2015-02-23 08:00 CET Avesta kommun ​Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har deltagit i ”Smycken i detaljhandeln” - ett samverkansprojekt som drivits av Kemikalieinspektionen tillsammans med cirka 100 av landets kommuner under 2014. Projektet är en del av miljöenhetens arbete för en giftfri vardag.