Dokument

Rapport: Worlds Disaster Report 2014

2014-10-17 10:57 CEST Röda Korset Röda Korset sin årsrapport World Disasters Report har i år temat kulturers inverkan på effekterna av naturkatastrofer. En bättre förståelse för lokala kulturer och större hänsyn till lokalbefolkningens normer och traditioner kan öka möjligheterna till katastrofförebyggande arbete och i sin tur minska kostnaderna för katastrofarbetet.

Ersta sjukhus i jämförelse med övriga vårdgivare

2014-10-16 07:30 CEST Ersta diakoni Här kan du ta del av en sammanställning av resultaten för Ersta sjukhus i jämförelse med Stockholms läns landsting i övrigt och Sverige i stort.

Företagare om förslag om kommunalt veto

2014-10-13 14:04 CEST Ipsos Sweden AB 6 av 10 skolföretagare bedömer att man inte hade kunnat starta verksamheten om kommunen vid den tidpunkten haft möjlighet att säga nej till start av en ny friskola. Bland företagarna inom vård och omsorg uppger 46 procent att ett kommunalt veto hade stoppat etablering av verksamheten.

FAKTABLAD - Stomi

2014-10-13 07:58 CEST Coloplast AB En stomi är en konstgjord öppning i buken där avföring eller urin från tarmen kan passera. Stomin bildas genom att en ände av tarmen förs ut och sys fast i bukens yta. Avföringen eller urinen samlas upp i en stomipåse som är fäst på området runt stomin.

FAKTABLAD - Nya SenSura® Mio

2014-10-13 07:58 CEST Coloplast AB Med SenSura® Mio, vill Coloplast skapa en lösning som förändrar människors uppfattning om sig själva och sitt medicinska tillstånd. Häftan, påsen, filtret och kopplingen är alla nyckelegenskaper hos Coloplasts senaste stomipåse. SenSura® Mio är banbrytande för stomiprodukter. Individuellt representerar var och en av de nya egenskaperna en massiv förbättring.

Faktablad HS - Hidradenitis Suppurativa

2014-10-11 13:15 CEST AbbVie

HS infografik - Hidradenitis Suppurativa

2014-10-11 13:15 CEST AbbVie

Resultat av klientnöjdhetsundersökningen

2014-10-10 08:31 CEST Malmö stad Här finns alla resultat från enkätundersökningen.

Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index  - rapport med alla län

2014-10-10 06:00 CEST Mind Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och tredje plats. För andra året har föreningen Mind tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. Samtliga 21 län är rangordnade och vi presenterar trenden över tid, samt korrelationer mellan indexet och andra variabler såsom arbetslöshet och alkoholkonsumtion.

JAFO Skotvätt MA01 - Miljödata

2014-10-09 09:37 CEST JAFO AB JAFO Skotvätt MA01 har fått högsta betyg av SundaHus, Betyg A.