Dokument

Deloitte: 2014 Global health care outlook shared challenges, shared opportunities

2015-02-10 20:42 CET Visiba Group AB I Deloittes rapport beräknade man att det under 2014 skulle genomföras 100 miljoner eBesök globalt och den beräknade besparingen totalt, skulle uppgå till fem miljarder USD (drygt 41 miljarder SEK).

Bokslutskommuniké Landstinget i Uppsala län 2014

2015-02-09 11:25 CET Landstinget i Uppsala län

Provläs boken Barn i balans

2015-02-09 08:31 CET Roos & Tegnér AB Utvalda sidor från boken Barn i balans

About VELCADE® (bortezomib)

2015-02-06 14:00 CET Janssen This document contains information about VELCADE® (bortezomib) that is a medicine used to treat multiple myeloma (MM), a blood-based cancer that affects plasma cells in the bone marrow.

Rapport: Alterantives to immigration and ayslum detenetion in the EU, time for implementation - Alternativ till förvar för asylsökande och migranter i EU, dags att implementera

2015-02-06 10:00 CET Röda Korset Rapporten "Alterantives to immigration and asylum detention in the EU - Time for Implementation" har flera organisationer, däribland Svenska Röda Korset, jämfört sex Sveriges och fem andra EU-länders användande av förvar och alternativ till förvar. Bland annat visar rapporten att användadet av förvar inte leder inte minskad migration.

Ur binas hälsosamma skafferi

2015-02-06 09:00 CET Svenska Bin De flitiga små bina massor av goda saker som kan hjälpa oss genom mörker, kyla, snuva och allmän energibrist. Läs mer i vårt faktamaterial om propolis, bibröd, pollen, bidrottninggelé och bivax.

Dagordning RS 5 februari 2015

2015-02-05 16:23 CET Region Skåne Fullständig dagordning med ändringar, reservationer och protokollsanteckningar

Folhälsomyndighetens rapport Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14

2015-02-05 15:44 CET Tjejzonen

2015-02-05 15:44 CET Tjejzonen

Om Nattaro Safe

2015-02-05 13:34 CET Nattaro Labs AB Nattaro Safe är en patenterad uppfinning från Nattaro Labs. Produkten klassas som bekämpningsmedel och är godkänd av Kemikalieinspektionen. Den aktiva substansen heter kiselgur, och är en ren naturprodukt som består av fossilierade kiselalger. Det finmalda pulvret sätter sig på utsidan av insekten och suger upp dess skyddande vax, vilket leder till uttorkning.