Dokument

Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2014

2015-03-27 09:00 CET Apoteket AB

Pressinformation HSN 150326

2015-03-26 15:48 CET Region Skåne

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun

Fakta om ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA)

2015-03-25 16:11 CET Roche AB Ledgångsreumatism är en kronisk inflammationssjukdom som framför allt drabbar olika leder i kroppen, men som också kan sprida sig till andra organ. I Sverige finns det cirka 60 000 reumatiker. Ledgångsreumatism förekommer i hela världen och bland alla folkslag. Den drabbar både kvinnor och män, men kvinnorna är i majoritet. Medelåldern bland dem som insjuknar i ledgångsreumatism är 55 år.

Fakta om RoACTEMRA

2015-03-25 16:09 CET Roche AB En överproduktion av IL-6 och IL-6-receptorer kan leda till inflammation och skada på lederna, vilka är karaktäristiska symtom för ledgångsreumatism. Forskning visar att minskning av aktiviteten hos IL-6 även minskar inflammation i lederna. RoACTEMRA är den första medicinen av ett helt ny slag som klarar detta. Det är läkemedlets aktiva ämne tocilizumab som blockerar effekter av IL-6.

Brev från Region Skåne och Västra Götalandsregionen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

2015-03-25 13:39 CET Region Skåne

Program: "Vi är vård- och omsorgscollege Örebro län" - Vård- och osorgscollege inspirationsdag 2015

2015-03-25 10:13 CET Region Örebro län

Psoriasis en systemsjukdom - Informationsgrafik

2015-03-24 14:13 CET Psoriasisförbundet I nummer 4 år 2014 skrev verksamhets- och kommunikationsansvarig på IFPA, Barbra Bohannen, en artikel i Psoriasistidningen inför World Psoriasis Day, som uppmärksammas 29 oktober varje år. Till texten bifogades informationsgrafik av Björn Folke Johansson som pedagogiskt förklarar hur och varför psoriasis klassas som en kronisk systemsjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO). Ladda gärna ned.

Stötvågsutrustning, Storz Masterpuls Ultra

2015-03-24 12:16 CET Stefan Ahnén AB

Sustainable Brands Index - branschrapport apotek 2015

2015-03-24 11:45 CET Apoteket AB