Dokument

Luxbrights röntgenteknik_portföljbolag Almi Invest

2014-12-11 07:20 CET Almis mediarum

Kurskatalog Evidensia Academy 2015

2014-12-10 14:23 CET Evidensia Djursjukvård AB Katalog med modulkurser för veterinärer och djursjukskötare, på fyra respektive två år, med start 2015. Kurserna hålls i Danmark, Sverige och Norge.

Förstoppning orsakad av läkemedel med opioider - Infografik

2014-12-10 12:02 CET AstraZeneca Förstoppning orsakad av läkemedel med opioider är vanligt och betungande. Läkemedel med opioider är vanliga och nödvändiga behandlingsalternativ vid måttlig till svår kronisk cancer- och icke-cancerrelaterad smärta. Förstoppning är den vanligast förekommande biverkan vid opioidbehandling, vilket kan påverkar livskvaliteten negativt. Många personer lider i onödan av opioidorsakad förstoppning.

Handlingsplan 2013-2018 för landstingens, regionernas och kommunernas samarbete inom e-hälsoområdet

2014-12-10 11:10 CET Visiba Group AB Handlingsplan 2013-2018 för landstingens, regionernas och kommunernas samarbete inom e-hälsoområdet Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete i enlighet med Handlingsplan 2013-2018. Tillsammans med andra aktörer bidrar vi till att realisera Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg.

eVisits: the 21st century housecall - Deloitte

2014-12-10 11:10 CET Visiba Group AB eVisits: the 21st century housecall - Deloitte

Rapport- Tortyrskador i asylprocessen under lupp

2014-12-10 07:45 CET Röda Korset Röda Korset ser brister i asylprocessen för torterade. Röda Korset anser att det finns mycket okunskap i samhället och att det ligger ett orimligt ansvar på den asylsökande som också ofta ifrågasätts i asylprocessen. I rapporten ges en mängd rekommendationer till Migrationsverket, Migrationsdomstolarna, offentliga biträden och till hälso- och sjukvården.

Fullständig dagordning RF 8-9 december 2014

2014-12-09 20:21 CET Region Skåne Samtliga ärenden som behandlades på regionfullmäktige i Kristianstad 8-9 december

Julkonsert med Lars Mörlid och Peter Sandwall december 2014

2014-12-09 08:04 CET Erikshjälpen Lars Mörlid och Peter Sandwall ger julkonserter i samarbete med Erikshjälpen, till förmån för utsatta barn i Kenya. Turnéplan: 17/12 kl 19.00 Missionskyrkan, Nässjö 18/12 kl 19.00 Missionskyrkan, Nässjö 19/12 kl 19.00 Missionskyrkan, Nässjö 20/12 kl 18.00 Lommaryds kyrka 26/12 kl 18.00 Norra Sandsjö kyrka

Zombieöverlevnad – Provläs några sidor ur boken

2014-12-08 05:55 CET Apart Förlag AB Sidorna är hämtade ur boken ”Zombieöverlevnad – din guide till apokalypsen”, skriven av Herman Geijer och illustrerad av Jimmy Wallin (Apart Förlag 2014).