Dokument

NMC-rapporten 2014: Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom

2014-02-04 08:15 CET Nätverket mot cancer NMC-rapporten 2014. Enkät för cancerberörda – patienter och närstående. Att leva med eller nära cancersjukdom. Den webbaserade enkäten genomfördes oktober-december 2013. Enkäten riktade sig till personer som varit eller är drabbade av cancersjukdom samt närstående till cancerdrabbade. Total samlades 1835 kompletta enkätsvar in. Fördelning mellan cancerdrabbade och närstående var 58% resp. 41%

Stockholm Life - Greater science, greater business, greater life

2014-02-03 11:46 CET Stockholm Life Solna-Stockholm

Biography Cambio CEO - Jakob H Kraglund

2014-02-03 10:04 CET Cambio Healthcare Systems

Faktablad studentundersökning

2014-02-03 09:00 CET IQ-initiativet AB IQ har tillsammans med undersökningsföretaget Norstat genomfört en riksrepresentativ undersökning i deras webbpanel bland 1000 personer som studerar på universitet eller högskola. Undersökningsperioden var 25 okt - 12 nov 2013.

Broschyr om robotassisterad kirurgi och användningsområden på Danderyds sjukhus

2014-02-03 07:00 CET Danderyds sjukhus

Information om konferensen Trygg i skolan

2014-01-30 13:12 CET Kompetensteamet Stockholm AB

Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta

2014-01-30 12:39 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Vem är under hatten? - stimulera språkutvecklingen för de minsta. Med Gunlög Rosén, turnéplan och information våren 2014.

Varför är ni så jobbiga - älskade jävla människor? med Mattias Lundberg

2014-01-30 12:37 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Varför är ni så jobbiga - älskade jävla människor? med Mattias Lundberg. Turnéplan och information våren 2014.

Så får du och dina elever ett mästarminne! med Mattias Ribbing

2014-01-30 12:35 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Så får du och dina elever ett mästarminne! med Mattias Ribbing. Turnéplan och information våren 2014.

Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson

2014-01-30 12:33 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Skolutveckling med internet som inspiration och verktyg - med Ylva Pettersson. Turnéplan och information våren 2014.