Dokument

Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer_kunskapsdokument

2014-05-21 15:40 CEST Universitetssjukhuset Örebro

FoU 2014

2014-05-21 10:11 CEST LIF- de forskande läkemedelsföretagen LIF - de forskande läkemedelsföretagen, gör varje år en enkätundersökning bland medlemsföretagen om deras kliniska forskning i Sverige. Rapporten "FoU 2014" redovisar läget för kliniska läkemedelsprövningar i Sverige för år 2013.

Rapport från nordiskt symposium om TTR-FAP

2014-05-21 08:34 CEST Pfizer AB Den 17-18 oktober 2013 samlades ledande läkare och forskare till ett symposium i Stockholm för att belysa olika aspekter av epidemiologi, diagnostik och behandling av TTR-FAP. Ett särskilt fokus för symposiet var det ökade samarbetet i Norden, ett annat var erfarenheter från THAOS, en longitudinell observationsstudie dit kliniker som behandlar patienter med TTR-FAP rapporterar in data.

Svensk sammanfattning av avhandlingen

2014-05-21 06:02 CEST Stockholms universitet

Mamma à la Carte!

2014-05-20 15:13 CEST 10-Minute Baby à la Carte Sverige 10-Minute Baby à la Carte och Tryffelsvinets vinklubb vill i ett samarbete hylla och uppmärksamma alla underbara mammor på morsdag den 25 maj! Överraska henne med att bjuda på restaurang hemma där du är kocken. Till din hjälp har du en specialkomponerad meny med utvalda viner till.

Broschyr: SavePro Vending machine

2014-05-20 10:56 CEST Procurator AB Att ha tillgång till rätt PPE-produkter, vid rätt tidpunkt, kan innebära stora besparingar. Ett traditionellt lager har sina begränsningar i form av öppettider och ofullständig lagerhållning. Det kan innebära brist på viktiga skyddsprodukter med ofrivilliga produktionsstopp som resultat. SavePro är en innovativ nyhet från Procurator som löser problemen.

Fakta om idiopatisk lungfibros

2014-05-19 15:10 CEST Boehringer Ingelheim AB Idiopatisk lungfibros är en allvarlig men relativt ovanlig lungsjukdom. Idiopatisk innebär att den bakomliggande orsaken inte är känd. Sjukdomen innebär att det har uppstått en inflammation och bildning av bindväv i och emellan de små lungblåsorna (alveolerna).

Årsrapport 2013

2014-05-19 14:50 CEST Operation Smile Sverige

Inspirationsfolder våren 2014 från Kreativ Insikt

2014-05-19 14:05 CEST Kreativ Insikt Kreativ Insikts inspirationsfolder för våren 2014, med nyheter och inspiration. (c) Kreativ Insikt. Läs som blädder på www.kreativinsikt.se

Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013

2014-05-19 14:00 CEST Region Skåne Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts.