Dokument

Tillskott som vurmar för mäns hälsa

2014-10-30 14:45 CET Apoteksgruppen

Delårsrapport jan - sep 2014

2014-10-29 19:13 CET Apoteksgruppen

Remissvar angående vårdval i hälso- och sjukvårdslagen

2014-10-29 10:53 CET Vårdföretagarna Att avskaffa den nationella regleringen om vårdval i primärvården kan få stora konsekvenser för landstingen vårdgivarna och patienterna. Det säger Vårdföretagarna i sitt remissvar på regeringens förlag till lagändring. Förslaget avstyrks.

lipivir studie

2014-10-29 09:32 CET Brainbridge AB

TV4 NYHETSMORGON Söndag 2 november gästas av författaren Stefan Di-Omnia

2014-10-28 08:01 CET BOKFÖRLAGET LE för LIVET Nu på söndag den 2 november gästar jag TV4 NYHETSMORGON med min bok HJÄRNVILJA EN FAJT MOT STROKEDJÄVULEN. Jag berättar om min resa från helt förlamad hösten 2008 till att fem år senare kunna springa 1 mil i Norrköpings Stadslopp. Det Omöjliga hade blivit MÖJLIGT. Programmet sänts direkt 07,55-11,30.

Pressmeddelande

2014-10-28 01:47 CET BOKFÖRLAGET LE för LIVET Detta pressmeddelande går ut till bokhandlare och branschfolk.

Pressinfo HSN 141024, samtliga ärenden

2014-10-25 07:00 CEST Region Skåne

Idag publiceras Information från Läkemedelsverket 5/2014

2014-10-24 09:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency I höstens första nummer av Information från Läkemedelsverket publiceras den uppdaterade behandlingsrekommendationen om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel. I numret presenterar sig också Läkemedelsverkets nya generaldirektör Catarina Andersson Forsman.

Om Rotary och polio

2014-10-23 23:29 CEST Rotary Sverige Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för att uppmärksamma både Polio och Rotary.

Publikation i Vox Sanguinis

2014-10-23 19:44 CEST Antrad Medical AB Titel "Rapid Thawing of fresh frozen plasma with radio wave-based thawing technology and effects on coagulation factors during prolonged storage"