Dokument

Konferensprogram

2015-03-04 08:00 CET Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna samt prislista

Fakta om lunginflammation

2015-03-04 06:00 CET Pfizer AB Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Varje år drabbas cirka en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation, vilket innebär tiotusentals svenskar. Mellan 20 och 40 procent av dessa behöver sjukhusvård. I Sverige ökar dessutom sjukhusinläggningar bland äldre på grund av lunginflammation

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Faktablad - Elvanse and ADHD in Adults

2015-03-03 10:52 CET Shire

Konferensprogram

2015-03-03 10:02 CET Kompetensteamet Stockholm AB Programmet för de två konferensdagarna. Boka innan 1 juli och få 800 kr i rabatt.

Konferensprogram Idrottslärare 2015

2015-03-03 10:02 CET Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna. Boka innan 1 juli och få 1.000 kr i rabatt!

Faktablad om ADPKD - den vanligaste formen av cystnjure

2015-03-02 10:03 CET Otsuka Pharma Scandinavia AB

Bakgrundsfakta Norrmejeriers stimulanspaket

2015-03-02 09:00 CET Norrmejerier

Individual Risk Relative to the Use of Food Supplements in UK

2015-03-01 07:22 CET KMR