Dokument

Välj rätt löparsko

2015-10-13 17:26 CEST Gå & Löpkliniken Sverige AB

Bygg din egen sko

2015-10-13 17:25 CEST Gå & Löpkliniken Sverige AB

Behandling av psoriasis och psoriasisartrit - Folder

2015-10-13 13:38 CEST Psoriasisförbundet Den som lever med en kronisk sjukdom lär känna sin kropp och vet ofta vad hen mår bäst av. Psoriasis och psoriasisartrit finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Därför är det viktigt att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst. Läs gärna eller ladda ned vår egenvårdsfolder och lär dig mer om vård och behandling.

Omsorgsbudget

2015-10-09 11:32 CEST Linköpings kommun

Presentation omsorgsbudget

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Presentation omsorgsbudget

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Koalitionens budget 2016 - 2017

2015-10-09 11:30 CEST Linköpings kommun

Program DÖDEN - en konferens om värdighet mot livets slut

2015-10-09 10:46 CEST Gothia Fortbildning Datum: 11 februari 2016 Plats: Fazer konferens, Stockholm Arrangör: Gothia Fortbildning

Nationell plan för kompetensförsörjning inom cancervården

2015-10-07 17:52 CEST Regionala cancercentrum i samverkan

Faktablad: Familjär transtyretinamyloidos med kardiomyopati (TTR-CM, FAC)

2015-10-06 16:18 CEST Pfizer AB Familjär transtyretinamyloidos med kardiomyopati, även kallad TTR-CM, TTR-FAP eller FAC, är en ovanlig progressiv, dödlig sjukdom. TTR-CM förknippas med restriktiv kardiomyopati och progressiv hjärtsvikt. Det finns två typer av TTR-CM. TTR-familjär amyloid kardiomyopati (TTR-FAC) är en ärftlig form av sjukdomen och vildtyp-TTR-CM är en spontant förkommande form.