Dokument

Apotekets seminarier i Almedalen 2014

2014-06-24 09:42 CEST Apoteket AB

The humanitarian situation of people fleeing Syria and their access to international protection in the EU and associated Shengen countries

2014-06-19 14:08 CEST Röda Korset "Syrien har blivit detta århundrades stora tragedi - en skamfull humanitära katastrof med ett lidande och förflyttande som vi historiskt aldrig tidigare skådat", har FNs högkommissarie för flyktingar António Guterres konstaterat. Europas samlade Rödakorsföreningar har tagit fram sex rekommendationer om hanteringen av syriska flyktingar till EU, dess medlemstater och associerade Schengenstater.

2014-06-19 12:57 CEST Linköpings kommun

Information från Läkemedelsverket nr 4 2014

2014-06-19 12:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Huvudtemat i årets sommarnummer av Information från Läkemedelsverket är behandling av akne. Den nya behandlingsrekommendationen om akne är en del i arbetet för en rationell antibiotikaanvändning och ingår i regeringens patientsäkerhetssatsning. I nummer 4/2014 kan du läsa om utredningsrapporter om medicinalväxter, biverkningsrapporter som kom in om veterinärmedicinska läkemedel under 2013.

Socialdepartementets bakgrunds-PM om cancersatsningen

2014-06-18 09:00 CEST Regionala cancercentrum i samverkan

Alla ärenden på RF 17/6

2014-06-17 18:27 CEST Region Skåne Sammanfattning av dagens beslut på Region Skånes regionfullmäktige

Årsbok 2013 för Röda Korsets vårdenhet

2014-06-17 16:00 CEST Röda Korset Årspresentationen av vårdverksamheten har i år fokus på behandlingsarbetet på Röda Korsets center för krigs – och tortyrskadade. Röda Korset har behandlingscenter på nio platser i landet, där flyktingar kan bearbeta traumatiska upplevelser.

Regional kulturplan Uppsala län 2015-2017

2014-06-17 10:40 CEST Landstinget i Uppsala län

Lilly inbjudan Almedalen

2014-06-17 08:00 CEST Eli Lilly

Samordnat föräldrastöd ‐ för barn/ungdomar med funktionsnedsättning

2014-06-16 21:28 CEST SAMFÖR SAMFÖR vill vara en stark aktör som arbetar för att tillgängliggöra och samordna de insatser som kan underlätta vardagen för barn och unga med funktionsnedsättningar och deras familjer. SAMFÖR arbetar aktivt på att vara en viktig del av lösningen! SAMFÖR utvecklar samordnat föräldrastöd, se projektplan 2014.