Blogginlägg

Avtjänar villkorlig dom för misshandel - uttagen i landslaget

2013-11-05 17:47 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Tidigare i dag presenterades den trupp som ska möta Portugal i playoff till VM i fotboll i Brasilien. En av de uttagna är Alexander Gerndt, som just nu avtjänar en villkorlig dom efter att ha misshandlat sin f.d. fru. Det kan tyckas som ett ypperligt tillfälle att på ett tydligt sätt ta avstånd från denna typ av handlingar, men istället väljer Svenska fotbollförbundet att ducka för frågan. Varför?

Kommunernas stöd till brottsoffer – ett geografiskt lotteri

2013-11-04 14:53 CET Stiftelsen Tryggare Sverige För en tid sedan redovisade Socialstyrelsen öppna jämförelser av kommunernas hantering av våldsutsatta kvinnor respektive barn som bevittnat våld. Resultaten från rapporten Öppna jämförelser 2013 - stöd till brottsoffer, visar att kommunernas behov av att utveckla arbetet med brottsdrabbade fortfarande är mycket stort.

Platser kvar till höstens utbildning i hot- och riskbedömningar

2013-11-04 09:21 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.

Sundsvall tar upp kampen mot klotter

2013-11-01 13:23 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Igår, den 31 oktober, deltog Stiftelsen Tryggare Sverige vid en konferens om klotter & graffiti i regi av Sundsvalls kommun. Syftet med konferensen var att ge inspiration till det fortsatta arbetet för att minska klotter i kommunen. Deltog gjorde även företrädare för Täby kommun, Norrköpings kommun & Göteborgs stad. Tryggare Sverige redovisade en utvärderingen av Täby kommuns klotterarbete.

Säkerhet på kommunnivån – några tankar från Tryggare Sverige

2013-10-31 07:28 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Off SÄK, alltså föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor, har just genomfört sitt höstmöte, denna gång i Bromma. Föreningen består av kommunala säkerhetschefer och säkerhetshandläggare m.fl. yrkeskategorier som ansvarar för det dagliga säkerhetsarbetet i landets kommuner. Detta dokument innehåller en sammanfattning av ett föredrag som vi höll vid Off SÄK:s höstmöte.

Tekniska problem med Brottsofferappen

2013-10-29 12:42 CET Stiftelsen Tryggare Sverige I samband med att Apple har lanserat sitt nya operativsystem har det förekommit tekniska problem med den applikation (Brottsofferappen) som vi utvecklat för att hjälpa personer som utsatts för brott att tillvarata sina rättigheter. Felsökningen visar att det bästa sättet för att lösa problemet är att avinstallera applikationen och därefter ladda ned den igen.

Polisförbundet skadar polisens anseende

2013-10-26 11:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Med anledning av den senaste utvecklingen inom polisen där det, förutom sjunkande produktivitet, registrering av Romer m.m., framkommit att en fjärdedel av Sveriges poliser är med i en "hemlig" Facebookgrupp med frekventa påhopp mot polischefer, forskare, m.fl. (administrerat av Polisförbundet och med dess ordförande Nitz som en av medlemmarna), torde det vara tydligt för alla att det krävs nytag.

2013-10-24 12:17 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under gårdagen medverkade Stiftelsen Tryggare Sverige vid en hearing på Kulturdepartementet för att följa upp betänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19). Hearingen syftade till att samla in synpunkter kring de förslag som lämnats i betänkandet samt att diskutera hur arbetet mot våld inom idrotten kan fortgå.

2013-10-23 08:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Dagens Nyheter med flera medier rapporterar i dag om Göta hovrätts dom där man sänker skadeståndet för en ung flicka som utan sin vetskap blivit filmad av sin dåvarande pojkvän när de hade sex, och där filmen sedan av pojkvännen lagts upp på nätet. Göta hovrätts motivering till att skadeståndet sänks från 130 000 till 25 000 är direkt stötande och sänder fel signaler.

Inbjudan till seminariedag om stalkning - Skåne

2013-10-21 07:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en seminariedag i Skåne om stalkning. Under seminariet beskrivs stalkningens karaktär & omfattning samt dess konsekvenser för den drabbade. Vidare förs en diskussion om den drabbades möjligheter till hjälp, stöd & skydd. Inte minst utifrån den nya lagen om olaga förföljelse & lagen om kontaktförbud.