Blogginlägg

Polisförbundet skadar polisens anseende

2013-10-26 11:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Med anledning av den senaste utvecklingen inom polisen där det, förutom sjunkande produktivitet, registrering av Romer m.m., framkommit att en fjärdedel av Sveriges poliser är med i en "hemlig" Facebookgrupp med frekventa påhopp mot polischefer, forskare, m.fl. (administrerat av Polisförbundet och med dess ordförande Nitz som en av medlemmarna), torde det vara tydligt för alla att det krävs nytag.

2013-10-24 12:17 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under gårdagen medverkade Stiftelsen Tryggare Sverige vid en hearing på Kulturdepartementet för att följa upp betänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19). Hearingen syftade till att samla in synpunkter kring de förslag som lämnats i betänkandet samt att diskutera hur arbetet mot våld inom idrotten kan fortgå.

2013-10-23 08:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Dagens Nyheter med flera medier rapporterar i dag om Göta hovrätts dom där man sänker skadeståndet för en ung flicka som utan sin vetskap blivit filmad av sin dåvarande pojkvän när de hade sex, och där filmen sedan av pojkvännen lagts upp på nätet. Göta hovrätts motivering till att skadeståndet sänks från 130 000 till 25 000 är direkt stötande och sänder fel signaler.

Inbjudan till seminariedag om stalkning - Skåne

2013-10-21 07:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en seminariedag i Skåne om stalkning. Under seminariet beskrivs stalkningens karaktär & omfattning samt dess konsekvenser för den drabbade. Vidare förs en diskussion om den drabbades möjligheter till hjälp, stöd & skydd. Inte minst utifrån den nya lagen om olaga förföljelse & lagen om kontaktförbud.

2013-10-18 09:00 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna: Behovet av humanitära insatser i Libanon skriande Libanon är som ett enda stort flyktingläger. Hittills har cirka en miljon flyktingar tagit sig hit, till ett land med en befolkning på fyra miljoner. Det skapar en enorm press på Libanon, ett land som lever i efterverkningarna av ett eget inbördeskrig.

Inbjudan till utbildningsdag om hot- och riskbedömningar

2013-10-15 09:38 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.

Tryggare Sverige medverkar i Sveriges Radio Studie Ett

2013-10-14 20:27 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Många vågar inte berätta om brott de bevittnat. Senaste exemplet är dödsskjutningarna i Göteborg där polisen har svårt att få in vittnesmål. Har vi blivit räddare för att vittna & vad kan göras för att förmå människor att träda fram? Samtal med kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, Länskriminalen i Stockholm, generalsekreterare Magnus Lindgren, Tryggare Sverige & riksåklagare Anders Perklev.

Brottsoffer i fokus - en genomlysning av stöd till brottsoffer i Huddinge kommun

2013-10-11 09:20 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Som ett led i Huddinge kommuns verksamhet med att förbättra det brottsofferstödjande arbetet har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en genomlysning av det befintliga stödet. Resultaten visar att det finns många verksamheter som arbetar med brottsofferstöd. Dock krävs att kommunen lyckas få ihop alla verksamheter till en helhet för att säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp och stöd.

Förhörsledare bekräftar egna hypoteser - kartläggning om personer felaktigt anklagade för brott

2013-10-09 12:51 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I gårdagens Veckans Brott skildrades problemet med när personer anklagas för brott som det sedan visar sig att de inte har begått. Inslaget borde vara en väckarklocka för alla förhörsledare, särskilt då fallet inte är unikt. Christer Nyberg, tidigare studierektor vid Polishögskolan och knuten till Tryggare Sverige, har skrivit en uppsats där han har granskat ett antal uppmärksammade sådana fall.

AllBright möter: Pia Höök

2013-10-08 10:28 CEST AllBright Med en bakgrund som genus- och organisationsforskare arbetar inspirerade Pia Höök i dag som Diversity Manager på Skanska med över 50 000 anställda. Vi träffade Pia för att ta reda på vad rollen som Diversity Manager innebär, hur synen på kön påverkar utformandet av organisationer och vilka effekter dagens ledarskap får på samhället.