Blogginlägg

2013-10-18 09:00 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna: Behovet av humanitära insatser i Libanon skriande Libanon är som ett enda stort flyktingläger. Hittills har cirka en miljon flyktingar tagit sig hit, till ett land med en befolkning på fyra miljoner. Det skapar en enorm press på Libanon, ett land som lever i efterverkningarna av ett eget inbördeskrig.

Inbjudan till utbildningsdag om hot- och riskbedömningar

2013-10-15 09:38 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.

Tryggare Sverige medverkar i Sveriges Radio Studie Ett

2013-10-14 20:27 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Många vågar inte berätta om brott de bevittnat. Senaste exemplet är dödsskjutningarna i Göteborg där polisen har svårt att få in vittnesmål. Har vi blivit räddare för att vittna & vad kan göras för att förmå människor att träda fram? Samtal med kriminalkommissarie Gunnar Appelgren, Länskriminalen i Stockholm, generalsekreterare Magnus Lindgren, Tryggare Sverige & riksåklagare Anders Perklev.

Brottsoffer i fokus - en genomlysning av stöd till brottsoffer i Huddinge kommun

2013-10-11 09:20 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Som ett led i Huddinge kommuns verksamhet med att förbättra det brottsofferstödjande arbetet har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en genomlysning av det befintliga stödet. Resultaten visar att det finns många verksamheter som arbetar med brottsofferstöd. Dock krävs att kommunen lyckas få ihop alla verksamheter till en helhet för att säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp och stöd.

Förhörsledare bekräftar egna hypoteser - kartläggning om personer felaktigt anklagade för brott

2013-10-09 12:51 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I gårdagens Veckans Brott skildrades problemet med när personer anklagas för brott som det sedan visar sig att de inte har begått. Inslaget borde vara en väckarklocka för alla förhörsledare, särskilt då fallet inte är unikt. Christer Nyberg, tidigare studierektor vid Polishögskolan och knuten till Tryggare Sverige, har skrivit en uppsats där han har granskat ett antal uppmärksammade sådana fall.

AllBright möter: Pia Höök

2013-10-08 10:28 CEST AllBright Med en bakgrund som genus- och organisationsforskare arbetar inspirerade Pia Höök i dag som Diversity Manager på Skanska med över 50 000 anställda. Vi träffade Pia för att ta reda på vad rollen som Diversity Manager innebär, hur synen på kön påverkar utformandet av organisationer och vilka effekter dagens ledarskap får på samhället.

Stöd till brottsutsatta - ett ansvar för kommun eller ideella organisationer?

2013-10-04 12:23 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Av socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som är bosatta i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Vilken roll har ideella verksamheter i det brottsofferstödjande arbetet i Sveriges kommuner idag? Är de ett komplement eller ibland till och med en konkurrent till kommunens brottsofferstödjande arbete? Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Tryggare Sverige medverkar i Brottscentralen

2013-10-03 21:02 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Tidigare i dag medverkade Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren i Aftonbladets satsning Brottsanalys. Frågor som diskuterades var bland annat den grova misshandeln i Sundbyberg tidigare i år då en medelålders man angreps utan att några av de som befann sig i omgivningen ingrep för att förhindra det inträffade.

Ett närpolisarbete i världsklass - exemplet Holland

2013-10-03 11:32 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige är nu tillbaka efter en fyra dagars studieresa till Haag och Amsterdam; här kommer några första intryck och reflexioner.

Enough is enough!

2013-09-30 14:14 CEST Finansförbundet Vi ger inte upp – vi väljer att ta strid! Idag har Finansförbundet därför sagt upp det gällande kollektivavtalet med BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, i förtid. Istället blir det en ny avtalsrörelse – med förhoppningar om att alla ska respektera det avtal som blir resultatet av förhandlingarna. Det är upp till bevis!