Blogginlägg

Hands Up! Livet eller pengarna, eller både och?

2013-09-17 17:35 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Pengar är ren energi. Förutsättningarna för att pengarna skall flyta in på ett naturligt sätt är att vi lever våra liv fullt ut! Handen på hjärtat- gör vi det?

Du har fel om förskolan, Fredrik Virtanen!

2013-09-13 19:41 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Visst kan man bli någonting stort i motvind men nog borde det vara så mycket lättare att växa i medvind? Med det vill jag säga att chansen att bli något stort – vad nu det innebär – borde vara mycket större för de människor som fått en god och stabil grund att bygga sig själva på, än för de vars psyken har stressats och utsatts för separation redan i tidiga år.

Frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige

2013-09-11 14:01 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För drygt fem år sedan bildades Stiftelsen Tryggare Sverige med målsättningen att bidra till att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Kontrasternas helg i Aftonbladet

2013-09-10 16:08 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Det är svårt att tänka sig större kontraster än Fredrik Virtanens ledarkolumn och Alex Schulmans krönika i helgens Aftonbladet. Från Virtanens politikerflört där han idealiserar förskolan till Schulmans föräldrarop som tårögd vädjar om annan familjepolitik. Det ena lika okunnigt som det andra är hjärtevarmt. Vilket politisk block vill börja resan mot ett Sverige där små barns behov står i centrum?

2013-09-09 07:03 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en utbildning i strukturerat brottsförebyggande arbete. Syftet är att ge fördjupade kunskaper om brottsförebyggande arbete på lokal nivå ur både ett teoretiskt och praktiskt avseende. Utbildningen vänder sig till personer som arbetar med brottsförebyggande frågor på kommunal nivå.

Visa från ombudsmannen

2013-09-06 14:12 CEST Finansförbundet Det finns säkert några som tycker att vi överreagerade när vi förklarade vår avsikt att säga upp vårt kollektivavtal med BAO. Vi var väldigt tydliga när avtalet undertecknades; om en aktör missköter sig så säger vi upp avtalet. Nuvarande avtal har varit lyckosamt för många, men många medlemmar har också blivit utan. Det är för deras skull som vi kan komma att säga upp avtalet.

SVT rapporterar från trygghetsvandring i kollektivtrafiken

2013-09-06 09:57 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige SVT ABC rapporterar idag från MTR och Stiftelsen Tryggare Sveriges kartläggning i syfte att öka tryggheten kring ett antal tunnelbanestationer i Stockholms södra förorter. Närområdet kring Bredängs station har granskats och fler står på tur. Bakgrunden är en studie från kungliga tekniska högskolan som visar att cirka 60 procent av anmälda brott i Stockholm inom 500 meter från en tunnelbanestation.

Hjälpsamma politiker

2013-09-04 16:32 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Det är dags att Sveriges föräldrar tar ansvar för att skapa det samhället som politiker vill ha. Det är skamlöst att enbart tänka på sig själva och barnet när det finns en arbetslinje att följa. För inte att tala om vikten att upprätthålla Sveriges internationella rykte som jämställdhetens Mekka.

Inbjudan till utbildningsdag om hot- och riskbedömningar

2013-09-02 07:06 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.

Se inte mellan fingrarna på brott i skolan

2013-08-29 16:38 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I går (den 28/8 -13) beslutade Skolinspektionen att stänga Lundsbergs skola. Bakgrunden är de brister i skolans arbete med att motverka kränkande behandling som Skolinspektionen funnit. Problemen är dock inte unika för Lundsberg. Antalet anmälningar till Skolinspektionen om kränkande behandling mot barn har ökat med över 100 procent under de senaste åren. Vi kräver nolltolerans mot våld i skolan.