Blogginlägg

2013-11-29 08:46 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Varje år dödas cirka 100 personer i Sverige till följd av grova våldsbrott. Antalet anhöriga uppgår till mångdubbelt fler. Trots det är anhöriga till våldsdödade fortfarande en bortglömd grupp. För att uppmärksamma denna grupp bjuder vi in till en debattkväll måndagen den 9 december. Medverkar gör bl.a. Lilian Gustafsson, vars son Anders mördades i Hammarbyhamnen på nyårsafton 1995.

2013-11-28 16:42 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Tillsammans med kommunalrådet Erik Andersson (Täby kommun) invigde i går Stiftelsen Tryggare Sveriges ordförande Karl-Åke Pettersson Täbys första brottsfria gångtunnel. Satsningen att börja rusta upp gångtunnlar är ett utmärkt exempel på hur en kommun genom situationell brottsprevention kan öka säkerheten för sina invånare.

Rikspolischefen, Bagdad Bob och brottsdrabbade kvinnor

2013-11-26 16:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Reaktionerna på vår granskning av polisens brottsutredningsverksamhet vid våld mot kvinnor har varit av två slag. Det handlar dels om utsatta kvinnor, kvinnojoursrepresentanter och enskilda poliser som hört av sig och bekräftat den bild vi förmedlat, dels reaktioner från polismyndigheten i Stockholm, som följer sin tradition & likt Bagdad Bob förnekar att det finns några problem inom detta område.

Få bolag vågar vara diversifierade

2013-11-25 14:18 CET Business Arena

Polisens utredningsverksamhet - ett svek mot våldsdrabbade kvinnor

2013-11-25 08:59 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Endast tjugo av hundra anmälningar om våld i nära relationer klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Det visar en ny rapport från Stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.

Det lönar sig att dela lika

2013-11-22 09:24 CET Finansförbundet En vanlig föreställning om varför föräldrar inte delar lika på föräldraledigheten är att de förlorar för stor del av sin månadsinkomst. Men trots stora inkomstskillnader förlorar inte en familj på att dela lika på föräldrapenningen. Du läste rätt – familjen förlorar inte på att dela lika på föräldrapenningen.

Bli medlem i Viktimologiskt Nätverk 2014

2013-11-15 15:30 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Sedan cirka sex år finns det ett forum - Viktimologiskt Nätverk - där politiker, forskare, studenter, yrkesverksamma, ideellt engagerade m.fl. kan träffas för att utbyta tankar och erfarenheter inom trygghetsområdet. Bli medlem och få inbjudningar till debattkvällar, föreläsningar, studieresor, sommarkurser etc.

Fem platser kvar till höstens utbildning i hot- och riskbedömningar

2013-11-12 12:18 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Inbjudan till en utbildningsdag om strukturerade hot- och och riskbedömningar för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl. i Stockholm den 27 november, 2013.

Frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige

2013-11-08 16:26 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Tryggare Sverige är partipolitiskt och religiöst obunden tankesmedja/NGO (non governmental orgainzation) som drivs i form av en icke-vinstdrivande allmännyttig stiftelse av folkrörelsekaraktär.

Mitt Liv föreläser för UNESCO i Paris

2013-11-06 09:13 CET Mitt Liv Förra veckan var Sofia Appelgren, VD och Grundare, Mitt Liv och pratade på UNESCO i Paris. 500 delegater från 100 länder deltog. Det var en stark upplevelse på många sätt. Framför allt för att vi alla på Mitt Liv brinner för frågorna vi jobbar med och att omvärlden bekräftar att vi behövs, inte bara med små viktiga tecken dagligen, utan också i sammanhang som UNESCO.