Blogginlägg

Feministiskt forum 11 maj

2013-05-06 07:24 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

Öppna ditt hjärta för kunden!

2013-05-03 16:20 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Förmågan att känna empati och inlevelse med kunder och konsumenter handlar ytterst om att man som ledare och ledning har kontakt med sitt eget hjärta.

NY: Snyggt, tryggt eller ”Disneyfierat”

2013-04-27 14:54 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Minskad brottslighet, ökad trygghet och höjda fastighetsvärden. Det är några av de positiva effekter som de senaste 20 årens utveckling medfört i New York. I den här avslutande delen av Stiftelsen Tryggare Sveriges reportageserie om brottsutvecklingen i New York ska vi titta närmare på den kritik som förekommer. Det handlar till exempel om kritik mot den så kallade Disneyfieringen av staden.

Samverkan som framgångsfaktor för minskad brottslighet

2013-04-26 14:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Fler poliser, hårdare tag och nolltolerans är något som ofta förknippas med den minskade brottsligheten i New York. De experter vi möter talar emellertid istället om accountability (ansvarsutkrävande), chefskap och samverkan. Nedan presenteras del fyra av fem i Stiftelsen Tryggare Sveriges reportageserie om trygghetsarbete i New York: Samverkan som framgångsfaktor för minskad brottslighet.

Det krävs chefer med visioner

2013-04-25 18:04 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har brottsligheten minskat kraftigt över hela USA och då särskilt i New York. Förklaringarna handlar inte i första hand om fler poliser och hårdare tag, utan om ett förändrat arbetssätt där polisens tidigare händelsestyrda arbete ersatts av ett mer proaktivt och där det finns chefer med visioner och mod. Här presenteras del tre i vår reportageserie om utvecklingen i New York.

Är fler poliser förklaringen till den minskade brottsligheten?

2013-04-24 22:55 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Efterkrigstidens USA kännetecknas av en ökad brottslighet och minskad trygghet. I många städer, däribland New York, blev situationen ohållbar med drygt 2000 mord varje år, utbrända byggnader, minskade fastighetsvärden och en uppgivenhet bland de drabbade. I den här reportageserien skildras de gångna årens brottsförebyggande arbete i New York. I dag publiceras del två.

Nolltolerans - ett framgångsrecept för att minska brottsligheten?

2013-04-23 22:58 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Efterkrigstidens USA kännetecknas av en ökad brottslighet och minskad trygghet. I många städer, däribland New York, blev situationen ohållbar med drygt 2000 mord varje år, utbrända byggnader, minskade fastighetsvärden och en uppgivenhet bland de drabbade. I den här reportageserien i fem delar, där detta är den inledande delen, skildras de gångna årens brottsförebyggande arbete i New York.

Frihet är det bästa ting....

2013-04-22 12:50 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Företag som skall lyckas måste organisera sig för frihet och utveckling, inte för kontroll!

Feministiskt Forum 11 maj

2013-04-22 11:23 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

Förra veckans nyheter

2013-04-18 11:22 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar