Blogginlägg

Stöd till brottsutsatta - ett ansvar för kommun eller ideella organisationer?

2013-10-04 12:23 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Av socialtjänstlagen framgår att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som är bosatta i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. Vilken roll har ideella verksamheter i det brottsofferstödjande arbetet i Sveriges kommuner idag? Är de ett komplement eller ibland till och med en konkurrent till kommunens brottsofferstödjande arbete? Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Tryggare Sverige medverkar i Brottscentralen

2013-10-03 21:02 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Tidigare i dag medverkade Stiftelsen Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren i Aftonbladets satsning Brottsanalys. Frågor som diskuterades var bland annat den grova misshandeln i Sundbyberg tidigare i år då en medelålders man angreps utan att några av de som befann sig i omgivningen ingrep för att förhindra det inträffade.

Ett närpolisarbete i världsklass - exemplet Holland

2013-10-03 11:32 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige är nu tillbaka efter en fyra dagars studieresa till Haag och Amsterdam; här kommer några första intryck och reflexioner.

Enough is enough!

2013-09-30 14:14 CEST Finansförbundet Vi ger inte upp – vi väljer att ta strid! Idag har Finansförbundet därför sagt upp det gällande kollektivavtalet med BAO, Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, i förtid. Istället blir det en ny avtalsrörelse – med förhoppningar om att alla ska respektera det avtal som blir resultatet av förhandlingarna. Det är upp till bevis!

Kartläggning av erfarenheter när det gäller våld och hot mot förtroendevalda

2013-09-30 10:55 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige På uppdrag av SKL genomför Stiftelsen Tryggare Sverige just nu en kartläggning av erfarenheter när det gäller våld & hot mot förtroendevalda. Målgruppen är säkerhetschefer inom kommun, landsting & region. Syftet är att ta del av erfarenheter kring arbetet med att förebygga & hantera våld och hot mot förtroendevalda för att ta fram en exempelskrift med lokala & regionala insatser inom detta område.

Debattartikel: Eskilstuna-Kuriren: Syriens kvinnor behöver stöd

2013-09-27 10:13 CEST Kvinna till Kvinna Var 15:e sekund tvingas en person fly sitt hem i Syrien. Totalt är över sex miljoner människor på flykt och en majoritet av flyktingarna befinner sig i grannländerna. Organisationer som Kvinna till Kvinna stödjer i Irak, Libanon och Jordanien gör allt de kan för att hjälpa syriska flyktingkvinnor som anländer.

2013-09-27 09:16 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige År 2012 anmäldes cirka 33 000 fall av våld i offentlig miljö i Sverige. Sett till den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsfall ökat med 14 procent. Motsvarande utveckling kan till viss del ses i övriga nordiska länder. Men finns det några skillnader i sättet att förebygga denna typ av brott mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland? Och vad fungerar, vad fungerar inte?

2013-09-25 16:36 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I dag skriver den f.d. rikspolischefen, landshövdingen m.m. Björn Eriksson en mycket intressant krönika i Dagens Juridik om säkerhetsbranschens framtida roll kopplat till centraliseringen av polisen. Bakgrunden är en debattkväll om dessa frågor på Pressklubben den 16 september i regi av Stiftelsen Tryggare Sverige.

Tryggare Sveriges aktiviteter hösten 2013

2013-09-24 14:40 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I dag är det precis tre månader till julafton. I väntan på tomten, klappar och julledighet kan det vara bra att ha något att se fram emot. Här finns några av Stiftelsen Tryggare Sveriges kommande aktiviteter samlade.

Hands Up! Livet eller pengarna, eller både och?

2013-09-17 17:35 CEST KVINNOKOMPETENSEN, AB Pengar är ren energi. Förutsättningarna för att pengarna skall flyta in på ett naturligt sätt är att vi lever våra liv fullt ut! Handen på hjärtat- gör vi det?