Videor

Rikshem om ROT av miljonprogram

2013-07-11 14:24 CEST Rikshem Under de närmaste åren behöver 650 000 bostäder renoveras. Vilken roll spelar staten, kommunerna, hyresgästerna, allmännyttan, fastighetsägarna och miljön?
Längd  5:14

Alectas almedalsseminarium som film

2013-07-03 15:32 CEST Alecta Alectas seminarium i Almedalen handlade om hur blivande pensionärer resonerar inför sin tid som pensionärer. I seminariet medverkade Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk utredare, SACO, Bodil Jönsson, Professor emerita, Ole Settergren, utvecklingschef, Pensionsmyndigheten, Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande, Unionen och Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv.
Längd  3:25

Det hållbara samhället kräver mer industri.

2013-07-03 12:04 CEST AkzoNobel Det hållbara samhället kräver mer industri. Det var rubriken på en av veckans paneldebatter i ‎Almedalen. Seminariet var en del av kampanjen Industrin tar matchen, där industrins betydelse för svensk sysselsättning och välfärd ställs i fokus. Här är en intervju med paneldebattören Göran Lindqvist från AkzoNobel, som ser samarbete över gränser som en viktig faktor för att lyckas.
Längd  0:46

Sveriges kemiindustri, hur kan den utvecklas?

2013-07-03 11:45 CEST AkzoNobel Sveriges kemiindustri, hur kan den utvecklas? Det var ett av de teman som diskuterades i Almedalen, 2013. Lars Andersson från AkzoNobel ger sin syn på kemiindustrins betydelse för en hållbar framtid.
Längd  1:11

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet LKAB:s malmtåg passerar förbi smörjstationen i Sävast där forskare från Luleå tekniska universitet undersöker hur förslitning på järnvägsspår och höga tågljud påverkas om man smörjer rälsen.
Längd  1:28

Samtalsfilm: företagare att driva eget Vellinge kommun

2013-06-04 16:03 CEST Vellinge kommun Under våren har Vellinge kommun, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, låtit ta fram fyra samtalsfilmer. I filmerna får medarbetare, kommuninvånare, entreprenörer kommunen anlitar och företagare komma till tals och ge sin bild av hur Vellinge är att leva, bo och verka i. Del 4 - företagare.
Längd  22:41

Samtalsfilm: Entreprenörer om att samarbeta med Vellinge kommun

2013-06-04 15:48 CEST Vellinge kommun Under våren har Vellinge kommun, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, låtit ta fram fyra samtalsfilmer. I filmerna får medarbetare, kommuninvånare, entreprenörer kommunen anlitar och företagare komma till tals och ge sin bild av hur Vellinge är att leva, bo och verka i. Del 3: Entreprenörer.
Längd  17:50

Samtalsfilm: Medarbetare om att jobba i Vellinge kommun

2013-06-04 14:39 CEST Vellinge kommun Under våren har Vellinge kommun, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, låtit ta fram fyra samtalsfilmer. I filmerna får medarbetare, kommuninvånare, entreprenörer kommunen anlitar och företagare komma till tals och ge sin bild av hur Vellinge är att leva, bo och verka i. Del 2: Medarbetare.
Längd  26:29

Samtalsfilm: Invånare om att bo i Vellinge kommun

2013-06-04 14:20 CEST Vellinge kommun Under våren har Vellinge kommun, under ledning av kommundirektör Magnus Hedin, låtit ta fram fyra samtalsfilmer. I filmerna får medarbetare, kommuninvånare, entreprenörer kommunen anlitar och företagare komma till tals och ge sin bild av hur Vellinge är att leva, bo och verka i. Del 1: Invånare diskuterar hur det är att bo i Vellinge kommun.
Längd  25:55

Film om Ronneby Brunnspark

2013-05-30 07:44 CEST Ronneby kommun
Längd  2:47