Videor

Sätta upp väggvepa

2013-09-03 16:30 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Så här sätter ni upp en väggvepa.
Längd  1:57

Sätta upp stortavla

2013-09-03 16:24 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Så här sätter ni upp en stortavla.
Längd  1:36

Sätta upp svep till ID-stolpe

2013-09-03 16:20 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Så här sätter ni upp svepet runt ID-stolpen.
Längd  1:49

Sätta upp 100x150 skylt

2013-09-03 16:04 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Så här sätter ni upp en 100x150 skylt. 70x100 fungerar på samma sätt.
Längd  1:16

Bryr sig alla om skogen?

2013-08-28 10:17 CEST Svenska FSC Här kan du se vår film om hur FSC fungerar och vad vi gör för världens skogar.
Längd  4:10

Rikshem om ROT av miljonprogram

2013-07-11 14:24 CEST Rikshem Under de närmaste åren behöver 650 000 bostäder renoveras. Vilken roll spelar staten, kommunerna, hyresgästerna, allmännyttan, fastighetsägarna och miljön?
Längd  5:14

Alectas almedalsseminarium som film

2013-07-03 15:32 CEST Alecta Alectas seminarium i Almedalen handlade om hur blivande pensionärer resonerar inför sin tid som pensionärer. I seminariet medverkade Gunnar Wetterberg, Samhällspolitisk utredare, SACO, Bodil Jönsson, Professor emerita, Ole Settergren, utvecklingschef, Pensionsmyndigheten, Cecilia Fahlberg, Förbundsordförande, Unionen och Christer Ågren, vice vd, Svenskt Näringsliv.
Längd  3:25

Det hållbara samhället kräver mer industri.

2013-07-03 12:04 CEST AkzoNobel Det hållbara samhället kräver mer industri. Det var rubriken på en av veckans paneldebatter i ‎Almedalen. Seminariet var en del av kampanjen Industrin tar matchen, där industrins betydelse för svensk sysselsättning och välfärd ställs i fokus. Här är en intervju med paneldebattören Göran Lindqvist från AkzoNobel, som ser samarbete över gränser som en viktig faktor för att lyckas.
Längd  0:46

Sveriges kemiindustri, hur kan den utvecklas?

2013-07-03 11:45 CEST AkzoNobel Sveriges kemiindustri, hur kan den utvecklas? Det var ett av de teman som diskuterades i Almedalen, 2013. Lars Andersson från AkzoNobel ger sin syn på kemiindustrins betydelse för en hållbar framtid.
Längd  1:11

Tågtrafik med smörja i spåren

2013-06-19 09:15 CEST Luleå tekniska universitet LKAB:s malmtåg passerar förbi smörjstationen i Sävast där forskare från Luleå tekniska universitet undersöker hur förslitning på järnvägsspår och höga tågljud påverkas om man smörjer rälsen.
Längd  1:28