Videor

Airport City Stockholm Video Q4 2013

2013-11-06 09:03 CET Airport City Stockholm Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, talar om etableringar som sker i området, Airport City Stockholm som knutpunkt mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala och om utvecklingen av kollektivtrafiken. Kristina Alvendal, CEO Airport City Stockholm, talks about establishment of companies within Airport City Stockholm: http://www.youtube.com/watch?v=9Q4WyZrmDx0
Längd  2:32

Airport City Stockholm Video Q3 2013

2013-11-06 09:02 CET Airport City Stockholm Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, och Lars Bryntesson, kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun, samt Per Taube, styrelseordförande Arlandastad Holding, om Airport City Stockholm. Kristina Alvendal, CEO Airport City Stockholm and Lars Bryntesson, Sigtuna kommun, and Per Taube, Chairman Arlandastad Holding about Airport City Stockholm: http://www.youtube.com/watch?v=9nOmMW28wpU
Längd  3:22

Airport City Stockholm Video Q2 2013

2013-11-06 09:01 CET Airport City Stockholm Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm och Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia, talar om samarbetet kring Sveriges första flygplatsstad Airport City Stockholm. Kristina Alvendal, CEO Airport City Stockholm, and Torborg Chetkovich, CEO Swedavia, talks about Stockholm Arlanda Airport and Airport City Stockholm: http://www.youtube.com/watch?v=re2bpsn32OA
Längd  3:18

Airport City Stockholm Video Q1 2013

2013-11-06 09:00 CET Airport City Stockholm Kristina Alvendal, VD Airport City Stockholm, talar om den framväxande flygplatsstaden, som skapar dynamiska områden där företag och verksamheter samverkar med övriga världen på gångavstånd i en levande stadsmiljö. Kristina Alvendal, CEO Airport City Stockholm talks about Airport City Stockholm: http://www.youtube.com/watch?v=xYhz3wPrhlQ
Längd  0:00

Five clusters in West Sweden with strength and potential for the future

2013-11-04 16:30 CET Västsvenska Handelskammaren Marine and Maritime | Life Science | Green Chemistry | Transport | Urban Future A collaboration between Chalmers University of Technology, The City of Gothenburg, University of Gothenburg, Region Västra Götaland and West Sweden Chamber of Commerce. Contact: Erik Lundberg | Teknisk samordnare, Serviceenheten, Göteborgs universitet Tel: 031-78 629 76
Längd  19:05

End Ecocide in Europe in a Nutshell

2013-10-24 22:02 CEST TGIM-Thank God It´s Monday En pedagogiskt video om ekocid. Romstadgan där ekocid skulle kunna ingå revideras 2015. Under 2013 pågår ett medborgarinitiativ inom EU för att samla in 1 miljon underskrifter för att införa ekocid i EUs jurisdiktion. Lyckas det måste EU-kommissionen ta upp frågan, vilket skulle vara en fantastisk hävstång inför revideringen. Här är initiativet: http://www.endecocide.eu/
Längd  2:40

Mattias Larsson visar upp ny elbil

2013-10-15 09:16 CEST Järfälla kommun Järfälla kommun har köpt in sex nya elbilar och testar elbilar även för hemtjänsten. Kommunen har sedan tidigare fem el-bensin hybridbilar. På sikt skulle Järfälla kommun kunna byta många äldre bilar mot elbilar berättar Mattias Larsson som är transport- och verkstadschef samt fordonsansvarig på Järfälla kommun.
Längd  0:58

Business as Usual is Over

2013-10-11 09:50 CEST Plantagon International AB Hans Hassle, en pionjär inom CSR och VD på det svenska innovationsföretaget Plantagon International AB uppmanade affärsmän, entreprenörer och NGOs på The Economist Sustainability Innovations Summit i London att generera vinster genom att ta ansvar för samhället i stort, och inte bara gentemot sina aktieägare.
Längd  14:37

Stora forskningsanslaget 2012

2013-10-09 12:41 CEST Hjärt-Lungfonden Leif Svensson är professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Han forskar om plötsligt hjärtstopp och ska bland annat fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.
Längd  2:03

Hjärt-Lungfondens kommunikationschef om Hjärtrapporten 2013

2013-10-09 12:32 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärtrapporten 2013 ger en unik helhetsbild över hjärthälsoläget i Sverige. Årets rapport presenterar färska siffror från den svenska hjärtsjukvården och visar forskningens framsteg och utmaningar. Hjärtrapporten visar glädjande nog att det totalt är färre som drabbas av hjärtinfarkt idag än tidigare. För kvinnor i åldern 35-44 med bara grundskoleutbildning har insjuknandet dock tyvärr ökat.
Längd  1:38