Pressmeddelanden

Ny skolchef i Boden

2015-06-08 13:16 CEST Bodens kommun ​Magnus Åkerlund tar över ansvaret för utbildningsverksamheten i Boden. Han tillträder som skolchef från 1 september. "Vi är glada att ha kunnat knyta Magnus Åkerlund till kommunens organisation. Han har många erfarenheter som kommer att bidra till en positiv utveckling i Boden", säger kommunchef Anders Sandberg.

Starkt resultat i granskning av Lärande i Sverige med Erlaskolan och Realgymnasiet

2015-06-08 13:11 CEST Lärande i Sverige Lärande i Sverige, som driver Erlaskolorna och Realgymnasiet, granskades under våren 2015 med ett mycket starkt resultat. 14 av de 17 skolorna var helt utan brister, 75% av Erlaskolorna och 85% av Realgymnasierna. Av de skolor i hela landet som granskades 2014, var endast 35% av grundskolorna och 22% av gymnasieskolorna utan brister.

Anders Wall-stipendium till elever på Katedralskolan

2015-06-08 10:42 CEST Anders Walls Stiftelse Asker Jarlöv och Simon Arlasjö, avgångselever på naturvetenskapliga programmet på Katedralskolan i Uppsala, har tilldelats Anders Walls stipendium på 25.000 kronor vardera. Stipendiet delas ut årligen till elev på Katedralskolan som ska ha uppvisat goda studieresultat och samtidigt varit en god och uppskattad kamrat.

Förskolesummit 2015 – konferens om förskolans utveckling

2015-06-08 10:15 CEST Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Den 11 och 12 juni samlas ledande forskare, praktiker, chefer och politiker på Stockholms universitet för en konferens om förskolan. Programmet vänder sig till den som arbetar inom kommunal- eller fristående förskola. Summiten är en del av arbetet för att utveckla stadens förskoleverksamhet på längre sikt. Fokus under första dagen är Förskolans betydelse och andra dagen Demokrati och inkludering.

Jönköpings studerande ger Hermods högt betyg

2015-06-08 10:00 CEST Hermods AB Efter ett års verksamhet i Jönköping visar kommunens studerandeuppföljning att Hermods levererar. Uppföljningen som utfördes av Vuxenutbildningsenheten visar att både administrativ personal och pedagoger får mycket goda omdömen av de studerande.

2015-06-08 09:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN ​Vinnare i årets upplaga av skrivartävlingen i sociala och etiska ämnen har utsetts. Priserna delas ut på skolavslutningsdagen. Pristagarna får en summa pengar samt ett diplom. Alla vinnande bidrag publiceras på drugsmart.com. Ett av priserna går i år till en elev vid Gluntens Montessoriskola i Uppsala.

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.

2015-06-07 16:41 CEST Sveriges Skolledarförbund Regeringen bör använda sin lagstiftande makt till att säkerställa en likvärdig finansiering av utbildningen för alla landets barn och ungdomar istället. Ett förbud mot mobiler i klassrummen vore såväl teknikfientligt som en kraftig intervention i professionens handlingsutrymme, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Experterna definierar ADHD

2015-06-05 21:04 CEST KMR Äntligen får vi en klar och koncis definition på den annars luddiga diagnosen ADHD. Denna gång av en verklig expert på området, dr Mark Vonnegut (son till författaren Kurt Vonnegut). Kritikerna har ju anfört att det inte finns någon egentlig sjukdom/störning; att begreppet egentligen inte existerar. Nu klarläggs ADHD på två korta minuter, nåja...

2015-06-05 16:32 CEST Nyköpings kommun Media inbjuds till information om läget för Nyköpings skolverksamhet inför höstterminen 2015.