Pressmeddelanden

Facebook och Surfa Lugnt: Dela med dig på Internet - med respekt för alla!

2015-05-05 09:37 CEST Surfa Lugnt Surfa Lugnt och Facebook publicerar idag goda råd om hur du delar information och bilder på ett respektfullt sätt – för att skapa en trygg miljö för dig själv och andra på Internet!

2015-05-05 08:30 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering En ny IFAU-rapport visar att de som gjort militärtjänst som befälselever har större chans att bli chefer på den civila arbetsmarknaden. Värnplikt som plutonsbefäl och kompanibefäl ökar sannolikheten att vara chef vid 30–40 års ålder med 75 procent.

Järfälla kommun tar initiativ till fler hyresrätter

2015-05-05 08:00 CEST Järfälla kommun Järfällas allmännyttiga bostadsbolag Järfällahus ska bygga minst 300 bostäder om året och renovera 100 lägenheter årligen. Det är några av punkterna i ett nytt ägardirektiv för Järfällahus med syfte att öka produktionen av hyresrätter i kommunen.

2015-05-04 14:52 CEST Sveriges Skolledarförbund ​- Många av de förslag som Oecd kommer med, ligger väl i linje med frågor som Sveriges Skolledarförbund drivit länge. Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson de slutsatser och råd som Oecds expertgrupp presenterade på måndagen. Styrsystemet i svensk skola, måste förstärkas, menar Matz Nilsson. Den grundläggande tilliten mellan alla nivåer i skolan måste återskapas.

Trafiksäkerhetskampanj på Östregårdsskolan

2015-05-04 13:19 CEST Växjö kommun Växjö kommun utvecklar arbetet med trafiksäkerhet i bostadsområden. Under vecka 19 möter kommunen skolbarn och deras föräldrar på Östregårdskolan. Syftet är att uppmärksamma dem om vikten av att ta ansvar och hjälpas åt i trafiken. Sofia Stynsberg, ordförande i tekniska nämnden, finns på plats och möter föräldrar tisdagen den 5 maj från klockan 7.00.

Mattias Ribbing - Att undervisa i SO utifrån LGR 11 och LGY 11 kan vara en utmaning

2015-05-04 10:39 CEST Teknologisk Institut Att undervisa i SO utifrån LGR 11 och LGY 11 kan vara en utmaning eftersom innehållet är stort och kunskapskraven svårtolkade samtidigt som undervisningstiden är begränsad.

1 500 högstadieelever forskar tillsammans med Mobile Life

2015-05-04 09:15 CEST SICS Swedish ICT Forskarhjälpens tema 2015: Appjakten. Mobile Life medverkar i årets forskningstema om mobilanvändning och appar i Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen. Måndag den 4 maj inleds projektet med en konferens för de inblandade lärarna. Forskarhjälpen drivs av Nobelmuseet och tanken är att eleverna genom ett aktivt deltagande ska få en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära.

Så samspelar syskon kring medier i hemmet

2015-05-04 07:15 CEST Stockholms universitet Medier spelar en stor roll i barns lek och har en central plats i vardagslivet. Men barn är inte bara passiva mottagare av intryck. De väljer vad som passar deras syften och användningen av medierna speglar barnens smak, kompetens och ålder. En ny avhandling från Stockholms universitet undersöker syskonsamspel och barns mediebruk i hemmet samt konsumtionens betydelse i barnens medievärld.

2015-05-04 07:00 CEST Utbildningsförvaltningen Stockholms stad På måndag den 4 maj möter närmare 1 200 av Stockholms stads grundskole- och gymnasieelever entreprenörsvärldens tungviktare under heldagsevenemanget Sime Next på Cirkus. Disney, Google, Nasdaq och Samsung är några av företagen som bjuder på en ovanligt upplevelserik skoldag.

120 ton ADHD-droger produceras varje år. Sverige ledande konsument.

2015-05-01 21:03 CEST KMR 2013 producerades det 120 ton (120 000 kilo) ADHD-droger. Det räcker till 5,5 miljarder dygnsdoser (DDD) och fyller 350 pallar. Främst metylfenidat (typ Ritalina) men de senare åren även olika former av rent amfetamin. Sverige ligger på tredje plats i konsumentligan.