Pressmeddelanden

Majåkerskolans elever evakueras till Salebyskolan

2016-04-08 13:15 CEST
En helt ny skola ska byggas på Majåker. Det innebär att den befintliga skolan kommer at...

​Drottning Silvia köper de första majblommorna av barn från Solskiftesskolan

​Drottning Silvia köper de första majblommorna av barn från Solskiftesskolan

2016-04-08 11:00 CEST
H. M. Drottning Silvia är Majblommans högsta beskyddare, och köper av tradition de allr...

Vad får en elev kosta?

Vad får en elev kosta?

2016-04-07 15:38 CEST
I vårt samarbete med en lång rad företrädare för skolor och kommuner finns en återkomm...

Claes Fries får ärofyllt skogspris

Claes Fries får ärofyllt skogspris

2016-04-07 14:49 CEST
Claes Fries tilldelas Guldkvisten för att ha säkerställt att många års skogsforskning o...

Artikel om bin vann Unga reportrar-tävling

Artikel om bin vann Unga reportrar-tävling

2016-04-07 13:28 CEST
En artikel om binas viktiga roll för ekosystemet blev vinnarbidraget i Håll Sverige Ren...

Förenklad tillgång till digitala läromedel när Skolon och Liber inleder samarbete

Förenklad tillgång till digitala läromedel när Skolon och Liber inleder samarbete

2016-04-07 12:05 CEST
Liber och Skolon har inlett ett samarbete som innebär att över 300 av Libers digitala p...

Skillnad i stöd mellan barn i särskoleklass och barn i grundskoleklass

Skillnad i stöd mellan barn i särskoleklass och barn i grundskoleklass

2016-04-07 09:21 CEST
Barn med lindrig utvecklingsstörning som går i grundsärskoleklass använder i högre utst...

Styrkor och möjligheter med Asperger – tema för årets Solhagakonferens

Styrkor och möjligheter med Asperger – tema för årets Solhagakonferens

2016-04-06 10:46 CEST
Kan egenskaper hos personer med Aspergers syndrom vara önskvärda egenskaper också hos a...

Lars Leijonborg föreslås bli ny ordförande för Friskolornas riksförbund

2016-04-06 10:26 CEST
Valberedningen för Friskolornas riksförbund föreslår Lars Leijonborg till ny ordförande...

​Nyanlända behöver bättre vägar in i gymnasieskolan

​Nyanlända behöver bättre vägar in i gymnasieskolan

2016-04-06 09:15 CEST
Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i...