Pressmeddelanden

2014-09-25 12:53 CEST Lärarbarometern I det pågående regeringsbildandet sägs det råda stor oenighet om vem som skall ha posten som utbildningsminister. När Sveriges lärare tillfrågas är dock enigheten desto större. Hela 67 procent av lärarna vill se Gustav Fridolin som nästa utbildningsminister att jämföra med att 9 procent önskar se Ibrahim Baylan på posten.

Pressinbjudan: Invigning av Alfons Åberg Experimenterar

2014-09-25 09:44 CEST Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg Alfons Åberg ska experimentera i en vecka och 6-åringarna från regionens skolor och allmänheten får vara med. Under de sju spännande dagarna är det kommande generationers lärande och nyfikenhet som står i fokus.

Nytt material för att upptäcka dyslexi hos flerspråkiga elever

2014-09-25 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos flerspråkiga elever missförstås ibland som problem att lära sig svenska. Det gör att många elever blir utan det stöd de har rätt till. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tagit fram ett kartläggningsmaterial, som presenteras på Bok- och Bibliotek, som hjälper lärare att upptäcka vilka flerspråkiga elever som behöver anpassade insatser.

Varför stannar din elev hemma?

2014-09-24 17:10 CEST Teknologisk Institut Generaliserar vi två typer av frånvarande elevgrupper? De elever som vill gå till skolan men som på grund av känslomässigt obehag inte kan och de som är ointresserade av att gå till skolan.

Ny rapport visar - näringslivet i övre Norrland är bäst på att samarbeta med universitet kring innovation

2014-09-24 16:03 CEST Talentum Sverige En ny rapport av B2B-opinion med 3000 beslutfattare och chefer, visar att rese- och transportbranschen samt företag i övre Norrland är bäst på att samarbeta med högskolor kring innovation och utvecklingsprojekt.

Vittra Rösjötorp får Grön Flagg

2014-09-24 15:59 CEST Vittraskolorna Idag firar nästan 300 barn på Vittra Rösjötorp i Sollentuna att ett års arbete med miljö har givit resultat – en stor grön flagga från Håll Sverige Rent är belöningen. Det firades tidigare idag med en glad flaggceremoni på skolgården. - Barnen är väldigt stolta över allt de har åstadkommit och det är klart att vi vill fira det, säger Lubna Irfan, rektor på Rösjötorp.

Idrott - en vacker plats för Asperger

2014-09-24 14:59 CEST Imagine that Stöd & Resurs och Mikael Wallsbeck från Imagine that presenterar Idrott - en vacker plats för Asperger. Det är en teaterföreställning som äger rum på måndagen den 6:e oktober följt av en föreläsning av Mikael på torsdagen den 23:e oktober. Läs mer om det här.

2014-09-24 09:06 CEST VINNOVA Nio projekt får nu planeringsbidrag från VINNOVA för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

LÄSRÖRELSEN PÅ BOKMÄSSAN:  BEKÄMPA SPRÅKFATTIGDOMEN

2014-09-24 08:31 CEST Läsrörelsen På årets Bok & Bibliotek deltar Läsrörelsen med seminarierna KREATIVITET, SPRÅK OCH LÄRANDE den 26/9 kl. 12.00-12.20 samt BEKÄMPA SPRÅKFATTIGDOMEN 27/9 kl.12.30-12.50. Affischen UTAN SPRÅK TAR ANDRA UTTRYCK ÖVER, som redan väckt stor uppmärksamhet, kommer att tapetseras i montern samt finnas att tillgå.

Sociala investeringar i Varberga och Oxhagen

2014-09-24 08:00 CEST Örebro kommun Örebro kommun vill bidra till minskad social och ekonomisk utsatthet samt ökad måluppfyllelse i skolan för barn i Varberga och Oxhagen. Därför avsätter kommunen drygt 10 miljoner kronor till tre satsningar inom ramen för sociala investeringar.