Pressmeddelanden

2014-10-16 10:46 CEST Linköpings kommun I pressmeddelandet finns information om slutlig antagning till gymnasieskolan, elevuppföljning och Skolinspektionens beslut om ansökan från fristående skolor

Full fart och mycket skratt när 70 000 förskolebarn springer Bamseloppet

2014-10-16 09:00 CEST Egmont Publishing Kids AB Intresset för det nylanserade Bamseloppet på Sveriges förskolor överstiger alla förväntningar. Cirka 2 500 förskolor över hela landet har anmält sig till loppet som uppmuntrar till rörelse på ett lekfullt sätt. En undersökning bland de deltagande förskolorna visar att merparten av förskolebarnen bara har gympa på schemat en dag i veckan, men de är ute och leker desto mer.

2014-10-15 16:29 CEST Forsén Marknadslogistik AB Burlövs kommun har störst konsumtion av sällanköpsvaror inom 20 minuters resväg med bil i Region Skåne. Det framgår ur min undersökning av konsumtionen för varje kommun i landet. Malmö är två. Minst konsumtion är det i Östra Göinge. Ett mått på skillnaden är 1 butik i Sorsele, 3 butiker i Östra Göinge och 333 Butiker i Burlövs kommun. Se bifogat pdf.

2014-10-15 15:31 CEST Socialdemokraterna i Uppsala Regeringen har som ett av sina första budgetförslag idag presenterat satsningar på skolan. För Uppsala kommuns del innebär det förstärkningar i 15-miljonersklassen, något som välkomnas av de tillträdande rödgröna samarbetspartierna.

Höstlov på Drottningholms Slottsteater

2014-10-15 15:02 CEST Drottningholms Slottsteater Kom ut till Drottningholm på Höstlovet! På Drottningholms Slottsteater finns aktiviteter för små och stora barn - visningar, pyssel, sång och sagor. 24 oktober-2 november kl 11-16.

2014-10-15 14:33 CEST Forsén Marknadslogistik AB Forsén Marknadslogistik har gjort beräkningar av konsumtionen av sällanköpsvaror inom 20 minuters bilkörning från kommunhuset/stadshuset över våra kommuner. Det är Stora skillnader mellan kommunerna. Högst konsumtion i kronor finns det i Stockholm med 28 792 537 963 kronor och lägst konsumtion i Sorsele med 33 379 265 kronor. Undersökningen visar även att Partille är större än Göteborg.

Vattendjur – från verklighet till fantasi

2014-10-15 08:32 CEST Örebro kommun Media hälsas välkomna på invigning av en utställning om vattendjur i Naturens hus måndagen den 20 oktober. Utställningen är ett projekt mellan Adolfsbergsskolan, Naturskolan och Naturens hus i Örebro kommun.

2014-10-15 07:00 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som diskrimineringsform i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas på grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. På Lärarförbundets höstmöte i Skellefteå medverkar Anna Sjölander från SPSM och pratar om hur vi skapar en mer tillgänglig skola.

Studybuddy bjuder på föreläsning med Aron Anderson

2014-10-14 17:35 CEST Studybuddy

15 miljoner barn- och bilderböcker i Bok Happy Meal. Först ut är Julia vill ha ett djur av Alma-pristagaren Barbro Lindgren

2014-10-14 10:15 CEST Läsrörelsen 2001 föddes Bok Happy Meal i Sverige. En lycklig förening mellan den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” och McDonald’s alla restauranger. I år passerar vi en total upplaga på 15 miljoner bra barn- och bilderböcker, sedan vi inledde vårt samarbete 2001. Först ut är Julia vill ha ett djur av Alma-pristagaren Barbro Lindgren