Pressmeddelanden

Kritik från arkitekter om skolmiljömiljarden: ”En miljard är inte jättemycket pengar”

2014-11-06 12:34 CET Svensk Form Utbildningsminister Gustav Fridolin möttes av kritiska arkitekter när han talade om regeringens skolmiljömiljard under onsdagen 5 november, på ett fullsatt seminarium som arrangerades av arkitektur- och designtidskriften Form i Stockholm. Tonläget i debatten blev stundtals hård.

Barnvänliga kandidater nomineras till årets MajKommun

2014-11-06 08:10 CET Majblommans Riksförbund I slutet av november presenterar Majblommans Riksförbund årets Kommunrapport, där 2014 års MajKommun avslöjas. Utmärkelsen tilldelas en svensk kommun som lyckats särskilt väl med att värna alla barns rättigheter och möjligheter i skolan, förskolan och på fritiden. I år är sju kommuner nominerade: Eskilstuna, Håbo, Karlshamn, Linköping, Norrköping, Sundbyberg och Västerås.

Det tecknade är partitur, föreläsning och konsert

2014-11-06 08:03 CET Marabouparken Magnus Haglund föreläser om grafiska partitur från Christian Wolff till Christian Marclay och sätter in denna frihetliga tradition i en vidare kontext. Varför inleds Gilles Deleuzes och Felix Guattaris filosofiska klassiker Mille Plateaux med ett grafiskt partitur av Sylvano Bussotti? Vad betyder graffitikulturen för att sättet att läsa den grafiska notationen? Vem har makten över musiken?

Fjärde veckan av BOK HAPPY MEAL med böcker av  Lars Klinting och Siri Melchior

2014-11-06 07:30 CET Läsrörelsen Under den fjärde veckan av årets Bok Happy Meal, den 7-13 november, finns Örjan – den höjdrädda örnen av Lars Klinting och Rita och Krokodil på fisketur av Siri Melchior.på menyn. 2001 föddes Bok Happy Meal i Sverige. En lycklig förening mellan den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen och McDonald’s restauranger. I år passerar vi en total upplaga på 15 miljoner bra barn- och bilderböcker,

2014-11-05 06:00 CET Karlshamns kommun Hur lyckas Karlshamns gymnasister i sin utbildning? Hur står sig kommunens elever i en nationell jämförelse? Svaren finns i SKL:s rapport Öppna jämförelser gymnasieskolan 2014. Utbildningsförvaltningen inbjuder i dag onsdag till presskonferens för att presentera resultaten.

2014-11-04 14:45 CET Västerås stad Med jämna mellanrum genomför Skolinspektionen tillsyn av skolverksamheten i Sveriges alla kommuner. Under 2014 har det bland annat varit Västerås tur. Tisdagen den 4 november kom Skolinspektionens beslut om Västerås stad som huvudman.

2014-11-04 11:36 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Inför flytten av Östervångsskolan i Lund till Tunaskolan är det många beslut som behöver fattas. Elevernas medverkan i det som rör deras vardag är viktig. Just nu deltar alla Östervångsskolans elever aktivt i valet av sina nya skolbänkar och i färgsättningen av de nya klassrummen.

2014-11-04 10:43 CET Sagolikt Bokförlag

Att arbeta ämnesövergripande med elever i behov av stöd

2014-11-04 07:15 CET Gothia Fortbildning Den nya boken Verklighetsnära lärande visar hur man kan börja arbeta mer ämnesövergripande och verklighetsnära tillsammans med elever i behov av stöd. Boken vänder sig till lärare och skolledare som möter elever i behov av stöd i grundsärskolan och vid gymnasiesärskolans nationella program, men även inom andra skolformer.

2014-11-03 10:32 CET Sagolikt Bokförlag