Kontaktpersoner

Annika Nilsson

Trivector Annika är cykelexpert med långvarigt intresse för att arbeta för en ökad och säkrare cykeltrafik. Annika har en bakgrund från Lunds Universitet där hon disputerade på hur cykelfält påverkar cykelns konkurrenskraft och cyklisters säkerhet 2003. Hennes intresseområden gäller både mätning och uppföljning av gång- respektive cykeltrafik, cykelplanering som ger bättre transportkvalitet och säkerhet...

Mattias Hansson
Ellenor Grundfelt
Maria Annerdal
Ben Bock
Maria Pohjonen
Henrik Dahlsson
Maria Malmkvist
Daniel di Benedetto

Aitellu AB Leder verksamheten med teknik, sälj och marknadsföring. Utvecklar organisationen till att möta "nya tidens" IT där Analys av Big Data kommer vara nyckeln till framgång för väldigt många organisationer. Genom att paketera vår teknologiskt avancerade kod till någonting greppbart, kommer våra kunder kunna realisera mycket mer värde i sina stora informationsmängder med anspråk på...