Kontaktpersoner

Johan Sonesson
Sanna Nilsson
Frédéric Iriarte

Nätkärleks-opera

Annette Öqvist
Jonas Lindqvist

Aalund Nordic

Lennart Westman

Nätkärleks-opera

Thomas Klein
Annika Nilsson

Trivector Annika är cykelexpert med långvarigt intresse för att arbeta för en ökad och säkrare cykeltrafik. Annika har en bakgrund från Lunds Universitet där hon disputerade på hur cykelfält påverkar cykelns konkurrenskraft och cyklisters säkerhet 2003. Hennes intresseområden gäller både mätning och uppföljning av gång- respektive cykeltrafik, cykelplanering som ger bättre transportkvalitet och säkerhet...