Bilder

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

2014-09-04 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Stina Drakare, Institutionen för vatten och miljö SLU. Vid Märrsjön är större delen av avrinningsområdet avbränt. Träden står kvar men kommer att falla närmaste halvåret efter höststormar och snöpåverkan. Bilden får endast användas för redaktionell återpublicering, ej i kommersiella syften. Namn på upphovsman och källa ska anges.

Tre miljoner kronor till att mäta hur skogsbranden påverkar vattenmiljön

2014-09-04 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Foto: Stina Drakare, Institutionen för vatten och miljö SLU. Vid Märrsjön är större delen av avrinningsområdet avbränt. Träden står kvar men kommer att falla närmaste halvåret efter höststormar och snöpåverkan. Det gröna är notblomster som klarat sig. Bilden får endast användas för redaktionell återpublicering, ej i kommersiella syften. Namn på upphovsman och källa ska anges.

ETC 25 år

2014-09-02 10:37 CEST Piteå Science Park Intresserade besökare får lyssna på hur förbränningsprocessen filmas och analyseras.

Magnus Marklund, VD, ETC

2014-09-02 10:37 CEST Piteå Science Park

Nytt svenskt sportfiskerekord på arten blåkäft

2014-08-21 10:20 CEST Sportfiskarna Välkände fiskaren Mattias Jonsson, från Åsa, var till havs den 11 juli och fiskade med makrill som agn 265 meter ner, när den 39,5 centimeter långa fisken högg. Den kontrollvägdes på krönt butiksvåg till 1 090 gram, vilket övertrumfade den tidigare rekordvikten med 76 gram.

Flygbild Värmeverket i Kiruna

2014-08-18 07:56 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB

Jonas Colting simmade 600 km mellan Göteborg och Stockholm

2014-08-15 13:56 CEST Colting Communication AB

Jonas Colting simmade 600 km mellan Göteborg och Stockholm

2014-08-15 13:55 CEST Colting Communication AB

Jonas Colting simmade 600 km mellan Göteborg och Stockholm

2014-08-15 13:54 CEST Colting Communication AB

Jonas Colting simmar

2014-08-13 07:07 CEST Colting Communication AB