Bilder

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Viktor Wrange, SLU

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna /IBL Bildbyrå

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

Ny unik studie: 40 års kalkning av försurade vatten bra för fisken

2016-02-17 08:00 CET

Bilden får användas för redaktionell återpublicering där HaV och HaVs arbete beskrivs och ett år från pressmeddelandets datum. Användning i kommersiella syften är inte tillåten. I anslutning till publicering skall namn på upphovsman och källa anges. Foto: Berit Sers

Michael Kellermann

Michael Kellermann

2016-02-01 13:16 CET

Jonas Smålander

Jonas Smålander

2016-01-29 14:51 CET

Johannes Jovlunden

Johannes Jovlunden

2016-01-27 10:21 CET

Mats Bredberg

Mats Bredberg

2016-01-27 10:20 CET

Robin Dahlberg

Robin Dahlberg

2016-01-27 10:19 CET

Palle Forell

Palle Forell

2016-01-27 10:19 CET