Bilder

Johanna Spångberg

2014-03-12 05:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Johanna Spånberg, institutionen för energi och teknik SLU, försvarar sin doktorsavhandling ”Recycling Plant Nutrients from Waste and By-Products. A Life Cycle Perspective” på Ultuna campus i Uppsala den 20 mars. Foto: Hanna Karlsson, SLU

Avloppsreningsverk Kiruna C

2014-03-11 15:53 CET Tekniska Verken i Kiruna AB

Graf - prisutvecklingen solsystem 2013

2014-03-11 12:08 CET Energimyndigheten

Graf - installerad solcellskapacitet 2013

2014-03-11 12:08 CET Energimyndigheten

Unik studie om Lillgrunds vindkraftpark och påverkan på fisk

2014-03-06 07:40 CET Havs- och vattenmyndigheten Illustration: Tobias Rydén/Havs- och vattenmyndigheten, HaV Lillgrunds vindkraftpark i Öresund är den största fullföljda satsningen på havsbaserad vindkraft i Sverige. Dåvarande Fiskeriverket undersökte området åren före och efter anläggandet för att se hur fisk och fiskvandring påverkas. Resultaten finns nu samlade i HaV-rapporten ”Fiskundersökningar vid Lillgrund vindkraftpark”.

Här är Årets Sjöräddare

2014-02-28 13:03 CET Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare 2013 tar emot diplomen från Sjöräddningssällskapets ordförande Olof Stenhammar. Från vänster Anders Andersson, RS Böda, Henrik Wetzenstein, Marcus Seidel, Lars Samuelsson och Niklas Kuuse från RS Käringön. RS Vändburg/ Burgsvik kunde ej delta vid utmärkelsen.

Provtagning

2014-02-28 06:02 CET Stockholms universitet Provtagning utanför Askölaboratoriet (Fotograf: Todd Andersson)

Cyanobakterier

2014-02-28 06:02 CET Stockholms universitet Bilden genom luppen föreställer de för Östersjön vanliga cyanobakterierna nodularia och aphanizomenon (Fotograf: Narin Celepli)

Flying Phantom

2014-02-24 13:00 CET Stockholmsmässan

Axopar 28

2014-02-24 13:00 CET Stockholmsmässan