Dokument

Inspiration från Härjedalen

2012-02-02 17:43 CET KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt Härjedalens kommun förbereder framtida politiska satsningar för att knyta samman utvecklingsarbetet kring sysselsättnings- och kompetensfrågorna. Rapporten Lugnet - Före stormen? innehåller en kartläggning av den lokala arbetsmarknadens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Kontakt: Martin Södergårds, Härjedalens kommun 0680-176 61, 070-390 18 60 martin.sodergards@herjedalen.se

2012-01-29 23:10 CET Samhall Tisdag den 31:a januari genomförs en konferens som drar fulla hus. Samtliga inbjudna, 50 arbetsgivare i kommunen, kommer för att ta del av hur Skellefteå kan bli en föregångare på den svenska arbetsmarknaden.

Manpower Work Life om svenskarnas drömjobb: Ingenjörsyrket populärast bland unga

2012-01-26 09:00 CET ManpowerGroup Bland Sveriges 80- och 90-talister är ingenjör det absoluta drömjobbet medan deras föräldrageneration istället drömmer om att sadla om till författare. 70-talisterna däremot vill helst bli personalchef om de få välja helt fritt och ekonom har för första gången åkt ut från drömjobbens tio-i-topplista.

2012-01-18 15:20 CET Samhall Information om verksamheten

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för första kvartalet 2012

2011-12-13 09:49 CET ManpowerGroup De svenska arbetsgivarna rapporterar försiktiga sysselsättningsplaner under det första kvartalet 2012. I denna rapport hittar du diagram och analyser för i princip alla de 41 deltagande länderna i undersökningen. Rapporten visar förändringar mellan länder och världsdelar när det gäller sysselsättning under första kvartalet 2012.

Nya Karolinska Solna

2011-12-12 14:54 CET Sveriges Byggindustrier

Konjunkturrapport kvartal 4 2011

2011-12-12 12:50 CET Business Region Göteborg När 2011 ska sammanfattas, blir helhetsintrycket att det har varit ett starkt år för Göteborgsregionen. Dock har den statsfinansiella krisen i många europeiska länder börjat sätta sina spår. Medan en del ekonomiska indikatorer fortfarande visar goda resultat, talar andra om en avmattning.

Arbetskraftsbarometern '11

2011-12-07 12:08 CET KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt Statistiska centralbyrån genomför varje år en undersökning om det aktuella arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för de närmaste åren för 72 utbildningar, varav 14 är gymnasiala och 58 är högskoleutbildningar. Undersökningen visar att efterfrågan på arbetskraft ökar jämfört med förra året. Läs SCB's pressmeddelande och ta del av rapporten samt tabeller och diagram via länkarna till höger.

Flera län har ett stort beroende av ett fåtal företag

2011-12-07 11:22 CET KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt En ny undersökning från Tillväxtverket och Svenskt Näringsliv visar att flera län har ett stort beroende av ett fåtal företag. Kommunerna rangordnas efter sårbarhet och de mest sårbara delas in i tre grupper; genuint sårbara, medlehögt sårbara och måttligt sårbara.I Jämtlands och Västernorrlands län saknas genuint sårbara kommuner helt. Läs studien i sin helhet via länken till höger.

Den gränslösa kompetensen 2011

2011-11-24 10:28 CET ManpowerGroup The Borderless Workforce en studie från ManpowerGroup visar att var fjärde arbetsgivare globalt letar systematiskt efter kompetens utanför det egna landets gränser trots den globala turbolensen. Ingenjörer, industriarbetare samt utbildade hantverkare är de yrken som man letar efter. De svenska företagen fortfarande tycks hitta merparten av sin arbetskraft inom landets gränser.