Dokument

Program

2012-05-25 08:58 CEST Sveriges Byggindustrier

VRE Educations företagsbroschyr uppslagsformat

2012-05-15 16:37 CEST VRE Education AB

VRE Educations företagsbroschyr

2012-05-15 16:37 CEST VRE Education AB

Inbjudan

2012-05-08 15:06 CEST Sveriges Byggindustrier Seminarium: Hyresreglering och välfärd i otakt?

Konferens Mångfald och Företagande 2012

2012-05-03 16:17 CEST Misa AB Nu har du som företag möjlighet att anmäla dig till årets konferens som arrangeras för tredje året i rad av Misa och HSO i Stockholms län.

Rapport: Vad hände med internationaliseringen?

2012-04-24 09:29 CEST Mälardalsrådet Antalet utomeuropeiska studenter som vill studera i Sverige och Stockholm-Mälarregionen har sjunkit dramatiskt sedan regeringen under förra året införde studieavgifter för studenter från länder utanför EU och EES. Det visar en ny rapport från Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets remissvar Trafikverket

2012-04-02 15:58 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådets remissvar med övergripande synpunkter från sex län på Trafikverkets utredning av transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder fram till år 2025 och utblick mot år 2050.

Tillväxtinspiratör - Rapport från pilotprojektet

2012-03-30 13:30 CEST KONKURRENSLYFTET Strategisk kompetens-försörjning för tillväxt En av slutsatserna är den enighet som råder bland samtliga företagare och alla fem Tillväxtinspiratörer som deltagit i försökspiloten att vi har hittat både nyckeln till att nå företagaren och metoden att genom dialog få företagaren att komma till insikt om vad som behövs för att kunna ta nästa steg för att växa och utvecklas.

Konjunkturrapport kvartal 1 2012

2012-03-28 07:20 CEST Business Region Göteborg Ökad sysselsättning, fler jobb och minskad arbetslöshet. Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport visar på en starkare utveckling i Göteborgsregionen än i övriga landet.