Dokument

Projektrapport ADHD och Anställning

2012-12-04 10:45 CET Misa AB Under två år (2009-2011) har Misa bedrivit ett projekt som riktat sig till personer med diagnosen ADHD som bedömdes ha en arbetsförmåga och stå nära det ordinarie arbetslivet. De personer som stöttades sökte frivilligt till Misa och kom att bestå av 11 personer. När projektet summerades den 31 december 2010 hade 9 av de 11 projektdeltagarna en anställning.

Manpower Work life Rapport 2012; Drömjobbet 2012

2012-12-03 09:00 CET ManpowerGroup

Ingående beskrivning av Venture Cups nya tävlingsprocess

2012-11-23 00:09 CET Venture Cup

Sammanfattande rapport om alumners recept på framgång

2012-11-23 00:09 CET Venture Cup Sammanfattning från alumniundersökning på entreprenörers recept på framgång.

Venture Cups nya tävlingsprocess

2012-11-22 19:00 CET Venture Cup

Borderless Talent Solutions: Leveraging The Growing Borderless Workforce

2012-11-20 15:19 CET ManpowerGroup Employers who take a sophisticated approach to managing their talent supply and demand challenges by including a talent mobility strategy in their overall plan to combat skills shortages will position themselves to win the escalating war for talents.

PM behov infraåtgärder

2012-11-20 12:21 CET Mälardalsrådet

Avsiktsförklaring regional tågtrafik

2012-11-20 12:21 CET Mälardalsrådet

Avsiktsförklaring storregionalt kollektivtrafiksystem

2012-11-20 12:21 CET Mälardalsrådet

Avsiktsförklaring storregionalt kollektivtrafiksystem

2012-11-20 11:43 CET Mälardalsrådet