Dokument

Temagrupper En bättre sits

2013-09-17 06:30 CEST Mälardalsrådet

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 4, 2013

2013-09-10 09:57 CEST ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer, MEOS, för kvartal 4 2013 visar att arbetsmarknaden ljusnar de sista månaderna 2013. Varje kvartal tillfrågas 66 000 arbetsgivare i 42 länder vad de tror om konjunkturen det kommande kvartalet, och i Sverige har 750 arbetsgivare tillfrågats om sina sysselsättningsplaner.

Uppfölning av rapporten "Myndighetslabyrinten"

2013-08-28 08:01 CEST Misa AB Vad hände sedan? Uppföljning av Rapporten ”Myndighetslabyrinten och annat som försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete.” Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta.

Delårsrapport Q2 2013

2013-08-21 14:00 CEST Samhall Samhalls delårsrapport för kvartal 2 och första halvåret 2013.

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-07-01 15:31 CEST Mälardalsrådet En rapport om internationaliseringen av högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen.

2013-06-30 10:27 CEST Almega Demoskopundersökning om jobbpotentialen med senior-RUT

Rapport: Hur främjas internationaliseringen?

2013-06-28 14:05 CEST Mälardalsrådet Antalet utomeuropeiska studenter i Stockholm-Mälarregionen har minskat dramatiskt, med runt 80 procent, sedan studieavgiften infördes, vilket påverkar både den högre utbildningen och arbetsgivares förmåga att rekrytera kompetent arbetskraft. Lärosätenas egen prognos är att minskningen kommer att fortsätta. Höjda stipendieanslag och bättre information/marknadsföring efterfrågas

Allt kan inte ske innanför tullarna - hur kan regionala stadskärnor i Mälardalen skapa tillväxt?

2013-06-28 07:00 CEST Mälardalsrådet Seminariet tar bl.a. upp Sundbyberg som ett exempel på en snabbt växande och attraktiv stadskärna där boende, arbete och kollektivtrafik mot Stockholm och övriga regionen väl hänger ihop. Men vad krävs av stadsutveckling, infrastruktur och kommunikationer för att vidareutveckla de regionala kärnorna och skapa tillväxt i hela Mälardalen?

Rapport: Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen

2013-06-27 16:00 CEST Mälardalsrådet Rapporten har två övergripande syften: att ge en statistisk överblick över utvecklingen inom den kulturella och kreativa sektorn i Stockholm-Mälarregionen och att göra kvalitativa nedslag i vad som kännetecknar företag inom sektorn och hur de interagerar med det övriga näringslivet och samhället. Två tredjedelar av alla verksamma inom sektorn i Sverige finns i Stockholm-Mälarregionen.

Inbjudan seminarium Almedalen 2 juli: Gruvboom i Sverige - utmaningar och möjligheter i Mälarregionen

2013-06-27 14:15 CEST Mälardalsrådet Seminariet diskuterar näringslivsutveckling och nödvändiga infrastruktursatsningar för att föra malmen ut i världen. Fokus riktas också mot gruvnäringens betydelse för nya arbetstillfällen, möjligheter för näringsliv att expandera sina verksamheter och inflyttning till kommunerna.