Pressmeddelanden

2014-07-03 15:06 CEST NCC AB NCC har fått i uppdrag av Uppsalahem att bygga 220 lägenheter, varav 90 studentlägenheter, i stadsdelen Kåbo i Uppsala. Ordern uppgår till 263 MSEK.

2014-07-03 14:49 CEST Studentbostadsföretagen Torsdagens moderatförslag om 20 000 nya studentbostäder till 2020 glädjer studentbostadsbranschen. Bristen på studentbostäder manifesteras vid varje höstterminsstart genom det bostadskaos som råder på landets större studieorter.

Brist på politisk handling för klimatsmart byggande

2014-07-03 14:29 CEST Nordiska ministerrådets informationskontor Idag kan ett hus, beroende på om det står på den danska eller svenska sidan av Öresund, beräknas använda tre gånger så mycket energi. De olika lagarna och reglerna i Norden försvårar därför export och hämmar utvecklingen av ny klimatsmart byggteknik. Därför efterfrågar nu Svanen och ett antal svenska byggföretag snabb politisk handling för att harmonisera byggreglerna i de nordiska länderna.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

2014-07-03 14:13 CEST Spårvagnsstäderna Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Starkt stöd för individuella löner

2014-07-03 13:24 CEST Entreprenörföretagen En undersökning, gjord av Ipsos på uppdrag av Svenskt Näringsliv, visar att det finns ett starkt stöd för en individuell lönesättning hos LO-medlemmar och arbetare inom bygg. En stor majoritet av de tillfrågade anser att individuell lönesättning bidrar till ökad produktivitet.

Svenska Hus förvärvar för 90 miljoner

2014-07-03 13:18 CEST Svenska Hus AB Under juni månad har Svenska Hus förvärvat fastigheter för totalt 90 miljoner i två affärer. Det rör sig om Ramirents anläggning om ca 8 700 kvm i Tagene Industirområde i Göteborg, samt ett sjuttiotal lägenheter i Landskrona.

Utomhusbio i Järvastaden 24 augusti

2014-07-03 12:13 CEST Järvastaden AB Järvastaden kommer återigen att visa utomhusbio i Spegeldammsparken. Vi vill upprepa fjolårets succé med att använda parkens kullar som parkett för biovisning. I år blir det film-time den 24 augusti.

Så förnyar vi en stad - framtidsdiskussion om stadsutveckling

2014-07-03 11:26 CEST Marknadsbolaget Hur vill vi leva? Hur ser framtidens drömboende ut? Representanter för byggföretag, fastighetsägare, mäklare, design- och arkitektur, stadsutveckling och politik möter nästa generation och pratar drömmar, visioner och kreativa lösningar för framtidens boende.

2014-07-03 10:39 CEST Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen fick gehör för sin uppfattning kring Pajalabostäders hyreshöjning. Det står klart sedan den centrala hyresmarknadskommittén beslutat om hyreshöjning för bolagets hyresgäster. Bostadsbolagets höjningskrav mer än halverades.

Fredrik Eklund - Nr 1 på Manhattan

2014-07-03 10:16 CEST Eklund Stockholm New York