Pressmeddelanden

2012-09-03 07:01 CEST Stockholms universitet Världens fattigdom och klimat står på agendan då Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet samlar världsledande ekonomer för två internationella konferenser den 3-8 september. De båda konferenserna avlöser varandra genom två paneldiskussioner där forskarna diskuterar åtgärder mot den globala fattigdomen samt klimatförändringarnas inverkan på ekonomi och samhälle.

Svenska lagar hindrar effektivitet inom försvaret

2012-08-20 09:15 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Fredag 17 augusti försvarade Per Skoglund sin doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Studien visar bl a att geografisk närhet till leverantörerna är viktiga för förmågan att hantera olika krav på fredsfrämjande insatser. Kraven i den svenska lagen för offentlig upphandling hindrar Försvarsmakten från att genomföra en effektiv försörjning av fredsfrämjande insatser.

2012-08-17 12:46 CEST Högskolan i Skövde Förändring och stabilitet inom Human Resource Management. Det är temat för den konferens som hålls på Högskolan i Skövde den 22 och 23 augusti.

Processbaserad verksamhetsutveckling i ny upplaga

2012-08-16 11:22 CEST Trivector Andra upplagan av Anders Ljungbergs och Everth Larssons mycket uppskattade bok Processbaserad verksamhetsutveckling finns nu till försäljning. Processbaserad verksamhetsutveckling används som kurslitteratur på högskolor I Norden sedan flera år, och läses av både universitetsstudenter, personer som arbetar som ledare eller verksamhetsutvecklare i större organisationer, samt av processexperter.

2012-08-09 02:56 CEST Starbid StarBid lanserade sin valutaauktions tjänst för ca 4 månader sedan och har hittills sålt över 250 valutor för upp till 95 % billigare än marknadspriset. Detta företag kan påverka finansmarknaden (positivt/negativt?) inom en snar framtid med sin nya affärskoncept.

Svante Brunåker tillträder som ny akademichef

2012-07-01 23:27 CEST Högskolan i Gävle Svante Brunåker, tidigare prorektor, har från och med den 1 juli tillträtt som ny chef vid Akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle. Svante Brunåker ef-terträder Åsa Morberg som går i pension.

2012-06-29 09:00 CEST Svea Ekonomi AB Svea Ekonomi förvärvar betaltjänstföretaget Payson AB och stärker därmed sin ställning inom e-handeln ytterligare. Med förvärvet kommer Svea Ekonomi att kunna erbjuda fler tjänster för betalning över internet till företag och privatpersoner.

Nya forskningsmedel till företagsekonomi på JIBS

2012-06-20 09:30 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) har fått två olika typer av forskningsanslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, bland annat 2 miljoner kronor till ett projekt. Två personer tilldelas stipendium för vidare forskning vid JIBS, så kallade post-doc-tjänster, vilket innebär forskning på heltid under tre års tid med start 1 juli.

2012-06-18 09:30 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Varför ser årsrapporter ut som de gör i sin nuvarande form? Vad behöver göras för att öka användbarheten för företags rapporter? Dessa frågor är något av det som forskare vid Jönköping International Business School och Handelshögskolan Göteborg ska titta närmare på.

JIBS professor Leif Melin mottar internationellt pris

2012-06-15 11:30 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Professor Leif Melin, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har tilldelats ett prestigefyllt pris, the International Award från FFI, the Family Firm Institute. FFI är en global organisation för forskare, utbildare och rådgivare inom familjeföretagsområdet.