Pressmeddelanden

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

2013-10-03 14:04 CEST Jönköping University Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

2013-10-03 13:43 CEST SWINX AB 9-10 oktober är det dags för den stora Ekonomimässan i Stockholm. På plats finns de ledande leverantörerna av produkter inom ekonomiområdet. Swinx - Trendator AB kommer att delta för att visa upp de senaste nyheterna för effektiv fakturahantering med Swinx ScanLev

Motstridiga krav på äldreomsorgens chefer

2013-10-01 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) De ska arbeta för kvalitet i omsorgen men också hålla sig inom budget och inte sällan genomföra besparingar. Första linjens chefer inom äldreomsorgen hanterar vad som kallas för ett organisatoriskt hyckleri, enligt en ny avhandling i företagsekonomi vid Helix, Linköpings universitet.

Nyanserat språkbruk skapar värde i handel

2013-09-25 11:05 CEST Örebro universitet Enbart kunskap om motparten i en internationell affärsrelation räcker inte för att skapa värde av relationen. Osäkerhetsfaktorerna är många och förutsättningarna ändras snabbt. Men i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet menar Nina Hasche att man genom att nyansera innehållet i olika samskapande begrepp kan hitta de kunskaper som minskar osäkerheten i internationella affärsrelationer.

Vad är värdet i er organisation om alla gör 10% mer rätt?

2013-09-24 14:38 CEST Springlife

2013-09-24 08:30 CEST MasterCard Basware och MasterCard ingår partnerskap som kommer att revolutionera betalningsprocessen kring e-fakturering för företag. Den nya lösningen förenklar och förbättrar kassaflödet för både köpare och leverantörer och försäkrar att leverantörer får betalt direkt när fakturan är godkänd, samtidigt som betalningsvillkoren för köparna förlängs.

JIBS utökar exporten av kunskap till Afrika

2013-09-23 08:49 CEST Jönköping University Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) ska med hjälp av medel från Sida utveckla forskarutbildningarna inom ekonomi vid University of Rwanda. Redan nu i höst börjar arbetet på plats i Rwanda.11 svenska lärosäten är delaktiga i Sidaprojektet som ska stötta University of Rwanda i en satsning på forskning och forskarutbildning.

Särskilda egenskaper skapar fördelar för familjeföretag

2013-09-16 08:41 CEST Jönköping University Familjeföretag är komplexa. Inom varje företag finns egenskaper som först kan anses vara motsatser. Börje Boers har sett på familjeföretag ur ett dualitetsperspektiv. Boers försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i företagsekonomi "Organizational identity construction in family businesses a dualities perspective", vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 13 september.

Sverige visar vägen på global hållbarhetskonferens

2013-09-02 17:00 CEST Svenska Teknik&Designföretagen Med krympande naturresurser, en kraftig urbanisering och överdimensionerad konsumtion krävs en ny syn på hållbar samhällsutveckling. Det konstateras i hållbarhetsrapporten ”Rethink Cities”, som presenteras när den internationella teknikkonsultbranschen träffas i Barcelona den 15-18 september.

Statliga Fouriertransform investerar i Rototest

2013-08-27 09:00 CEST Rototest Med positiva tillväxtsiffror från både Nordamerika och Europa så väljer nu statliga venture capital-bolaget Fouriertransform att satsa i svenska tillväxtföretaget Rototest.