Pressmeddelanden

2012-11-07 00:47 CET Starbid Den finansiella provoceringstjänsten har börjat att expandera globalt. StarBid som har varit i den svenska marknaden i ungefär 6 månader har nu övergått till den internationella marknaden där människor från Ryssland, USA, Kina, Japan, Rumänien, Italien, Spanien, Malta, Indien, Australien, Ungern osv. börjat buda på valutaauktioner och få de att se ut att vara värda noll.

2012-11-06 08:54 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) anordnar för första gången en konferens där studenter, forskare och näringsliv möts för att diskutera så kallad "free-riding" i handeln.

2012-10-29 10:54 CET MasterCard 196 kronor. Så mycket kontanter har svensken i genomsnitt i sin plånbok. Unga har minst kontanter, 144 kronor. De är dessutom mest positivt inställda till nya innovativa betalningslösningar, visar MasterCards senaste konsumtionsindex.

2012-10-19 16:12 CEST Högskolan i Gävle Ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle är med bland de utbildningar som har störst antal sökande i första hand till vårterminen 2013.

Från knallen till Textile and Fashion Center – ny bok om företagande i Sjuhärad

2012-10-18 11:00 CEST Högskolan i Borås Med den nyutgivna boken Uthålligt företagande – Om regionala förutsättningar och förhållningssätt vill författarna Björn Brorström, Anders Edström, Torbjörn Ljungkvist och Margareta Oudhuis vid Högskolan i Borås rikta fokus mot Sjuhäradsbygdens förmåga att effektivt anpassa sig. Tiderna och förutsättningarna har förändrats men Boråsbygdens textila image består.

2012-10-18 09:27 CEST Örebro universitet Ny teknik har gett företag tillgång till många nya kanaler för marknadsföring och försäljning. Forskare vid Örebro universitet har fått 1,5 miljoner kronor från Handelns Utvecklingsråd för att analysera hur företag på bästa sätt kan kombinera det traditionella med det nya.

Ny bok - Familjeföretagande: affärer och känslor

2012-10-16 09:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Det har länge saknats en aktuell forskningsbaserad volym på svenska som ger en samlad bild av familjeföretag och familjeföretagande. ”Familjeföretagande: affärer och känslor” är den första heltäckande boken på svenska i ämnet och skildrar svenska förhållanden samtidigt som den är förankrad i internationell forskning. Bland redaktörerna finns Ethel Brundin, Leif Melin och Mattias Nordqvist, JIBS.

2012-10-02 08:32 CEST Springlife Springlife har nu, med knappt 15 år på marknaden, hjälpt 750 000 anställda hos över 500 företagsledare att trivas och må bra på jobbet. Detta har hos Springlifes kunder lett till en genomsnittlig ökning i resultat med cirka 9 procent efter 12 månader.

Medel till forskning om integrerad rapportering i Sydafrika

2012-09-26 09:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Forskare vid Jönköping International Business School (JIBS) och Handelshögskolan Göteborg har tilldelats 650 000 kronor för studier om integrerad rapportering i Sydafrika. NASDAQ OMX Nordic Foundation har beviljat 650 000 kronor till projektet ”Better Information To The Market? – The Impact of Integrated Reporting on Capital Market User Groups”.

Öppna installationsföreläsningar på Internationella Handelshögskolan

2012-09-25 08:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Den 29 september installeras Internationella Handelshögskolan i Jönköpings vd Johan Roos och 11 professorer samt promoveras 39 doktorer och 6 hedersdoktorer under Högskolan i Jönköpings Akademiska Högtid. I samband med festligheterna håller professorerna och hedersdoktorerna öppna föreläsningar. Studenter, personal och övrigt intresserade hälsas hjärtligt välkomna!