Pressmeddelanden

Utbildningsföretag väljer Swinx ännu en gång.

2012-12-21 09:36 CET SWINX AB När Yrkeshögskolan i Kalmar skulle välja partner och system för sin utbildning i tid- och projektredovisning föll valet ännu en gång på Swinx. De blivande redovisningsekonomerna som genomgår en utbildning i Nordic Business Institutes (NBI) regi drillas under tre dagar i Swinx programvaror. Syftet är att få en inblick i praktiskt och modernt administrativt arbete för tjänsteföretag.

2012-12-20 10:22 CET Linköpings universitet (LiU) Tänk först, bygg sen! Med en mer långsiktig upphandlingsprocess skulle järnvägens underhåll kraftigt kunna förbättras, samtidigt som material- och miljökostnader skulle minska. I en lic-avhandling vid LiU föreslås Trafikverket införa en ny affärsmodell med ett livscykeltänkande.

2012-12-14 10:51 CET Örebro universitet Att föra in mjuka värden som förtroende, goda relationer och öppenhet bland traditionellt hårda ekonomiska styrmekanismer kan få organisationer och människor att växa och utvecklas. Det har Gabriella Wennblom kommit fram till i sin doktorsavhandling i ekonomi vid Örebro universitet, som handlar om ekonomistyrning och förtroende.

2012-12-14 10:14 CET Växlapengar.nu

Det digitala ekosystemet – en väg till framgång

2012-12-07 07:00 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Ahmad Ghazawneh försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling i informatik på Internationella Handelshögskolan i Jönköping den 6 december. Avhandlingen har titeln ”Towards a Boundary Resources Theory of Software Platforms”.

2012-12-04 11:09 CET Uppsala universitet Enligt en mångårig tradition blir Nobelpristagarna inbjudna till Uppsala universitet i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm. I år håller pristagarna i fysik, medicin, kemi och ekonomi öppna föreläsningar den 13 december.

29 procent av cheferna känner sig inte delaktiga i beslut

2012-11-29 08:47 CET Springlife Prestationsanalysföretaget Springlife har under 2012 genomfört en undersökning med svar från 2058 chefer och 29381 medarbetare i offentlig sektor som visar att endast 71 procent av cheferna känner att de ofta har möjlighet att påverka beslut.

När företag misslyckas – hur går man vidare?

2012-11-26 13:18 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School När ett företag misslyckas kan det leda till lärdomar, som i sin tur kan bli en språngbräda till framtida framgångar. Men det kan också innebära en kris som det är svårt att återhämta sig från. Anna Jenkins fokuserar i sin doktorsavhandling på hur företagare drar lärdom, reagerar känslomässigt och återhämtar sig från de emotionella och ekonomiska kostnaderna av en konkurs.

Premiär för direktsänd akademisk talkshow

2012-11-19 08:02 CET Stockholms universitet Crosstalks heter webbtv-programmet som har premiär den 20 november. Här möter du livliga och intressanta diskussioner mellan ledande forskare, publiken på plats och människor runtom i världen. Bakom programmet står Stockholms universitet och KTH.

Sluten budgivning leder till högre auktionspriser

2012-11-14 14:00 CET Örebro universitet Ny forskning visar att det är stor skillnad mellan auktioner med öppen respektive sluten budgivning. De slutna buden leder till väsentligt högre priser, kanske för höga i vissa typer av auktioner. – Detta blir extra viktigt att ta hänsyn till i större sammanhang som till exempel EU:s försäljning av utsläppsrätter, säger Joakim Ahlberg, forskare i nationalekonomi vid Örebro universitet.