Pressmeddelanden

Statliga Fouriertransform investerar i Rototest

2013-08-27 09:00 CEST Rototest Med positiva tillväxtsiffror från både Nordamerika och Europa så väljer nu statliga venture capital-bolaget Fouriertransform att satsa i svenska tillväxtföretaget Rototest.

Inte större bidragsberoende bland invandrare

2013-08-23 12:05 CEST Örebro universitet Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar. Det här redovisar forskare vid bland annat Örebro universitet i en nyligen publicerad artikel. Forskarnas arbete har väckt uppmärksamhet eftersom de utarbetat en statistisk modell, som väver in också variabler som egentligen inte går att mäta.

2013-08-12 13:36 CEST SWINX AB Med QR-koder på fakturorna förenklas hanteringen avsevärt. Nya Swinx ScanLev läser koden, tolkar innehållet och fakturauppgifterna registreras automatiskt. Fakturan distribueras elektroniskt, attesteras via mail, web eller mobil och förs sedan till affärssystemet för bokföring och utbetalning. Aldrig har fakturahantering varit enklare!

Handbollslaget IFK ger nöjda invånare

2013-07-05 14:15 CEST Högskolan Kristianstad Ju bättre det går för handbollslaget IFK Kristianstad, ju mer knyter Kristianstadsborna an till sin stad. Det visar en magisteruppsats som två nyexaminerade ekonomistudenter från Högskolan Kristianstad skrivit.

Välfärdspolitiken får oss att arbeta mer - och mindre

2013-06-27 14:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Yngre generationer tycks ha anammat en ny arbetsmoral och utnyttjar välfärdsförsäkringar, såsom sjukförsäkringen, i högre grad än äldre generationer. Samtidigt lönearbetar svenskar överlag mer än andra i EU. Det visar ekonomerna Martin Ljunge och Kelly Ragan i ett nyligen avslutat projekt om svenskars arbete.

1,5 miljoner till nationellt samarbete inom nationalekonomi

2013-06-20 11:56 CEST Örebro universitet Lars Hultkrantz, professor vid Örebro universitet, har fått 1,5 miljoner kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browalds Stiftelse för att ytterligare utveckla arbetet inom Swedish Graduate Program in Economics. Det är ett samarbete mellan tio universitet, högskolor och forskningsinstitut inom forskarutbildning i nationalekonomi.

Ökad export med utrikesfödda medarbetare

2013-06-12 13:49 CEST Örebro universitet Att anställa utlandsfödda medarbetare är förknippat med ökad utrikeshandel. Det visar forskning vid Örebro universitet, där Magnus Lodefalk i sin doktorsavhandling ser det här sambandet i ett material från 12 000 företag med minst tio anställda. Avhandlingen handlar om hur friare handel, migration och tjänstefiering påverkar företagens handel.

JIBS får påbörja EQUIS ackrediteringsprocess

2013-06-05 14:13 CEST Jönköping University Organisationen EFMD har beviljat JIBS att påbörja processen mot en EQUIS-ackreditering. JIBS kommer nu göra en egenutvärdering, som kommer att ta ungefär ett år och därefter ska granskas av representanter för EFMD. En EQUIS-ackreditering är en kvalitetsmärkning som kan locka fler och bättre internationella studenter och samarbetspartners.

Darwinism ger ny kunskap om affärsrelationer

2013-06-04 11:55 CEST Örebro universitet Forskning om affärsrelationer handlar i hög grad om det som utmärker bra relationer och mest om etablerade relationer. I sin doktorsavhandling vid Örebro universitet har Johan Kask undersökt om det med hjälp av Generalized Darwinism går att få ny kunskap om och förklaringar till hur affärsrelationer uppkommer och förändras med tiden.

2013-05-27 15:12 CEST Södertörns högskola Den 17 maj besöker forskare Malmö, för att i en fokusgrupp med lokalt engagerade personer diskutera bland annat om Skåne är en eller flera gastronomiska regioner. Detta för att på regeringens initiativ föreslå ett arbetssätt för att skapa gastronomiska regioner i hela landet. Projektet leds av Paulina Rytkönen vid Södertörns högskola, i projektgruppen ingår även LRF och Restaurangakademien.