Pressmeddelanden

Barn jobbar på gården istället för att gå i skolan

Barn jobbar på gården istället för att gå i skolan

2015-09-16 11:42 CEST
Ett av FN:s åtta millenniemål är att alla barn ska få gå i skolan. – För att uppnå mål...

Jönköping International Business School är top 25 i världen

Jönköping International Business School är top 25 i världen

2015-09-08 10:24 CEST
Jönköping International Business School har blivit utnämnd, som enda svenska lärosätet,...

Scancloud tar nya marknadsandelar på en växande marknad

Scancloud tar nya marknadsandelar på en växande marknad

2015-09-08 07:45 CEST
​Fakturaskanning via servicebyrå är en växande marknad i Sverige, detta visar en unders...

Ny bok slår hål på fantasier om ledarskap

Ny bok slår hål på fantasier om ledarskap

2015-08-27 08:50 CEST
Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktike...

250 möjligheter: Utmaningar och möjligheter om hela Sverige skall leva

250 möjligheter: Utmaningar och möjligheter om hela Sverige skall leva

2015-08-26 13:13 CEST
Konferensen 250 möjligheter om utmaningar som urbanisering medför Anordnas i Jönköping...

Kunskapsintegrationens utmaningar

2015-08-19 16:32 CEST
Avancerade kunskaper är avgörande för allt fler verksamheter. Parallellt växer behovet ...

TargetEveryOnes partner LoyaltyHub tecknar första kundkontrakt

TargetEveryOnes partner LoyaltyHub tecknar första kundkontrakt

2015-08-17 11:22 CEST
TargetEveryOnes holländska partner LoyaltyHub har kontrakterat sin första kund, Humares...

TargetEveryOne and Loyaltyhub signs first customer under partnership

TargetEveryOne and Loyaltyhub signs first customer under partnership

2015-08-17 11:22 CEST
TargetEveryOne’s Dutch partner LoyaltyHub has contracted its first customer, Humares, a...

​Synen på pengar har förändrats i Sverige

​Synen på pengar har förändrats i Sverige

2015-07-07 06:02 CEST
Svenskarnas attityd till pengar och finansiella företag har förändrats. En följd av att...

The rationale behind TargetEveryOne´s acquisition of a majority stake in ViaNett

The rationale behind TargetEveryOne´s acquisition of a majority stake in ViaNett

2015-07-03 17:36 CEST
The purpose is to combine TargetEveryOne´s higher margin services with ViaNett´s large...