Pressmeddelanden

2013-05-23 15:46 CEST Jönköping University Den 23 maj beslutade JIBS styrelse, efter en rekommendation från vd Johan Roos, att inte längre erbjuda Affärsjuristprogrammet på kandidatnivå från och med höstterminen 2013. Styrelsen har också beslutat att masterprogrammet i Affärsjuridik kommer att ha sitt sista intag hösten 2013. Alla nuvarande studenter på kandidat- och masterprogrammet kommer att få fullfölja sina utbildningar.

Dra inte alla klädfirmor över en kam

2013-05-23 08:48 CEST Linköpings universitet (LiU) Husraset i Bangladesh för en månad sedan dödade mer än 1100 textilarbetare, mestadels unga kvinnor, och spädde på en redan stark opinion mot de usla arbetsförhållandena. Men debatten behöver nyanseras och goda initiativ lyftas fram, säger Nandita Farhad, själv från Bangladesh.

2013-05-16 07:22 CEST Jönköping University I en ny doktorsavhandling analyserar Cristina Trenta icke-hierarkiska nätverk (P2P-nätverk) utifrån konsumtionsbeskattning och upphovsrätt.

Framtidens business intelligence – miljoner till ny forskning vid handelsinstitutet SIIR

2013-05-14 08:30 CEST Högskolan i Borås Många handelsföretag lagrar allt mer data för att skaffa sig konkurrensfördelar med hjälp av Business Intelligence (BI). Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås ska nu undersöka hur BI-verktygslådan kan utökas.

Ömsesidiga överenskommelser kan strida mot lagstiftningen

2013-05-06 08:35 CEST Jönköping University En ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School visar att ömsesidiga överenskommelser enligt skatteavtal kan strida mot svensk lagstiftning. Avhandlingen är skriven av Ann-Sophie Sallander.

2013-04-26 15:53 CEST Nordiska Afrikainstitutet Fem svenska ministrar, Carl Bildt, Ewa Björling, Anders Borg, Gunilla Carlsson och Birgitta Ohlsson, åker till Världsekonomiskt forum om Afrika i Kapstaden, 8-10 maj. Därför har NAIs nya direktör, Iina Soiri, gjort en checklista åt ministrarna. NAI INBJUDER TILL PRESSTRÄFF OM AFRIKAS EKONOMISKA SITUATION Tisdag 7 maj, klockan 10.00 -11.00 Bagdad Café, Medelhavsmuseet Fredsgatan 2.

2013-04-24 18:02 CEST Starbid Forex Bank i Sverige anklagar det svenska öresauktionsföretaget Starbid för varumärkesintrång samt hotar med rättsliga åtgärder. Starbid är ett företag som auktionerar olika valutor på nätet med vanliga människor som huvudsaklig målgrupp.

2013-04-16 16:46 CEST Umeå universitet Umeå universitet satsar 20 miljoner kronor på att utveckla forskningen inom ekonomiområdet. Tre viktiga forskningsområden har identifierats där universitetet har särskilt goda förutsättningar att skapa konkurrenskraft.

2013-04-10 09:15 CEST Axellan I en tid då arbetslösheten bland unga ökar så väljer allt fler att driva sin egen verksamhet. Historisk sett så har många innovationer kommit i tider då bristen på arbetstillfällen lett till att allt fler vågat satsa på något nytt och något eget. Trots att det finns många unga kreativa människor som vill driva något eget så saknas det bra verktyg och hjälp för alla blivande entreprenörer.

Topplacering för JIBS ekonomiutbildningar

2013-04-09 14:44 CEST Jönköping University URANK har genomfört en oberoende rankning av högskolor och universitet i Sverige. Inom ämnet ekonomi (det vill säga de utbildningar som erbjuds av JIBS) placerade sig Högskolan i Jönköping på en tredjeplats. Bland de lärosäten som har rätt att utfärda civilekonomexamen kommer Jönköping på första plats, och för kriteriet Internationalisering rankas JIBS utbildningar också som nummer ett.