Pressmeddelanden

JIBS professor Leif Melin mottar internationellt pris

2012-06-15 11:30 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Professor Leif Melin, vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har tilldelats ett prestigefyllt pris, the International Award från FFI, the Family Firm Institute. FFI är en global organisation för forskare, utbildare och rådgivare inom familjeföretagsområdet.

2012-06-15 08:50 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Torsdag 14 juni försvarade Ingemar Wictor sin doktorsavhandling i företagsekonomi. Ingemar Wictor är verksam vid Högskolan i Halmstad och får sin doktorsexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Ingemar Wictor blir den första som disputerar vid JIBS under samverkansavtalet med Högskolorna i Väst.

2012-06-13 10:40 CEST Örebro universitet Två Örebroforskare får tillsammans cirka 2,8 miljoner kronor av Konkurrensverket. Nationalekonomen Anders Lunander ska genomföra en tvåårig undersökning av offentlig upphandling, medan rättsvetaren Vladimir Bastidas under tre år ska studera EU:s konkurrensregler.

2012-06-12 12:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Forskningscentret CeFEO, som bedriver familjeföretagsforskning i världsklass, får en donation på drygt 11 miljoner kronor från Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse för att finansiera fyra nya forskartjänster. Stiftelsen har sedan 1995 givit omfattande medel till Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Företagsstyrning: traditioner eller lagar?

2012-06-11 09:00 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Fredag 8 juni försvarade Andreas Högberg sin doktorsavhandling i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Avhandlingen, med titeln “Corporate Governance, Legal origin and Firm Performance: An Asian Perspective” undersöker skillnader i företagsstyrning (Corporate Governance) mellan främst Skandinavien och Asien, och hur finansiella resultat påverkas av olika ägartyper.

2012-06-05 06:00 CEST Uppsala universitet Dagens samhälle ställer allt högre krav på individens eget ekonomiska ansvarstagande. Charlotta Bay har i en avhandling vid Uppsala universitet undersökt hur regeringen, ett svenskt pensionsbolag och tv-programmet Lyxfällan kommunicerar privatekonomiska budskap. Avhandlingen visar att ekonomisk information måste genomgå en rad översättningar som gör den tillgänglig och relevant för människor.

2012-06-04 09:42 CEST Linköpings universitet (LiU) Lika spelregler för alla, men en anpassad tillämpning. Två motsatta krav som båda behöver vara uppfyllda för en väl fungerande finansmarknad. Det visas i en avhandling i institutionell ekonomi vid Linköpings universitet.

2012-05-23 14:53 CEST Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har förstärkt sin kompetens inom området utvecklingsekonomi genom att utse Dick Durevall till professor i nationalekonomi.

2012-05-16 13:21 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Internationella Handelshögskolan (JIBS) hamnar i topp i Sverige när Högskoleverket (HSV) utvärderar utbildningar inom företagsekonomi. Som en av få i landet får JIBS omdömet mycket hög kvalitet på kandidatnivå. Även magister- och masternivå får bra betyg och ges omdömet hög kvalitet.

2012-05-16 11:23 CEST Högskolan i Gävle Högskoleverket ifrågasätter examenstillstånden på grundnivå för ämnet företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. Det är en följd av den nationella kvalitetsutvärdering som verket har genomfört av utbildningar som leder till kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.