Pressmeddelanden

Sänkningen av styrräntan måste komma småföretagen till del

2014-07-03 14:28 CEST Företagarna Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna, kommenterar den sänkta styrräntan på 0,50 procentenheter från Riksbanken.

2014-07-03 13:04 CEST Moretime Professional Services AB Aktieägarna i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, kallas härmed till extra bolagsstämma måndag den 21 juli 2014, klockan 14:00, på bolagets kontor på Drottninggatan 95A i Stockholm. Det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om nyval av styrelseledamöterna Mads Poulsen och Mats Georgson.

2014-07-03 12:18 CEST Partykungen Partykungen.se fortsätter sin expansion på den svenska och nordiska marknaden genom att köpa upp en av dess konkurrenter och tidigare leverantörer, Glowsticks.se. Genom affären får vi tillgång till ett bredare sortiment, nya inköpskanaler och nya kunder.

Bra förslag för att sänka småföretagens sjuklönekostnader

2014-07-03 12:04 CEST Företagarna Regeringen presenterade idag ett förslag om att sänka småföretagens sjuklönekostnader. "Mer än vart sjätte småföretagen har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna. Därför är det mycket bra att regeringen nu lagt ett förslag som kraftigt minskar kostnaderna och osäkerheten för småföretagen", säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna.

Almedalen: NyföretagarCentrums seminarier idag

2014-07-03 11:36 CEST NyföretagarCentrum Sverige Idag torsdag 3 juli arrangerar NyföretagarCentrum tre seminarium på Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet. Kl 13.30 – 15 Nyföretagande och entreprenörskap behövs! Kl 15.15 – 16 Fler unga måste starta företag för jobb och tillväxt. Kl 16.15 – 17 Vård, valfrihet och vinst. Nyföretagande inom vård och omsorg - är det önskvärt och möjligt? Följ seminarierna även på webb TV.

2014-07-03 11:35 CEST Företagarna Västra Götaland Den 5 augusti bjuds näringslivet in till en seminariedag under seglingseventet Lysekil Women’s Match. Temat är ”Våga växa och satsa” där bland annat Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist berättar varför nördar är viktiga aktörer för att skapa jobb och tillväxt i Lysekil. Programmet innehåller också spännande entreprenörer, framgångsrika seglare och en pitchtävling för kvinnliga företagare.

2014-07-03 11:22 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Pelago Bioscience AB har ingått ett licensavtal med GlaxoSmithKline (GSK) för användning av den patenterade CEllular Thermal Shift Assay (CETSA ™) metoden för bestämning och kvantifiering av läkemedelkandidaters interaktioner med målproteiner. I avtalet ger Pelago Bioscience AB, GSK en licens till CETSA metoden för användning i läkemedelsforskning och -utveckling.

Fryshuset skriver samarbetsavtal med Skanska för satsning på unga och mångfald

2014-07-03 10:45 CEST Fryshuset Fryshuset har idag i Almedalen påbörjat ett långsiktigt samarbete med Skanska, Fryshuset kommer verka som partner för att bistå med kompetens kring unga och mångfald. Inom ramen för samarbetet går även Skanska Sveriges VD, Pierre Olofsson, in som mentor.

2014-07-03 10:00 CEST MCI Scandinavia Stockholm, 3rd July 2014. MCI is delighted to announce its inclusion in the official Suppliers Catalogue for Expo Milano 2015, a global exposition from 1st May to 31st October 2015 expected to attract over 20 million people from 139 participating nations, international organisations and companies.

2014-07-03 09:03 CEST PromikBook