Pressmeddelanden

​Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:08 CEST Diakonia "Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner," skriver representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen i ett gemensamt uttalande. Avräkningarna ska gå till att finansiera kostnader för flyktingmottagande i Sverige. "Dessa två så avgörande prioriteringar får aldrig sättas mot varandra!"

Stina Götbrink och Per Hamid Ghatan till Vi-skogens styrelse

2015-04-16 13:11 CEST Vi-skogen Biståndsorganisationen Vi-skogen förstärker sin organisation med två nya namn. Från och med april ingår neurologen Per Hamid Ghatan och kommunikationsrådgivaren Stina Götbrink i Vi-skogens styrelse.

Tunga MP-namn på helgens klimatfest

2015-04-16 12:58 CEST Miljöpartiet de gröna i Malmö Nu på fredag och lördag, 16–17 april‚ är det dags för Malmös första klimatfestival. Den arrangeras av Naturskyddsföreningen och äger rum på Moriskan och i Folkets Park. Festivalen är ett strålande initiativ som på ett bra sätt lyfter fram det miljöengagemang som finns i Malmö. Flera tunga miljöpartister, från kommun, riks och EU, medverkar i helgen.

Enbart miljöbilar i Öresundsregionen från 2016

2015-04-16 10:54 CEST Öresundskomiteen I en ny avsiktsförklaring om miljöbilar, har kommunerna och regionerna inom Öresundskomiteen satt som mål att alla nya lätta fordon som köps in till de egna fordonsflottorna, ska drivas på el, biogas eller vätgas. Avsiktsförklaringen har utarbetats av Öresundskomiteen tillsammans med medlemsorganisationerna.

 Solceller minskar koldioxidutsläppen för HSB Skånes huvudkontor

2015-04-15 15:30 CEST HSB Regionalt Med 300 kvadratmeter solceller på taket räknar HSB Skåne med att skapa el som kapar stora delar av elkostnaderna för huvudkontoret. Med tuffa klimatmål drivs verksamheten hela tiden mot nya utmaningar för att minska koldioxidutsläppen. I mitten av mars togs den nya solcellsanläggningen i drift och har redan minskat koldioxidutsläppen med 2 310 kg.

Fortsatt hög utbyggnad av förnybar el trots lägre certifikatpris

2015-04-15 11:00 CEST Energimyndigheten Utbyggnaden av förnybar el var under 2014 fortsatt hög, trots ett lägre elcertifikatpris. Den största procentuella ökningen står den svenska solkraften och den norska vindkraften för. Elkonsumentens kostnad för elcertifikaten är fortsatt låg.

2015-04-15 08:26 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 13 maj 2015 kl. 14:00 på Videvägen 69 i Vilhelmina.

Otvättade vinterdäck kan ge sämre väggrepp nästa vinter

2015-04-15 08:00 CEST If Skadeförsäkring I helgen som gick passade många på att byta till sommardäck på bilen. Det är viktigt att komma ihåg att vinterdäcken måste tvättas ordentligt innan de stuvas undan, annars finns risk för sämre väggrepp, och därmed ökad olycksrisk.

​Trafikinformation: Inställda tågavgångar 17-19 april

2015-04-14 15:29 CEST Västtrafik ​Natten till fredag den 17 april kl. 00.00 fram till och med söndag den 19 april kl. 11.00 genomför Trafikverket ett ställverksarbete på Göteborgs Central som har stor påverkan på trafiken. Flera tågsträckor ersätts med buss under perioden.

Derome bjöd in till kvarteret Trädriket – Första flervåningshuset i trä i miljömedvetna Kvillebäcken

2015-04-14 15:20 CEST Derome AB I Göteborgs nya gröna stadsdel, Kvillebäcken, byggs det för fullt och idag öppnade byggherren och träindustrikoncernen Derome upp kvarteret Trädriket - det första flervåningshuset i trä – för press och övriga inbjudna. På plats fanns kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och ordförande i byggnadsnämnden Ulf Kamne för hålla i invigningen av träkvarteret.