Pressmeddelanden

2014-05-21 08:45 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer Stockholmarna har förlorat på de senaste årens investeringar i ny kollektivtrafik. Citybanan, ger pendlarna från Östergötland, Sörmland, Västmanland och Uppland punktligare tåg. De som långpendlar vill inte att deras tåg ska hamna bakom ett pendeltåg! Tänk om man hade samma resonemang i vägtrafiken. Då skulle bilister från Eskilstuna ha en egen fil på E4!

Chalmers utvärderar nya metoder för att mäta havsnivån med GPS-signaler

2014-05-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Forskare vid Chalmers har studerat nya mätmetoder för att mäta havsnivån – med hjälp av radiosignaler från satelliter. Havsnivån och dess förändringar kan dessutom lätt mätas även med befintlig GPS-utrustning som redan finns i hela världen, visar forskarna.

2014-05-21 08:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet AB EU:s utsläppshandelssystem täcker nästan hälften av EU:s koldioxidutsläpp, motsvarande fem procent av världens samlade utsläpp. Men systemet behöver vässas för att fungera som det är tänkt. I en ny rapport beskriver forskare från IVL och Fores grundtanken och ekonomin bakom handelssystemet och listar möjliga reformalternativ.

2014-05-20 12:04 CEST Energimyndigheten För att säkerställa en hållbar vindkraftutbyggnad i Sverige är det viktigt att planerings- och tillståndsprocessen är effektiv och ändamålsenlig. Energimyndigheten har identifierat det som ett av de viktigaste utvecklingsområdena, och förlänger därför kunskapsprogrammet Vindval med en tredje etapp.

2014-05-20 09:07 CEST Energimyndigheten Flera hundra internationella investerare väntas till Stockholm den 19-21 maj för att möta europeiska cleantechbolag, diskutera teknikutvecklingen och utse vinnaren i Nordic Cleantech Open. Intresset för svensk miljöteknik tycks vara stort.

Fastighets AB L E Lundberg utökar samarbetet med eGain i region Stockholm

2014-05-20 08:30 CEST eGain Sweden AB Fastighets AB L E Lundberg har sedan 2010 samarbetat med eGain Sweden AB kring energi- & miljöoptimering genom tjänsten eGain forecasting™, och nu väljer man att utöka samarbetet.

Helsingborg renare, snålare och rikare med fjärrvärme

2014-05-20 08:20 CEST Öresundskraft Öresundskraft har låtit WSP analysera effekterna om Helsingborgsregionen saknade fjärrvärmesystem. Resultaten är häpnadsväckande.

2014-05-19 18:17 CEST Latinamerikagrupperna Lördag den 24 maj demonstrerar tusentals människor över hela världen mot företagsjätten Monsanto och dess produktionen av genmanipulerade fröer. GMO ses som en lösning men riskerar att få förödande konsekvenser när den kontrolleras av vinstdrivande företag. Försiktighetsprincipen bör gälla och ekologiska fröer och den biologiska mångfalden bör skyddas, skriver organisatörerna av demonstrationen.

ZSI-Serien - Allroundbelysning för industrin

2014-05-19 16:51 CEST Energisystem AB ZSI-Serien - Allroundbelysning för industrin. Allsidig belysningslösning för avsyningsytor, kranar, områdes- och fordonsbelysning

2014-05-19 15:30 CEST Energimyndigheten Nu har beslut tagits om fem nya program som ska etableras inom den nationella satsningen på Strategiska innovationsområden. Det är inom områdena: folksjukdomar, sakernas internet, IKT elektroniska komponenter och system, materialet grafen samt nya biobaserade material, produkter och tjänster.