Pressmeddelanden

Örebro släcker för klimatet – Earth Hour den 28 mars

2015-03-24 08:00 CET Örebro kommun Den 28 mars klockan 20.30 släcker vi ljuset under en timmes tid för att uppmärksamma och skicka en signal till världens beslutsfattare att klimatfrågan måste tas på allvar.

Max branschledande på hållbarhet - för femte året i rad

2015-03-23 18:20 CET Max Hamburgerresturanger AB Max har ännu en gång utsetts till det mest hållbara varumärket i restaurangbranschen. Det framgår av Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brand Index 2015, som presenterades idag. Totalt inom samtliga branscher hamnar Max på plats 19 av 253.

Färre transporter för bättre miljö och säkerhet

2015-03-23 16:34 CET Örebro kommun Att minska andelen tunga transporter till kommunens tillagningskök och andra verksamheter, är ett av målen med projektet samordnade varutransporter för färre transporter. Nu går Örebro kommun ut med en upphandling för att få till ett avtal med ett företag som kan sköta en omlastningscentral och transporterna ut till kommunens verksamheter. Planerad driftstart är 1 december i år.

2015-03-23 09:40 CET Klimatkommunerna Den 24 mars arrangerar Klimatkommunerna en konferens om Gröna obligationer och ansvarsfulla investeringar.

2015-03-23 08:01 CET Kristianstads kommun Varje år åker elever i klass 5 på Fjälkestads skola på en energirundtur där barnen lär sig mer om förnybar energi. I år tar klassen med sig Kristianstads kommuns nyvalde ordförande i klimatberedningen, Fredrik Winberg (S), för att han ska lära sig mer om alla de klimatsmarta energialternativ som används runt om i kommunen.

Det ökande bilpoolandet i Solna bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-03-20 11:17 CET Sunfleet Carsharing AB Sunfleet har undersökt hur företagets medlemmar använt bilpoolsbilarna under Q3-Q4 2014 och jämfört siffrorna med samma period året innan. Antal Sunfleetmedlemmar i Solna är idag cirka 250 personer och siffrorna visar att dessa åkte 38 procent längre och spenderade 39 procent mer tid i bilpoolsbilarna under 2014 jämfört med 2013.

Öresundskraft och Eltel i samarbete om snabbladdare

2015-03-20 11:00 CET Öresundskraft Öresundskraft har valt Eltel som huvudentreprenör för att bygga ett nät av snabbladdningsstationer.

Bostads AB Mimer rankad som nr 13 bland Sveriges 20 bästa arbetsplatser

2015-03-20 08:25 CET Bostads AB Mimer ​Varje år rankar organisationen Great Place to Work världens bästa arbetsplatser. I Sverige deltog i år 148 företag. De bästa företagen utsågs i går kväll, torsdagen den 19 mars, på Berns salonger i Stockholm. Mimer, som deltog för första gången, rankades som nummer 13 bland de 20 bästa företagen i landet i klassen medelstora organisationer (50-249 medarbetare).

Helsingborg klarade miljökvalitetsnormen för luft

2015-03-20 08:00 CET Helsingborgs stad Helsingborgs stad mäter kontinuerligt luften för att bedöma om staden klarar normerna för luftkvalitet utomhus, så kallade miljökvalitetsnormer. Sammanställning för 2014 är klar och visar att staden klarade miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

2015-03-19 13:54 CET Regionförbundet i Kalmar län De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det kommer att vara tufft att nå målet att halvera 1990 års utsläppsnivå till år 2020.