Pressmeddelanden

Premiär för Evolution Diesel i norra Sverige

2014-06-26 09:50 CEST Preem Preem ökar nu tillgängligheten för att tanka förnybar diesel i norra delen av Sverige genom att erbjuda Preem Evolution Diesel på utvalda stationer i och omkring Sundsvall, Umeå, Piteå och Luleå.

2014-06-26 09:03 CEST Energimyndigheten Energisystemet är ryggraden i svensk hållbarhet och välfärd. Men viktiga beslut måste fattas för utvecklingen ska fortsätta i rätt riktning. Hur hållbart kommer Sverige att vara år 2018, är den centrala frågan som Energimyndigheten söker svar på under Almedalsveckan.

Institutet för Framtidsstudier diskuterar framtidens politik i Almedalen

2014-06-26 07:59 CEST Institutet för Framtidsstudier Vad säger forskningen om vilka utmaningar samhället står inför och vad säger politikerna om hur de tänker tackla dem? På tisdag i Almedalen kommer Institutet för Framtidsstudiers vice VD Anders Ekholm fråga politiker om deras visioner. På måndagen pratar vi med forskare, politiker och arbetsmarknadens parter om hur en fungerande arbetsmarknadspolitik kan se ut.

2014-06-25 15:05 CEST Vi-skogen Under Almedalsveckan finns Vi-skogen vid Sidas mötesplats Sverige i Världen, där internationella frågor och global utveckling är i fokus. Adressen är Donnersgatan 6, granne med politikerscenen i Almedalsparken. Vi-skogen håller i ett eget seminarium "Låt träden ta plats i debatten!" och arrangerar en trädplantering i ett "mini-afrika" där kända politiker planterar träd som en symbolisk handling.

2014-06-25 09:47 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergin är idag Sveriges största energikälla, den står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men hur ser svensk energiförsörjning ut år 2030? Hur stor är bioenergins potential? På söndag den 29 juni kl. 16.00 presenterar vi resultatet från rapporten ”Biobränslescenarier – Hur mycket bioenergi kan vi ha i det svenska energisystemet 2030” i Almedalen.

Nya bilar i Färgelanda har lägst klimatpåverkan i landet

2014-06-25 08:25 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Mellan 2005 och 2013 har nya bilars klimatpåverkan minskat med 30 procent. Lägst utsläpp av koldioxid har nya bilar i Färgelanda. Men skillnaden mellan kommunerna är stor och i Dorotea släpper nya bilar ut hela 31 procent mer än bilarna i Färgelanda. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil på kommunnivå.

2014-06-24 14:19 CEST Dalapedal Gör din semester lite roligare. Dalapedal låter dig uppleva mer, tillsammans med familjen på ett miljövänligt, hälsosamt och spännande sätt. För varje uthyrning går en del av intäkterna till att köpa vattenersättning för att fler barn ska få överleva. Du cyklar för ditt liv - och deras liv!

2014-06-24 14:14 CEST Energimyndigheten Wattguard är en innovation som minskar elanvändningen i lysrör med nära 40 procent. Den kan appliceras på befintliga lysrör, och eftersom lösningen erbjuds som leasing krävs ingen initial investering av kunden.

Almedalsveckan: Fyra organisationer utmanar riksdagspartierna inför valet

2014-06-24 09:25 CEST Diakonia Amnesty, Diakonia, Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan bjuder in partirepresentanter till 30 minuters utfrågning i Internationella stolen, Almedalens mest obekväma sittplats. Plats: Donnergatan, Sverige i Världen. Se program.

2014-06-24 09:14 CEST Energimyndigheten – Vi vill sätta agendan för Almedalsveckan genom att under en hel dag fokusera på hållbarhet, innovationer och konkurrenskraft. Hållbarhet är en självklar del i samtalen om jobben, välfärden och vår gemensamma framtid, säger Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute.