Pressmeddelanden

Hållbara transporter – om fordonspolitik, utsläppsfusk och bilsnålt byggande

2015-10-14 08:50 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Den 19 november är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets årliga konferens Hållbara transporter. Årets program följer upp Volkswagens utsläppsfusk och det blir debatt om fordonspolitik, bonus-malus-system och miljöbilar. Hur pass miljövänliga är de egentliga och hur påverkar de vår hälsa och stadsluften?

NOA Relaxation - Vildäpple & Krusbär!

2015-10-14 08:38 CEST NOA Relaxation NOA Relaxation familjen växer och nu kommer vi med vår tredje smak –Vildäpple och Krusbär. Drycken är helt fri från från konserveringsmedel och innehåller bara naturliga sötningsmedel

Nanoteknik ökar solcellers effektivitet

2015-10-13 14:24 CEST Energimyndigheten Energimyndigheten ger 22 miljoner kronor i stöd till Sol Voltaics innovativa nanotrådsteknologi som kraftigt ökar verkningsgraden på solceller. Företaget satsar på att sprida den nya tekniken till en global marknad.

Utsläppsmålen utom räckhåll med dagens teknik i basindustrin

2015-10-13 11:24 CEST Chalmers tekniska högskola Visionen om ett Sverige med nära noll utsläpp av växthusgaser år 2050 ligger utom räckhåll utan ett skifte av processteknik i svensk basindustri. Det kan forskare på Chalmers slå fast efter flera år av forskning kring kolintensiv industri i Sverige och Europa. Idag lyfter de frågan i en debattartikel i Dagens Nyheter.

2015-10-13 11:02 CEST Klimatkommunerna Klimatkommunerna har länge efterlyst långsiktiga spelregler för att säkra de förnybara bränslenas framtid. Nu syns en ljusning – regeringen har ansökt om statsstödsgodkännande från EU för att undanta gasformiga och flytande biobränslen från koldioxidskatt en längre tid framöver.

Byggnadsvårdens konvent - med spaning på framtiden

2015-10-13 09:14 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Intresset för byggnadsvård växer. Det märktes i Mariestad under början på oktober, då nära 500 personer samlades för att i tre dagar lära sig mer om allt från spiksmide och fönsterrenoveringar till hur man bygger för ett nytt klimat och hur gamla hus kan få nytt liv med hjälp av dataspelsteknologi.

Hållbara investeringar i en växande kommun

2015-10-12 12:16 CEST Linköpings kommun Koalition för Linköping (S, MP, FP) investerar 2016-2017 kraftfullt på miljö- och samhällsbyggnadsområdet. Med ökad takt i bostadsbyggandet tas krafttag för att bygga bort bostadsbristen, fler Linköpingsbor ska kunna välja cykeln i första hand och en historisk satsning görs på klimatet genom investeringar i förnyelsebar energi.

eGain etablerar sig i Tyskland - öppnar kontor i Berlin.

2015-10-12 08:00 CEST eGain Sweden AB I januari 2015 förvärvade eGain samtliga tillgångar i Ecofective AB:s konkursbo. Sedan dess har arbetet pågått att hjälpa de fastighetsägare som drabbades av konkursen, både i Sverige och i Tyskland, med att säkerställa drift och energibesparing. Detta framgångsrika arbete har medfört en fortsatt expansion i Tyskland för eGain, som nu startar upp ett dotterbolag med säte i Berlin.

AIRWATERGREEN NU INSTALLERAT I TIO AV SVENSKA KYRKANS TRETTON STIFT

2015-10-12 06:55 CEST Airwatergreen AB Uppsalaföretaget Airwatergreens system för fuktkontroll finns nu installerat i tio av Svenska kyrkans tretton stift, sedan lanseringen förra året. Möjligheten att spara stora driftkostnader genom att stänga av uppvärmningen och istället avfukta i sällan besökta kyrkor, har gjort att Airwatergreen på kort tid blivit en attraktiv leverantör för Svenska kyrkan.

2015-10-09 11:32 CEST Uppsala universitet Genom att noggrant undersöka sediment i Gula Floden, Kina, visar en svensk-kinesisk forskargrupp att historien om den geologiska utvecklingen och klimatet på jorden kan behöva skrivas om. Fynden publiceras idag i den ansedda tidskriften Nature Communications.