Pressmeddelanden

Nätaktivisterna deltar på Geek Girl Meetup 2015

2015-05-18 14:50 CEST Nätaktivisterna Den 23 maj deltar Nätaktivisterna i årets Geek Girl Meetup på Tekniska museet i Stockholm. Temat för i år är Big Sister. Vian Tahir och Azuka Nnamaka kommer hålla ett seminarium om yttrandefrihet, vilka lagar som gäller på nätet, samt hur en aktivist kan använda sig av nätet för förändring.

Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

2015-05-18 11:16 CEST Riksförbundet FUB Det händer ofta att barn tas från sina föräldrar enbart på grund av att de har utvecklingsstörning. Ny svensk forskning visar dock att barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. De nya rönen visar att utvecklingsstörningen i sig inte har betydelse för barnets och mammans förmåga att skapa en trygg anknytning.

216 000 kronor till kampen mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning

2015-05-18 07:30 CEST The Body Shop Varje dag tvingas flickor runt om i världen in i barnäktenskap, nekas skolgång och utsätts för könsstympning. The Body Shop valde att belysa frågan och samla in pengar till FN-projektet Flicka, som hjälper dessa flickor och unga kvinnor, genom en butikskampanj i mars och april 2015. Resultatet blev 216 598 kr.

Läkarmissionen rapporterar från Nepal

2015-05-15 09:15 CEST Läkarmissionen Läkarmissionen har jobbat med flera olika projekt i Nepal under många år och efter jordbävningen fanns man snabbt på plats för att hjälpa de utsatta. När det andra stora skalvet inträffade befann sig Hari Karki i en by i Sindhupalchowk-distriktet, där han påbörjat en omfattande nödinsats tillsammans med Medair, en av Läkamissionens partners i det drabbade området.

Jenny Sonesson, Lars Jalmert och Louise Lindfors invalda i Fredrika Bremer Förbundets riksstyrelse

2015-05-13 14:58 CEST Fredrika Bremer Förbundet ​Lördagen den 9 maj 2015 höll Fredrika Bremer Förbundets årsmöte där den nya styrelsen valdes. Louise Lindfors valdes om till ordförande och bland de nya ledamöterna finns Jenny Sonesson, tidigare politiskt sakkunnig åt EU-minister Birgitta Ohlsson, och Lars Jalmert, professor emeritus i pedagogik och en av Sveriges första mans- och jämställdhetsforskare.

EU-kommissionens nya migrationsstrategi: Rädda Barnen kräver fler lagliga vägar

2015-05-13 10:40 CEST Rädda Barnen Inför att EU-kommissionen ska presentera sin nya migrationsstrategi idag där frågan om ökade flyktingkvoter ingår, kräver Rädda Barnen fler säkra vägar in till Europa för både barn, familjer och enskilda som är på flykt. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin befinner sig just nu i Mellanöstern bland annat i syfte att besöka flyktingläger.

2015-05-13 10:00 CEST A Million Minds Ett måste för alla som är intresserade är att se hur miljonprogrammets förorter skildras i media och hur och varför detta hänger ihop med de samhällsstrukturer som vi styrs av. Intervju av professorn i kulturgeografi, Irene Molina. Intervjun genomförs av Madeleine Opira, chef på tankesmedjan A Million Minds.

2015-05-12 13:36 CEST Läkarmissionen Nya våldsamma skal har drabbat Nepal nu på förmiddagen och det redan hårt drabbade landet är nu ännu mer sårat. Läkarmissionen finns på plats och hjälper så mycket det går. Om ni publicerar information om organisationer att ge gåvor till, glöm inte oss!

2015-05-12 10:39 CEST Handikappförbunden Härmed bjuder vi in till Handikappförbundens öppna seminariedag den 20 maj i samband med vår kongress. Stefan Löfvén öppningstalar och dagen bjuder på en rad intressanta seminarier med representanter från myndigheter, universitet och intresseorganisationer. Temat för dagen är "juridik eller politik?".

Uttalande från Roks årsmöte i Alingsås 2015: En bättre värld åt alla kvinnor!

2015-05-11 20:00 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, höll under helgen 9-10 maj, sitt årsmöte i Alingsås. Ombud från kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige samlades och över 150 kvinnor deltog. Årsmötet valde också en ny styrelse bestående av Beatrice Unander-Scharin, vice ordförande och Wiveca Holst, kassör samt ledamöterna Suzan Inci, Sara Saadouni och Lotta Holmgren.