Pressmeddelanden

Världsepilepsidag 9 februari

2015-02-09 09:30 CET Svenska Epilepsiförbundet På Världsepilepsidagen den 9 februari kraftsamlar epilepsiorganisationer världen över bl a med information, utställningar, uppvaktningar, dialog och andra opinionsbildande aktiviteter för att uppmärksamma epilepsins konsekvenser för de mer än 50 miljoner människor som lever med epilepsi i världen.

2015-02-09 08:06 CET Regionförbundet i Kalmar län I slutet av 2014 fick Regionförbundet i Kalmar län ta emot Kalmar kommuns jämställdhetspris. Priset delades ut vid Guldfesten i Kalmar under lördagen. Regionens arbete uppmärksammas nu nationellt när regiondirektör Håkan Brynielsson erbjuds att ingå i ett nätverk för att utveckla jämställdhet via Tillväxtverket.

Expo släpper Sverigedemokraternas vitbok på nätet

2015-02-09 07:04 CET Stiftelsen Expo I en intervju öppnade Jimmie Åkesson upp för att ta fram en vitbok över partiets historia. Han tillade att resurser saknas. Expo släppte därför Sverigedemokraternas vitbok - ett specialnummer av tidskriften där vi hjälper SD på traven att lyfta fram partiets hat, rasism och våld. Nu lanseras vitboken på nätet.

FN:s barnrättskommitté ger Sverige stark kritik för den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn

2015-02-06 21:06 CET KMR FN:s barnrättskommitté har nu publicerat sin granskning av hur Sverige följer barnkonventionen. Kommittén är allvarligt bekymrad över ökningen i ADHD-diagnoser och förskrivningen av psykostimulantia (Ritalin, Concerta) till barnen. Man begär att verklig hjälp till barn, föräldrar och lärare nu ”is given priority over the prescription of drugs in addressing ADHD” och andra beteendediagnoser.

The Spaces Between / Samtida konst från Havanna

2015-02-06 16:50 CET Umeå universitet Hur är livet på Kuba idag, bortom de senaste månadernas rubriker om tinande internationella relationer och storpolitiska löften om lyfta handelsembargon? Kan konsten spegla ett samhälle? På söndag 22 februari öppnar Bildmuseet en utställning med samtida konst från Havanna.

Rafiki ger ut unik Barnrättsbok

2015-02-06 08:53 CET Erikshjälpen Rafiki tar världen till svenska skolan. Genom unika möten beskriver Rafikis Barnrättsbok barnkonventionen på ett sätt som alla kan förstå. Barnrättsboken riktas till barnen själva, och förhoppningen är att ännu fler skolor ska få nytta av Rafikis material. På Rafikis webb finns tillhörande filmer och arbetsmaterial. Rafiki är ett samarbete mellan Erikshjälpen och IM.

2015-02-05 15:32 CET Handikappförbunden

Hiv-Sverige och Rose Alliance välkomnar RFSUs nya rapport, särskilt det fokus på hur lagen påverkar sexarbetares hälsa och rättigheter.

2015-02-05 11:46 CET Hiv-Sverige Sverige uppfyller få av Världshälsoorganisationens kriterier kring lägsta acceptabla globala standard gällande sexarbete och rätten till hälsa, där anti-diskriminerande åtgärder är en, sexarbetares egen involvering en annan

Konferens i Skellefteå om EU-migranternas situation

2015-02-04 07:45 CET Studieförbundet Bilda För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnar Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta den 21 februari en konferens på Stadsbiblioteket i Skellefteå. Hur kan situationen förändras i EU-migranternas hemländer och hur kan vi förbättra arbetet i Sverige?

2015-02-03 13:38 CET Uppsala universitet Svenskar med afrikanska rötter möter inte sällan diskriminering och rasism i dagens Sverige. Den 11 februari arrangeras ett panelsamtal vid Uppsala universitet som detta tema. I panelen deltar bland andra demokratiminister Alice Bah Kuhnke.