Pressmeddelanden

​Tveksamma formuleringar, laddat ordval och bristfällig information. Varför är dessa ständiga ingredienser i rapportering om fosterdiagnostik i allmänhet och NIPT-testet i synnerhet?

2015-10-23 16:36 CEST Riksförbundet FUB Återigen görs Downs syndrom till affischnamnet för NIPT-testet - som redan kallas ”Down-testet” på flera håll. Stigmatiseringen av en specifik grupp människor är ett faktum. Vore det inte önskvärt om media eftersträvade ett språkval som var mer sakligt och mindre spekulativt?

2015-10-23 15:42 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Vi behöver solidaritet, inte sänkta löner

2015-10-23 13:13 CEST Feministiskt initiativ Taggtråd eller tillfälliga uppehållstillstånd stoppar människor som flyr för sina liv. Vi står nu inför kortsiktiga samhälleliga kostnader som i själva verket borde betraktas som långsiktiga investeringar i människors och samhällets utvecklingsförmåga. Regeringen borde förstå att det är en bättre lösning än att dra ner på inhemska välfärdsverksamheter eller på det internationella biståndet.

Regeringen ställer utsatta grupper mot varandra

2015-10-23 07:50 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Igår uttalade sig finansminister Magdalena Andersson på ett djupt oroväckande sätt om att regeringen ska finansiera de ökade kostnaderna för Sveriges flyktingmottagande genom besparingar inom bland annat assistansersättning. Att ställa utsatta grupper mot varandra är att gå mörka krafters ärenden, menar STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

​Sex månader efter jordbävningen i Nepal: Tusentals barn är fortfarande i riskzonen

2015-10-23 07:30 CEST Plan International Sverige Hundratusentals barn lever fortfarande i provisoriska boenden och saknar säkra, isolerade hem inför den annalkande vintern. En miljon barn går i temporära skolor som inte heller är rustade för den kyla som väntar. Barns säkerhet och möjligheter till utbildning är avgörande för Nepals utveckling, säger Plan International.

2015-10-22 17:16 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Köp julklapparna som räddar barns liv i UNICEFs gåvoshop

2015-10-22 11:28 CEST UNICEF Sverige Vaccin, nötkräm och katastrofpaket. I UNICEFs gåvoshop – unicef.se/gavoshop – kan man enkelt köpa en julklapp som hjälper barn över hela världen att överleva och utvecklas.

2015-10-22 09:27 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar

WaterAid engagerar arga kändisar i julkampanjen Arg Jul

2015-10-22 08:08 CEST WaterAid Arg Jul önskar WaterAid tillsammans med skådespelerskan Sofia Helin, fotbollstränaren Janne Andersson, TV-profilen Anders ”Arga Snickaren” Öfvergård, bloggaren Anitha Schulman, journalisten Mian Lodalen och sångerskan Miss Li. Och de gör det till förmån för de 650 miljoner människor på jorden som ännu inte har tillgång till rent vatten.

Nytt klassrumsmaterial mot homo-, bi- och transfobi

2015-10-22 06:04 CEST Forum för levande historia Forum för levande historia har producerat ett nytt utbildningsmaterial med syfte att motverka homo-, bi- och transfobi bland unga. Det webbaserade klassrumsmaterialet riktar sig till lärare och elever i gymnasiet och högstadiet. Materialet är framtaget för att underlätta lärarnas undervisning om rättigheter, identitet, normer och makt.