Pressmeddelanden

Socialstyrelsens könsneutrala språk ett stort steg bakåt

2014-06-05 17:31 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Platt fall och stort steg bakåt när Socialstyrelsen försöker vara inkluderande genom att använda ett könsneutralt språk. Normen när det gäller våld i nära relation är män som förövare och kvinnor som offer. Vill man synliggöra grupper som faller utanför normer måste man benämna dem särskilt.

2014-06-05 15:18 CEST Riksförbundet FUB Ytterligare en gång visar sig försämringen av LSS. Precis som Riksförbundet FUB gång på gång har påpekat inskränks rättigheterna i LSS. Den här gången slår det mot en ung familj med en liten kille på 3 år i Jönköping, som Expressen skrev om den 3 juni. FUB vill att kommunerna tar till sig LSS på allvar och slutar att hitta sätt att motarbeta den.

2014-06-05 14:00 CEST IM, Individuell Människohjälp Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på de biståndspolititiska företrädarna i riksdagen inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan riksdagspolitikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

2014-06-05 13:00 CEST CONCORD Sverige Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på biståndspolitiska företrädare i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan politikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet!

2014-06-05 11:39 CEST Plan Sverige Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på de biståndspolititiska företrädarna i riksdagen i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan riksdagspolitikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

2014-06-05 10:16 CEST Erikshjälpen Axel, Joanna, Viktor och Victoria! Där har ni namnen på Come Togethers projektambassadörer. Unga människor som själva vet hur det är att växa upp med en intellektuell funktionsnedsättning. De kommer representera Erikshjälpens och Riksförbundet FUBs gemensamma projekt som handlar om allas rätt att gå i skolan, här i Sverige och i våra samarbetsländer Tanzania och Rwanda.

2014-06-05 10:06 CEST Svenska Afghanistankommittén 18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet! Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 08:00 CEST Diakonia I en ny rapport om Näringslivet och bistånd följer Diakonia och Svenska kyrkan upp en tidigare granskning av öppenhet, utvärderingar och bundenhet inom detta område 2011-2014. Den listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för och fokuserar på regeringens styrning. Rapporten är författad av journalisten Nils Resare.

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 07:59 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia släpper idag en ny rapport som granskar näringslivet och biståndet. Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men samtidigt görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser. Det går inte att se hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom.

Mäns våld i fokus på feministiskt Almedalen 12-15 juni

2014-06-04 12:02 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Kvinno- och tjejjourerna tar stor plats på Nordiskt Forum, det feministiska Almedalen som äger rum i Malmö 12-15 juni. Om en vecka samlas över 10 000 intresserade privatpersoner och representanter från civilsamhället, näringslivet, akademin, det offentliga samhället och politiken för den gigantiska feministiska fyradagarskonferensen som hålls på Malmömässan och Malmö Arena.