Pressmeddelanden

Kavlifonden inleder nytt samarbete med Hungerprojektet

2015-07-08 10:40 CEST Hungerprojektet Hungerprojektet är stolta att kunna meddela att Kavlifonden, matkoncernen Kavlis stiftelse, investerar i Hungerprojektets arbete i östra Ghana genom att stötta epicentret Nkawanda att nå självförsörjning till slutet av 2016.

2015-07-08 10:00 CEST Hyresgästföreningen Sverige står inför en stor utmaning. Bara i de kommunala bostadsbolagen beräknas 300 000 av miljonprogrammets lägenheter vara i behov av omfattande ombyggnad. Ombyggnadsprocessen är omtumlande för hyresgästerna och många tvingas flytta på grund av att de inte har råd att bo kvar efter ombyggnaden. Hur kan vi då skapa hållbara upprustningar? Svaren får du i en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Kultklassade Champagneodlaren Egly-Ouriet väljer The Wineagency som ny importör!

2015-07-08 09:45 CEST The Wineagency Egly-Ouriet räknas till det absoluta toppskiktet bland Champagnes producenter och under Francis Eglys ledning skapar man eftersökta, hantverksmässigt framställda odlarchampagner i begränsade upplagor. Nu väljer man att samarbeta med The Wineagency på den svenska marknaden.

2015-07-08 08:19 CEST SEKAB Under 2014 ökade det kollektiva resandet i Sverige med 21 procent, visar nya siffror från Trafikanalys som presenteras av etanolföretaget SEKAB. Trots ökningen är det långt kvar till kollektivtrafikbranschens mål om en fördubbling av kollektivtrafiken till år 2020, som riksdagen nu uppmanar regeringen att bidra till.

2015-07-08 08:15 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergin är den dominerande förnybara energikällan och svarar för 75 procent av all förnybar energianvändning globalt, medan alla andra förnybara energislag (sol, vind, vatten, geotermi) tillsammans står för 25 procent. Mellan 2000 och 2012 ökade användningen av bioenergi mer än all annan förnybar energi tillsammans. Det framgår av färsk statistik från World Bioenergy Association (WBA).

Växjöborna bland de bästa i landet på att välja bort bensin och diesel

2015-07-08 08:05 CEST Växjö kommun ​Av alla de drygt 45 000 bilar och lätta lastbilar som finns i Växjö är 7,5 procent fossilbränslefria, det vill säga de kan drivas med etanol, biogas eller el. Det visar en undersökning gjord av organisationen Miljöfordon Syd. Detta gör att Växjö är den sjätte bästa kommunen i Sverige på vägen mot en fossilbränsleoberoende fordonspark.

2015-07-08 08:04 CEST Sverige för UNHCR FN:s flyktingorgan UNHCR har fått ett bidrag på 38 miljoner euro, drygt 356 miljoner kronor, från IKEA Foundation för att hjälpa flyktingar och värdsamhällen i Burkina Faso och Etiopien.

STV levererar bandvagn 87 mil norr om världens nordligaste stad Hammerfest!

2015-07-08 08:00 CEST Scandinavian Terrain Vehicles Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå har fått i uppdrag av Spetsbergen att leverera en bandvagn till Svalbard. Där råder extrema klimatförhållanden med sträng kyla och svåra förhållanden. Bandvagnarna specialutrustas för arbete i tuffast möjliga klimat och kommer där att transportera turister på guidade turer på ön Spetsbergen, den största ön i ögruppen Svalbard.

Vacker och hållbar miljö när Måns Zelmerlöw och Zara Larsson gästar Höga Kusten

2015-07-08 07:00 CEST Härnösands Kommun När Zara Larsson, Måns Zelmerlöw och övriga artister på Härnösands stadsfest, den 17-18 juli, uppträder drivs hela produktionen av 100% lokalproducerad el och festivalområdet har specialkärl för sopsortering. Som Höga Kustens största festival och med sitt vackra läge på Mellanholmen, mitt i Nattviken, är miljötänket ytterligare ett steg för att evenemanget ska bli mer än bara en stadsfest.

2015-07-07 18:59 CEST Region Skåne Till hösten inleder aktörer från Skåne och Själland projektet Lightning Metropolis, som syftar till att göra Öresundsregionen till ett levande laboratorium för ljus. Med en budget på 7,3 miljoner euro (cirka 70 miljoner kronor) är projektet en stor strategisk satsning inom framtidens innovativa belysning.