Pressmeddelanden

Nya besättningar på plats på Samos

2015-11-24 14:29 CET Sjöräddningssällskapet ​Nu är Sjöräddningssällskapets tredje team på plats på Samos. Tre göteborgare, en smålänning, en skåning, en stockholmare och en hallänning kommer att tjänstgöra ombord Rescue Handelsbanken Liv och Rescue PostkodLotteriet i två veckor. Sedan insatsen inleddes i slutet av oktober har Gula Båtarna utfört flera stora räddningsinsatser på Medelhavet. I helgen senaste undsattes 94 personer.

2015-11-24 13:54 CET Fortum Sverige AB 5-10 % lägre utsläpp av NOx och tryggad fjärrvärmeförsörjning kommande tjugo år är målet med den livstidsförlängande renoveringen av Eskilstuna Energi & Miljös biobränsleeldade värmeverk. Arbetet beräknas vara klart i september 2016.

RECO LAB - ny testbädd inom vatten och avfall byggs i Helsingborg

2015-11-24 13:51 CET NSR AB Vinnova har beviljat cirka fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

VA SYD öppnar ReTuren - Malmös första kvartersnära återbrukscentral

2015-11-24 13:00 CET VA SYD ReTuren öppnar på mötesplatsen Lindgården på Lindängen. Här kan de boende i området lämna sitt farliga avfall, återbruka och delta i kreativa aktiviteter.

Mer än 1000 intresserade av jobb på Scandic Continental

2015-11-24 13:00 CET Scandic Hotels Redan innan dörrarna öppnades klockan sju på morgonen hade det samlats ett tjugotal förhoppningsfulla arbetssökanden. När klockan slog fem tvingades man stänga för att hinna med att intervjua alla innan eventet var över. Sammanlagt genomfördes över 1000 speedintervjuer när Scandic Continental genomförde sin rekryteringsdag.

2015-11-24 12:11 CET Växjö kommun Imorgon träffar Cheryl Jones Fur (MP), som är en av de politiker i Växjö kommun som har särskilt ansvar för miljöfrågor, statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson för att prata om satsningen Fossilfritt Sverige. Mötet hålls på Rosenbad.

Innovatum bygger broar

2015-11-24 11:39 CET Innovatum På torsdag avslutas en kurs som Innovatum har hållit under hösten med 12 utvalda elever från skolan Kronan. Under ett antal veckor har de fått lära sig en mängd saker inom teknik och ska under torsdagseftermiddagen få testa sina kunskaper genom att bygga en 12 meter lång provisorisk bro.

2015-11-24 11:29 CET Västerås stad På byggnadsnämnden den 26 november tas beslut om en ändrad delegationsordning som i längden ska underlätta och förbättra förutsättningarna för alla som vill bygga nya bostäder. Förslaget är en del av att byggnadsnämnden ser över arbetssätt och rutiner för att kunna jobba mer effektivt, eftersom antalet ärenden har ökat kraftigt. Det är fortsatt högt tryck på nya bostäder.

Göteborgs nya elbusslinje vinner europeiskt hållbarhetspris

2015-11-24 11:29 CET Göteborg Energi AB

2015-11-24 10:30 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU SGU har tagit fram en Sverigekarta som sammankopplar statistik om tidigare skred och information om skredbenägna jordarter. På så sätt har man fått fram en karta som visar på sannolikhet för skred i olika delar av landet.