Pressmeddelanden

Alnarp Cleanwater Technology AB vinnare av South Sweden Cleantech Award 2014

2014-11-19 17:51 CET Alnarp Cleanwater Technology AB South Sweden Cleantech Award 2014 har gått till miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology AB som har utvecklat ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för rening av avloppsvatten för enskilda avlopp, ACT Natural™.

2014-11-19 17:35 CET BOSB ​ Vid Kreativa Skåne-Galan, på Tangopalatset i Malmö 19/11, fick Cykelköket i Malmö fick ta emot Region Skånes miljöpris för att man "som första plats i landet kombinerar återvinning, reparation och återanvändande av cyklar med volontärarbete, gratis utbildning och tillgänglighet för alla." Prissumman kommer att användas en låneverksamhet med transport- och elcyklar - ett Cykelbibliotek.

Ny säkerhetsstandard för IT-utrustning

2014-11-19 17:03 CET SEK Svensk Elstandard I den nya standarden SS-EN 62368-1 ställs säkerhetskraven på elektroniska apparater för ljud, bild, kommunikation, databehandling med mera i en enda standard. Tidigare behandlades säkerheten hos audio- och videoapparater i en standard, SS-EN 60065, och hos datorer och kontorsmaskiner i en annan, SS-EN 60950 1.

Klimatsmart och styrd belysning i Stockholm - Djurgården och Bromma

2014-11-19 16:30 CET Stockholms stad Under sena kvällar och nätter är ofta behovet av fullt upplysta gator och andra utomhusmiljöer mindre. Att släcka ner belysning helt och hållet kan däremot göra att människor känner sig otrygga. Med hjälp av ljusstyrning och LED-­‐belysning är det möjligt att både tillgodose trafikanternas behov och samtidigt spara energi.

Hållbara städer kräver hållbara ledningar

2014-11-19 15:06 CET Sweden Water Research AB Idag finns det få möjligheter att statusbedöma VA- och fjärrvärmerör utan att gräva upp dem med stora kostnader, störningar och driftsavbrott som följd. VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans i projektet ”Statusbedömning och förvaltning av ledningsnät” utveckla nya metoder som gör det möjligt att kontrollera och reparera rören utan att gräva fram dem.

Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump levererar värme ner till -30˚C

2014-11-19 14:49 CET Mitsubishi Electric Mitsubishi Electrics hetvattenvärmepump CAHV P500 YA HPB levererade tidigare värme ner till cirka -20˚C. I höst släpptes en uppdaterad version som nu kan leverera värme ner till -30˚C! Idag finns det cirka 900 maskiner i drift runt om i Skandinavien som spar stora pengar åt ägaren.

2014-11-19 14:28 CET Svensk Energi Kommunalt ägda elnätsföretag ska jämställas med alla andra elnätsföretag. Det är innebörden av Kammarrättens i Jönköpingutslag i ett mål gällande Borås Stad. Kammarrätten undanröjer Förvaltningsrättens dom som innebar att kommunal elnätsverksamhet skulle lyda under självkostnadsprincipen.

Högskolan i Gävle firar 10 år som miljöcertifierat lärosäte

2014-11-19 14:03 CET Högskolan i Gävle I år har Högskolan varit miljöcertifierad i 10 år. Det firas torsdag den 20 november. - Högskolan i Gävle var tidigt ute och har en lång tradition av miljöarbete. Vår ambition är att utvidga vårt engagemang och ta ett större och bredare ansvar för en hållbar utveckling i samhället, säger Kaisu Sammalisto vicerektor för hållbar utveckling.

Cementa stödjer heroisk insats i kampen mot ebola

2014-11-19 13:46 CET Cementa AB Ebola är en av de mest smittsamma och dödligaste sjukdomarna i världen. Kampen för att begränsa utbrottet av ebola fortsätter. Cementa har därmed beslutat att skänka 200 000 kr till Läkare Utan Gränser. Läkare Utan Gränser är på plats i utbrottsområdena och arbetar aktivt med att bekämpa utbrottet. En heroisk insats som Cementa vill stödja.

​Box Single Malt Whisky lanserar The Challenger

2014-11-19 13:14 CET Box Whisky Den 27 november kl 10.00 släpper Box Destilleri AB den andra utgåvan i premiärserien Early Days Collection. Intresset förväntas bli mycket stort.