Pressmeddelanden

Annika Jansen tillträder som VD för ServiceCompagniet

2015-02-23 19:11 CET ServiceCompagniet Svenska AB Från den 1:a mars tillträder Annika Jansen som VD för ServiceCompagniet Svenska AB. Annika har arbetat inom ServiceCompagniet sedan 2012 och har i rollen som Chef Nationella Affärer på ett framgångsrikt sätt och i nära samverkan med bolagets delägarföretag bidragit till den starka tillväxten under de tre senaste åren.

Stärk företagets kriskommunikation och beredskap genom Kriskommunikationsförsäkring

2015-02-23 18:00 CET Uhrvis Mer än häften av svenska företag och organisationer saknar beredskap för den mediala krisen och har ingen krisplan. Ännu fler saknar erfarenhet och kompetens för hur de ska agera då olyckor inträffar, leveranser av tjänster eller varor går fel eller media speglar verksamheten på ett mindre fördelaktigt vis. En bättre beredskap och planering krävs.

4C Strategies stödjer stiftelsen Nattvandring.nu, Sveriges största nattvandringsorganisation,

2015-02-23 17:09 CET 4C Strategies Konsult- och mjukvaruföretaget 4C Strategies har tecknat ett partnerskap med stiftelsen Nattvandring.nu. Stiftelsen arbetar med att främja nattvandring i hela Sverige i syfte att bidra till en ökad trygghet och ett starkare vuxenengagemang kring barn och ungdomar.

Sund Affärsbyrå 2.0 med fokus              på skatt, redovisning, och lönefrågor.

2015-02-23 16:09 CET Sund Affärsbyrå Vi har ”ömsat skinn” och uppgraderat oss med ett tydligt fokus på tre kompetensområden.En generationsväxling i bolaget har föregått förändringen som mynnar ut i vår nya inriktning på skatt, redovisning och löner.

2015-02-23 16:01 CET Turkish Airlines Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet har förnyat avtalet om utrikes flygresor, vilket innebär att Turkish Airlines får fortsatt förtroende att flyga statligt anställda.

Moretime förstärker med specialist inom marknadsföring och kommunikation

2015-02-23 15:30 CET Moretime Professional Services AB Med digitala tjänster som Moretime Plus och Lawline bygger företaget vidare med att optimera företagets strategiska kommunikation i valda digitala kanaler, där företaget fortsatt kommer presentera nya tjänster. ​Moretime har därför rekryterat Therese Petersson som ansvarig för att bygga upp organisationens marknads- och kommunikationsenhet med start den 2 mars.

Demag V-type crane wins iF Design Award

2015-02-23 13:09 CET Dematek AB ■ Innovative crane girder design convinces the jury ■ Internationally acknowledged award ■ Sophisticated design makes the crane more precise, lighter and more durable

Certifierad sakkunnig inom brandskydd - ny utbildning från Byggutbildarna.

2015-02-23 10:59 CET MK MarknadsKommunikation Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar utförda av certifierade sakkunniga inom brandskydd. Det är byggnadsnämnden som ställer krav på om det behövs en certifierad sakkunnig eller ej och beslutet kan inte överklagas. Byggutbildarna startar utbildningar under våren/försommaren 2015.

2015-02-23 10:49 CET LINK Mobility

Kompakt säkringsmodul

2015-02-23 09:45 CET Phoenix Contact AB Säkringsmodul för att dela upp 24VDC grupper på ett säkert och effektivt sätt. Modulen kan styras över t.ex ett säkerhetsrelä om avsäkrade säkra grupper behövs.