Nyheter

Höstens utbildningar inom EMC

2014-09-10 08:03 CEST SSG Standard Solutions Group AB I samband med publiceringen av en ny utgåva av SSG 4909,Anvisningar för EMC-kartläggning, kan SSG erbjuda uppdaterade utbildningar inom området »praktisk EMC i industrimiljö«. Både standarden och utbildningarna är reviderad enligt nya EMC-föreskriften. Nästa kurstillfälle för EMC-utbildningen EMC för EMC-ansvariga genomförs den 21-22 oktober i Säffle.

2014-09-09 14:51 CEST Afasiförbundet i Sverige Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som behövs för att en människa ska kunna leva, måste stärkas för en femtedel av befolkningen. Det handlar om rätten till arbete men också om stabila socialförsäkringar, rehabilitering och utbildning.

2014-09-09 13:03 CEST SSG Standard Solutions Group AB Ny utgåva fyra av SSG 3621 - "Smörjnipplar" finns nu publicerad. Standardens syfte är att begränsa antalet varianter av smörjnipplar som ingår i en leverans av maskinutrustning samt att minska förrådsbehovet av olika typer av smörjnipplar.

Skyddsvärnet deltar vid Socialchefsdagarna

2014-09-09 11:27 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Nilla Helgesson åker till Göteborg med förhoppningen att träffa många uppdragsgivare.De senaste fem årens utveckling inom Skyddsvärnet har möjliggjorts genom ett engagerat och ansvarsfullt ledarskap inom alla nivåer i organisationen.

AcadeMedia satsar stort på EU Code Week

2014-09-09 08:52 CEST AcadeMedia Den 11-18 oktober arrangeras för andra gången EU Code Week, ett initiativ vars syfte är att öka intresset och sprida kunskap om programmering, eller kodning som det också heter. I år satsar AcadeMedia stort på att vara med och sätta Sverige på kartan.

Studenter bjöds på utomhuskonsert med Daniel Adams-Ray

2014-09-09 06:34 CEST Högskolan Väst Det blev fullt drag när gamla och nya studenter kom för att lyssna på rapparen och sångaren Daniel Adams-Rays utomhuskonsert utanför Högskolan Väst fredagen den 5 september.

Tjänstelogik för offentlig förvaltning - en bok för förnyelsebyråkrater

2014-09-08 17:10 CEST Liber AB Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik som i hög grad hittills har präglat förvaltningen är ett genomgående tema som utförligt förklaras och illustreras.

Ansvar och marknader - att organisera marknader

2014-09-08 16:52 CEST Liber AB Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta ansvarstagande i praktiken och vad får det för implikationer? I den här boken analyseras den svenska spelmarknadens ansvarsorganisering sedan 1980-talet.

Skaparglädje är temat för årets SSG Elansvarsträff

2014-09-08 15:22 CEST SSG Standard Solutions Group AB Den 26-27 november är det dags för SSG Elansvarsträff, sedvanligt på Nova Park Conference i Knivsta. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum för industrin för ett trivsamt erfarenhetsutbyte och information om nyheter inom elsäkerhetsområdet. Temat för årets upplaga är "Skaparglädje".

2014-09-08 14:45 CEST Frija Webbföreläsningar i regi av Psynkprojektet-SKL där bland annat Ung Livsstil presenteras. Sändningen kan ses live den 23/9 mellan 09.30 och 16.00 eller i efterhand via biblioteket. Ung Livsstil kan man lyssna till mellan 14.45 och 15.15.