Nyheter

Felaktig styrning ökar belastningen på Försäkringskassan

2015-06-25 09:55 CEST Karlstads universitet En del av Försäkringskassans arbete är onödigt och beror på misstag. Orsakerna ligger delvis hos Försäkringskassan själv. Dels beror den på att man styckat upp arbetet, dels på att man har valt fel väg när man velat göra myndigheten tillgänglig för allmänheten. Det konstateras i en studie genomförd av Karlstads universitet på uppdrag av Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Här finns drömmar om framtiden

2015-06-25 09:29 CEST AcadeMedia Majoriteten av de 180 eleverna som läser här är inte behöriga till nationella gymnasieprogram och många har en tuff bakgrund. Peter Almström var med och pratade skola, integration och jobb på AcadeMedias samhällsmarknadsdag i april. Bland övriga deltagare fanns även utbildningsminister Gustav Fridolin och författaren och skoldebattören Per Kornhall.

Bris i Almedalen: Hur vill barnministern stärka barns rättigheter?

2015-06-25 08:22 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Hur ska regeringen säkra att socialtjänsten runt om i landet har rätt resurser och förutsättningar för att skydda barn från våld, dygnet runt? Hur kan barnperspektivet stärkas så att allt myndighetsutövande utgår från barnets bästa? Och hur kan barnministern själv ge barn inflytande i regeringskansliet? Kattis Ahlström frågar ut barnminister Åsa Regnér och Bris bjuder på grillat i Almedalen.

Bilda bjuder på ett generöst program i Almedalen

2015-06-24 16:12 CEST Studieförbundet Bilda Om knappt en vecka startar Almedalsveckan. Bilda erbjuder tillsammans med samarbetspartners och medlemsorganisationer många spännande seminarier och programpunkter även i år. Ett axplock ur programmet: samtal om migration och nationalism, unga och psykisk ohälsa, inkluderande demokrati, könsbaserat våld, vapenexporten, Sverige och Nato, samtal om döden och en diasert - med och om musik.

Ny guide om blended learning - whitepaper för kostnadsfri nedladdning

2015-06-24 15:43 CEST utbildning.se Här ger vi en övergripande introduktion till vad blended learning är för något, för att förklara ett begrepp som diskuteras allt mer och inspirera till nytänkande. Du som är lärare får även tips om hur du kan införa blended learning i dina utbildningar.

Små små bitar - en film om viktiga saker för unga

2015-06-24 13:51 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället ​En kort spelfilm som ska kunna stå för sig själv men också kunna fungera som en startpunkt för samtal om viktiga saker i livet. Så går det att sammanfatta Små små bitar, en film där medlemmarna i Bris ungdomsreferensgrupp varit med som manusmedarbetare. Nu går den att se på bris.se

Sällsynt med ”Sekundär drunkning” i samband med bad

2015-06-24 11:35 CEST Svenska HLR-rådet Sommaren är här och med den dessvärre olyckor i samband med fritidsaktiviteter, bad och båtliv. I sällsynta fall kan en person som varit med om ett drunkningstillbud och andats in vätska i lungorna drabbas av nytillkommen andnöd flera timmar efteråt. Det som tidigare kallades sekundär drunkning är normalt en allvarlig komplikation som inträffar och behandlas inne på sjukhus. Vi reder ut begreppen

Stockholm Life Newsletter - June 2015

2015-06-24 11:19 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Read Stockholm Life Newsletter - June 2015

Medlearn kompetensutvecklar medarbetare i Solna kommun

2015-06-24 09:57 CEST Medlearn AB Solna kommun skall låta sina medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst och LSS få utbilda sig till undersköterskor. Medlearn har fått uppdraget att utföra utbildningen.

"Forum på nätet uppmanar till våld mot EU-migranter" - Anders Dalsbro intervjuas av SR

2015-06-24 09:48 CEST Stiftelsen Expo En granskning genomförd av tidskriften Expo visar att under 1,5 år har minst 76 attacker skett mot EU-migranter som tigger i Sverige. Och under samma tid har ett trettiotal forum på nätet vuxit fram där det förekommer uppmaningar till våld mot tiggarna.