Pressmeddelanden

2013-04-07 14:31 CEST Feministiskt initiativ Inför Nordiska Ministerrådets ministermöte i Stockholm den 10 april vill Feministiskt initiativ framhålla att vi stödjer ett närmare säkerhetspolitiskt samarbete, men att säkerhet inte går att bygga på militära lösningar utan måste bygga på konfliktförebyggande åtgärder och icke-våldsmetoder.

2013-04-07 13:38 CEST Feministiskt initiativ Hanna Dalesjö, 30 år, från Gävle är ny ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse. Hon och övriga styrelseledamöter valdes idag på kongressen i Göteborg, som även utsåg Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner för partiet.

Uppsalabo omvald till Feministiskt initiativs styrelse

2013-04-07 12:13 CEST Feministiskt initiativ Zakia Khan, 45 år, från Uppsala är omvald till ledamot i Feministiskt initiativs partistyrelse. Hon och övriga styrelseledamöter valdes idag på kongressen i Göteborg, som även utsåg Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner för partiet.

2013-04-07 12:04 CEST Feministiskt initiativ Julia Bahner, 26 år och Patrik Erdes, 32 år, från Göteborg är invalda i Feministiskt initiativs partistyrelse. De och övriga styrelseledamöter valdes idag på kongressen i Göteborg, som även utsåg Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner för partiet.

2013-04-07 11:57 CEST Feministiskt initiativ Gudrun Schyman från Simrishamn valdes idag till Feministiskt initiativs talesperson tillsammans med Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson. När kongressen idag även valde partistyrelse utsågs Amanda Mogensen, 40 år från Lund och Ingrid Mauritsson, 48 år från Malmö till ledamöter.

Schyman tillbaka som talesperson

2013-04-07 07:24 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs kongress antog idag valberedningens förslag och har valt Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson till talespersoner för partiet.

2013-04-06 18:49 CEST Feministiskt initiativ Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny politik för likabehandling på arbetsmarknaden. Feministiskt initiativ ska bl.a. verka för att alla offentliga upphandlingar ska innehålla en antidiskrimineringsklausul, att Diskrimineringsombudsmannen ska få ökade sanktionsmöjligheter mot företag och att skadestånden i diskrimineringsmål höjs.

2013-04-06 16:13 CEST Feministiskt initiativ Idag har Feministiskt initiativ fattat beslut om en förnyad migrationspolitik. Kongressen har antagit styrelsens förslag om att sätta stopp för alla utvisningar av papperslösa, stärka rättsäkerheten i asylprocessen samt och underlätta anhöriginvandringen.

2013-04-06 12:01 CEST Feministiskt initiativ Idag beslutade Feministiskt initiativs kongress att partiet ställer upp både i valet till EU-parlamentet i juni och i valet till Sveriges Riksdag i september nästa år. – När andra partier anammar en rasistisk retorik väljer vi att stå upp för mänskliga rättigheter, öppna gränser och en antirasistisk politik, säger Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ.

2013-04-06 10:02 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativs kongress har idag fattat beslut att begränsa möjligheten att genom uppköp omvandla skattefinansierade investeringar till privat förmögenhet. Skattepengar som är avsedda för skola, vård och omsorg ska användas till detta – inte till att öka riskkapitalisters och privata aktieägares förmögenheter.