Kontaktpersoner

Margareta Lundgren

2017-05-05 15:42 CEST

Daniel Emilson

2017-05-05 11:12 CEST

Björn Höglund

2017-05-03 16:25 CEST

Maria Kempe

2017-05-03 10:44 CEST

Christine Bejås

Christine Bejås

2017-05-03 09:02 CEST

Carolina Lenngren

2017-05-01 09:24 CEST

För förmedling av rätt kontaktperson på Polarica, vänligen kontakta Carolina Lenngren.

Samuli Eskola

2017-05-01 09:21 CEST

Maria Ingras

2017-04-28 13:59 CEST

Jenny Johansson

2017-04-28 12:44 CEST

Kommunikationsstrateg, Kulturförvaltningen, Göteborgs stad

Jakob Gravestam

Jakob Gravestam

2017-04-28 11:17 CEST