Kontaktpersoner

Andreas Dandanell

MMS Andreas svarar på frågor om publiksiffror.

Therese Nilsson

MMS Therese svarar på frågor om publiksiffror.

Pirjo Svedberg

MMS Pirjo svarar på frågor om MMS operativa verksamhet och om undersökningar i allmänhet.

Peter Bjertung

TriNorth Solutions AB

Björn Englund

MMS Björn svarar på allmänna press- och kommunikationsfrågor och hjälper journalister att komma i kontakt med rätt person på MMS eller hitta en relevant rapport.

Patrik Axelsson

Ekan AB Patrik Axelsson är examinerad civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Med sig i bagaget har han erfarenheter från ett större investmentbolag genom en traineetjänst med fokus på verksamhets- och processutveckling av de ingående industribolagen. Under sin tid på Ekan har uppdragen i första hand omfattat behovs- och marknadsanalyser, processkartläggningar och verksamhetsutveckling med...

Jan Sandqvist

Googol Jan is specialized in structured idea management. Often working with groups in creative workshops, Jan contributes with skills regarding all parts of the idea process. Prior to joining Googol’s team of business developers, he was the founder and driving force of Rinendo working with clients as different as Vattenfall and the Red Cross. Jan holds a bachelor’s degree in communications and has...

Jens Wilhelmson
Maria Sjöstedt