Dokument

Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2014

2014-06-10 11:55 CEST ManpowerGroup Manpower Employment Outlook Survey är en global undersökning som genomförs i 43 länder varje kvartal. Totalt intervjuas 65.000 företagsrepresentanter, i Sverige 751 personer.

Region Skånes handlingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN)

2014-06-10 08:15 CEST Region Skåne Region Skånes kulturnämnd och den regionala tillväxtnämnden samarbetar för att stärka de kulturella och kreativa näringarna i Skåne. För att stärka aktörer inom KKN, gör Region Skåne i samverkan med kommuner, universitet och högskolor, en rad insatser i en handlingsplan som båda nämnderna beslutat om.

Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-09 08:57 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn Q1 2014

Bliwas årsredovisning 2013

2014-06-09 08:11 CEST Bliwa Under de 10 år Bliwa har funnits har den genomsnittliga premietillväxten varit cirka 19 procent. Det skapar förväntningar inför framtiden, förväntningar som med råge uppfylldes under 2013 med en affärstillväxt som kommer leda till en premieökning på drygt 35 procent under 2014.

Trivectors hållbarhetsredovisning 2013

2014-06-05 12:07 CEST Trivector Trivectors hållbarhetsredovisning berättar kort om Trivectors verksamhet, organisation, kunder, verksamhetssystem och personal. Ett längre kapitel behandlar Trivectors mycket aktiva miljöarbete. Hållbarhetsredovisningen följer det internationella ramverket för hållbarhetsredovisningar G3 som tagits fram av organisationen GRI, Global Reporting Initiative.

Novusrapport AMF april 2014

2014-06-05 09:09 CEST AMF

2014-06-05 08:00 CEST BCA Vehicle Remarketing AB

Kompetensbristen 2014

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup En grafisk sammanställning över resultatet i 42 länder som visar kompetensbrist.

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup genomför varje år en global undersökning - Talent Shortage - om komptensbristen i 42 länder och genom att fråga 37000 arbetsgivare. Resultatet för 2014 redovisas i detta dokumentet.

Vismas rapport för nyföretagandet (maj 2014)

2014-06-03 12:44 CEST Visma Antalet nya företag minskade med 5,2 procent under maj 2014 jämfört med motsvarande månad året innan. Det visar siffror som Visma sammanställt från Bolagsverket.