Dokument

Access Manager från Gate Security

Access Manager från Gate Security

2016-06-22 10:30 CEST

Remissammanställning miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

Remissammanställning miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

2016-06-22 09:18 CEST

Utkast till lagrådsremiss. Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. ...

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, om kategorin persontransport 2016

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, om kategorin persontransport 2016

2016-06-20 13:41 CEST

I år är MTR Express för första gången med i Svenskt kvalitetsindex (SKI:s) stora mätnin...

Undersökning Novus juni 2016

Undersökning Novus juni 2016

2016-06-20 13:14 CEST

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

Whitepaper om auktoriserad vårdbemanning

2016-06-16 14:36 CEST

Uppdaterade snabba fakta om auktoriserad vårdbemanning i Sverige.

Nyhetsbrev nr 5

Nyhetsbrev nr 5

2016-06-16 09:50 CEST

Almegas Tjänsteindikator Q2 2016

Almegas Tjänsteindikator Q2 2016

2016-06-16 09:19 CEST

Almegas tjänsteindikator för årets andra kvartal pekar på oförändrad produktionstillväx...

Greenhouse Gas Protocol 2015 (pdf)

Greenhouse Gas Protocol 2015 (pdf)

2016-06-16 08:00 CEST

Greenhouse Gas Protocol 2014 (pdf)

Greenhouse Gas Protocol 2014 (pdf)

2016-06-16 08:00 CEST