Kontaktpersoner

Annika Nilsson

Trivector Annika är cykelexpert med långvarigt intresse för att arbeta för en ökad och säkrare cykeltrafik. Annika har en bakgrund från Lunds Universitet där hon disputerade på hur cykelfält påverkar cykelns konkurrenskraft och cyklisters säkerhet 2003. Hennes intresseområden gäller både mätning och uppföljning av gång- respektive cykeltrafik, cykelplanering som ger bättre transportkvalitet och säkerhet...

Mattias Hansson
Ellenor Grundfelt
Maria Annerdal
Ben Bock
Maria Pohjonen
Henrik Dahlsson
Maria Malmkvist