Kontaktpersoner

Helena Linge
Isabella Gripe
Valentino Pacifici
Jenny Boberg
Johanna Zelazny
Christer Larsson

Havs- och vattenmyndigheten Christer jobbar bl.a. med: Vattenförvaltning, Vattendirektivet, Miljökvalitetsnormer, Ekologisk status, Åtgärdsprogram för vattenförvaltning, Kraftigt modifierade vatten, Vattenkraft, Föreskrifter vattenförvaltning, Vägledning vattenförvaltning, Påverkansanalys.

Mats Mehlberg

IQ-initiativet AB Mats Mehlberg, Pressekreterare IQ

Jenny Glahns
Catarina Hedar

Havs- och vattenmyndigheten Catarina jobbar bland annat med Energi: CCS, OSPAR OIC (bevaka), Vattenbruk på HaV, Miljöteknik, Innovationer: Vind, Syresättning, Plattform för miljötekniksamarbete, EUSBSR: Samordning, EMD: 23 maj innovationsstrategi, rundabordssamtal, Kommersiell sjöfart: Zero Vision Tool (ZVT), Hållbart nyttjande: Blue Growth - Blå tillväxt, samarbete med havsplanering.