Kontaktpersoner

Johan Talenti
Andreas Rodman

GWS Production AB Andreas Rodman, född 1973, Verkställande Direktör sedan 2009 Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i datorteknik från Lunds universitet. Andreas var VD, grundare och största privata ägare av Bokks AB, ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat på börsen. Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget.

Linnéa Engström
Maria Östergren

Region Värmland

Lennart Olsson
Ingela Lindqvist
Katarina Jacobson
Johan Kling
Charlotte Bengtsson

Skogforsk Charlotte Bengtsson tillträder den 1 januari 2015 som ny vd för Skogforsk