Nyheter

Frågor och svar om Sjukhuset

2014-10-15 09:07 CEST Akademiska sjukhuset Under åren 2007-2009 medverkade Akademiska sjukhuset i tv-serien Sjukhuset. Anhöriga till en patient, som förekom i serien, har stämt landstinget på skadestånd. Domen kommer inom kort att prövas av hovrätten.

2014-10-13 09:53 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar skärpta begränsningar för användning av läkemedel som innehåller valproat på grund av risk för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponerats för valproat i livmodern. Valproat används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom.

Svenskbyggd maskin ger fler patienter chans till lungtransplantation

2014-10-13 07:30 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset För många svårt lungsjuka står sista hoppet till en transplantation – men bristen på donerade lungor är stor. Forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har nu testat en ny metod som gör det möjligt att använda lungor som tidigare ratats. Med metoden har redan 22 ytterligare lungpatienter blivit transplanterade i Göteborg.

Skellefteåforskare uppmärksammas internationellt

2014-10-09 13:38 CEST SKELLEFTEÅ Väntetiderna för hjärtpatienter i glesbygd kan minskas med hjälp av ultraljudsundersökning på distans. Det visar en stor studie som genomförts vid Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman och vid Skellefteå lasarett. Resultaten har publicerats i den välrenommerade facktidskriften JACC, Journal of the American college of Cardiology and Cardiovascular imaging.

2014-10-07 12:41 CEST Landstinget Dalarna Den 10 oktober håller Reumatologkliniken vid Falu lasarett öppet hus och tar emot dig som det senaste året fått kvarstående synligt svullna leder och vill få detta undersökt.

2014-10-06 08:15 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Under 2012-2014 har Socialstyrelsen tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga på regeringens uppdrag lett ett utvecklingsarbete till stöd för barn som anhöriga enligt 2g § hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Lagen stödjer barnets rätt till information enligt konventionen om barnets rättigheter.

Första barnet fött efter livmoderstransplantation

2014-10-04 21:02 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset I går spreds nyheten om det första barnet som fötts efter en livmodertransplantation i Göteborg.

2014-10-03 16:03 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency The Swedish Government has appointed Catarina Andersson Forsman, MD, PhD, as Director General for the Swedish Medical Products Agency.

2014-10-03 15:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2014.

Mötesdagar i anhörigfrågor 2014

2014-10-03 15:18 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjuder in till regionala mötesdagar i anhörigfrågor - En dag för inspiration, erfarenhetsutbyte och intressanta möten. Ta del av aktuell forskning och utveckling genom föreläsningar, seminarier och workshops.