Nyheter

2014-07-04 15:29 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har uppdaterat den gemensamma vägledningen för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar. Vägledningen ger förklaringar och exempel på hur gällande föreskrifter ska tolkas. Syftet med regelverket är att patienterna ska få tydlig och användarvänlig information, samt minska risken för förväxling och felanvändning.

Humanas verksamhetsberättelse 2013

2014-07-01 10:48 CEST Humana Nu finns Humanas verksamhetsberättelse för 2013 att läsa. Här kan du träffa våra kunder, få veta mer om våra olika verksamheter och om vår resa till att vara det privata idédrivna omsorgsföretaget.

2014-07-01 09:25 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har tagit fram nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem. Föreskrifterna som börjar gälla den 1 juli 2014 ger en plattform för dialog mellan Läkemedelsverket, tillverkare, beställare och andra berörda. Det nya regelverket ska skapa säkrare och effektivare funktioner för hur program kravställs, utvecklas, installeras och underhålls..

Swedish Postcode Lottery supports implementation of MyChild System in Busoga Region

2014-07-01 09:00 CEST Shifo Newsroom MyChild System has been implemented in 16 health centres in Mukono District of Uganda. The next step is implementation in Busoga region. The Swedish Postcode Lottery has granted support of 1.1 million Swedish kronor to fund the implementation in the first 30 health centres in Busoga.

Från Ax till Limpa del 5 av 6 - Industrialisering

2014-06-28 11:11 CEST Runius Design Det jag ramar in i den här delen är det jag kallar för industrialisering. Detta är ett arbete som pågår parallellt med designprocessen och en viktig del i produktens slutliga utförande. Industrialisering handlar om att omsätta sin produktidé från konceptuell nivå och digitala underlag till en serieproduktion som ligger till grund för en kommersiell beställningsprocess.

Humana lanserar ny hemsida och grafisk identitet

2014-06-26 13:52 CEST Humana De senaste tio åren har Humana gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden med 12 000 anställda. Det är därför ett självklart steg att integrera hemsidorna för personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och LSS-boenden. Nya hemsidan fungerar lika bra i mobilen som från en dator

Lansering av filmer på Humanas nya hemsida

2014-06-26 13:48 CEST Humana Idag är det filmpremiär för tre kortfilmer på Humanas nya hemsida. Filmerna ingår i en allmän introduktion av Humanas äldreomsorg och LSS-verksamhet.

Hundar nytt inslag i vården inom rättspsykiatrin

2014-06-26 10:48 CEST Akademiska sjukhuset Under våren har en grupp patienter inom rättspsykiatrin i Uppsala fått möjlighet att medverka i studiecirkeln ”Hund för alla”. Satsningen ses som ett komplement till andra omvårdnadssatsningar, ett avbrott från en annars styrd livssituation. Till hösten kommer ännu en avdelning att omfattas.

2014-06-25 10:09 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket genomförde hösten 2013 en granskning av eldrivna fordon för rörelsehindrade. Syftet var att undersöka om det finns produkter som borde vara CE-märkta men inte är det alternativt om det finns CE-märkta produkter som inte uppfyller det medicintekniska regelverkets krav. Granskningen visade att dessa fordon inte alltid är att betrakta som medicintekniska produkter.

Webbutbildning för dig som möter Barn som anhöriga

2014-06-23 11:49 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka tar nu tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en webbutbildning med syftet att ge; Kännedom och kunskap om tillämpning av Hälso och sjukvårdslagens §2g.