Nyheter

Tack alla monterbesökare!

2014-05-26 14:30 CEST Etac Tack till alla er som besökt oss under vårens mässor som varit fyllda med intressanta samtal, möten och diskussioner.

2014-05-23 16:51 CEST Regionala cancercentrum i samverkan Kirurgi i botande syfte vid peniscancer ska från och med 2015 utföras vid två sjukhus i landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Det rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan efter en sammanvägd bedömning av landstingens remissvar. Peniscancerkirurgi är den första åtgärden på cancerområdet som föreslås bli nivåstrukturerad på nationell nivå.

2014-05-23 09:39 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har fått information om att det kan förekomma internetförsäljning av självtester för klamydia som saknar CE-märkning vilket innebär att produkterna inte uppfyller regelverkets krav. Vid misstanke om klamydiainfektion ska man alltid kontakta sjukvården för diagnos och behandling.

Hyra hjälpmedel till hörselskadade elever

2014-05-21 11:52 CEST Comfort Audio AB Alla kommuner och skolor har inte ekonomisk möjlighet att köpa in de tekniska hörhjälpmedel som många hörselskadade elever skulle behöva för att kunna ta del av undervisningen på samma villkor som normalhörande elever. För att underlätta för dessa elever kan vi nu erbjuda kommuner och landsting ett leasingavtal, med möjlighet att hyra lämplig utrustning en kortare eller längre period.

Mässan Hjultorget är platsen att prova hjälpmedel

2014-05-21 10:04 CEST Humana På Kistamässan finns idag 110 utställare på plats. Det är allt från assistansbolag som Humana till de senaste innovationerna inom hjälpmedel och uppvisningar av olika slag. Det är en praktisk mässa på så sätt att tanken är att besökare får prova det som utställarna har i sina montrar.

2014-05-20 08:43 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency De allmänna råden LVFS 1995:18 och 1995:14 har blivit föråldrade på grund av nya bestämmelser och riktlinjer som gäller generellt för läkemedel, inklusive naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel. Läkemedelsverket har därför beslutat att upphäva dessa allmänna råd.

Nationella e-tjänster i vård-Sverige har gett Nordic Medtest en rivstart

2014-05-20 07:00 CEST Nordic Medtest Svensk vård och omsorg får allt fler nationella e-tjänster - och det har gett Nordic Medtest en rivstart.

Hälften av kommunerna missar krav om tillgänglighet på uteserveringar

2014-05-16 12:15 CEST Humana Nu öppnar uteserveringarna runt om i landet. Samtidigt visar nya siffror att fem av tio granskade kommuner inte ställer krav på att de ska vara tillgängliga för personer som använder rullstol. Nära sex av tio kommuner svarar också att de inte kontrollerar tillgängligheten på serveringarna. Det framgår av en delrapport från Humanas Tillgänglighetsbarometer 2013.

Humana är huvudpartner för Specialvarvet i Göteborg

2014-05-16 09:32 CEST Humana SpecialVarvet är tävlingen för löpsugna i alla åldrar med funktionsnedsättning. Detta lopp ingår som en del av Göteborgsvarvet och är en löparfest med ca 1500 tjejer och killar i alla åldrar som går eller springer 2,2 eller 4,1 km. Humana är huvudpartner och vi kommer att finnas på plats både vid start och mål.

Möt Nordic Medtest på Offentliga Rummet i Karlstad 20-22 maj

2014-05-15 16:44 CEST Nordic Medtest Nordic Medtest deltar som utställare på den nationella konferensen Offentliga Rummet 2014 som hålls i Karlstad nästa vecka (20-22 maj) med omkring 600 deltagare från myndigheter, landsting, regioner och kommuner över hela landet.