Nyheter

Per Wahlenius ny chef för Clinicum

2014-03-13 14:13 CET Danderyds sjukhus Per Wahlenius har utsetts till ny chef för Clinicium på Danderyds sjukhus.

Ny kunskapsöversikt och nya inspirationsmaterial inom området flerfunktionsnedsättning

2014-03-12 13:11 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har fått i uppdrag av Socialdepartementet att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättningar. Syftet med kunskapsstödet är att underlätta kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och nätverkskontakter för anhöriga.

Personcentrering inom hälso- och sjukvård - från filosofi till praktik

2014-03-07 15:56 CET Liber AB Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från teori till praktik beskriver ett begynnande paradigmskifte inom den svenska hälso- och sjukvården. I boken diskuteras personcentrering inom vård, rehabilitering och omsorg utifrån ett filosofiskt och etiskt perspektiv, men läsaren får också ta del av erfarenheter hämtade från olika hälsoprofessioner och verksamheter.

2014-03-07 15:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller zolpidem som används för korttidsbehandling av sömnlöshet har slutförts. Nyttan med zolpidem fortsätter att överväga riskerna, men produktinformationen uppdateras med nya rekommendationer för att ytterligare minska den sedan tidigare kända risken för nedsatt körförmåga och vakenhet (inklusive sömngång) dagen efter intag.

2014-03-07 14:29 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency En EU-gemensam granskning av läkemedel som innehåller domperidon har avslutats och nya rekommendationer har tagits fram för användningen. Dessa läkemedel ska endast användas under kortare tid för att behandla illamående och kräkningar. Den rekommenderade dosen sänks.

Skriv på för en modern omsorg som sätter individen och valfriheten högst. Med Kunskap och Känsla.

2014-03-07 09:31 CET Team Olivia

Nordic MedTest deltar med föreläsare på Vitalis 2014

2014-03-07 07:15 CET Nordic Medtest Peter Furster, Henrik Emilsson och Leif Carlson på Nordic MedTest deltar som föredragshållare på Vitalis - Nordens ledande mötesplats för eHälsofrågor - som hålls i Göteborg 8-10 april.

"Saving a child's life is the most important thing to do"

2014-03-06 15:00 CET Shifo Newsroom So says Dr Stefan Einhorn as an explanation to why he wants to support Shifos vaccination program in Mukono, Uganda. He has visited one of the first community health centers that have introduced the system before he gave his support to MyChild System.

Besök byggarbetsplatsen

2014-03-06 13:26 CET Konferensen – Att tänka och bygga nytt för framtidens patient Följ med på en rundvisning av Nya Karolinska Solna!

Nordic MedTest testar användbarheten i vård-IT

2014-03-06 07:15 CET Nordic Medtest Hur fungerar ett självbetjäningssystem på läsplatta för patienterna som ska använda det? Vilket personaladministrativt IT-system är bäst för de medarbetare som ska använda det? Nordic MedTest har genomfört två tester av IT-system ur användbarhetsperspektiv på uppdrag av Landstinget i Värmland.