Nyheter

Entreprenörer satsar på Swedencare

2014-04-28 15:11 CEST Medeon AB Medeonbolaget Swedencares produkt för munhygien ProDen PlaqueOff® används av både djur och människor i över 40 länder. I mars köptes bolaget av tre entreprenörer som såg stor utvecklingspotential i företaget och dess produkter. I år presenteras en ny studie om produktens påverkan på plack och tandsten.

Nya möjligheter genom samarbete med Medicon Valley Alliance

2014-04-28 15:07 CEST Medeon AB Medeon har inlett ett samarbete med Medicon Valley Alliance. Samarbetet innebär att alla Medeonföretag får ett automatiskt medlemskap i organisationen som ger möjlighet till att både nätverka med andra företag inom life science och påverka regionens utveckling.

2014-04-28 15:03 CEST Team Olivia

2014-04-26 07:00 CEST Sahlgrenska Universitetssjukhuset Det är risk för långa väntetider på barnakuten för tillfället. Anledningen är att många föräldrar besöker barnakuten med sina barn trots att besvären hade kunnat tas omhand på en vårdcentral.

2014-04-25 16:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency En rutininspektion har visat brister på en av tillverkningsplatserna för Buccolam som används för behandling av kramper hos barn.

Om kommunikation: för personal i vårdande yrken

2014-04-23 15:52 CEST Liber AB En blick, en rörelse med handen, kroppshållning eller var vi ställer oss i förhållande till en annan människa – allt ger signaler utan att ett enda ord har yttrats. Hur vi kommunicerar har betydelse, att vi gör det ligger i vår mänskliga natur. Den här boken tar upp kommunikation såväl mellan enskilda individer som inom grupper och organisationer och mellan aktörer på samhällsnivå.

Shifo gets SEK 500k first injection of core funding!

2014-04-17 08:00 CEST Shifo Newsroom Shifo receives SEK 500,000 as a first injection of core funding. Our first angel invests in a team dedicated to improve global health and reduce child mortality by improving health services delivery, structure and planning in low resource settings. He only asks for one thing in return - high and measurable social return on investment.

Bra gensvar för Nordic MedTest på Vitalis

2014-04-17 07:00 CEST Nordic Medtest ”Bra gensvar och en bekräftelse på att Nordic MedTest redan är en etablerad och känd aktör i vård-Sverige när det gäller test och kvalitetssäkring av vård-IT”, summerar Peter Furster efter att ha deltagit på Vitalis som hölls i Göteborg 8-10 april.

Nordic MedTest på Testforum 2014 om användbarhetstester

2014-04-16 17:21 CEST Nordic Medtest Robert Magnusson (Nordic MedTest) och Lars Palm (Temagon AB/Future Position X i Gävle) talade om "Test av Vård-IT – användbarhetstester för effektivare och säkrare vård" på Testforum 2014 som hölls i Stockholm 8-9 april.

2014-04-16 16:27 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Stulna och manipulerade förpackningar av cancerläkemedlet Herceptin (trastuzumab) har lokaliserats hos tillverkare i flera EU-länder. Berörda tillverkningssatser dras nu in.