Nyheter

Conscriptor i samarbete med UCLA

2014-12-19 09:35 CET Conscriptor UCLA utvärderar affärsmöjligheter för Conscriptor. Ett av världens främsta universitet samarbetar med utvalda svenska bolag, Conscriptor är ett av dem.

2014-12-19 08:45 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal.

2014-12-19 08:26 CET Janssen ​I slutet av maj 2014 anordnande Dagens Medicin Psykiatridagen i samverkan med oss på Janssen. Årets tema var ”Förändringens vindar sveper in över psykiatrin” med utgångspunkt i de förändringar som har initierats av de senaste årens stora nationella satsningar på psykiatrin. Läs vårt nyhetsbrev för mer information om de ämnen som berördes den dagen.

2014-12-18 16:35 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nka:s nyhetsbrev nr 3 2014

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

2014-12-18 12:39 CET Bemanningsföretagen En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

2014-12-17 16:00 CET Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets organisation ska förändras för att bli mer flexibel och bättre rustad att möta framtidens utmaningar och ökad konkurrens. Bland annat föreslås att divisionerna avskaffas samtidigt som verksamhetsområdenas roll stärks.

VibroSense Dynamics tar kampen mot känselbortfall

2014-12-16 14:09 CET Medeon AB I Medeon Science Park sitter ett företag som inte hade funnits utan Medeon. Det var nämligen genom Medeon som Professor Göran Lundborg, som sedan 80-talet forskat om svårdiagnosticerade vibrationskänselnedsättningar, kom i kontakt med entreprenören Toni Speidel.

Hon brinner för Neurofeedback

2014-12-16 14:06 CET Medeon AB När Gunilla Radu började med Neurofeedback 2009 var det inte många som visste vad det var. Idag är intresset desto större från såväl forskarvärlden och patienter. Gunilla tror att det delvis beror på en större medvetenhet om ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).

2014-12-16 12:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Nyhetsbrev nr 3- 4, 2014 - Psykisk ohälsa

2014-12-15 13:31 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga I det sista nyhetsbrevet för 2014 inom området psykisk ohälsa kan du bland annat läsa om den nya patientlagen och ta del av en helt ny kunskapsöversikt.