Nyheter

2014-03-04 08:16 CET Barnombudsmannen Välkommen till Barnombudsmannens nyhetsbrev. Vi vänder oss till dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor och vill veta mer om vad vi gör.

2014-03-04 08:10 CET Janssen Johnson & Johnson has been ranked as the #1 company in the Pharmaceuticals category on Fortune Magazine’s 2014 list of the World’s Most Admired Companies. At the Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, we collaborate with the world for the health of everyone in it.

2014-03-03 15:56 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Tidigare produktionsstörningar medför begränsade lager av Encepur och Encepur Barn (vaccin mot TBE) under våren och sommaren. Ytterligare ett vaccin mot TBE finns på den svenska marknaden. Vaccinatörer bör om möjligt planera dos 1 och 2 med samma vaccin.

Bristande kunskap hos svenskar om vård i livets slutskede

2014-03-03 07:45 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Över 40 procent av tillfrågade svenskar vet inte vad sjukvården kan erbjuda om de själva eller deras närstående skulle drabbas av en livshotande sjukdom. Det vill arrangörerna för den tredje nationella konferensen om palliativ vård ändra på och bjuder in media för att ta del av de nya resultaten från en stor webbenkät.

Sävik bjuder in media

2014-02-28 10:29 CET Team Olivia

2014-02-28 09:00 CET Janssen Rare Disease Day är en årlig, internationell dag som ska göra allmänhet och beslutsfattare uppmärksamma på sällsynta sjukdomar och diagnoser och hur dessa påverkar patienternas liv.

2014-02-27 14:23 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2014.

Inera och Nordic MedTest fördjupar samarbetet kring test av vård-IT

2014-02-27 11:36 CET Nordic Medtest Inera - landsting och regioner i samverkan för e-hälsa - stärker samarbetet med Nordic MedTest kring test av IT-system i hälso- och sjukvården för att öka patientsäkerheten i Sverige.

2014-02-26 10:44 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hur vanligt är det med medfödda alkoholskador? Vad krävs för att diagnos ska ställas? Vad är utmärkande för människor med medfödda skador? En ny kunskapsöversikt svarar bland annat på de här frågorna.

2014-02-26 09:53 CET Uppsala Health Summit Den 3-4 juni samlas beslutsfattare, experter och opinionsbildare för första gången på Uppsala Health Summit – ett nyetablerat internationellt forum med fokus på hälsofrågor. På Uppsala Health Summit förs en visionär och öppen dialog om framtidens hälsa, där olika perspektiv som medicin, samhällsekonomi och etik är viktiga byggstenar. 2014 års tema är ”Healthcare for Healthy Ageing”.