Nyheter

2014-03-21 09:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Namnändringar för oxikodonläkemedel kommer att genomföras för att minimera förväxlingsrisk mellan kortverkande beredningar och depotberedningar. Fortsatt vaksamhet krävs dock tills namnändringarna är fullt genomförda.

Begesec - nytt IT-säkerhetsföretag i Karlstad och Compare

2014-03-20 07:00 CET Compare Karlstad "BeGe" är ett begrepp i branschen när det gäller spetskompetens kring IT-säkerhet inom framför allt eHälsa. "BeGe" heter Bengt-Göran Andersson och efter 35 år som anställd i olika verksamheter har han nu startat eget konsultföretag - Begesec AB.

Telemedicin gör vården mer tillgänglig vid Parkinson

2014-03-19 10:22 CET Akademiska sjukhuset Nu kan patienter med svåra symtom av Parkinsons sjukdom få sin Duodopabehandling rätt inställd på distans. Akademiska medverkar i en nationell klinisk studie som syftar till att göra vården mer tillgänglig och minska behovet av sjukhusinläggningar.

Exposure håller koll på cancerframkallande ämnen

2014-03-18 15:50 CET EcoOnline AB Fortfarande förekommer cancerogena ämnen på vissa arbetsplatser, därför att det saknas alternativ. – Trots att arbetsgivarna är skyldiga att föra ett register över såväl ämnen som hur mycket de anställda exponeras för dem finns det stora brister i hanteringen, säger Martina Jonsson, VD på EcoOnline.

Filmguider Etac Cross 5

2014-03-18 15:00 CET Etac För att enkelt justera och anpassa Etac Cross 5 har vi tagit fram tydliga videoguider för olika inställningsmöjligheter. Filmerna och instruktion steg-för-steg hittar du på vår hemsida bit.ly/1d9Sb4P. Du kan även titta på filmerna i din smartphone genom att scanna QR-koderna – för att enkelt justera och anpassa stolen var du än befinner dig!

Nordic MedTest presenterar sin tjänstekatalog

2014-03-17 16:24 CET Nordic Medtest Nordic MedTest har som kompetenscenter inom test av vård-IT ett komplett utbud av testtjänster som hjälper kunderna att utveckla, kvalitetssäkra och på ett säkert sätt införa IT-tjänster i vården. Nu presenterar Nordic MedTest sin tjänstekatalog med definierade tjänster inom test och därtill hörande kompetensområden.

När omvårdnad blev vetenskap - De första decennierna 1970 - 2000

2014-03-17 14:12 CET Liber AB Omvårdnadsforskningen i Sverige är en ung vetenskap som i dag är väl etablerad vid landets universitet och högskolor. Många sjuksköterskor på olika befattningar har bidragit till detta liksom ett antal politiska beslut, som till exempel högskolereformen 1977.

Kommunikation med barn och unga i vården

2014-03-17 13:46 CET Liber AB De flesta som arbetar inom vården träffar i sitt dagliga arbete barn och unga människor. För att vårdpersonal ska kunna möta dessa barn och unga krävs god kunskap om både kommunikation och kommunikationsteorier, speciellt med fokus på hälso- och sjukvård.

Nu har Kaptenen HVB öppnat!

2014-03-14 13:18 CET Humana Kaptenen är belägen i Spännarhyttans herrgård som ligger vackert vid sjön Romtjärn i Norbergs kommun. Här tar vi emot yngre pojkar i ålder 9-13 år med neuropsykiatriska funktionshinder eller beteendeproblematik. Vi arbetar med att förändra beteendemönster och använder oss av redskap och metoder som utgår från kognitiv beteendeterapi. Kaptenen har sju behandlingsplatser i en hemlik miljö.

Kopplingen mellan sömnstörning och diabetes fokus i Uppsalaledd studie

2014-03-14 08:30 CET Akademiska sjukhuset Diabetes och hjärtkärlsjukdom är vanliga följdsjukdomar vid kraftig övervikt och fetma, men även sömnapné. I en Uppsalaledd studie sätts fokus på hälsoeffekter av CPAP-behandling ensamt och i kombination med viktnedgång. Detta uppmärksammas med anledning av internationella sömndagen den 14 mars.