Nyheter

Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Gävle

2013-11-28 10:24 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Reportage från Nka:s mötesdag om anhörigfrågor i Gävle. En mötesdag för erfarenhetsutbyte, föreläsningar och utställare med fokus på anhöriga till äldre personer och anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning 10-11 mars 2014

2013-11-26 11:32 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Livets möjligheter - om personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Riksförbundet FUB, Föreningen JAG och Synskadades riksförbund välkomnar anhöriga, personal och beslutsfattare till en nationell konferens om personer flerfunktionsnedsättning i på Essinge konferenscenter, Stockholm, 10-11 mars 2014.

2013-11-26 11:07 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency I en nyligen publicerad rapport sammanfattar Läkemedelsverket att tandläkaren är att betrakta som tillverkare av tandtekniska arbeten som är framställda med chairside CAD/CAM-teknik. Chairside CAD/CAM ger tandläkaren möjlighet att på tandkliniken ta ansvar för hela processen att ersätta skadad tandvävnad från preparation till färdig tandkonstruktion.

Yogayama is our new collaborating partner

2013-11-25 16:00 CET Shifo Yogayama is our new partner supporting Every Child Counts campaign to help bring essential vaccination services to underserved areas. Systematic vaccination services and follow-up save lives! With the help of Yogayama and our other partners we aim to complete the Every Child Counts campaign for the Mukono District of Uganda by the end of this year.

2013-11-22 15:25 CET Janssen Ett viktigt fokusområde för Janssen är psykisk ohälsa. Vi anser att det är särskilt angeläget att ställa tidig och rätt diagnos inom det här området. Människor som får diagnosen schizofreni behöver ofta hjälp att få den vård och omsorg som de behöver. Möjligheten till att leva ett normalt liv som innebär jobb, familj och kanske barn kan bara bli möjlig om det finns rätt förutsättningar.

Engångsprodukter används felaktigt vid kärlröntgen

2013-11-22 13:32 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Återanvändning av engångsprodukter vid röntgenundersökningar förekommer på ett flertal sjukhus i Sverige. Användare av kontrastmedelssystem behöver vara ytterst noggranna med vilka produkter som kopplas samman till ett system för att minimera patientriskerna.

2013-11-22 11:36 CET Svenska Diabetesförbundet Vi på Svenska Diabetesförbundet och många av våra medlemmar har hört, och upprörts, av ert program Tankesmedjan där ni försöker skämta om människor med diabetes. Självklart är det tillåtet att skämta, även om allvarliga sjukdomar som diabetes, men ska ni göra det så se åtminstone till att vara pålästa först!

2013-11-21 11:19 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Regeringen har beslutat att 3-MMC (1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on) ska klassas som narkotika från den 1 december.

2013-11-20 15:12 CET Akademiska sjukhuset Ett genetiskt test kan förutsäga vilken dos patienter behöver av det blodförtunnande läkemedlet Waran. Det visar en ny internationell studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. De nya rönen banar väg för mer individuellt anpassad behandling för att förebygga blodpropp hos patienter med bland annat förmaksflimmer

2013-11-19 14:00 CET Sodexo AB Landstingsstyrelsen har idag beslutat att inte förlänga kostavtalet mellan Stockholms läns landsting, SLL, och Sodexo. Avtalet omfattar patientmåltider och restauranger. Orsaken till att SLL inte förlänger kostavtalet är att SLL vill flytta över ansvaret för måltidsförsörjningen till respektive sjukhus samt att rätta till ett felaktigt krav på tillämpning av näringsrekommendationerna.