Pressmeddelanden

18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet!

2014-06-05 11:39 CEST Plan Sverige Sverige har en viktig roll i världen både som biståndsgivare och pådrivare för utvecklingsfrågor. I Almedalen tar 18 av Sveriges största civilsamhällesorganisationer pulsen på de biståndspolititiska företrädarna i riksdagen i en rad viktiga frågor inför valet i höst. Vilka biståndspolitiska och globala utvecklingsfrågor kan riksdagspolitikerna lova att de ska arbeta med under nästa mandatperiod?

2014-06-05 10:16 CEST Erikshjälpen Axel, Joanna, Viktor och Victoria! Där har ni namnen på Come Togethers projektambassadörer. Unga människor som själva vet hur det är att växa upp med en intellektuell funktionsnedsättning. De kommer representera Erikshjälpens och Riksförbundet FUBs gemensamma projekt som handlar om allas rätt att gå i skolan, här i Sverige och i våra samarbetsländer Tanzania och Rwanda.

2014-06-05 10:06 CEST Svenska Afghanistankommittén 18 av Sveriges största bistånds-och utvecklingsorganisationer bjuder in till hearing i Almedalen: Kom ihåg världen inför valet! Sveriges bistånd, utvecklingspolitik och globala åtaganden efter valet

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 08:00 CEST Diakonia I en ny rapport om Näringslivet och bistånd följer Diakonia och Svenska kyrkan upp en tidigare granskning av öppenhet, utvärderingar och bundenhet inom detta område 2011-2014. Den listar 29 projekt som Sida, Swedfund, Exportrådet respektive Tillväxtverket ansvarar för och fokuserar på regeringens styrning. Rapporten är författad av journalisten Nils Resare.

Ny rapport: Näringslivet och biståndet

2014-06-05 07:59 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia släpper idag en ny rapport som granskar näringslivet och biståndet. Näringslivet har en viktig roll att spela när det gäller fattigdomsbekämpning men samtidigt görs väldigt få utvärderingar av denna typ av insatser. Det går inte att se hur effektiva insatserna är för att nå hållbara utvecklingsresultat för människor som lever i fattigdom.

Mäns våld i fokus på feministiskt Almedalen 12-15 juni

2014-06-04 12:02 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Kvinno- och tjejjourerna tar stor plats på Nordiskt Forum, det feministiska Almedalen som äger rum i Malmö 12-15 juni. Om en vecka samlas över 10 000 intresserade privatpersoner och representanter från civilsamhället, näringslivet, akademin, det offentliga samhället och politiken för den gigantiska feministiska fyradagarskonferensen som hålls på Malmömässan och Malmö Arena.

Ambassadörer med utvecklingsstörning för internationellt skolprojekt

2014-06-03 16:44 CEST Riksförbundet FUB Fyra unga människor som själva vet hur det är att växa upp med en utvecklingsstörning har blivit utsedda till projektambassadörer. De kommer representera Erikshjälpens och Riksförbundet FUB:s gemensamma projekt som handlar om allas rätt att gå i skolan, här i Sverige och i våra samarbetsländer Tanzania och Rwanda. Projektet är finansierat av Svenska Postkodlotteriet.

Swedfund får hedersomnämnande för integrerad redovisning

2014-06-03 13:57 CEST Swedfund Swedfund mottog idag ett hedersomnämnande för sin integrerade redovisning av FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som presenterade utmärkelsen i samband med sitt årliga pris till bästa hållbarhetsredovisningen.

Var fjärde kastlös kvinna i Indien som saknar toalett riskerar trakasserier – ny undersökning från WaterAid

2014-06-03 11:56 CEST WaterAid Förra veckan våldtogs och mördades två flickor i Indien då de, i brist på en toalett, sökte en skyddad plats för att uträtta sina behov. Som en direkt reaktion på detta släpper WaterAid nu ett utdrag ur en kommande undersökning genomförd i 9 644 dalitiska hushåll i Indien.

2014-06-02 16:25 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Norden är ofta internationellt framlyft när det kommer till jämställdhetsfrågor – men i medie- och kommunikationsbranschen är det främst män i toppen. Bland annat gäller det chefredaktörer på dagstidningar, där de nordiska länderna har en mansdominans som sträcker sig mellan 58-100 procent. Det visar ett faktablad som Nordicom och NIKK – Nordisk information för kunskap om kön – tagit fram.