Bilder

Nya C3 från sidan 2

Nya C3 från sidan 2

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3

Nya C3

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 bakljus

Nya C3 bakljus

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 bakifrån

Nya C3 bakifrån

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 framifrån

Nya C3 framifrån

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 detaljbild interiör

Nya C3 detaljbild interiör

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 från sidan 1

Nya C3 från sidan 1

2016-06-29 16:00 CEST

Nya C3 AirBump

Nya C3 AirBump

2016-06-29 16:00 CEST

Tankstation för fordonsgas

Tankstation för fordonsgas

2016-06-29 15:23 CEST

I november 2015 invigdes Härnösands första tankstation för fordonsgas. Under 2016 beräknas en småskalig anläggning för biogasproduktion stå färdig vid Älands återvinningsanläggning. Då kommer Härnösandsborna att kunna tanka fordonsgas producerad på deras eget matavfall.

Invigningen av Elväg E16 (eHighway) 22 juni 2016

Invigningen av Elväg E16 (eHighway) 22 juni 2016

2016-06-29 14:31 CEST

Den 22 juni invigdes världens första elväg på allmän väg för elektrifierade godstransporter. En 2 km lång sträcka längs med E16 utanför Sandviken har utrustats med ett eHighwaysystem med luftburna kontaktledningar från Siemens. Elhybridlastbilar från Scania ska trafikera sträckan under två års tid.