Bilder

Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande i Lund tar emot pris för hållbara transporter

2014-07-03 12:39 CEST Trivector Lund är vinnare av SHIFT2014, vilket innebär att Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter.

Regionbuss på Lundalänken

2014-07-03 10:48 CEST Trivector

Spårväg City Stockholm

2014-07-03 09:00 CEST Trivector Trivector anser att ny och bättre kollektivtrafik har ett stort värde, både mätbart och sådant som är svårare att mäta. Det handlar om tillgänglighet och resmöjligheter, ett mer jämlikt resande som fler har råd med, men också om bättre miljö, ökad trafiksäkerhet, ökad folkhälsa och mindre trängsel.

OKQ8:s nya mobilapp Road Blocks

2014-07-03 08:00 CEST OKQ8

Fina sommarerbjudanden med OKQ8:s app Road Blocks

2014-07-03 08:00 CEST OKQ8

Emma Jonsteg, moderator och vd, Utopia Arkitekter, Dan Sandén, vd på Skövdebostäder och Bengt Fardelius, affärschef BoKlok

2014-07-02 16:26 CEST Svensk Byggtjänst

Dykningar efter spökgarn vid vrak utanför Ystad

2014-07-02 13:55 CEST Stiftelsen Håll Sverige Rent Nu har Håll Sverige Rent påbörjat arbetet med att rensa vrak från spökgarn i havet utanför Ystad. Med projektet vill Håll Sverige Rent öka kunskapen om vrak och spökgarn, samtidigt som dykare rent praktiskt rensar vrak från garn som år efter år utgör en dödsfälla för fiskar och vattenlevande djur.

Dykningar efter spökgarn i havet utanför Ystad

2014-07-02 13:53 CEST Stiftelsen Håll Sverige Rent Nu har Håll Sverige Rent påbörjat arbetet med att rensa vrak från spökgarn i havet utanför Ystad.

Överenskommelse om snabbare tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo

2014-07-02 13:17 CEST Regionförbundet Örebro Från vänster: Björn Sundin (kommunalråd, Örebro kommun), Per-Inge Lidén (kommunalråd, Karlstads kommun), Tomas Riste (ordförande i Region Värmland), Irén Lejegren (ordförande Regionförbundet Örebro)

Ny avsiktsförklaring om järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm

2014-07-02 13:16 CEST Region Värmland På bilden från vänster till höger: Björn Sundin, kommunalråd, Örebro kommun Per-Inge Lidén, kommunalråd, Karlstads kommun Tomas Riste, ordförande i Region Värmland Irén Lejegren, ordförande Regionförbundet Örebro län