Bilder

Kaktus -symbolen för Arid

2015-08-07 17:01 CEST Arid AB

Arid perfekt för dränering av souterränghus.

2015-08-07 16:11 CEST Arid AB Arid perfekt för dränering av souterränghus. Souterränghus är extra känsliga fukt eftersom vattnet oftast kommer rinnande efter backen och sedan in under huset. Att gräva är många gånger uteslutet, t ex för att man tvingas gräva så djup att fastigheten riskerar att sätta sig.

Installation på en dag. Torrt på en månad.

2015-08-07 16:06 CEST Arid AB Installation på en dag. Torrt på en månad. Arids installatörer är specialutbildade på dränering utan att gräva. Den kapillära fukten drivs ut m h a elektroder som monteras i vägg och/eller golv och som sedan ansluts till en kontrollbox som automatiskt anpassar signalstyrkan efter material och fuktighetsgrad.

Arids trognaste kund – Riksbyggen i Göteborg.

2015-08-07 16:03 CEST Arid AB Arids trognaste kund – Riksbyggen i Göteborg. I över 20 år hade BRF Riksbyggen Sagogången i Göteborg kämpat med fukten i sina källare. Man dränerade, injekterade och satte dit pumpar. Ingenting hjälpte. Som en "sista utväg" anlitade förvaltaren Thomas Aronsson Arid och 25 dagar senare var det torrt. Efter det har Riksbyggen i Göteborg anlitat Arid för åtta fastigheter till.

Världens torraste affärsidé.

2015-08-07 15:57 CEST Arid AB Världens torraste affärsidé. Arids affärsidé är att lösa privata och kommersiella fastighetsägares fuktproblem utan att gräva; utan att störa eller förstöra. Vårt namn, arid, betyder extremt torrt på de flesta europeiska språk. Precis som vi ser till att det blir i våra kunders källare.

Inga förstörda uteplatser när Arid dränerar

2015-08-07 15:53 CEST Arid AB Inga förstörda uteplatser när Arid dränerar Tack vare att Arids system monteras på insidan i huset behöver man varken gräva upp sina älskade planteringar eller demolera uteplatser och gångar.

Arid eliminerar risken för astma och allergier.

2015-08-07 15:47 CEST Arid AB Arid eliminerar risken för astma och allergier. Fukt och mögel är ett folkhälsoproblem. Enligt Folkhälsoinstitutet är relaterade hälsoskador större än de vid rökning. Därför var det extra viktigt att få torrt på Mogaskolans Fritidshem i Svenljunga, där den relativa fuktigheten i plattan uppmättes till 99,6 %. Drygt två månader efter installationen av Arid var det torrt.

Arid dränerar Lidingös kulturhistoria.

2015-08-07 15:26 CEST Arid AB Arid dränerar Lidingös kulturhistoria. Eftersom Arids dränering sker från insidan av fastigheten, utan att gräva, är den extra intressant där det inte går att komma åt med grävskopor; t.ex på grund av risken för sättningar. Det var anledning till att Lidingö Stad valde Arid för dränering av Villa Fornboda som bland annat huserar Lidingö Museum.

Arid dränerar utan att störa eller förstöra.

2015-08-07 15:20 CEST Arid AB Arids teknik innebär minimal åverkan på den fastighet som ska dräneras. Nägra små hål och en infräst slinga som sedan spacklas över eller döljs av en sockel. Systemet ansluts till ett vanligt 220 V jordat vägguttag.

80 % av fukten tränger in underifrån.

2015-08-07 15:16 CEST Arid AB 80 % av fukten tränger in underifrån. Det finns tre olika typer av fuktproblem; kondens (diffusion), konvektion (via springor och sprickor) och kapillärt uppstigande fukt; som är det absolut vanligaste. Eftersom merparten av fukten sugs upp under grundplattan går det inte att komma åt med konventionell dräneringsteknik.