Bilder

“Tatenda”, målad av konstnären Kristin Björk, hittar ni på Park Hotell.

2014-08-19 15:46 CEST The Perfect World Foundation

"Nosse", skapad av Elisabeth Rippe, finns nu på Universeum.

2014-08-19 15:46 CEST The Perfect World Foundation

Nosse 2.

2014-08-19 15:45 CEST The Perfect World Foundation

Staying Alive 1

2014-08-19 15:45 CEST The Perfect World Foundation

Staying Alive 2

2014-08-19 15:45 CEST The Perfect World Foundation

Malin Karlsson (MP)

2014-08-19 12:08 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Trafikpolitisk talesperson Stockholms läns landsting

Kiruna kraftvärmeverk - Tekniska Verken i Kiruna AB

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB Flygbild över Kiruna nuvarande kraftvärmeverk. Foto: Tekniska Verken i Kiruna AB

Kommande energisystem

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker då upp resterande 10 procent vid de tillfällen då LKAB:s förädlingsverk står stilla, till exempel vid underhållsstopp.

Illustration av förändringen av bränsleslag i det nya energisystemet

2014-08-19 11:30 CEST Tekniska Verken i Kiruna AB I framtidens energisystem kommer spillvärmen från förädlingsprocessen att stå för 90 procent av fjärrvärmen. Biobränsle täcker då upp resterande 10 procent vid de tillfällen då LKAB:s förädlingsverk står stilla, till exempel vid underhållsstopp.

Sysavs avfallskraftvärmeverk, Malmö

2014-08-19 09:23 CEST FORCE Technology Sweden AB