Pressmeddelanden

2015-02-05 08:00 CET Sjöräddningssällskapet Varje år utser Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare, en räddningsinsats från i fjol som sticker ut lite extra. Av förra årets över 700 sjöräddningslarm har fem uppdrag nominerats som extra föredömliga. En av de nominerade insatserna är dock inget klassiskt sjöräddningsfall utan en rådig och snabb sjuktransport av en getingstungen kvinna med svår allergichock.

Årets sjöräddare kan finnas på Rörö

2015-02-05 08:00 CET Sjöräddningssällskapet Varje år utser Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare, en räddningsinsats från i fjol som sticker ut lite extra. Av förra årets över 700 sjöräddningslarm har fem uppdrag nominerats som extra föredömliga. En av insatserna utfördes av stationen på Rörö i Göteborgs skärgård, då två seglare räddades från sin grundstötta segelbåt bara minuter innan den sjönk.

2015-02-05 08:00 CET Sjöräddningssällskapet Varje år utser Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare, en räddningsinsats från i fjol som sticker ut lite extra. Av förra årets över 700 sjöräddningslarm har fem uppdrag nominerats som extra föredömliga. En av insatserna utfördes av räddningsstationen i Torekov, då tre vuxna och två hundar räddades från en grundstött och sjunkande motorbåt mitt i natten.

2015-02-05 08:00 CET Sjöräddningssällskapet Varje år utser Sjöräddningssällskapet Årets Sjöräddare, en räddningsinsats från i fjol som sticker ut lite extra. Utmärkelsen Årets Sjöräddare är ett sätt att hylla frivilligheten. Av förra årets över 700 sjöräddningslarm har fem uppdrag nominerats som extra föredömliga. Två av insatserna skedde i Stockholms skärgård, vid Sandhamn och utanför Österskär.

HaV pekar ut 33 viktiga insatser för att kunna förbättra Sveriges havsmiljö

2015-02-05 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, föreslår 33 åtgärder för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön. Det handlar bland annat om att minska övergödning, miljöfarliga ämnen och främmande och invasiva arter samt öka skydd för fisk och skaldjur som påverkas negativt av fiske. - De flesta av dessa åtgärder ger effekt först på lång sikt, säger Marie Berghult, enhetschefpå HaV.

Vindelälven – Norrlands första biosfärområde?

2015-02-04 09:00 CET Länsstyrelsen Västerbotten Vindelälven kan bli Norrlands första biosfärområde. På fredag förmiddag den 6 februari tar Svenska MAB-kommittén (UNESCO) ställning till om Vindelälven får ta nästa steg på vägen mot att bli ett modellområde för hållbar utveckling, där naturen bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling gynnas.

HaV ger halv miljon för att kunna sanera Östersjöns miljöfarliga vrak

2015-02-04 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nästan 500 000 kronor till ett projekt för sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön. Pengarna ska gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även ner till 100 meters djup. - Målet är att kunna utveckla ett samarbete med länderna kring Östersjön, säger Catarina Hedar på HaV.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kallas till Miljö- och Jordbruksutskottet

2015-02-03 16:53 CET Centerpartiet ​Miljö- och jordbruksutskottet har tagit initiativ till att kalla landsbygdsminsiter Sven-Erik Bucht till utskottet för att rapportera kring vad regeringen gör för att möta den kris som den svenska mjölkbranschen nu befinner sig i.

2015-02-03 15:50 CET ARTCOPY AB Imidacloprid har hittats i grundvattnet i Skåne i koncentrationer 0.067 ug/l, alltså runt gränsvärdet 0.1 ug/l. Gränsvärdet för imidacloprid är ett standardvärde och tar inte hänsyn till hur giftigt ämnet är.

Svenskt kött styckar lamm på Årets Kock

2015-02-03 13:21 CET Svenskt kött Svenskt kött finns på plats under tävlingen Årets Kock i Göteborg den 5 februari med en monter som helt fokuserar på lamm som också är en av huvudråvarorna. Köttexperten Eric Persson styckar vid fyra tillfällen ett halvt lamm och visar nya styckdetaljer från Svenskt kötts styckningsscheman. Samtidigt berättar lammuppfödare om vad som är ett bra lamm och om svensk lammuppfödning.