Pressmeddelanden

Smakglädje från Fredrikssons

2014-06-11 14:14 CEST Äkta vara Fredrikssons gör hantverksmässig marmelad, gelé och chutney i ett mängd olika varianter. – Vi står för äkta smaker, äkta råvaror och äkta smakglädje och nu även Ä-märkta, säger Christer Fredriksson.

2014-06-11 12:30 CEST PelletsFörbundet – Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

Minskning av växthusgasutsläpp i konflikt med effektivitetshöjning

2014-06-11 09:20 CEST Umeå universitet För att undvika farliga klimatförändringar krävs omfattande förändringar av utsläppsintensiv produktion. I många branscher går det trögt och utsläppen minskar inte i den takt som behövs. Herman Stål, Umeå universitet, förklarar förhållandena i en ny avhandling som han försvarar 13 juni.

2014-06-10 17:15 CEST Svenska Jägareförbundet Idag, 10 juni, undertecknas initiativet ”Coexistence between People and Large carnivores” av EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Innehållet tar upp hur alla parter runt rovdjuren ska agera för att minska konflikterna.

Formas finansierar internationella gästforskare inom Hållbart samhällsbyggande

2014-06-10 14:49 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Världen står inför stora utmaningar relaterade till klimatförändringar, annan miljöpåverkan, demografisk utveckling samt sociala och infrastrukturella problem. Syftet med detta projekt är att svenska forskare och gästforskare från England ska samverka runt olika experiment i Urbana Labs. Forskningen ska kopplas till praktik inom hållbart samhällsbyggande i Sverige.

21 miljoner till effektivare sanering av förorenade områden

2014-06-10 14:43 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Ett av riksdagens miljömål är målet om en giftfri miljö. Hur kan saneringstakten av förorenad mark öka så att riksdagens miljömål uppfylls? Går det att utveckla en platsspecifik metodik för riskbedömningar som skyddar mark- och vattenmiljön? Idag beviljade Formas forskarråd medel till tre forskargrupper som ska studera några av dessa frågor.

Anders W Jonsson: Det behövs ett IPCC i antibiotikafrågan

2014-06-10 14:34 CEST Centerpartiet Folkhälsomyndigheten slår fast att resistenta bakterier som MRSA, ESBL och VRE fortsätter att öka i Sverige och under året har det varit flera utbrott, varav ett större, på olika sjukhus runt om i landet. - Det utgör ett problem som vi måste ha i beaktande. Utvecklingen är oroande, säger Centerpartiets Anders W Jonsson, ordförande i socialutskottet.

ZeroMissions Johanna Grant blir ny ordförande i Gröna Bilisters styrelse

2014-06-10 11:52 CEST U&We På 20-årsdagen den 29/3 hölls ett årsmöte under festliga former. Till ny ordförande föll valet på Johanna Grant och övriga ledamöter består av Jesper Johansson, Marielle Fredriksson, Per Östborn och sittande styrelseledamot Martin Prieto Beaulieu. Med två ledamöter under 35 år innebär detta en klar föryngring av styrelsen, därtill att Gröna Bilister har fått sin första kvinna på ordförandeposten.

LBP (Loved By Parents) Award 2014!

2014-06-10 11:37 CEST 10-Minute Baby à la Carte Sverige 10-Minute Baby á la Carte är nominerad till "Best Family App" i LBP Awards 2014!

2014-06-10 11:00 CEST Livsmedelsföretagen Familjeföretaget Lecora i Vadstena har utsetts till Årets uppstickare i livsmedelsbranschen 2014. Priset delas ut på tisdagen av landsbygdsminister Eskil Erlandsson under den pågående Matlandetkonferensen i Jokkmokk. Bakom priset står Livsmedelsföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.