Pressmeddelanden

Tobaksplantering under Nationaldagen

2014-06-05 07:54 CEST Tobaks- och Tändsticksmuseum Planteringsdag av tobak 6 juni kl.12-15

Invigning av kaparutställning på Havets Hus

2014-06-04 16:37 CEST Havets Hus i Lysekil AB Den 6 juni klockan 11:30 är det dags att inviga kaparutställningen på Havets Hus. Utställningen vänder sig till barn i mellanstadieåldern och det blir utrymme för bus och upptäckarlust.

Det svenska näringslivets historia 1864-2014

2014-06-04 14:01 CEST Dialogos Förlag En bred beskrivning av den svenska ekonomiska historien som ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu. Ett stort och inspirerande verk. Rikt illustrerad med intresseväckande faktarutor och ett unikt bildmaterial.

Premiär i Systembolagets ordinarie sortiment - Corte Giara Corvina Veronese!

2014-06-04 10:42 CEST The Wineagency Corte Giaras Corvina Veronese, nyhet i ordinarie sortimentet, är ett lysande exempel på Venetiens i särklass bästa druva. Priset är sensationellt för kvaliteten, 69 kronor!

Högre resultat för Lantmännen i första tertialet

2014-06-04 10:39 CEST Lantmännen Lantmännens resultat för första tertialet, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 38 MSEK – jämfört med 15 MSEK för samma period föregående år. Division Livsmedel ökar sitt resultat markant, och samtliga affärer i divisionen fortsätter att utvecklas positivt.

2014-06-04 09:27 CEST LRF i Västra Sverige Framtidsföretaget Äskekärrs gård invigs och samtidigt förs ett samtal mellan politiker om hur ett fossiloberoende samhälle kan skapa nya gröna jobb och tillväxt på riktigt! Vad krävs för att företag och enskilda medborgare ska byta ut den svarta kolatomen mot en grön och förnybar?

Hushållningssällskapen i Skåne firar 200 pigga år

2014-06-04 09:02 CEST Hushållningssällskapet Två sekler i det skånska lantbrukets tjänst uppmärksammas på Borgeby Fältdagar 2014.

Avel för mer enhetliga kor och grisar

2014-06-04 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU När man genom avel förbättrar en egenskap i en husdjursras kan man som bieffekt få en större skillnad mellan de bästa och de sämsta djuren. Sådana skillnader kan vara oönskade, om de försvårar en rationell skötsel. Nu har avelsgenetikerna fått ett nytt statistikverktyg som gör det möjligt att undersöka om sådana effekter är genetiskt betingade och därmed går att motverka i aveln.

2014-06-03 15:28 CEST Svenska Jägareförbundet Naturvårdsverkets beslut att tillåta åteljakt för björn var välkommet. Men reglerna runt jakten blev så byråkratiska att de i själva verket i stort sett omöjliggör syftet med åteljakten. Därtill får hundar inte släppas i närheten av åteln, och åtel för viltskådning ges företräde framför jaktåtlar.

Dole utökar sitt sortiment för storkök

2014-06-03 14:00 CEST Dole Fresh Cuts Dole Fresh Cuts introducerar ett nytt koncept för restaurang och storkök. "Dole Fresh Cut Solutions" är ett heltäckande erbjudande från färdigskurna produkter till salladsskola och skräddarsydda lösningar.