Pressmeddelanden

2014-06-30 12:03 CEST Biodlingsföretagarna Bin, pollinering, mat, miljö – intressekonflikter med odlingen. Miljöförstöringar har påverkat världen alla bin som har minskat kraftigt i antal. Men vad gör egentligen politiker, odlare och biodlare för att lösa problemet?

Många nyheter på årets Brunnby Lantbrukardagar

2014-06-27 14:44 CEST Hushållningssällskapet Vid fosfordammen kommer besökare att kunna lära sig mer om framför allt strukturkalkning och kalkfilterdiken. - Det här handlar ju framför allt om att ligga i framkant och göra försök för att få fram resultat på vilka åtgärder mot övergödning man kan göra med fosfordammar, säger Petter Ström, Hushållningssällskapet.

Kvinnors låga riskaptit bygger upp mentala hinder för tillväxt och framgång

2014-06-27 09:15 CEST MacoMedia AB Riskaptiten bromsar karriären och tillväxten - ofta på ett omedvetet plan Kvinnors låga riskaptit gör avtryck såväl bland företagare som bland kvinnor i karriären. Lena Törner betonar vikten av att våga konfrontera och diskutera kvinnors bristaptit, vad den beror på och vad man kan göra för att bryta den onda cirkeln.

2014-06-26 14:41 CEST Svenska ESF-rådet Ta möjligheten att lyssna på ett samtal mellan cheferna för de myndigheter som förvaltar de fyra Europeiska struktur- och investeringsfonderna om hur EU-pengarna gör skillnad i Sverige. Representanter för Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet och Jordbruksverket, Länsstyrelsen och Sveriges regioner resonerar kring hur EU-pengarna används i Sverige och vilken nytta de gör.

2014-06-26 14:24 CEST Hushållningssällskapet Vi presenterar flera nyheter på årets dagar! Sprutteknik. Seminarietält. Energitorget. Fosfordammen.

2014-06-26 13:13 CEST Miljöstyrningsrådet Miljöstyrningsrådet har nu publicerat uppdaterade krav som upphandlare kan använda sig av för att ta miljö- och djurskyddshänsyn vid upphandling av animaliska livsmedel. Det handlar om krav på nötkött, griskött, naturbeteskött (nöt och lamm), kyckling, ägg, mjölk samt den nya produktgruppen kalkon.

Åreföretag föreläste om samhällsnyttiga affärer i Båstad

2014-06-26 13:05 CEST Mid Sweden Science Park Företaget Gårdsnära var en av 208 talare under entreprenörsveckan i Båstad. Tillsammans med Mid Sweden Science Park, föreläste de om socialt företagande och sin söktjänst för närproducerat. – Gårdsnäras historia och drivkraft är typisk för det samhällsnyttiga företaget. De har en vision om bättre mat- och konsumtionsvanor, säger Annika Cawthorn på Mid Sweden Science Park.

Bokrelease och invigning av museistugan Hemtrefnaden

2014-06-26 11:29 CEST Tjolöholms Slott Tisdag 1 juli kl 14 presenteras nya boken ”Drömmen om det goda hemmet – förr och nu i Tjolöholms arbetarby”, i museistugan Hemtrefnaden i Tjolöholms arbetarby. Bokreleasen är också ett vernissage för museistugan Hemtrefnaden som just öppnats för allmänheten. Tillsammans med historiker, inredare och trädgårdsarkitekter växer en alldeles speciell museimiljö fram under 2014 och 2015.

2014-06-26 11:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Första versionen av Fisknyckeln som släpptes förra sommaren blev mycket uppskattad. Då fanns detaljerade beskrivningar av drygt 50 fiskarter i svenska sötvatten. Appen är nu utökad med 190 marina fiskarter.

2014-06-26 09:20 CEST Biodlingsföretagarna På grund av att de stora livsmedelsjättarna COOP och Axfood saluför falsk honung i Sverige ställer Biodlingsföretagarna ett antal frågor till Livsmedelsverket om hur provtagning av honung går till i Sverige.