Pressmeddelanden

We develop the Nordic welfare model

2014-03-11 13:22 CET Nordens Välfärdscenter Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National differences provide opportunities for comparison and learning from each other’s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is a key-actor in promoting and developing Nordic welfare.

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

2014-03-11 09:33 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter (NVC) har på uppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situationen för personer med samisk bakgrund som har en funktionsnedsättning. Arbetet visar att ökad kunskap behövs för att säkerställa likvärdigt stöd för denna grupp.

Nytt samarbete mellan Rebecca Anserud och Medalgon

2014-03-10 09:10 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Medalgon och föreläsaren/författaren Rebecca Anserud har inlett ett samarbete som innefattar marknadsföring av Rebeccas föreläsningar och andra event med inriktning på psykisk ohälsa. Rebecca Anserud har sin ungdom till trots snabbt blivit ett ansikte för bipolär sjukdom i Sverige. Hon har snabbt blivit etablerad och erkänd föreläsare inom psykisk ohälsa.

2014-03-09 17:15 CET Psykologisk Orientering Något som är viktigt att förstå som i samma veva kan vara nästintill omöjligt att förstå är skillnaden mellan att föra ut något som redan finns i någon form, en förändring eller en förbättring av det redan existerande, inom vetenskapen kallad för normalvetenskap eller att föra ut något som inte tänkts eller uppfunnits tidigare.

2014-03-07 09:21 CET Psykologisk Orientering Människan är vilse i sitt sökande efter lösningen för psykiska tillstånd. Den psykisk ohälsa ökar lavinartat inom område efter område. Lösningen - den felande länken är en visuell överblick som leder processen, det är en naturlag när människan ska lösa komplexitet.Innan vi nått den insikten kommer utvecklingen inte att vända. Ansvaret för att uppmärksamma detta vilar tungt på ansvarigas axlar.

Sveriges välfärd idag och i framtiden – Stor konferens om forskning och praktik

2014-03-06 15:28 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd På konferensen ”Forte Talks 2014 – Håller Sverige ihop?” kommer framstående internationella och svenska forskare och beslutsfattare inom hälsa, arbetsliv och välfärd att 25-26 mars presentera och diskutera klyftorna i Sverige. Hur ser det ut i dag och vad väntar oss i framtiden? Hur kan forskningen bidra till kloka och välgrundade lösningar? Konferensen äger rum på Nacka strandsmässan, Stockholm.

Fredrik Gunnarsson blir verksamhetschef på Sankt Lukas Stockholm

2014-03-06 13:43 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Fredrik Gunnarsson lämnar Skyddsvärnet för att bli verksamhetschef vid Sankt Lukas Stockholms- och Gotlandsmottagning som är en av Sveriges största psykoterapimottagningar.

Robot till hjälp vid måltider i Danmark

2014-03-06 11:48 CET Nordens Välfärdscenter Matarrobotar, förflyttningshjälpmedel och automatiska toaletter är exempel på hur välfärdsteknologi ska implementeras nationellt i Danmark.

2014-03-06 08:00 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Den 10-11 mars bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka in till konferensen:”Livets möjligheter” - nationell konferens om personer med flerfunktionsnedsättning deras anhöriga och omgivning, i samarbete med Riksförbundet FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, Synskadades Riksförbund SRF samt Föreningen JAG.

2014-03-05 15:38 CET Psykologisk Orientering Så ser det ut inom psykologin idag, mångfaldslösningar innan processkarta, är det en bra idé?