Pressmeddelanden

Ensamkommande bildar nationellt riksförbund

2013-11-26 16:02 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm I januari 2012 bildades den första föreningen. Den 23 november 2013 bildades ett nationellt och rikstäckande riksförbund med uppdrag att stödja ensamkommande över hela landet i deras strävan att etablera sig i det svenska samhället.

Vi valde en yngre - om attityder i arbetslivet

2013-11-26 11:17 CET Nordens Välfärdscenter En åldrande befolkning ställer krav på att människor ska stanna längre i arbetslivet. Samtidigt visar flera studier att det är svårare att få nytt jobb för personer över 50 år. Vad kan man göra åt detta?

Varm choklad och psykoterapi – om Ericastiftelsen i Stockholm

2013-11-26 09:00 CET Carlsson Bokförlag »Åtta decennier har gått sedan Ericastiftelsen grundades, och u­nder tiden har förstås mycket förändrats. Mycket grovt skulle man kunn­a säga att verksamheten har gått från läkepedagogik till psykoterapi, från det personliga till det professionella, från det utmanande till det etablerade, från institution till vetenskap och från erfarenhet till forskning.«

2013-11-22 13:45 CET AFA Försäkring En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 november på AFA Försäkring. Rapporten kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Forte satsar på nytt forskningscentrum om åldrande och hälsa och förstärkt vårdforskning

2013-11-22 11:27 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortes styrelse beslutade den 21 november 2013 att anslå totalt cirka 170 miljoner dels till vårdforskning, dels till forskning om åldrande och hälsa och dels till beroendeforskning (ANDTS).

Ny huvudsekreterare till Forte

2013-11-22 09:00 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Styrelsen för Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har utsett professor Peter Allebeck till ny huvudsekreterare för forskningsrådet. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2014.

Startskottet har gått för nordiskt samarbete kring funktionshinder

2013-11-21 23:33 CET Nordens Välfärdscenter Det nordiska samarbetet på funktionshinderområdet tar ny sats genom Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det nya rådet består av experter som utsetts av de nordiska regeringarna och av funktionshinderorganisationerna. Målet är att rådet ska bidra till bättre liv för de många människor som lever med någon form av funktionsnedsättning.

Missbruket vann kampen om Pierres liv - Något måste göras för att vända den här trenden - SR

2013-11-21 14:36 CET Psykologisk Orientering Dagligen nya "bevis" - både erfarenhetsmässiga - och vetenskapliga för att de psykologiska behandlingsmetoderna för psykisk ohälsa inklusive missbruk inte ger önskat resultat. Flertalet går en mörk framtid till mötes med än mer lidande och för tidig död.

Ewa Ställdal blir Fortes första generaldirektör

2013-11-21 13:37 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Hon återvänder till myndighetsvärlden och blir generaldirektör för Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Ewa Ställdal utsågs den 21 november 2013 av regeringen till Fortes första generaldirektör. Hon tillträder tjänsten den 1 januari 2014.

Fem journalister får Fortes stipendium

2013-11-21 10:00 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte delar i år ut stipendium på 40 000 kronor vardera till fem journalister som vill fördjupa sin kunskap inom svensk forskning som Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd stödjer.