Pressmeddelanden

Insikter om Ångest.

2014-04-25 08:32 CEST Lifecap AB Lifecap spelar in web-terapi med kognitiv inriktning för komma tillrätta med ångest. Ångest kan hindra oss från att leva fullt ut p.g.a. rädslan för att drabbas av en attack, Leg sjuksköterska och kognitiva terapeuten Åsa Nilsson, som själv har tillfrisknat helt från ångest och som idag lever ett fullvärdigt liv utan medicinering och begränsningar, visar hur det är fullt möjligt att bli symtomfri.

Polly Higgins i Sverige! Samtal med Åsa Romson på konferensen: Naturens rättigheter och ecocide. En idé vars tid har kommit.

2014-04-24 10:36 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Sverigeaktuelle Polly Higgins samtalar med Åsa Romson. Samiska perspektiv på naturens rättigheter lyfts av Åsa Simma och Stefan Mikaelsson och Carmen Blanco Valer berättar om naturens rättigheter i praktiken. Det är några punkter på helgens konferens. Ett viktigt tema under konferensen är medborgarinitiativet att göra ecocide till ett brott. http://endecocide.se/aktiviteter/konferens/

Lyft ditt liv kurs - specialist kompetens om ångest tillgänglig

2014-04-22 08:00 CEST Lifecap AB Till hösten genomför Lifecap den första kursen i Kroatien för personer som vill arbeta vidare med sin egen inre utveckling på djupet, en ”Lifecapturing week”. Kursdeltagarna ledsagas av erfarna energiterapeuter under ett antal olika sessioner, som inkluderar bland annat vägledda meditationer och hypnosterapi. Åsa Nilsson, Leg. Sjuksköterska, med inriktning ångesthantering finns med på kursen.

Att bli förälder - en av livets största händelser!

2014-04-19 16:10 CEST Lifecap AB Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid. Ofta glömmer vi att vuxenrelationen behöver anpassas till det nya när vi fått barn. Lifecap erbjuder en film med syfte att sprida kunskap som är till hjälp när du och din partner tillsammans hittar en ny och mer medveten väg för hur ni vill leva tillsammans som familj. En mer omfattande web-utbilning är under produktion.

Vem ser barnen som mår dåligt?

2014-04-18 08:00 CEST Lifecap AB Två barn placerades till sist i fosterhem. Hur kunde det gå så långt innan någon reagerade, skolpersonal och socialtjänst hade kännedom om problemen. En nackskada startade en negativ spiral av medicinering som övergick till missbruk. En gripande historia om kvinnan och hennes barn, som tidigare enbart varit tillgänglig via Lifecaps terapeututbildningar, finns nu att se via Lifecaps hemsida.

Skyddsvärnet välkomnar till seminarium om Narkotikaläget i Sverige

2014-04-16 09:44 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vad gör Citypolisen och missbrukarvården åt de kraftigt antal ökade heroinrelaterade dödsfallen i Stockholms city? Hur ser drogsituationen i Sverige ut - sett ur Tullverkets perspektiv och vart är narkotikaproblemet på väg? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 23 april om Narkotikaläget i Sverige.

2014-04-14 08:30 CEST Hjärnkoll Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Specialistkompetens knuten till Lifecap

2014-04-14 08:00 CEST Lifecap AB Vi är stolta över att presentera Helena Källström som har suttit i Lifecaps styrelse sedan hösten 2013. I ett samarbete mellan Helena och företagets grundare pågår nu en rad omstruktureringar och stora satsningar. Lifecap skapar en portal för hjälp till självhjälp. Exklusivt material publiceras och en rad filmer och web-utbilningar är under produktion. Företaget är ISO-certifierat.

Unik bok om missbruk och beroende och en holistisk teori.

2014-04-13 09:00 CEST Lifecap AB Boken "Tomten finns inte, från omedvdeten till medveten" av Pientizka/Dopping har nyligen publicerats som E-bok och finns nu att köpa både via de stora nätbokhandlarna och via Lifecaps hemsida. Boken presenterar en alkoholists väg från misär till tillfrisknande. Många nyktra beroendepersoner har känt igen sig i Jörhan Pienitzkas utlämnande berättelse och funnit stöd i sitt eget tillfrisknande.

Vad händer i den intima relationen när två blir tre?

2014-04-12 09:00 CEST Lifecap AB De flesta blivande föräldrar som bor i Sverige får tillgång till en bra utbildning om hur barnafödandet går till, men, vad händer sedan? Lifecaps terapeuter möter ofta par som inte har en aning om hur de ska värna vuxenrelationen när den nya familjemedlemmen väl har anlänt. Se del 1 i Lifecaps satsning på att sprida kunskap om hur vi kan bygga en djupare relation och förhindra onödigt slitage.