Pressmeddelanden

2013-11-22 13:45 CET AFA Försäkring En ny rapport om psykisk ohälsa kommer att presenteras vid ett seminarium den 29 november på AFA Försäkring. Rapporten kommer redovisa långa sjukfall med psykisk diagnos och hur de är fördelade över tid, försäkringskollektiv, yrkesgrupp, kön, ålder och län.

Forte satsar på nytt forskningscentrum om åldrande och hälsa och förstärkt vårdforskning

2013-11-22 11:27 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortes styrelse beslutade den 21 november 2013 att anslå totalt cirka 170 miljoner dels till vårdforskning, dels till forskning om åldrande och hälsa och dels till beroendeforskning (ANDTS).

Ny huvudsekreterare till Forte

2013-11-22 09:00 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Styrelsen för Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd har utsett professor Peter Allebeck till ny huvudsekreterare för forskningsrådet. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2014.

Startskottet har gått för nordiskt samarbete kring funktionshinder

2013-11-21 23:33 CET Nordens Välfärdscenter Det nordiska samarbetet på funktionshinderområdet tar ny sats genom Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det nya rådet består av experter som utsetts av de nordiska regeringarna och av funktionshinderorganisationerna. Målet är att rådet ska bidra till bättre liv för de många människor som lever med någon form av funktionsnedsättning.

Missbruket vann kampen om Pierres liv - Något måste göras för att vända den här trenden - SR

2013-11-21 14:36 CET Psykologisk Orientering Dagligen nya "bevis" - både erfarenhetsmässiga - och vetenskapliga för att de psykologiska behandlingsmetoderna för psykisk ohälsa inklusive missbruk inte ger önskat resultat. Flertalet går en mörk framtid till mötes med än mer lidande och för tidig död.

Ewa Ställdal blir Fortes första generaldirektör

2013-11-21 13:37 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Hon återvänder till myndighetsvärlden och blir generaldirektör för Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Ewa Ställdal utsågs den 21 november 2013 av regeringen till Fortes första generaldirektör. Hon tillträder tjänsten den 1 januari 2014.

Fem journalister får Fortes stipendium

2013-11-21 10:00 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forte delar i år ut stipendium på 40 000 kronor vardera till fem journalister som vill fördjupa sin kunskap inom svensk forskning som Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd stödjer.

Samir Sabri Hedersstipendiat 2013  – Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

2013-11-20 12:53 CET TGIM-Thank God It´s Monday Samir Sabri tilldelas Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne´s hedersutmärkelse 2013, för sitt arbete med ungdomar genom sitt projekt 2nd Chance. Samir är den förebild som så många unga så väl behöver, meddelar Stiftelsens ordförande Annika Öquist. Syftet med utmärkelsen är att hedra och uppmärksamma person för insatser inom det sociala området och stimulera till fortsatt socialt engagemang

Vilseledande om orsakerna till misslyckanden inom den psykologiska behandlingsvården.

2013-11-19 10:26 CET Psykologisk Orientering Hur länge ska psykologi - och forskningsvärlden fortsätta lura sig själva och omgivningen med allehanda argument om utbrutna delar ur helheten för att hitta skäl till att behandlingsvården inte fungerar så som man önskar, som om det vore ett problem som kan lösas med ekonomi, organisation eller individuell kompetens.

2013-11-18 08:00 CET Örebro universitet Personer med restsymtom från en depression kan nu få prova en ny behandling via internet. Psykiatriforskare i Örebro söker deltagare från hela landet till ett projekt för att utveckla en behandling via internet där målet är att minska riskerna för återfall i depressionen.