Pressmeddelanden

Isabella Canow talar om kulturens betydelse vid invigningen av Umeå som Kulturhuvudstad

2014-01-27 15:25 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Isabella Canow, projektledare för Skyddsvärnets projekt Prata med oss, inte om oss är en av talarna vid invigningen den 1 februari då Umeå blir Europas kulturhuvudstad 2014. Isabella Canow kommer att tala om sitt projekt där kulturen är ett viktigt inslag för förståelsen av det nya hemlandets kultur. Kultur är en del av människans identitet menar Canow.

2014-01-27 13:05 CET Nordens Välfärdscenter Nordens Välfärdscenter producerade i samband med funktionshindersdagen en film om det nordiska regeringssamarbetet på funktionshindersområdet.Samarbetet på området har lång tradition och är ett av grundläggande inslagen i välfärdsmodellen.

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna i Stockholm

2014-01-27 11:33 CET Nordens Välfärdscenter Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly, Nadra) arrangeras 27-29 augusti 2014 i Stockholm. Årets forskardagar fokuserar på bruk och missbruk av alkohol- och drogforskning. Huvudtalarna vid årets konferens är doktor Alison Ritter, doktor Staffan Furusten och professor Jeff Collin.

Skyddsvärnet utbildar mötesledare för sekulärt självhjälpskoncept

2014-01-27 10:44 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm LifeRing är Sveriges och Europas första sekulära självhjälpsgrupp. Som enda organisation i Sverige utbildar nu Skyddsvärnet personer som vill starta och leda stödgrupper.

2014-01-26 13:33 CET Psykologisk Orientering Marknadsekonomin pressar långsamt de sista dropparna ur varje verksamhet, och pressandet kommer att fortsätta eftersom system där politiker och väljare inte förstår var problemet sitter blir tillåtare till sin egen och andras undergång under processen och kommer att skapa ett totalt sönderfall om ingenting görs åt detta sanktionerade vansinne.

Krigets hjältar blir billigare med Knackning EFT

2014-01-24 13:01 CET KnackPunkten Nu hoppas amerikanska krigsveteraner som fått prova Knackning EFT att stridskollegorna också kan få hjälp av metoden. Amerikanske kongressmannen T Ryan har tagit del av studier och forskning och ser stora fördelar med metoden. Inte bara som humanitär insats, men även som samhällsbesparing av offentliga medel då Knackning förkortar traumatiserade veteraners behandlingstid med 50-75%.

2014-01-24 08:52 CET Psykologisk Orientering Skälet till att människor far illa och dör i förtid har även här med komplexitet att göra. Inte metodkomplexitet i första hand eftersom man i cancervården har röntgen och annat som ger kirurgiska möjligheter. Det som är komplexiteten här är det ekonomiska system vi har tillåtit ta över hela samhället, marknadsekonomin.

Möt Skyddsvärnet på UngaVuxna-dagarna

2014-01-22 11:02 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet deltar på UngaVuxna-dagarna för att berätta och sprida kunskap om Vårdkedjan. Insatser som sitter ihop ökar klientens möjlighet till återanpassning, en vinst för hela samhället.

2014-01-22 08:30 CET Psykologisk Orientering Tanken är god, samma tanke som florerat i många decennier utan att något verkligt konstruktivt hänt. Hur mycket man än bryter tystnaden så är resultaten stigmatiserande eftersom misslyckandena blir "anklagelser" att människor är "fel och obotligt sjuka" vilket leder till en syn på psykets sjukdomar som är nedvärderande och felaktig

2014-01-21 09:52 CET Psykologisk Orientering Psykologi kan inte bli framgångsrik utan en processkarta som leder samtalet, samma regel som gäller för all komplexitet som människan har hanterat - eller kommer att hantera framgångsrikt genom nya "kartor,ritningar etc. som skapas" - innan resultaten blir fantastiska.