Pressmeddelanden

Skyddsvärnet sluter avtal med Kriminalvården om ny utslussform

2014-03-05 11:33 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Det nya avtalet kallat Kontrollerat boende är en strukturerad utslussform som innebär att klienten, med hjälp av stöd och vägledning från boendets personal, tillbringar den sista delen av sin verkställighet utanför anstalt och samtidigt deltar i sysselsättning som ett sätt att närma sig arbetsmarknaden.

Patienterna ger toppbetyg för bemötande och tillgänglighet på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter

2014-03-05 08:05 CET Ekeby Hälsocenter AB Patienterna på vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala upplever att de i hög grad blir bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt. Det framgår av den nationella patientenkäten som publiceras idag av SKL. - Vi är stolta över att vi når långt med våra ambitioner att vara Sveriges bästa vårdcentral, säger Mats Brolin, verksamhetschef för Ekeby Hälsocenter.

2014-03-05 08:00 CET Personalexperten AB I januari i år lanserades ett nytt forskningsbaserat verktyg som skapar förutsättningarna för att alla ska trivas på arbetsplatsen. Verktyget heter MyNeeds och är framtaget av Personalexperten AB som arbetar med HR-frågor. Med detta verktyg kommer företag att kunna spara miljoner på minskat omställningsarbete, ökad produktivitet och ökad frisknärvaro.

2014-03-03 23:20 CET Psykologisk Orientering

2014-03-01 08:02 CET Psykologisk Orientering Trots denna forskning så verkar det som att forskarvärlden själv begår ett obegripligt misstag i forskningen om hur psykets problem med dess enorma mängd delar ska återskapas eller byggas upp. Hur kommer det sig att forskarvärlden fortsätter att forska i hur man på ett bättre sätt ska lyckas lösa psykisk superkomplexitet med samtalet som grundläggande verktyg och blundar för komplexiteten?

Svenska Vård rekryterar Förbundsdirektör

2014-02-27 11:17 CET Svenska Vård Svenska Vård rekryterar Dan Nilsson som Förbundsdirektör. Dan har tidigare bl a drivit eget företag inom kommunikation och verksamhetsutveckling samt under 10 år arbetat i Privattandläkarna som politisk sakkunnig, pressansvarig och som chef för en nationell förtroendenämndsverksamhet. Dan har också varit politiskt förtroendevald under 10 år. Dan tillträder sin tjänst den 1 augusti i år.

Isabella Canow föreläser vid SOFIS konferens om effektivt integrationsarbete

2014-02-27 10:49 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Den 14 december 2013 bildades Sveriges första Riksförbund av och för ensamkommande ungdomar. SEF Riksförbund består idag av sju lokala SEF föreningar, bland annat i Malmö, Göteborg, Umeå, Stockholm och Karlshamn. Isabella Canow står ungdomarna nära genom sitt arbete och berättar vid konferensen om deras strävan att lyckas i det nya hemlandet och vilka svårigheter de stöter på.

Susanne Elg är ny chef för SAFE STOCKHOLM

2014-02-27 10:41 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm - För mig som nytillträdd chef för SAFE STOCKHOLM är det viktigt att stödja ungdomarna och inspirera till ett liv utanför den tuffa miljö som råder i Stockholms city säger Susanne Elg. Arbetet innebär dagligen svåra situationer men också stor glädje när vi minimerat risken för att någon ungdom ska komma till skada och vi istället ser en utveckling till gagn för ungdomen.

2014-02-26 09:58 CET Helsingborgs stad För att underlätta samordningen mellan den psykiatriska sjukvården och Helsingborgs stads olika förvaltningar har socialförvaltningen tillsatt två psykiatrisamordnare. De ska se till att det är tydligt vem som gör vad i varje enskilt individärende.

2014-02-25 12:34 CET Psykologisk Orientering Människan är av någon anledning inte alls ödmjuk när det gäller att bygga upp eller återskapa ett sönderfallet psyke, här vet alla av någon anledning hur det ska gå till. Och "alla vet" att man kan prata ihop detta trasiga psyke".