Pressmeddelanden

Utfrågning av EU-parlamentariker om den psykiska hälsan 28 april

2014-04-28 07:00 CEST Mind Vilket parti är mest intresserat av att främja den psykiska hälsan, inom ramen för EU-parlamentet? Den psykiska hälsan påverkar alla aspekter av samhällslivet och behöver komma högre upp på EU-agendan. Av detta skäl presenterar 6 organisationer ett manifest och ordnar en utfrågning av EU-parlamentariker den 28 april kl 17 i ABF-huset, inför EU-valet den 25 maj.

2014-04-25 12:06 CEST Psykologisk Orientering Jag menar att det är att förenkla verkligheten genom att påstå att psykologin är något som kan lösa komplexa livsproblem och att alternativa metoder är något som inte kan det.

Insikter om Ångest.

2014-04-25 08:32 CEST Lifecap AB Lifecap spelar in web-terapi med kognitiv inriktning för komma tillrätta med ångest. Ångest kan hindra oss från att leva fullt ut p.g.a. rädslan för att drabbas av en attack, Leg sjuksköterska och kognitiva terapeuten Åsa Nilsson, som själv har tillfrisknat helt från ångest och som idag lever ett fullvärdigt liv utan medicinering och begränsningar, visar hur det är fullt möjligt att bli symtomfri.

Polly Higgins i Sverige! Samtal med Åsa Romson på konferensen: Naturens rättigheter och ecocide. En idé vars tid har kommit.

2014-04-24 10:36 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Sverigeaktuelle Polly Higgins samtalar med Åsa Romson. Samiska perspektiv på naturens rättigheter lyfts av Åsa Simma och Stefan Mikaelsson och Carmen Blanco Valer berättar om naturens rättigheter i praktiken. Det är några punkter på helgens konferens. Ett viktigt tema under konferensen är medborgarinitiativet att göra ecocide till ett brott. http://endecocide.se/aktiviteter/konferens/

2014-04-22 10:03 CEST Psykologisk Orientering Ångest? Deprimerad? Nedstämd? Kaos i förhållande, ständiga konflikter? Tappat hoppet? eller lider du av något annat svårt? Vill du styra ditt liv? Är du trött på lidandet du inte kan kontrollera hur mycket du än försöker? Är du besviken på terapier som inte håller vad de lovar?

Lyft ditt liv kurs - specialist kompetens om ångest tillgänglig

2014-04-22 08:00 CEST Lifecap AB Till hösten genomför Lifecap den första kursen i Kroatien för personer som vill arbeta vidare med sin egen inre utveckling på djupet, en ”Lifecapturing week”. Kursdeltagarna ledsagas av erfarna energiterapeuter under ett antal olika sessioner, som inkluderar bland annat vägledda meditationer och hypnosterapi. Åsa Nilsson, Leg. Sjuksköterska, med inriktning ångesthantering finns med på kursen.

Att bli förälder - en av livets största händelser!

2014-04-19 16:10 CEST Lifecap AB Föräldraskapet är något av det största som händer under en människas livstid. Ofta glömmer vi att vuxenrelationen behöver anpassas till det nya när vi fått barn. Lifecap erbjuder en film med syfte att sprida kunskap som är till hjälp när du och din partner tillsammans hittar en ny och mer medveten väg för hur ni vill leva tillsammans som familj. En mer omfattande web-utbilning är under produktion.

Vem ser barnen som mår dåligt?

2014-04-18 08:00 CEST Lifecap AB Två barn placerades till sist i fosterhem. Hur kunde det gå så långt innan någon reagerade, skolpersonal och socialtjänst hade kännedom om problemen. En nackskada startade en negativ spiral av medicinering som övergick till missbruk. En gripande historia om kvinnan och hennes barn, som tidigare enbart varit tillgänglig via Lifecaps terapeututbildningar, finns nu att se via Lifecaps hemsida.

2014-04-17 13:37 CEST Psykologisk Orientering Einstein uttryckte följande Det första citatet är på engelska som belyser psykologins långa tid av mörker på ett lysande sätt; “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” På svenska ungefär så här; "Dårskap, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat"

Skyddsvärnet välkomnar till seminarium om Narkotikaläget i Sverige

2014-04-16 09:44 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vad gör Citypolisen och missbrukarvården åt de kraftigt antal ökade heroinrelaterade dödsfallen i Stockholms city? Hur ser drogsituationen i Sverige ut - sett ur Tullverkets perspektiv och vart är narkotikaproblemet på väg? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 23 april om Narkotikaläget i Sverige.