Pressmeddelanden

2014-09-08 09:13 CEST Internetakuten - Dataspelsakuten ”När vi släpper kontrollen” är en praktisk handbok till föräldrar och anhöriga som vill ha tips, råd och konkreta verktyg kring dataspelsmissbruk, och hur vi skall hantera denna problematik i våra egna hem.

2014-09-05 11:22 CEST Barnombudsmannen Gemensamt uttalande om åtgärder från de nordiska barnombudsmännen Undersökningar visar att ungefär var sjunde barn någon gång har blivit slagna av sina föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet. De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma vården på att våld mot barn fortfarande är ett av de allvarligaste hoten mot barns liv, hälsa och utveckling i Norden.

Nilla Helgesson deltar i Stockholms stads jury för utdelning av Trygghetspriset år 2014

2014-09-04 14:51 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm - Att få vara med och synliggöra en organisation eller verksamhet som arbetar för ett tryggare Stockholm känns ärofyllt och viktigt. Det är tillsammans vi ska arbeta för att uppnå målet. Det säger Nilla Helgesson, direktor vid Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm med anledning av att hon fått en förfrågan från socialborgarrådet Anna König Jerlemyr om deltagande i juryn för Trygghetspriset 2014.

Transkulturell psykiatri

2014-09-04 11:07 CEST Natur & Kultur Om en patient säger att han har ormar i magen, kan det vara ett tecken på psykos? Eller är det bara ett sätt att beskriva oro? Boken "Transkulturell psykiatri" tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers betydelse för bemötande, diagnostik och behandling av olika psykiatriska tillstånd. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader.

Hon blev slagen och kränkt av sin man under flera år, men vägrade bli ett offer

2014-09-04 11:00 CEST Ordberoende Förlag - böcker som berör Statistiken säger att det är få män som kränker, hotar och misshandlar, men att flera kvinnor kan vara drabbade av samme man. Boken "En vacker dag" beskriver 50 nyanser av honom, fast på riktigt. En livsfarlig mix av passion, våld, sex och kärlek. Boken är skapad utifrån dagboksanteckningar och polisförhör. Den innehåller även studiematerial och en faktadel. Se inslaget ifrån Nyhetsmorgon i TV4!

Nominerade till Årets Vårdgivare 2014

2014-09-04 10:44 CEST Svenska Vård Svenska Vård arrangerar för andra gången Svenska Vårdgalan. Syftet med galan är att inspirera till att göra enskilda verksamheter ännu bättre och uppmärksamma goda exempel. Också i år utses Årets Vårdgivare, en utmärkelse för att lyfta fram att fristående verksamheter i Sverige bedriver vård, omsorg och behandling på högsta professionella nivå, och bidrar till att utveckla svensk välfärd.

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

2014-09-03 13:32 CEST Nordens Välfärdscenter De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och drogforskningsinstituten. Det konstaterades i den paneldiskussion som avslutade årets Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

2014-09-02 11:51 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB Att leva med en person med alkohol- och drogproblematik innebär ofta en ständig oro, svårt att sova och koncentrationssvårigheter som gör det svårare att prestera på sitt arbete.

En miljon till mångfald och mot hinder!

2014-08-29 15:40 CEST Nordens Välfärdscenter Nordiska samarbetskommittén har beviljat 1 miljon danska kronor till projektet ”Funktionshindersperspektiv, mångfald och kön”. Projektet ska koordineras av Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Det syftar till stärkt integrering av funktionshindersperspektivet i det officiella nordiska samarbetet.

2014-08-29 11:20 CEST Mind Vilket parti har bäst politik för att främja den psykiska hälsan? Den frågan granskar föreningen Mind i sin valanalys, som publiceras inför den politikerutfrågning som Mind m fl har på måndag 1 september kl 17. Valanalysen visar att inget parti får betyget A, dvs ett brett folkhälsoperspektiv som inkluderar satsningar på människors livsvillkor, ungas psykiska hälsa och att förebygga självmord.