Pressmeddelanden

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13 av de 21 attityder som undersökts blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Uppsala län arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västerbotten arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västra Götaland arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

2014-02-11 15:30 CET Högskolan i Halmstad Hur upplever barn med cancer mötet med vården? Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad går ut på att utveckla ett digitalt verktyg som ska förbättra möjligheterna för barn att göra sina röster hörda.

Styr dina tankar till ett bättre liv

2014-02-11 09:14 CET Vulkanmedia Mikael von Matérn är tillbaka efter succén Mikael von Matérn är tillbaka med en ny bok efter succén ”Så blev jag en stjärnsäljare - 44 avgörande faktorer". Boken heter ”Styr dina tankar till ett bättre liv” ochhandlar om hans egen forskning om hur man får ett bättre liv

2014-02-10 15:52 CET Rosengrens Läkartjänst/KBT Ditt Liv Artisten Camilla Henemark har inte bara erfarenheter av ett liv i sus och dus, hon har också varit såpass deprimerad att hon varit nära att ta sitt liv. Tisdag den 11 februari föreläser hon med den ideella organisationen Suicide Zero om sina erfarenheter av psykiatrin, hemlöshet och självmordstankar. Måndagen den 24 mars kommer föreläsningen även till Uppsala.

Susanna Alakoski: Vad är välfärd, om inte skyddsnät?

2014-02-10 08:49 CET Nordens Välfärdscenter ”Fattigdomen är förfärlig. Av all så kallad yttre olycka är det nog den, som verkar djupast inåt.” Så skriver Hjalmar Söderberg i Doktor Glas, året är 1905.

2014-02-07 14:10 CET Lunds kommun

Ny handbok om motiverande samtal för att förebygga självmord

2014-02-06 07:30 CET Mind I en ny handbok beskrivs hur Motiverande Samtal kan användas för att förebygga självmord via nätet. Utgångspunkten är att självmordsprocessen är rörlig. Intentionen/motivationen till att ta livet av sig är skiftande och påverkbar. Handboken, "Att motivera till att vilja leva" är ett samarbete mellan psykologen Liria Ortiz och den ideella föreningen Mind och dess webbtjänst Självmordsupplysningen.