Pressmeddelanden

Kommentar till Alliansens initiativ om utredning av välfärdssektorn

2015-05-21 13:14 CEST Svenska Vård Idag skulle Finansutskottet i Riksdagen tagit ställning till Alliansens förslag om en alternativ utredning till den så kallade välfärdsutredningen om bland annat vinster i välfärden. Ärendet bordlades och kommer istället tas upp på nästa utskottssammanträde tisdagen den 26 maj.​

2015-05-20 22:02 CEST Umeå universitet En genomgången depression ger mer än tre gånger ökad risk för utveckling av Parkinsons sjukdom senare i livet. Det konstaterar forskare vid Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Neurology.

Succé för Dementia Forum X

2015-05-20 08:30 CEST Swedish Care International Ladda ned rapporten från Dementia Forum X som arrangerades för första gången den 18 maj i Stockholm. Succékonferensen samlade kungligheter, statsråd, ambassadörer och ledande aktörer inom demens, äldrevård, finans, samhälle och politik. Hedersgäst och huvudtalare var H.M. Drottning Silvia, närvarande under konferensen var även H.K.H. Kronprinsessan Victoria samt Åsa Regnér, äldreminister.

Hur kan hållbar mat rädda världen? Konferensen ”Soils and the Food We Eat” pågår på Kulturhuset i Ytterjärna

2015-05-20 08:21 CEST TGIM-Thank God It´s Monday Konferensen "Soils and the food we eat" vill öka medvetenhet om hur viktigt det är att ta vara på odlingsjorden och naturen. Konferensen vill också skapa förståelse för hur situationen ser ut både i världen och i Sverige och framför allt visa att det finns beprövade och utforskade lösningar som på ett hållbart sätt kan ge god, sund och tillräcklig mat åt alla - hållbara system från jord till bord.

Att leda barn med dialog och öppenhet – en bok av Martin Cervall

2015-05-19 08:16 CEST Roos & Tegnér AB ​I sin bok ”Att leda barn med dialog och öppenhet” presenterar Martin Cervall verktyg och metoder för framgångsrik kommunikation, däribland aktivt lyssnande. Det handlar om att kunna möta barnet öppet och accepterande, att kunna ta och ge kritik och att förebygga och hantera bråk och konflikter. I boken beskrivs även hur du bekräftar ditt barn utan att fokusera på prestationer.

Beroendeproblematik i arbetslivet – en affärsrisk vi måste kontrollera

2015-05-19 08:00 CEST Ljung & Sjöberg Collectum är ett litet företag med ett stort ansvar – de hanterar årligen 33 miljarder kronor i tjänstepensionspremier. En tydlig struktur kring alkohol- och drogproblematik på arbetsplatsen är självklart för att både medarbetarna och marknaden ska känna sig trygga.

Väl mycket träning eller kontroll av mat?

2015-05-18 16:27 CEST Lifecap AB "Fånga ditt liv med Lifecap" i kväll 19-20. Susanne växte upp i ett hem där det konsumerades alkohol på helgerna. Föräldrarna skötte sina arbeten, men för Susanne tappade tillvaron strukturen. Löften bröts, det var svårt att förutsäga vad som skulle hända. Susanne berättar öppenhjärtligt om karriären som simmare, om hur problem med träning och mat utvecklades och om hur hon kom tillrätta med dem.

Ännu ett steg mot en fungerande kriminalvård är taget

2015-05-18 15:23 CEST Skyddsvärnet

Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

2015-05-18 11:16 CEST Riksförbundet FUB Det händer ofta att barn tas från sina föräldrar enbart på grund av att de har utvecklingsstörning. Ny svensk forskning visar dock att barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. De nya rönen visar att utvecklingsstörningen i sig inte har betydelse för barnets och mammans förmåga att skapa en trygg anknytning.

​Guldbaggevinnaren Saga Becker ny ambassadör för Suicide Zero

2015-05-18 10:44 CEST Suicide Zero Guldbaggevinnaren Saga Becker är Suicide Zeros senaste ambassadör. Saga Becker är allkonstnär och har egna erfarenheter av psykisk ohälsa och självmordstankar. Som ambassadör vill hen bland annat bidra till att öka synligheten hos en av de mest utsatta grupperna i samhället: hbtq-gruppen (homo-, bi-, trans- och queergruppen).