Pressmeddelanden

Skyddsvärnet utbildar mötesledare för sekulärt självhjälpskoncept

2014-01-27 10:44 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm LifeRing är Sveriges och Europas första sekulära självhjälpsgrupp. Som enda organisation i Sverige utbildar nu Skyddsvärnet personer som vill starta och leda stödgrupper.

2014-01-26 13:33 CET Psykologisk Orientering Marknadsekonomin pressar långsamt de sista dropparna ur varje verksamhet, och pressandet kommer att fortsätta eftersom system där politiker och väljare inte förstår var problemet sitter blir tillåtare till sin egen och andras undergång under processen och kommer att skapa ett totalt sönderfall om ingenting görs åt detta sanktionerade vansinne.

Krigets hjältar blir billigare med Knackning EFT

2014-01-24 13:01 CET KnackPunkten Nu hoppas amerikanska krigsveteraner som fått prova Knackning EFT att stridskollegorna också kan få hjälp av metoden. Amerikanske kongressmannen T Ryan har tagit del av studier och forskning och ser stora fördelar med metoden. Inte bara som humanitär insats, men även som samhällsbesparing av offentliga medel då Knackning förkortar traumatiserade veteraners behandlingstid med 50-75%.

2014-01-24 08:52 CET Psykologisk Orientering Skälet till att människor far illa och dör i förtid har även här med komplexitet att göra. Inte metodkomplexitet i första hand eftersom man i cancervården har röntgen och annat som ger kirurgiska möjligheter. Det som är komplexiteten här är det ekonomiska system vi har tillåtit ta över hela samhället, marknadsekonomin.

Möt Skyddsvärnet på UngaVuxna-dagarna

2014-01-22 11:02 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet deltar på UngaVuxna-dagarna för att berätta och sprida kunskap om Vårdkedjan. Insatser som sitter ihop ökar klientens möjlighet till återanpassning, en vinst för hela samhället.

2014-01-22 08:30 CET Psykologisk Orientering Tanken är god, samma tanke som florerat i många decennier utan att något verkligt konstruktivt hänt. Hur mycket man än bryter tystnaden så är resultaten stigmatiserande eftersom misslyckandena blir "anklagelser" att människor är "fel och obotligt sjuka" vilket leder till en syn på psykets sjukdomar som är nedvärderande och felaktig

2014-01-21 09:52 CET Psykologisk Orientering Psykologi kan inte bli framgångsrik utan en processkarta som leder samtalet, samma regel som gäller för all komplexitet som människan har hanterat - eller kommer att hantera framgångsrikt genom nya "kartor,ritningar etc. som skapas" - innan resultaten blir fantastiska.

2014-01-20 11:26 CET Anneli Godman Tyvärr, eller turligt nog, gäller inte gamla sanningar längre. Inte om mig och inte om dig. Vi kan inte längre skylla på att ”jag är så´n här” i olika sammanhang och slå oss till ro med det. Ja, vi kan förstås välja att göra det men det duger inte längre som försvar om vi ska hårddra kunskapen från moderna neurovetenskaplig forskning.

Digitalt trygghetslarm via GSM-nätet!

2014-01-20 10:00 CET Malux Sweden AB Tekniken för att lösa trygghetsbehovet för utsatta och äldre finns på marknaden. Malux är ett företag som löser den digitala kopplingen mellan larmcentral och trygghetslarm över GSM-nätet. Teknikskiftet beror på att det uppstår problem med de äldre analoga larmen när delar av telefonnätet är digitalt. De analoga tonerna förvrängs av telefonnätet och larmen blir inte tillförlitliga.

Nu släpps boken Halvhalt av Torkel Nyberg & Therése Birnstingl som är baserat på deras liv med Aspergers syndrom, ADD, ADHD & Bulimi

2014-01-20 08:45 CET Vulkanmedia Torkel Nyber & Therése Birnstingl släpper boken Halvhalt om deras liv med Aspergers syndrom, ADD, ADHD och bulimi.