Pressmeddelanden

I skuggan av sommar och alkohol

2014-06-02 14:32 CEST Coaching & Motivation Scandinavia AB Sommaren är en tid på året när alkoholdrickandet ökar. Enligt en SIFO-undersökning dricker över hälften av alla svenskar alkohol oftare och mer under semestern jämfört med övriga tider på året. Samtidigt som trettio procent av alla i landet upplevde negativa konsekvenser av en närståendes drickande. Carina Bång är beteendevetare och specialiserad på att hjälpa anhöriga förändra sitt beteende.

2014-06-02 08:00 CEST Hjärnkoll Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar.

2014-05-28 09:44 CEST Magelungen Utveckling AB Onsdag den 11 juni 2014 kl 09.30 -11.30 Z-salen ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm Moderator: Mona Sahlin Panel: Jonas Sjöstedt och representant för Alliansen

Välfärd i fokus för årets Magasin

2014-05-26 13:52 CEST Nordens Välfärdscenter Susanna Alakoski är en av författarna i Nordens Välfärdscenters Magasin 2014. Hon berättar om egna erfarenheter av att växa upp i en fattig familj. I häftet berättar vi också om Malmö kommuns arbete med att på ett strukturerat sätt komma åt ojämlikheterna i samhället samt Gunnar Wetterbergs tankar om Norden som förbundsstat.

2014-05-23 09:52 CEST Föreningen Tilia För många ungdomar med psykisk ohälsa innebär sommaren en tid av oro och ängslan, när rutiner bryts och behandlingar stänger ner. Den ideella föreningen TILIA syftar till att fylla glappet mellan vården och de ungas behov och anordnar därför ett läger i sommar.

SEF Umeå bjuder på kulturupplevelser vid Kulturnatten i Umeå

2014-05-22 11:26 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Ungdomar från Sveriges ensamkommandes förening bjuder på kulturupplevelser vid Kulturnatten i Umeå. Föreningen är en av åtta lokalföreningar som binder samman ensamkommande i hela landet.

Nya nyckelkompetenser ska hjälpa Sveriges cancerdrabbade

2014-05-21 12:22 CEST CancerRehabFonden CancerRehabFonden har efter måndagens årsmöte tillsatt flera nya styrelsemedlemmar med nyckelkompetenser som ska hjälpa organisationen att öka sin insamling till rehabilitering för cancerdrabbade.

Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system

2014-05-21 06:02 CEST Stockholms universitet Våldsspel påverkar kroppens fysiologiska system på ett sätt som spel utan våld inte gör. Att spela mycket våldsamma dataspel kan därför efter en tid leda till fysiologisk och känslomässig "avtrubbning". Det visar en ny avhandling i psykologi vid Stockholms universitet visar att.

Thomas Ekbom ny styrelseordförande i Skyddsvärnet

2014-05-20 15:52 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Vid Skyddsvärnets årsmöte den 19 maj 2014 valdes Thomas Ekbom till ny styrelseordförande i Föreningen Skyddsvärnet. Han efterträder Gunnar Engström, styrelseordförande mellan åren 2004-2014.

2014-05-20 15:05 CEST Misa AB Misa kommer från och med hösten 2014 arbeta i ett projekt tillsammans med KTH och Autism- och Aspergerförbundet. Ägare till projektet är Autism- och Aspergerförbundet som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är skapa ett strukturerat och individuellt arbetssätt riktat till studenter med Asperger syndrom vid högskola och universitet.