Pressmeddelanden

Specialistkompetens knuten till Lifecap

2014-04-14 08:00 CEST Lifecap AB Vi är stolta över att presentera Helena Källström som har suttit i Lifecaps styrelse sedan hösten 2013. I ett samarbete mellan Helena och företagets grundare pågår nu en rad omstruktureringar och stora satsningar. Lifecap skapar en portal för hjälp till självhjälp. Exklusivt material publiceras och en rad filmer och web-utbilningar är under produktion. Företaget är ISO-certifierat.

Unik bok om missbruk och beroende och en holistisk teori.

2014-04-13 09:00 CEST Lifecap AB Boken "Tomten finns inte, från omedvdeten till medveten" av Pientizka/Dopping har nyligen publicerats som E-bok och finns nu att köpa både via de stora nätbokhandlarna och via Lifecaps hemsida. Boken presenterar en alkoholists väg från misär till tillfrisknande. Många nyktra beroendepersoner har känt igen sig i Jörhan Pienitzkas utlämnande berättelse och funnit stöd i sitt eget tillfrisknande.

Vad händer i den intima relationen när två blir tre?

2014-04-12 09:00 CEST Lifecap AB De flesta blivande föräldrar som bor i Sverige får tillgång till en bra utbildning om hur barnafödandet går till, men, vad händer sedan? Lifecaps terapeuter möter ofta par som inte har en aning om hur de ska värna vuxenrelationen när den nya familjemedlemmen väl har anlänt. Se del 1 i Lifecaps satsning på att sprida kunskap om hur vi kan bygga en djupare relation och förhindra onödigt slitage.

2014-04-11 09:35 CEST Nordens Välfärdscenter Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökning som har gjorts vid Nordens Välfärdscenter Finland. Vårdenheterna kunde bland annat regelbundet genomföra förfrågningar till patienterna för att stärka patientperspektivet.

2014-04-11 08:00 CEST Lifecap AB Begreppet medberoende (co-dependency) är känt i USA men relativt okänt i Sverige. Lifecap har länge undervisat om detta på coach- och terapeututbildningar. Mänga som söker hjälp hos våra terapeuter har vuxit upp med föräldrar som haft problem. När de som söker hjälp drabbas av egna bekymmer, har de svårt att se sambanden. Nu finns Lifecaps första film om medberoende att se via vår hemsida.

2014-04-11 06:09 CEST Psykologisk Orientering Kan en orienterare komma igenom den komplexa skogen utan karta? Sannolikt inte, flertalet går vilse om och om igen, och många dör - såg ut så för inte så länge sedan. Kan kirurgen operera utan röntgen, sannolikt inte, flertalet skadas allvarligt eller dör - såg ut så för inte så länge sedan. Så har det sett ut inom 1000-tals områden ända tills den dagen en visuell överblick skapats inom området.

2014-04-10 19:10 CEST Psykologisk Orientering Terapiformen är unik, psykologisk orientering innebär alltid snabb inlärning av den processkarta som leder till lösning av ditt livsproblem. Efter dessa 3 dagar är lösningen klar för dig att följa, och erfarenheten visar att samtliga som fullföljer förbättrar sin livskvalité oavsett om det handlar om missbruk, ångest, depressioner eller andra svåra tillstånd.

En kvinnas liv i kras, vad brister i läkarnas kompetens?

2014-04-10 08:00 CEST Lifecap AB En skötsam kvinnas liv höll på att gå till spillo, hennes barn placerades i fosterhem. En nackskada startade en negativ spiral av smärta, sömnsvårigheter och medicinering som övergick till ett missbruk. En intervju, där vi även får ta del av barnens upplevelse, som tidigare bara varit tillgänglig för kursdeltagare på Lifecaps terapeututbildningar, finns nu att se via Lifecaps web-shop.

Stökigt i nära relationer?

2014-04-09 08:00 CEST Lifecap AB Människor som vuxit upp i familjer där föräldrarna inte haft en gynnsam relation, till exempel i samband med en skilsmässa, väljer ofta livsstrategier som begränsar deras liv. Problem tycks fortplanta sig från en generation till nästa. I Lifecaps nya film om relationer klarläggs en del av de situationer vi kan uppleva som jobbiga, vi får även ta del av konkreta förslag på hur de kan lösas.

2014-04-08 12:28 CEST Nordens Välfärdscenter När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns det skillnader mellan de nordiska länderna när det gäller negativa effekter? Dessa var några av frågorna som ställdes då forskargruppen H2O Nordic samlades till en workshop arrangerad av Nordens Välfärdscenter Finland i början av april.