Pressmeddelanden

Ideella organisationer efterfrågar kontroll av den egna verksamheten för säker familjehemsvård

2014-02-14 15:26 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Idag finns inga formella krav på de företag och organisationer som bedriver konsulentstödd familjehemsvård. Nu reagerar ett antal ideella organisationer på denna upplevda brist på myndighetskontroll. De vill få till stånd någon form av tillstånd/certifiering som alla konsulentstödda verksamheter ska uppfylla oavsett om verksamheten arbetar med barn, unga eller vuxna. Gör något regeringen!

2014-02-14 14:11 CET Psykologisk Orientering Samtliga områden behöver en visuell överblick för att lösas effektivt och rätt - röntgen, ritning, processkarta.

2014-02-14 11:05 CET Högskolan i Halmstad Snart kan idrottare testa sin fysiska och psykiska förmåga på Högskolan i Halmstad. Vid det nystartade ”Halmstads idrotts- och testcenter” kan idrottsföreningar få tillgång till både fysiologisk och psykologisk utvärdering och rådgivning.

 Hör Magdalena Andersson (s), ekonomisk-politisk talesman, vid Skyddsvärnets seminarium om Social Utsatthet den 17 februari

2014-02-13 15:17 CET Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet välkomnar till ett seminarium om Social utsatthet. Hör Magdalena Andersson (s), Lena Holm, generalsekreterare, Majblommans riksförbund med flera.

2014-02-13 07:27 CET Psykologisk Orientering 3-dagarsterapi är en optimal start på en process där man följer kartan från start till mål. Det är en effektiv och snabb "metod" som skapar en varaktig förändring. Du lär dig kartan på tre dagar och leder därefter din egen process med hjälp och stöd av mig, genom telefonsamtal eller vidare möten.

2014-02-12 17:45 CET Hälsa mera Välkommen på hälsosam förfest inför våren! Hälsa mera och Sju sjöar bjuder in till hälsooevent med uppiggande träning, välbehövlig avslappning och vår föreläsning Hjulande hälsa. God mat, glädje och bad i tunna står också på menyn. Snacka om en skjuts i rätt riktning! Du kanske rent av blir spritt språngande hälsoyr?!

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13 av de 21 attityder som undersökts blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Uppsala län arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västerbotten arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Västra Götaland arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.