Pressmeddelanden

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

2015-11-26 08:16 CET Ipsos Sweden Sju av tio europeiska kommunikationschefer anser att finansbranschen är den bransch som står inför störst utmaningar vad gäller att skapa och bibehålla konsumenters och medborgares förtroende. Det visar en ny rapport från Ipsos Reputation Council som lanseras i Sverige idag.

2015-11-26 07:30 CET Almega Utan entreprenörer blir det inga nya jobb. Det är entreprenören som omvandlar forskning och ny teknik till växande företag och nya arbeten. Men hur får vi entreprenörskapet att blomstra? Och vilka frågor blir viktiga om vi sätter entreprenörens vilja att ta risker i fokus? Välkommen till ett lunchseminarium där Almegas expert, företag och politiker presenterar och diskuterar entreprenörskap.

Citi och NyföretagarCentrum lanserar “Ung och Eget” för unga nyföretagare

2015-11-26 06:00 CET NyföretagarCentrum Sverige Stockholm 26 november 2015 Citi, den globala amerikanska banken, lanserar idag ett samarbete med NyföretagarCentrum i Sverige via stiftelsen Citi Foundation kring programmet ”Ung och Eget”. Samarbetet avser stötta 1000 unga nyföretagare mellan 18-35 år med utländsk bakgrund. Målet är att bidra till att 300 nya företag etableras inom två år.

Lidköpings kommun får 400 000 till projekt för förnyelse

2015-11-25 15:38 CET Lidköpings kommun Lidköpings kommun jobbar ständigt med att förbättra kommunens service och bättre tillgodose kommuninvånarnas behov. Ett nytt projekt skapar nu nya möjligheter till att utveckla förbättringsarbetet. I projektet ska en metod utvecklas för hur verksamheterna kan förnya tjänsteutbudet med hjälp av nya idéer och lösningar. Kommunen har sökt och beviljats 400 000 kr av Vinnova till projektet.

2015-11-25 14:05 CET Vägen ut! kooperativen Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Ändå är hot, kränkningar och övergrepp vardag för många kvinnor, tjejer och barn. Bostadsbristen är ett stort hinder för kvinnor som vill lämna män som utsätter dem för våld. Att hitta lösningar för de här kvinnorna är en välfärdsfråga, ett offentligt ansvar och i allra högsta grad en angelägenhet för Göteborgs Kommun.

2015-11-25 13:36 CET Sunne Efterfrågan av träbyggnationer ökar i Sverige. Sunne kommun ska nu börja utarbeta en träbyggnadsstrategi, enligt ett beslut i kommunfullmäktige, som ett viktigt led i hållbarhet och flexibla byggnadslösningar. Kommunen arrangerar därför ett studiebesök till trästaden Växjö, 25-26 november. Sunneföretaget AB Häggmark och Söner är ett av de företag som deltar på resan.

Dålig attityd vanligt på arbetsplatsen

2015-11-25 13:33 CET utbildning.se ​83 procent av svenska arbetsplatser har anställda med dålig attityd. Detta enligt en undersökning gjord av utbildning.se.

Skåningar saknar rätt utbildning för bristyrken i länet

2015-11-25 11:10 CET Studentum Sverige AB Arbetslösheten i Skåne är bland den högsta i Sverige, trots att antalet bristyrken i länet har blivit fler. En av anledningarna är att många saknar den utbildning som krävs. Under Saco studentmässa i Malmö den 26 november finns söktjänsten Studentum på plats för att hjälpa skåningarna att hitta rätt utbildning.

2015-11-25 11:01 CET Finansförbundet Kapitalförvaltaren Öhman tecknar kollektivavtal med Finansförbundet. Kollektivavtalet träder i kraft vid årsskiftet och gäller samtliga anställda på företaget.

Nytt avsnitt i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret: ”Erbjud unga utvecklingsmöjligheter i byggsektorn”

2015-11-25 10:00 CET Svensk Byggtjänst Arbetsgivare inom byggsektorn skriker idag efter kompetent personal, samtidigt som allt färre utbildar sig inom vissa byggyrken. Detta gäller såväl akademiker som yrkesarbetare. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret pratar vi om hur tillgången på arbetskraft kan säkras, nu när en tredjedel av alla medarbetare i byggsektorn går i pension under en femtonårsperiod.