Pressmeddelanden

MYoroface vinner Almi Pitchtävling

2015-03-27 11:22 CET Movexum Ett Movexumbolag, MYoroface vinner Almi pitchtävling och tilldelades 100 000kr under Åre Kapitalmarknadsdagar. Utifrån ett 60-tal nominerade bolag från hela Sverige valdes 20 tidiga startups ut att pitcha för en kunnig och kapitalstark investerarpanel

2015-03-27 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Det starka utfallet för BNP fjärde kvartalet signalerar en kraftig tillväxt men kan delvis förklaras av tillfälliga effekter. Svensk ekonomi växer med 2,6 procent i år och med 2,5 procent nästa år. Vissa utgifter på statens budget – sjukpenning, migration och integration – ökar kraftigt i år och nästa år.

​Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn

2015-03-27 09:34 CET IT&Telekomföretagen IT- och telekomsektorn, inkluderat verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har fortsatt mycket stor kompetensbrist. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, visar IT&Telekomföretagens nya rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”.

Så blir nya hotellet på Frösö Park

2015-03-27 09:09 CET Input interiör I maj slår norra Sveriges största konferensanläggning och hotell upp portarna på Frösön i Östersund. Med utsikt över Storsjön och fjällvärlden i väster får gästerna möjlighet både att öka och sänka sin puls samt njuta av en interiör framtagen med sport och naturupplevelser som ledord. "Det ställs högre krav på inredningen när utsikten är så här magnifik", menar Mats Genym på Input interiör.

2015-03-27 08:55 CET Arbetsgivarverket Kvinnors löner ökar snabbare än mäns bland de statsanställda. Störst är skillnaden i ökningstakt bland chefer, visar Arbetsgivarverkets rapport om löneutveckling i staten.

2015-03-26 16:48 CET AMF Vid AMFs årsstämma den 25 mars valdes Marie Nilsson, vice ordförande IF Metall till ny styrelseledamot efter Ella Niia. Magnus Hall, som tillträdde som vd för Vattenfall i oktober 2014, har av tidsskäl valt att lämna styrelsen i AMF.

2015-03-26 16:01 CET Sveriges Skolledarförbund

Ökad efterfrågan på hantverkstjänster efter förslag om minskat rot-avdrag

2015-03-26 14:56 CET Offerta.se ​Tjänsteförmedlaren Offerta.se har märkt en kraftig ökning av efterfrågan på hantverkstjänster sedan förslaget om att sänka rot-avdraget presenterades av finansminister Magdalena Andersson under tisdagen.

Vellinge kommun utser årets medarbetare

2015-03-26 10:18 CET Vellinge kommun För att premiera och lyfta fram engagerade och duktiga medarbetare har Vellinge kommun beslutat att instifta utmärkelsen ”Årets medarbetare”.