Dokument

Tjänstebilsmarknaden 2013/14 Statistik

2014-03-27 09:55 CET Ynnor AB Tjänstebilsmarknaden 2013/14, sammanställd av Ynnor, består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av Statistiska centralbyrån, SCB, baserat på de preliminära kontrolluppgifterna från Skatteverket för inkomståret 2013.

Öppet hus i Edsbyn för veteranfordon

2014-03-20 17:55 CET Opus Bilprovning

Öppet hus i Edsbyn för husvagnar

2014-03-20 17:47 CET Opus Bilprovning

Säljarnas undersökning Arbetsmiljö och säkerhet vid bilkörning i tjänsten

2014-03-20 15:09 CET Säljarnas Undersökning genomförd i februari 2014 bland Säljarnas medlemmar som kör tjänstebil eller egen bil i tjänsten. Fokus på bilen som arbetsplats, säkerhet och arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar. Drygt 1 100 enkätsvar.

Extra öppet i Örebro för husvagnar och husbilar

2014-03-17 13:11 CET Opus Bilprovning

Extra öppet i Köping för husvagnar och husbilar

2014-03-17 13:06 CET Opus Bilprovning

Öppet hus för entusiastfordon i Köping

2014-03-16 17:47 CET Opus Bilprovning

Öppet hus i Sandviken för entusiastfordon

2014-03-16 17:40 CET Opus Bilprovning

Öppet hus i Borlänge för entusiastfordon

2014-03-16 17:35 CET Opus Bilprovning

Öppet hus i Nyköping för entusiastfordon

2014-03-16 17:29 CET Opus Bilprovning