Pressmeddelanden

Myresjöhus bygger bostadsrätter i Faluns nya stadsdel

2015-01-22 12:03 CET Myresjöhus AB Området Lilla Källviken i Falun benämns som ”Faluns nya stadsdel”, och här räknar man med att totalt cirka 180 byggrätter i olika upplåtelseform kommer att etableras.

2015-01-22 11:10 CET Graflunds eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet tom 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

2015-01-22 10:13 CET Fastighetsmäklarinspektionen Anmälningar och disciplinära påföljder mot fastighetsmäklare har ökat jämfört med 2013, visar statistik från Fastighetsmäklarinspektionen. Den vanligaste orsaken till att en mäklare blir anmäld gäller budgivningsprocessen. Men det vanligaste skälet till att en mäklare får en disciplinär påföljd är brister som har samband med kravet på att uppnå kundkännedom enligt penningtvättslagstiftningen.

​Wallenstam ny entreprenörsmedlem i Studentbostadsföretagen

2015-01-22 10:04 CET Studentbostadsföretagen I samband med att fastighetsbolaget Wallenstam planerar för inträde på studentbostadsmarknaden blir de entreprenörsmedlemmar i branschorganisationen Studentbostadsföretagen. Wallenstams första studentbostadsprojekt planeras att påbörjas under nästa år, förutsatt att detaljplaneprocessen löper på enligt plan.

2015-01-22 08:00 CET Bovision AB

Graflunds och eGain minskar miljöpåverkan med 3 000 000 kg CO2

2015-01-22 07:30 CET eGain Sweden AB eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet t.o.m. 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

2015-01-22 06:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Kommunala Karlsborgsbostäder AB kräver en hyreshöjning med 3,61 procent från den första mars i år för sina knappt 400 lägenheter. En nivå som Hyresgästföreningens förhandlare Carl-Johan Öjeke reagerar inför.

2015-01-21 17:07 CET CBRE Förmågan att attrahera och behålla medarbetare samt öka produktiviteten viktigaste strategiska mål för arbetsgivare.

Europas regeringar satsar miljarder på bostadsbyggandet - dags för Sverige att ta lärdom: Ny rapport från Hyresgästföreningen

2015-01-21 13:45 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har med hjälp av Ernst & Young undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder; Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har - till skillnad från Sverige - olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik.

2015-01-21 13:12 CET Alingsås kommun Nu har ett stort steg tagits mot byggandet av fler hyresrätter i Alingsås kommun. Kommunstyrelsens ordförande säger att frågan är viktig ur inte minst ett demokratiskt perspektiv.