Bilder

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Daniel & Veronica Näslund- Nordfönster. Foto: Anders Lövgren

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Daniel & Veronica Näslund - Nordfönster. Foto: Anders Lövgren

Eva Högdahl- Almi Företagspartner Mitt, Henrik Ottosson- Ottos El. Foto: Anders Lövgren

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum Eva Högdahl- Almi Företagspartner Mitt, Henrik Ottosson- Ottos El. Foto: Anders Lövgren

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Lasse Henning, Artboard. Foto: Anders Lövgren

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Lasse Henning, Artboard. Foto: Anders Lövgren

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Örjan Sahlin, Inspectera. Foto: Anders Lövgren

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt, Örjan Sahlin, Inspectera. Foto: Anders Lövgren

Logga Tillväxtligan

2014-12-08 15:26 CET Almis mediarum

Nordfönster bäst i Västernorrland på tillväxt

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum Företaget Nordfönster i Örnsköldsvik växer snabbast i Västernorrland, enligt Tillväxtligan som presenterats av Almi Företagspartner Mitt vid ett event på Hotell Höga Kusten 8/12 - 2014. Fotograf: Håkan Nordström

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Lars Henning - Artboard. Foto Anders Lövgren

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Lars Henning - Artboard. Foto Anders Lövgren

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Daniel & Veronica Näslund - Nordfönster. Foto Anders Lövgren

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Daniel & Veronica Näslund - Nordfönster. Foto Anders Lövgren

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Henrik Ottosson - Ottos El & Montage AB. Foto Anders Lövgren

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Henrik Ottosson - Ottos El & Montage AB. Foto Anders Lövgren

Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Örjan Sahlin- Inspectera Mitt AB. Foto Anders Lövgren

2014-12-08 15:24 CET Almis mediarum Eva Högdahl - Almi Företagspartner Mitt AB, Örjan Sahlin- Inspectera Mitt AB. Foto Anders Lövgren