Pressmeddelanden

Ca 2,8 miljoner svenskar riskerar tandlossning

2014-10-14 09:28 CEST Allra Sverige AB Enligt en färsk undersökning avstår ca 2,8 miljoner svenskar från ett årligt tandvårdsbesök. I och med detta kan de riskera bland annat tandköttsinflammationer, tandlossning och en rad allvarliga sjukdomar, säger Björn Klinge, professor och övertandläkare vid Karolinska Institutet.

Aberdeen hyr ut 3 600 kvm till Setterwalls

2014-10-09 10:00 CEST Aberdeen Asset Management Aberdeen har hyrt ut ca 3 600 kvm till Setterwalls Advokatbyrå i SEB Trygg Livs fastighet på Sturegatan 10 i Stockholm. Setterwalls flyttar in i sina nya lokaler i augusti 2015.

JAK säger JA till Bankföreningens tuffare krav!

2014-10-08 16:42 CEST JAK Medlemsbank

2014-10-08 09:08 CEST Sparbankernas Riksförbund Bankkunderna ger Sparbankerna som grupp återigen höga betyg och kundnöjdheten bland privat- och företagskunderna placerar Sparbankerna i toppen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av kundnöjdhet i bankbranschen.

2014-10-06 08:00 CEST GWS Production AB Genom den framgångsrika emissionen har GWS Production AB (”GWS”) uppfyllt kraven för listning på First North och bolaget har nu erhållit ett formellt godkännande från NASDAQ OMX. Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner (TO 1) på First North är beräknad till den 15 oktober 2014.

Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ)

2014-10-03 10:55 CEST Kentima AB Årsredovisningen för Kentima Holding AB finns från och med idag den 3 oktober 2014 tillgänglig på företagets hemsida.

2014-10-03 09:08 CEST Kentima AB Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ) 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 november 2014, kl. 15.30 på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp.

Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

2014-10-02 11:36 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av det tredje kvartalet 2014 hade ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden aktiv SwedSec-licens. Det är en ökning med ca 3 100 sedan motsvarande tidpunkt 2013 och en ökning med ca 13 400 sedan 2012.

Elpriset sjunker

2014-10-02 10:16 CEST Baraspara Energimyndigheten rapporterar om sjunkande elpriser i Sverige under vecka 39. De menar att elproduktionen och elanvändningen stigit något, men att ökad vindproduktion och ökad nederbörd, varit orsaken till de sjunkande elpriser.

Tidplan för sammanläggning av aktier

2014-09-30 11:02 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.