Pressmeddelanden

2014-07-07 13:31 CEST Kentima AB Företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) är nu avslutad. Totalt tecknades 5 294 560 aktier till en teckningskurs om 3,20 kr per aktie, varav 4 088 150 aktier, motsvarande 77 procent tecknades med och utan företrädesrätt.

23 200 SwedSec-licenshavare

2014-07-07 10:22 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av andra kvartalet var ca 23 200 anställda på den svenska finansmarknaden SwedSec-licensierade. Det är en ökning med ca 9 600 sedan motsvarande tidpunkt 2013.

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 77 procent

2014-07-03 15:51 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 5 juni – 27 juni 2014 (förlängd från den 19 juni) har tecknats till 76,72 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 1 444 154,66 kr till 7 083 312,74 kr.

2014-07-03 15:50 CEST PriorNilsson Fonder PriorNilsson Fonder växer och förstärker förvaltningsteamet med analytikern Martin Lindqvist. Martin kommer närmast från studier vid Handelshögskolan i Stockholm och kommer att vara involverad i aktieurvalet i alla fyra fonderna.

SwedSec varnar licenshavare

2014-07-03 11:00 CEST SwedSec Licensiering AB Licenshavaren har blivit dömd i hovrätten för otillbörlig marknadspåverkan. Av domen framgår att han har genomfört aktieaffärer mellan olika kunders depåer som alla förvaltades av licenshavaren själv. Vidare anges bl.a. att köp- och säljorder har lagts med korta intervall och att licenshavaren i praktiken anses ha bestämt priserna.

SwedSec tilldelar säljchef sanktion

2014-07-02 11:00 CEST SwedSec Licensiering AB En SwedSec-licensierad säljchef har brutit mot regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument

2014-06-30 08:45 CEST Solidar Pension AB Från en liten lokal i ett bostadsområde utanför Umeå centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003. Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.

Låg kunskap om investeringssparkonto

2014-06-27 15:48 CEST SPP Ett av regeringens motiv till slopandet av avdragsrätten för pensionssparande är att styra sparandet från privat pensionssparande till sparande i investeringssparkonto (ISK), men endast 3 av 10 känner till investeringssparkontots fördelar. Kunskapen om att avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas är också låg. Endast 4 av 10 anger att de känner till förändringen.

SwedSec tilldelar analytiker sanktion

2014-06-27 09:45 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

SwedSec varnar anställd inom kapitalförvaltningen

2014-06-26 10:15 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade medarbetaren hos ett till SwedSec anslutet företag har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument. Företagets regler avseende anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer stämmer överens med de branschregler som Svenska Fondhandlareföreningen har antagit