Pressmeddelanden

SwedSec återkallar licens för grova ekonomiska brott

SwedSec återkallar licens för grova ekonomiska brott

2016-06-22 11:15 CEST
Rådgivaren har blivit dömd för grov urkundsförfalskning och trolöshet mot huvudman. Bro...

Redeye Certified Asdvisor till AroCell i samband med listbyte

2016-06-22 07:47 CEST
Styrelsen för AroCell AB (publ) har beslutat ansöka om att uppta bolagets aktier till h...

Immunicum tillförs cirka 128 MSEK i övertecknad företrädesemission

2016-06-21 11:28 CEST
Immunicums företrädesemisson om cirka 111 MSEK som avslutades den 14 juni 2016 blev öve...

Utfall i Senzimes företrädesemission

2016-06-21 10:05 CEST
​Teckningsperioden för Senzime ABs nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägar...

Fem miljoner till musik och dans vid Luleå tekniska universitet

Fem miljoner till musik och dans vid Luleå tekniska universitet

2016-06-21 09:07 CEST
Sparbanken Nord – Framtidsbanken satsar fem miljoner på musik och dans vid Luleå teknis...

Medieutmanaren Everysport köper DMH

Medieutmanaren Everysport köper DMH

2016-06-21 08:40 CEST
Snabbväxande medieutmanaren Everysport Media Group förvärvar det ledande sport- och spe...

Marginalen Bank förvärvar fordringsportföljer av Telia Company

2016-06-21 08:00 CEST
Marginalen Bank deltar i moderbolaget Marginalen AB:s förvärv av Sergelbolagen, genom a...

Styrelseförändring i Marginalen Bank

2016-06-20 21:30 CEST
Styrelseledamot Hans Lingqvist har på egen begäran lämnat styrelsen i Marginalen Bank. ...

SwedSec återkallar licens för kundtjänstrådgivare

SwedSec återkallar licens för kundtjänstrådgivare

2016-06-20 09:22 CEST
Rådgivaren har felaktigt hanterat flera låneärenden. Hon har också hanterat sin sons bo...