Pressmeddelanden

2015-08-20 15:43 CEST byyMee - International För mindre än 99 kr per månad kan dina medarbetare nu få tillgång till ett modernt och miljövänligt alternativ till traditionella visitkort i papper.

Resurs Bank står bakom Rögle BKs satsning i SHL. Förlänger huvudsponsorskapet 2015-2016

2015-08-20 09:30 CEST Resurs Bank Rögle BKs mångåriga samarbete med huvudsponsorn Resurs Bank förlängs nu inför säsongen 2015-2016. Sponsringen ger värdefullt stöd till lagets satsningar i SHL, stödjer juniorverksamheten och ger namn åt SHL-lagets försäsongsläger, Resurs Bank Camp.

Allrakoncernen samlar kapitalförvaltningen i eget fondbolag

2015-08-19 11:14 CEST Allra Sverige AB Efter uppköpet av Prognosia AB konsoliderar Allra Sverige AB förvaltningen av samtliga fonder i Allra Asset Management S.A. Det nya fondbolaget bedriver sin verksamhet från Luxemburg, Europas i särklass största fondcenter, och förvaltar ca 23 miljarder SEK fördelade över fyra riskkategorier.

2015-08-18 13:05 CEST LendLink Låneindustrin står inför en revolution världen över genom så kallade peer-to-peer lån. LendLink ger sig nu in på marknaden och erbjuder en helt ny plattform för låneförmedling i Sverige med bättre räntor för såväl sparare som låntagare.

​Freedom Finance Kreditservice AB godkänd låneförmedlare hos FI

2015-08-18 09:30 CEST Zmarta Låneförmedlaren Freedom Finance Kreditservice AB, som bland annat ligger bakom den finansiella tjänsten Zmarta, har fått Finansinspektionens (FI) tillstånd att verka som konsumentkreditförmedling. Tillståndet innebär att man kan fortsätta växa och hjälpa privatpersoner med förmedling av såväl lån som försäkring.

Zmarta utmanar försäkringsbranschen med förmedling

2015-08-11 08:30 CEST Zmarta ​Den finansiella tjänsten Zmarta, som haft sin huvudverksamhet inom låneförmedling, utvidgar sitt produktutbud i och med lanseringen av försäkringsförmedling. Därmed tar bolaget ett tydligt kliv mot att bli en mångsidig privatekonomisk tjänst.

Boprisindikatorn för augusti: Ingen dämpning i hushållens boprisförväntningar

2015-08-10 14:28 CEST Demoskop AB Hushållens förväntningar på bostadspriserna ligger kvar på samma höga nivå som förra månaden, 67. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,13 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor sjunker med 2 procentenheter från förra månaden, nu nere på 3 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2015.

2015-07-31 14:36 CEST Skanska AB ​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Resurs Bank köper den norska nischbanken yA Bank

2015-07-16 09:38 CEST Resurs Bank Resurs Bank har ingått avtal med norska OTC-noterade yA Holding om förvärv av samtliga tillgångar i form av dess båda rörelsedrivande dotterbolag yA Bank och MetaTech till ett pris av 1,57 miljarder NOK (SEK ca 1,65 miljarder), vilket motsvarar 55 NOK per aktie i yA Holding. Köpet är villkorat av stämmobeslut med 2/3 delars majoritet och har rekommenderats av yA Holdings styrelse.

Piteå ger mest sommarsemester för pengarna

2015-07-16 08:45 CEST Zmarta Den norrbottniska kuststaden Piteå ger mest semester för pengarna. Det framgår av Zmartas sommarstadsindex där svenska semesterresmål jämförs. Med varma sommardagar och låga priser på mat och logi hamnar staden i norr på indexets förstaplats.