Pressmeddelanden

Concierge startup Djenee smashes record for equity crowdfunding in Asia on FundedByMe

2015-06-18 01:00 CEST FundedByMe Djenee, a start up focused on personal on-demand digital concierge service, will be basing operations in Singapore. Raising almost S$500,000 on the first day of the campaign on FundedByMe, the campaign set a new standard for equity crowdfunding in Asia.

2015-06-17 15:00 CEST GWS Production AB Idag, den 17 juni 2015, hölls årsstämma i GWS Production AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Report: crucial factors for success in crowdfunding

2015-06-17 10:27 CEST FundedByMe FundedByMe recently investigated and created a research report on the main elements of crowdfunding campaign success. Social media and the right team seem to be crucial for achieving the funding goal.

 SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

2015-06-17 10:15 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade rådgivaren har brutit mot interna regler om anställdas egna värdepappersaffärer eftersom han för sent har anmält värdepappersaffärer till sin arbetsgivare.

Rapport: Avgörande faktorer för att lyckas med crowdfunding

2015-06-17 09:48 CEST FundedByMe FundedByMe har genomfört en undersökning av vad som är avgörande för att lyckas med en crowdfundingkampanj. Sociala medier och rätt team i bolaget är de viktigaste faktorerna för att uppnå finansieringsmålen.

​Staffan Hansén ny vd för SPP

2015-06-17 07:39 CEST SPP Efter sju framgångsrika år som vd för SPP lämnar Sarah McPhee över stafettpinnen till Staffan Hansén, nuvarande vd för Storebrand/SPPs kapitalförvaltning. "Jag har haft spännande år på SPP och är stolt och glad över det vi gemensamt åstadkommit", säger Sarah McPhee.

Genombrott för crowdfunding av fastigheter - Sveriges första crowdfundade projekt gav årlig avkastning om 27 %

2015-06-16 08:20 CEST Tessin Nordic AB Tessin, Skandinaviens största crowdfunding-plattform för fastigheter, har det senaste året finansierat fastighetsprojekt på över 30 miljoner kr. Det första projektet är nu genomfört och alla ”crowdinvesterare” har fått investeringen återbetald med en avkastning om 18 % över 8 månader, vilket motsvarar en årlig avkastning om 27 %. Totalt restes 5,5 mkr från 70 investerare.

Den Europeiska byggbranschen reser sig ur askan

2015-06-15 10:15 CEST Prognoscentret AB Vid fredagens Euroconstructkonferens i Warszawa kunde det konstateras att bygginvesteringarna bland nätverkets 19 medlemsländer ökade under 2014 efter sex år med minskande aktivitet. Tillväxtförväntningarna under de kommande tre åren har dessutom justerats upp, om än blygsamt, från i genomsnitt 2,2 procent per år till 2,3 procent.

2015-06-13 09:28 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) ​Cefour Wine & Beverage AB (Publ) har nu avslutat teckningsoption, CEFO TO3B, med teckningsperiod till och med 31 maj 2015. Totalt har 40 526 693 aktier tecknats i enlighet med erbjudandet, vilket tillför bolaget drygt 2,4 MSEK före emissionskostnader.

Resurs Bank genomför sin första värdepapperisering av privatlån

2015-06-12 11:40 CEST Resurs Bank Resurs Bank AB (publ) har genomfört sin första värdepapperisering av privatlån, en form av strukturerad finansiering som även kallas asset backed securities (ABS). Satsningen är ett led i Resurs Banks strategi att diversifiera sin finansiering och ger banken tillgång till fler finansieringskällor.