Pressmeddelanden

Företrädesemissionen registrerad hos Bolagsverket

2014-08-07 09:23 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har nu registrerat nyemissionen på Bolagsverket och omvandling till B-aktier från BTA B (Betalda Tecknade Aktier) är påbörjad. Sista handelsdag för Cefour BTA blir den 8 augusti 2014.

SPP/Storebrand på toppmöte om investeringar i Afrika

2014-08-03 13:07 CEST SPP SPP/Storebrand närvarar på toppmötet Africa Leaders Summit i Washington som inleds måndagen den 4 augusti. Inför mötet hålls ett rundabordsamtal om institutionella investeringar i energi och infrastruktur i Afrika där Sarah McPhee, vd SPP och Staffan Hansén, vd Storebrand Kapitalförvaltning deltar.

2014-07-18 22:59 CEST Baraspara Marknadsdomstolen beslutade att avslå KO:s yrkande om ett omedelbart beslut kring Barasparas verksamhet. Marknadsdomstolen anser att det ej finns tillräckliga skäl och/eller att yrkandena ej är tillräckligt precisa. KO ombeds inkomma med ett klargörande före den 4:e augusti.

En hållbarhet som genomsyrar allt

2014-07-16 08:07 CEST SPP SPP fortsätter stärka sin position som ledande inom hållbarhet och SPP/Storebrand tar plats i ännu ett hållbarhetsindex, Euronext Vigeo Index. SPP Fonder passerar 100 miljarder SEK i förvaltat kapital och är en av de ledande aktörerna på marknaden.

2014-07-11 08:18 CEST Entropics Asset Management AB Sverige har fått sin första kapitalförvaltare som är specialiserad på Cat Bonds. Det står klart sedan Entropics Asset Management AB i veckan beviljades tillstånd från Finansinspektionen att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Entropics blir en av de första tio förvaltarna i världen att erbjuda Cat Bond-fonder som följer EU:s UCITS-regelverk.

2014-07-08 15:47 CEST Baraspara Konsumentverket (KV) anser på sin hemsida att många konsumenter känner sig lurade av Baraspara. Med mer än 250.000 medlemmar i Sverige och Finland som under de senaste tre åren tackat ja till någon av Barasparas tjänster så vill vi snarare hävda att väldigt många är nöjda med våra tjänster.

2014-07-07 13:31 CEST Kentima AB Företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) är nu avslutad. Totalt tecknades 5 294 560 aktier till en teckningskurs om 3,20 kr per aktie, varav 4 088 150 aktier, motsvarande 77 procent tecknades med och utan företrädesrätt.

23 200 SwedSec-licenshavare

2014-07-07 10:22 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av andra kvartalet var ca 23 200 anställda på den svenska finansmarknaden SwedSec-licensierade. Det är en ökning med ca 9 600 sedan motsvarande tidpunkt 2013.

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 77 procent

2014-07-03 15:51 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 5 juni – 27 juni 2014 (förlängd från den 19 juni) har tecknats till 76,72 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 1 444 154,66 kr till 7 083 312,74 kr.

2014-07-03 15:50 CEST PriorNilsson Fonder PriorNilsson Fonder växer och förstärker förvaltningsteamet med analytikern Martin Lindqvist. Martin kommer närmast från studier vid Handelshögskolan i Stockholm och kommer att vara involverad i aktieurvalet i alla fyra fonderna.