Pressmeddelanden

2015-05-13 15:25 CEST Marginalen Bank

Lancelot söker ny fondförvaltare

2015-05-13 11:32 CEST Lancelot Asset Management AB Lancelot söker ny framgångsrik fondförvaltare. Läs annonsen i PDF. För mer info se: www.lancelot.se.

Urban Bäckström invald i Lancelots styrelse!

2015-05-13 11:20 CEST Lancelot Asset Management AB ​Urban Bäckström invald i styrelsen för Lancelot Holding AB och Lancelot Asset Management AB. Rune Anderson har undanbett sig omval till styrelsen.

Resurs Banks insamling till Radiohjälpens hjälparbete i Nepal går över förväntan – 20 000 kr samlas in per dag

2015-05-13 10:46 CEST Resurs Bank Efter jordbävningskatastrofen i Nepal, och ytterligare en jordbävning den 12 maj, växer allmänhetens vilja att samla in pengar till katastrofarbetet. Två veckor efter att Resurs Bank lanserade en insamling tillsammans med sina kunder har 314 000 kronor samlats in till Radiohjälpens arbete.

Delårsrapport Q1-Q3, juli 2014 - mars 2015 för Kentima Holding AB

2015-05-12 08:59 CEST Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB Org.nr 556590-2151 finns från 2015-05-12 tillgänglig på företagets hemsida.

Crowdfunding i Malmö

2015-05-11 12:17 CEST FundedByMe 60% av företagen i Europa ligger inte i en huvudstad. Därför vill FundedByMe hjälpa entreprenörer på andra ställen än i Stockholm att dra nytta av crowdfunding. Detta är också en chans för investerare att träffa företag som de kan tänka sig att investera i. Första mötet på temat "Allt om crowdfunding" äger rum den 20 maj i Malmö.

Fidelity's Global Analyst Survey 2015: Japanese companies top global confidence index

2015-05-11 12:00 CEST Fidelity Worldwide Investment Japanese firms are showing the biggest boost in confidence levels against any other global region overtaking both the US and Europe, the 2015 Fidelity Worldwide Investment survey* of 159 equity and fixed income analysts has revealed. The survey provides investors with unique insights into the expectations of company management teams across a range of regions and sectors.

Fidelitys globala analytikerundersökning 2015: japanska bolag toppar den globala förtroenderankingen

2015-05-11 12:00 CEST Fidelity Worldwide Investment Årets undersökning lyfter fram några anmärkningsvärda resultat. Japan toppar vår sammansatta förtroenderanking och Europa ligger på andra plats. Förtroendet i USA ligger fortfarande på stabilt höga nivåer. Vi ser också att innovations- och kunskapssektorerna drar ifrån övriga sektorer. Våra analytiker rapporterar om en värld med växande skillnader där värderingsförmågan kommer att vara avgörande.

2015-05-08 18:18 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) En (1) teckningsoption CEFO TO 3B ger innehavaren rätt att teckna en aktie för kursen SEK 0,06 fram till och med den 31 maj. Sista handelsdag för teckningsoption CEFO TO 3B är 27 maj 2015. Rätt att utnyttja optioner för inlösen har den som är upptagen som ägare hos Euroclear Sweden den 29 maj 2015.

2015-05-08 10:14 CEST JAK Medlemsbank