Pressmeddelanden

​Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem?

​Finns det lokala lösningar på globala miljö- och klimatproblem?

2016-07-02 23:48 CEST
Sparbankerna och Nordiska investeringsbanken tar gemensamt upp frågan om lokala lösning...

Aberdeen säljer större bostadsportfölj i Sverige

Aberdeen säljer större bostadsportfölj i Sverige

2016-07-01 13:10 CEST
Aberdeen Property Fund Managment säljer Aberdeen Residential Sweden AB’s hela bestånd a...

Ny rapport: lågt ekonomiskt självförtroende riskerar sänka pensionen för unga kvinnor

Ny rapport: lågt ekonomiskt självförtroende riskerar sänka pensionen för unga kvinnor

2016-07-01 09:04 CEST
Sex av tio unga kvinnor upplever sig ha liten kunskap om långsiktigt sparande vilket le...

CMC Markets tecknar avtal med Finwire

CMC Markets tecknar avtal med Finwire

2016-07-01 08:39 CEST
Nätmäklaren CMC Markets utökar sitt tjänsteutbud genom att teckna avtal nyhetsbyrån Fin...

​Brexits inverkan på bostadsmarknaden

​Brexits inverkan på bostadsmarknaden

2016-07-01 07:04 CEST
För en vecka sedan röstade Storbritannien ja till att gå ur EU. Många oroar sig för hur...

Serafim Fastigheter köper byggrätter i Ursvik

Serafim Fastigheter köper byggrätter i Ursvik

2016-06-30 19:47 CEST
Serafim Fastigheter förvärvar byggrätter i Ursvik till ett värde av 50,4 Mkr. Säljare ä...

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-06-30 14:23 CEST
I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel m...

​Resurs Bank blir första bank att lansera MasterPass i Norge

​Resurs Bank blir första bank att lansera MasterPass i Norge

2016-06-30 13:10 CEST
Efter lansering av MasterPass i Sverige 2015 blir Resurs Bank nu den första utgivaren a...

Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

2016-06-30 11:16 CEST
Under juni månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 42...

SwedSec varnar rådgivare för brott mot enmånadsregeln

SwedSec varnar rådgivare för brott mot enmånadsregeln

2016-06-30 09:08 CEST
Privatrådgivaren har brutit mot den s.k. enmånadsregeln vid upprepade tillfällen. När h...