Pressmeddelanden

Intervu med Jarl Frithiof Trading Times Kapitalinvest

2014-09-02 10:57 CEST Trading Times Hedge Nordic AB www.timeshedge.se Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest arbetar med robothandel på valutamarknaden som är världens största finansiella marknad, ett nätverk som består av investmentbanker, hedgefonder, centralbanker, företag och länder som reglerar sina mellanhavanden. Denna marknad omsätter 12 gånger mer än den genomsnittliga dagsomsättningen för världens alla aktiemarknader.

2014-08-27 07:30 CEST Kivra AB Resurs Bank och Kivra har ingått avtal om samarbete kring digital kundkommunikation. De första Resurs Bankkunderna kommer få digital post redan innan årsskiftet.

2014-08-26 08:06 CEST GWS Production AB Styrelsen i GWS Production AB (”GWS”) har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner under augusti-september 2014. Den planerade emissionen innebär att bolaget kan tillföras högst cirka 20 miljoner SEK genom aktier i ett första steg och ytterligare högst cirka 30 miljoner SEK genom teckningsoptioner i ett senare skede.

Cefour senarelägger rapport

2014-08-25 18:23 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Styrelsen i Cefour har beslutat senarelägga sin rapport och man kommer att lämna sin rapport för första halvåret 2014 tisdagen den 26 augusti 2014.

Cefour senarelägger rapport

2014-08-22 17:30 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Styrelsen i Cefour har beslutat senarelägga sin rapport och man kommer att lämna sin rapport för första halvåret 2014 måndagen den 25 augusti 2014.

Ägarförhållande i Kentima

2014-08-22 10:21 CEST Kentima AB Kentima Holding AB (publ) har tidigare offentliggjort resultatet av den emission som Bolaget genomfört under 2014. Emissionen innebär att 5 294 560 B-aktier emitterats. Efter emissionen har Bolaget 11 912 760 aktier varav 500 000 är A-aktier och 11 412 760 är B-aktier. En A-aktie representerar 10 röster och en B-aktie representerar 1 röst. Totalt finns 16 412 760 röster.

Aberdeens CEO Martin Gilbert porträtteras i Hedge World

2014-08-20 14:00 CEST Aberdeen Asset Management The Art of the Possible Aberdeen Asset Management CEO Martin Gilbert collects paintings, enjoys watching his local football team – and has his sights set on the US customer base. SIOBHAN McFADYEN meets him

Mr Green & Co AB redovisar fortsatt kraftig tillväxt under andra kvartalet

2014-08-15 08:30 CEST Mr Green & Co AB Under första halvåret av 2014 fortsatte nätkasinot Mr Green växa kraftigt, både vad gäller omsättning och vinst. Nätkasinot Mr Green fortsatte att växa betydligt snabbare än marknaden, vilket betyder att det fortsätter att ta marknadsandelar.

Registrering som AIF-fond

2014-08-12 11:23 CEST Trading Times Hedge Nordic AB www.timeshedge.se Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest har skickat in ansökan för registrering som AIF-fond till finansinspektionen. Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest förvaltar fonderna Trading Times Hedge Nordic AB samt Trading Times Asset 1 AB.

Demoskops boprisindikator för augusti

2014-08-11 11:05 CEST Demoskop AB Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. Detta trots Riksbankens överraskande stora sänkning av reporäntan i början av juli.Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2014. Boprisindikatorn sjunker från 64 till 62 vilket dock fortfarande är en historiskt hög nivå.