Pressmeddelanden

2014-06-30 08:45 CEST Solidar Pension AB Från en liten lokal i ett bostadsområde utanför Umeå centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003. Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.

Låg kunskap om investeringssparkonto

2014-06-27 15:48 CEST SPP Ett av regeringens motiv till slopandet av avdragsrätten för pensionssparande är att styra sparandet från privat pensionssparande till sparande i investeringssparkonto (ISK), men endast 3 av 10 känner till investeringssparkontots fördelar. Kunskapen om att avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas är också låg. Endast 4 av 10 anger att de känner till förändringen.

SwedSec tilldelar analytiker sanktion

2014-06-27 09:45 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

SwedSec varnar anställd inom kapitalförvaltningen

2014-06-26 10:15 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade medarbetaren hos ett till SwedSec anslutet företag har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument. Företagets regler avseende anmälningsskyldighet för egna värdepappersaffärer stämmer överens med de branschregler som Svenska Fondhandlareföreningen har antagit

Kompletterande information från Cefours distributör och samarbetspartner Bear Smyth Ltd

2014-06-25 17:10 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) I gårdagens VD-brev presenterades kortfattad information angående etableringen på den engelska marknaden. För att ge aktieägarna ytterligare information vill vi nu komplettera med information från vår distributör i Storbritannien och på Irland, Bear Smyth Ltd. Informationen från Bear Smyth finns bifogat som pdf-dokument.

Babyproffsen satsar på e-handel med fokus på nöjda kunder

2014-06-25 11:05 CEST Resurs Bank När Babyproffsen skulle ta steget från butik in i e-handeln valde man att ta klivet tillsammans med Resurs Bank. I den nylanserade webbutiken är det enkelt och tryggt att handla Babyproffsens produkter. Lika enkelt och tryggt är det att betala exempelvis barnvagnen med faktura, delbetalning eller Babyproffsen-kortet.

SwedSec tilldelar rådgivare sanktion

2014-06-25 11:00 CEST SwedSec Licensiering AB Den licensierade rådgivaren har brutit mot det SwedSec-anslutna företagets interna regler genom att skicka en affär direkt till ett produktbolag utan möjlighet för back office att först utföra nödvändiga kontroller. Därutöver har rådgivaren i strid med reglerna låtit bli att inhämta förhandsgodkännande för en placering.

Apotek Hjärtat startar förberedelser för en notering på NASDAQ OMX Stockholm

2014-06-25 08:00 CEST Apotek Hjärtat Altor Fund III (Altor) och Apotek Hjärtats styrelse har fattat beslut om att förbereda Apotek Hjärtat för en börsnotering och har för denna process utsett Carnegie, Handelsbanken och Nordea som rådgivare.

Generations(S)tölden!

2014-06-24 15:23 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Dagens förslag från Socialdemokraterna kommer göra att ungdomsgenerationen idag förlorar tusenlappar varje månad när de går i pension. Under eftermiddagens presskonferens presenterade Löfven att avgifterna från premiepensionen skall föras över till inkomstpensionssystemet, mot detta reagerar Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.

Cefour förlänger nyemissionen

2014-06-19 11:25 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Styrelsen i Cefour har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 27 juni 2014 från det tidigare datumet 19 juni 2014. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att delta i emissionen och öka spridningen i aktien. Ytterligare information kommer i början av nästa vecka.