Pressmeddelanden

Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

2015-03-17 09:24 CET Monyx Financial Group Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.

2015-03-16 08:40 CET Christian Berner AB Bolagets valberedning föreslår omval för samtliga nuvarande styrelsemedlemmar samt nyval av Malin Domstad.

Square dance bränner mest fett för pengarna

2015-03-16 07:30 CET Zmarta Square dance är det billigaste sättet att bränna kalorier, enligt ett hälsoindex som gjorts av den finansiella tjänsten Zmarta. Golf är dyrast, tätt följt av ridning och trendträningen yoga.

Cefour informerar om bakgrunden till handelsstoppet på Aktietorget

2015-03-11 16:17 CET Cefour Wine & Beverage AB (publ) Aktierna i den riktade emissionen som avsåg kvittning till brygglånefinansiärer kom ut för handel på marknaden före aktierna i företrädesemissionen. Som en konsekvens av detta har Aktietorget stoppat handeln med Cefours värdepapper. Aktietorget har därför begärt kompletteringar i den förklaring som Cefour lämnade igår. Cefours styrelse redovisar därför bakgrund och händelser av vad som skett.

2015-03-10 15:36 CET Sparbankernas Riksförbund Svenska bankkunder efterfrågar allt enklare och snabbare kontakt med sin bank. Enligt en färsk undersökning bland bankkunder är det kunder hos sparbankerna som leder den mobila bankrelationen framför storbankerna.

Monyx säljer Factors sakförsäkringsenhet till Söderberg & Partners

2015-03-10 13:23 CET Monyx Financial Group Monyx helägda dotterbolag Factor Insurance Brokers säljer sakförsäkringsenheten till Söderberg & Partners. Affären omfattar nio personer från Factor och deras kunduppdrag. Genom försäljningen avser Monyx att stärka sitt förvaltningserbjudande och sitt fokus på livförsäkringsförmedling.

2015-03-09 17:31 CET Marginalen Bank

2015-03-06 08:30 CET Marginalen Bank Marginalen Bank undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare upp till 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, vilken har ett rambelopp om 300 miljoner kronor. Emissionen följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

2015-03-05 14:06 CET Mammakan Börsen är på topp och då kanske det är läge att fundera på hur man sparar till sina barn på bästa vis under uppgång såväl som nedgång.

The real success story: from FundedByMe to Best Album at the Soul Awards. Will Sushirullen take the same route?

2015-03-05 13:45 CET FundedByMe On 27th February 2015 Christoffer Hiding, the Swedish musician, won the award of “Best Album” at the Vid Scandinavian Soul Awards. 3 years earlier, he jumpstarted his career by fundraising for his first record on FundedByMe. A few days ago, the sushi shop, Sushirullen, closed the first ever loan-based crowdfunding campaign on FundedByMe within 56 hours. Will it repeat the success of Hiding?