Pressmeddelanden

JAK säger JA till Bankföreningens tuffare krav!

2014-10-08 16:42 CEST JAK Medlemsbank

2014-10-08 09:08 CEST Sparbankernas Riksförbund Bankkunderna ger Sparbankerna som grupp återigen höga betyg och kundnöjdheten bland privat- och företagskunderna placerar Sparbankerna i toppen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av kundnöjdhet i bankbranschen.

2014-10-06 08:00 CEST GWS Production AB Genom den framgångsrika emissionen har GWS Production AB (”GWS”) uppfyllt kraven för listning på First North och bolaget har nu erhållit ett formellt godkännande från NASDAQ OMX. Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner (TO 1) på First North är beräknad till den 15 oktober 2014.

Årsredovisning 2013/2014 Kentima Holding AB (publ)

2014-10-03 10:55 CEST Kentima AB Årsredovisningen för Kentima Holding AB finns från och med idag den 3 oktober 2014 tillgänglig på företagets hemsida.

2014-10-03 09:08 CEST Kentima AB Aktieägarna i Kentima Holding AB (publ) 556590-2151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 november 2014, kl. 15.30 på Staffanstorps Gästgivaregård, Stationsvägen 2, Staffanstorp.

Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

2014-10-02 11:36 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av det tredje kvartalet 2014 hade ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden aktiv SwedSec-licens. Det är en ökning med ca 3 100 sedan motsvarande tidpunkt 2013 och en ökning med ca 13 400 sedan 2012.

Elpriset sjunker

2014-10-02 10:16 CEST Baraspara Energimyndigheten rapporterar om sjunkande elpriser i Sverige under vecka 39. De menar att elproduktionen och elanvändningen stigit något, men att ökad vindproduktion och ökad nederbörd, varit orsaken till de sjunkande elpriser.

Tidplan för sammanläggning av aktier

2014-09-30 11:02 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Cefour”) beslutade den 11 juli 2014 om sammanläggning av aktier innebärande att femtio befintliga aktier sammanläggs till en (ny) aktie, med bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i Cefour har fastställt avstämningsdagen till den 7 oktober 2014.

Rosa kortet fortsätter kampen mot bröstcancer och når 6.5 miljoner kronor i insamlade forskningsmedel

2014-09-30 09:00 CEST Resurs Bank Supreme Card Woman är betal- och kreditkortet som gör skillnad i kampen mot bröstcancer. Under Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj i oktober höjer Resurs Bank volymen kring det rosa kortet och passerar i höst 6,5 miljoner kronor i insamlat stöd till cancerforskningen.

2014-09-30 08:50 CEST VINNOVA Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som VINNOVA nu finansierar.