Pressmeddelanden

SwedSec tilldelar licenshavare sanktion

2015-03-31 11:13 CEST SwedSec Licensiering AB SwedSec-licenshavaren har undertecknat en depåöppningshandling som försäkringsförmedlare, trots att han inte hade den befattningen

Allras Alexander Ernstberger vinnare vid Entreprenörsgalan Öst 2015

2015-03-26 16:19 CET Allra Sverige AB Vid Entreprenörsgalan Öst som gick av stapeln den 25 mars i Stockholm utseddes Allras koncernchef Alexander Ernstberger till Årets Unga Entreprenör.

GodFond passerar miljarden

2015-03-26 13:59 CET Marginalen Bank Folkspel och Marginalen Bank har tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär att Marginalen Bank finansiellt stödjer Folkspel i utbyte mot bland annat exponering i samband med aktiviteter kring Bingolotto och Sverigelotten. En del av Folkspel blir även kund hos Marginalen Inkasso.

Lindahl biträder TagMaster i samband med dess företrädesemission samt dess riktade emission till LMK Ventures

2015-03-24 14:44 CET Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträder TagMaster AB (”TagMaster”) i samband med dess nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad nyemission av högst 17 000 000 nya aktier av serie B till investmentbolaget LMK Ventures AB.

2015-03-24 09:34 CET Vator Securities AB Vator Securities tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning om 30,3 miljoner kronor för IRRAS AB.

2015-03-24 09:03 CET GWS Production AB Aktieägarna i GWS Production AB (publ), 556776-4674, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 10.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.

2015-03-24 08:00 CET Antrad Medical AB

Den blödande tjuren - Krisens Spanien 40 år efter Franco

2015-03-19 08:00 CET Carlsson Bokförlag Våren 2008 drabbades Spanien av en allvarlig ekonomisk kris. Spanienkännaren Thomas Gustafsson har under de sju år krisen pågått följt och rapporterat om utvecklingen. I denna bok har hans mest angelägna analyser och krönikor om krisen och dess konsekvenser samlats. Tillsammans ger de en unik skildring av hur det gamla Spanien faller samman för att ersättas av ett nytt.

Monyx förvärvar majoriteten i Svenska Försäkringsrådgivarna

2015-03-17 09:24 CET Monyx Financial Group Monyx förvärvar 51 procent av aktierna i Svenska Försäkringsrådgivarna och förstärker närvaron och distributionskraften i mellersta och södra Sverige. Svenska Försäkringsrådgivarna finns representerade på 11 orter genom 15 anställda certifierade rådgivare.