Pressmeddelanden

Wifog genomför nyemission i form av gräsrotsfinansiering

2014-09-24 14:30 CEST WIFOG Snabbväxande mobilpublishern och nollkronorsoperatören Wifog genomför nu en förlängd nyemission i form av gräsrotsfinansiering (crowdfunding)

Cumula AB (publ): Första milstolpen i emissionen passerad

2014-09-24 11:02 CEST Cumula AB (publ.) Cumula AB genomför just nu nyemission till teckningskurs 2 kr per aktie, med sista teckningsdag den 20 oktober 2014.

Avstämningsdag för teckningsoptioner beslutad

2014-09-23 13:58 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Avstämningsdag för teckningsoptionerna serie 1B (TO1B) och serie 2B (TO2B) är den 30 september 2014, vilket innebär att teckningsoptionerna, båda serierna, kommer att finnas registrerade på respektive aktieägares vp-konto eller depå den 2 oktober 2014.

Teckningsoptioner registrerade hos Bolagsverket

2014-09-22 17:12 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Cefour Wine & Beverage AB (publ) har nu registrerat teckningsoptionerna på Bolagsverket och avstämning och leverans kommer att genomföras inom kort.

 Cinnober bakom paradigmskifte på global clearingmarknad

2014-09-22 15:32 CEST InfoTech Umeå Teknik för riskhantering vid affärer i finansiella system och börshandel är idag hett efterfrågat. Svenska Cinnober har tagit fram lösningar som kan innebära ett paradigmskifte för att ge trygghet i finanssystemen.

Besked om teckningsoptionerna lämnas måndagen den 22 september

2014-09-19 15:41 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Styrelsen i Cefour meddelar att besked om teckningsoptionerna kommer att lämnas på måndag den 22 september.

2014-09-19 08:34 CEST Kentima AB Bokslutskommuniké 2013/2014 för Kentima Holding AB finns från 2014-09-19 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.com

Styrelsen i Cefour tror på Easy Wine Glass trots ansträngd likviditet

2014-09-16 15:27 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Den nya styrelsen för Cefour (11 juli) har i arbetet med att sätta sig in företaget, fått den bild bekräftad som vi hade när vi tog uppdraget, dessvärre var problemen i företaget större än vad vi hade möjlighet att ta reda på innan vi gick in i styrelseuppdraget, berättar Peter Wahlberg styrelseordförande.

Aberdeen hyr ut 2000 kvm till Manpower på Lilla Bommen

2014-09-16 09:00 CEST Aberdeen Asset Management Aberdeen har hyrt ut ca 2 000 kvm till Manpower i SEB Trygg Livs fastighet Gullbergsvass 1:2 på Lilla Bommen i Göteborg. Manpower hyr ett helt våningsplan i fastigheten och flyttar in i april nästa år

GWS: Övertecknad emission inför planerad listning på First North

2014-09-16 08:00 CEST GWS Production AB Den 11 september 2014 avslutades teckningstiden i GWS Production AB:s (”GWS”) listningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Det var ett stort intresse för emissionen som blev övertecknad. Genom emissionen nyemitteras 2 780 000 aktier och 2 780 000 teckningsoptioner. GWS tillförs därmed initialt ca 20 miljoner SEK samt ca 290 nya aktieägare.