Pressmeddelanden

​​​Nya läkemedel mot nervgaser i sikte

​​​Nya läkemedel mot nervgaser i sikte

2016-05-03 06:00 CEST
Nervgasen sarin orsakar en dödlig överstimulering av nervsystemet. Inom några minuter m...

Svenska modellen 4.0

Svenska modellen 4.0

2016-05-02 15:49 CEST
Med reformagendan Svenska modellen 4.0, vill Ratioakademien stimulera en breddad och f...

Enighet kring förslag på prorektor vid Umeå universitet

2016-05-02 15:35 CEST
Hörandeförsamlingen vid Umeå universitet har beslutat förorda Katrine Åhlström Riklund,...

Fel upptäckta vid granskning av ett antal gynekologiska cellprover

2016-05-02 11:01 CEST
​Ett antal cellprover från kvinnor i Norrbottens län har analyserats felaktigt. Vid en ...

Positivt utlåtande för Gazyvaro▼som ny behandling vid lymfom

Positivt utlåtande för Gazyvaro▼som ny behandling vid lymfom

2016-05-02 10:26 CEST
Det vetenskapliga rådet inom europeiska läkemedelsmyndigheten är positiv till att det m...

Ingvar Carlsson får hedersutmärkelse för forskningsengagemang

Ingvar Carlsson får hedersutmärkelse för forskningsengagemang

2016-05-02 08:54 CEST
Ingvar Carlsson får Forska!Sveriges hedersutmärkelse 2016 för sitt engagemang i att lyf...

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

Elevers samtal ger naturvetenskapliga kunskaper mening

2016-05-02 08:44 CEST
Elevers lärande i naturvetenskap underlättas om eleverna uppmärksammas på hur naturvete...

Så kan tropiskt träavfall ge Nigeria elektricitet

Så kan tropiskt träavfall ge Nigeria elektricitet

2016-05-02 08:05 CEST
Nigeria lider brist på elektricitet men har gott om träavfall, som ofta blir liggande i...

Positive CHMP opinion for CAZ AVI in the EU for serious bacterial infections

2016-04-29 13:52 CEST
​AstraZeneca today announced that the Committee for Medicinal Products for Human Use (C...

Grafenbaserad film för kylning snart redo för försöksproduktion

Grafenbaserad film för kylning snart redo för försöksproduktion

2016-04-29 12:11 CEST
Forskare vid Chalmers har utvecklat ett effektivt sätt att kyla elektronik genom att an...