Pressmeddelanden

2015-04-23 16:37 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

2015-04-23 16:21 CEST Linköpings universitet (LiU) Två av Sveriges hetaste unga kompositörer bidrar med specialskriven musik när Linköpings universitet 40-årsjubilerar. Nyskriven promotionsmusik förgyller högtiden den 23 maj och den akademiska festkonserten inleds med ett uruppförande, en hyllning till Tage Danielsson.

2015-04-23 13:30 CEST AstraZeneca Idag tilldelas Berglind Libungans, verksam vid enheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ett forskningsstipendium på 120 000 kr.

Stipendium för forskning om tidig upptäckt av strokerisk

2015-04-23 13:10 CEST Boehringer Ingelheim AB Av de runt 30 000 svenskar som varje år drabbas av en stroke har omkring 6 000 förmaksflimmer vilket innebär en kraftigt ökad risk att drabbas av ischemisk stroke. Nu tilldelas Johan Engdahl ett stipendium på 100 000 kronor för att göra en utvidgad studie av en tidigare studie där man använt så kallat tum-EKG för att hitta patienter med dittills okänt flimmer.

2015-04-23 10:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Det nya forskningscentrumet - Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet - ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med Linköpings universitet och Region Östergötland.

FORSKNING i unikt redaktionellt format

2015-04-23 10:00 CEST Tidningen Forskning

2015-04-23 09:54 CEST Stockholms Handelskammare Finansinspektionen har låtit meddela att man skjuter amorteringskravet på framtiden. Vändningen välkomnas av Stockholms Handelskammare som i sitt remissyttrande riktade skarp kritik mot de nya reglerna för amorteringskrav.

Drottningen deltar i prisgala på Hilton

2015-04-22 16:02 CEST Svenskt Demenscentrum Den 24 april, i samband med årets upplaga av Silviahemmets Stora Inspirationsdag, arrangeras en demensgala med Renée Nyberg som konferencier. Under kvällen delar H.M. Drottningen ut flera priser och stipendier till personer som genom sitt arbete eller sin forskning förbättrar demensvården eller verkar för utvecklingen av äldrevården.

​Hälsoprogram förbättrar vård i samband med graviditet och förlossning i Etiopien

2015-04-22 13:57 CEST Umeå universitet Det övergripande hälsoprogrammet The Health Extension Program, HEP, som syftar till att förbättra tillgång till vård för kvinnor och barn i Etiopien, har bland annat resulterat i en tydligt förbättrad samordning av vård i samband med förlossning i särskilt utsatta områden. Detta konstaterar Tesfay Gebrehiwot i den doktorsavhandling som han försvararar vid Umeå universitet, den 24 april.

Fördelning eller förfördelning? Om jämställdhet och genus i den svenska forskningspolitiken

2015-04-22 12:54 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning ​De viktigaste aktörerna inom svensk forskningspolitik samlas den 23 april i Stockholm för att diskutera genus och jämställdhet i forskningsberedning och – finansiering. ​ Seminariet inleds av forskningsministern Helene Hellmark Knutsson och därefter diskuteras basanslagens fördelning, forskningsrådens arbete och vad forskningsfältet säger om forskningsfinansiering.