Pressmeddelanden

Fira Forskarfredag i Umeå

2014-08-25 11:31 CEST Umeå universitet Fredagen den 26 september är alla välkomna att träffa forskare, prova på experiment och inspireras av forskning. Då arrangeras vetenskapsfesten Forskarfredag på ett 20-tal orter runtom i Sverige. I Umeå kan besökarna bland annat se en fysik- och kemishow, lyssna på föreläsningar och pyssla med elektronik på Konstnärligt campus.

Fira ForskarFredag i Jönköping

2014-08-25 10:39 CEST Högskolan i Jönköping Fredagen den 26 september är alla välkomna att träffa forskare, prova på experiment och inspireras av forskning. Då arrangeras vetenskapsfesten ForskarFredag på ett 20-tal orter runtom i Sverige. I Jönköping kan man bland annat besöka Science Café på ”Kaffe med vetenskap” på högskolans campusområde eller gå på Science Afterwork på Kulturhuset Spira.

KB öppnar unik musikkatalog för allmänheten

2014-08-25 10:34 CEST Kungl. biblioteket Kungliga bibliotekets musikkatalog med drygt 37 000 tonsättningar ur den svenska musikskatten från 1700-talet och fram till 1975 görs nu för första gången tillgänglig för allmänheten. Katalogen, som består av handskrivna eller maskinskrivna kort, har under sommaren digitaliserats och är nu sökbar via KB:s hemsida (musikkatalogen.kb.se).

Svensk SME får plats kring bordet på Dioxin 2014

2014-08-25 10:10 CEST Paxymer AB Paxymer är inbjuden till Dixon 2014 i Madrid som en av 800 prominenta deltagare. Målet med konferensen är att påskynda utfasningen av halogenerade långlivade organiska föreningar. Frågan är högaktuell då ny statistik visar på en årlig marknadstillväxt på 7-9% av halogenfria flamskyddsmedel fram till 2020.

Världskonferens lockar 400 till Karlskrona

2014-08-25 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Drygt 400 deltagare från hela världen är nu på plats i Karlskrona för att under fem dagar delta i den internationella konferensen i kravhantering som BTH, Blekinge Tekniska Högskola, står värd för. Media är välkommen att träffa några av deltagarna.

2014-08-25 07:15 CEST Uppsala universitet Skol- och utbildningsaktörer från hela landet möter riksdagspolitiker för att diskutera vilka åtgärder inom lärande och utbildning som krävs för att möta vår tids stora utmaning: att skapa välfärd och rättvisa inom planetens gränser. Halvdagskonferensen äger rum på Rosenbad, Stockholm den 27 augusti.

Vad kostar det när tåget står still?

2014-08-25 07:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Alla vet att det innebär kostnader för samhället när vi inte kommer fram för att vägen är översvämmad eller ledningen rivits ned. Men hur värderar vi bäst dessa kostnader? I ett nystartat VTI-projekt ska forskare kartlägga vilken belastning i form av förlorade eller förbrukade resurser som trafikstörningar av olika slag innebär för samhället och ta fram ett förslag till metodik för värdering.

2014-08-24 19:00 CEST Uppsala universitet I en studie publicerad i Nature Genetics presenterar forskare från Uppsala universitet den första globala analysen av genomvariation i honungsbin. Resultaten visar en överraskande hög grad av genetisk mångfald hos honungsbin, och tyder på att arten sannolikt härstammar från Asien, inte från Afrika som man tidigare trott.

BTH-forskare toppar listan över aktiva författare

2014-08-22 13:30 CEST Blekinge Tekniska Högskola Två BTH-forskare toppar listan över de mest aktiva författarna inom området för empirisk programvaruteknik. Det presenteras i en rapport vid den kommande konferensen Empirical Software Engineering and Measurement i Turin i september.

2014-08-22 11:00 CEST Uppsala universitet I en ny studie publicerad i Nature Communications presenterar forskare från Uppsala universitet en storskalig kartläggning av genetiska, kliniska och livsstilsrelaterade faktorers betydelse för proteinnivåer i blod. Resultaten visar att genetik och livsstil är avgörande för proteinnivåerna, vilket har stor betydelse för möjligheterna att kunna använda fler biomarkörer för att upptäcka sjukdomar.