Pressmeddelanden

Låg risk att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop

2015-06-30 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Allt fler barn kommer till genom assisterad befruktning. Men tydliga regelverk saknas inom vården. Nu visar Linköpingsforskare att risken för att donatorbarn med genetiska band skaffar barn ihop är låg – mindre än en procent – om donatorn inte ger upphov till fler än tio barn.

2015-06-29 14:48 CEST Svensk Energi ​Dr. Yijun Shi tilldelas 2015 års Framtidspris då han är ett lysande exempel på vad som händer när forskarens nyfikenhet förs samman med entreprenörens engagemang av akademin. Yijun är sedan två år verksam vid Luleå tekniska universitet där han såg möjligheterna med glycerol, en restprodukt från biobränsletillverkning, som innan bara setts som ett problem.

Barnbok om Kim - ett barn som ska få en ny protes

2015-06-29 13:56 CEST Universitetssjukhuset Örebro Även barn har rätt till information som de kan förstå inför ett besök i sjukvården. Därför bestämde sig Helena Ekmark för att skriva boken om Kim. Kim är en liten hen som besöker sjukhuset för att prova ut en ny armprotes. I boken beskriver Helena hur Kim besöker Dysmeli- och armprotesenheten på sjukhuset, hur hen får gipsa armen och genom lekträna på att använda sin protes

Forskningsprojekt möjliggör kolfiber av lignin

2015-06-29 13:00 CEST Innventia Innventia har tillsammans med Södra och sju övriga organisationer beviljats ett forskningsprojekt inom EU som syftar till att öka investeringarna i utveckling för tillverkning av kolfiberförstärkt plastkomposit. Satsningen har stor betydelse för tillgången på biobaserade produkter i en framtida bioekonomi.

BZZZ! International Sound Art Festival July 3-5 2015

2015-06-29 12:31 CEST Harp Art Lab HARP ART LAB is proud to present BZZZ 2015 - INTERNATIONAL SOUND ART FESTIVAL in Harp Art Lab, Harplinge windmill, Sweden. Ten cosmopolitan sound artists will during this weekend, July 3-5, carry out installations, workshops and concerts on the theme REUSE, REMIX, RECLAIM in the rural areas of Harplinge.

Negativa trenden för designansökningar bruten

2015-06-29 10:42 CEST SEPAF I Sepafs innovationsindex för maj 2015 kan vi se att den negativa utvecklingen av designansökningar har brutits. Efter en kraftig uppgång 2012 och 2013 minskade antal ansökningar under ett år.

Paxymer till final i Serendipity Challange

2015-06-29 09:33 CEST Paxymer AB ​Av över 120 sökande bolag valdes 24 ut till finalveckan i Båstad. Finalen ägde rum under Entreprenörsveckan. Paxymer var ett av finalistbolagen.

2015-06-29 08:27 CEST Boehringer Ingelheim AB Viktig milstolpe i behandlingen av KOL: Nya Spiolto Respimat har nu godkänts i Sverige Den 18 juni godkände Läkemedelsverket en ny produkt för underhållsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Ny rapport: Väljer unga fel? – grundskoleelevers attityder till gymnasievalet

2015-06-29 07:52 CEST Ratio Matchningen på arbetsmarknaden hänger samman med elevernas gymnasieval flera år före arbetsliver. I en ny rapport presenterar Alexandru Panican, Lunds universitet och Ratio, vad som avgör gymnasievalet samt ungdomars attityder till gymnasievalet.

2015-06-29 07:01 CEST P.U.L.S. AB ​Adenovir develops drugs against the contagious eye disease EKC (epidemic keratoconjunctivitis), one of which is now being tested in phase II. VINNOVA, the Swedish Government Agency for Innovation Systems, has granted Adenovir SA Development AB SEK 500,000 for the pharmaceutical development of a second generation drug for the treatment of EKC.