Pressmeddelanden

Ny studie visar på förbättrad följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt med hjälp av mobilapp

2015-09-02 09:10 CEST AstraZeneca Idag presenterades resultaten från den svenska SUPPORT studien som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”app”).

Etiska förhållanden i barncancervården - Ny nationell studie

2015-09-02 08:05 CEST Barncancerfonden Att vårda barn som drabbats av cancer medför svåra etiska ställningstaganden i den dagliga vården. – Det är tufft i vården i stort. Utrymmet för den nödvändiga dialogen och reflektionen vid etiska ställningstaganden minskar eftersom den direkta vården av patienten måste prioriteras, förklarar Pernilla Pergert på barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet.

2015-09-02 08:02 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that its global biologics research and development arm, MedImmune, has entered an agreement granting Daiichi Sankyo Company, Ltd. (Daiichi Sankyo) an exclusive license to develop and commercialise FluMist® Quadrivalent in Japan.

Mer kunskap om hur växter klarar sig i kyla

2015-09-02 07:56 CEST Umeå universitet Paulina Stachula ger i sin avhandling en översikt av de biologiska processer och de gener som tillåter växter att överleva och utveckla det köldacklimatiserade tillstånd som krävs för att överleva vintern och växa i kyla. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet den 23 september.

Venture Cup växlar upp nationellt – tillsätter VD, marknadschef och ekonomichef

2015-09-01 13:30 CEST Venture Cup Idag lanserar Sveriges ledande entreprenörstävling sin nya satsning och tillsätter en VD, en marknadschef samt en ekonomichef för att skapa ett nationellt team. Siktet är inställt på att Venture Cup ska bli det självklara valet för alla med nya affärsidéer i landet.

StDH lockar internationella tungviktare inom medievärlden till Fårö

2015-09-01 11:01 CEST Stockholms konstnärliga högskola Den 7-9 september kommer det att koka på gotländska Fårö under Awesome Bergman som Stockholms dramatiska högskola anordnar. Internationella profiler från film- och spelvärlden träffar studenter från hela världen. Bland andra har StDH lyckats få en av Hollywoods största produktionsdesigners, Alex McDowell. till Sverige.

2015-09-01 10:00 CEST AstraZeneca En ny studie som presenteradesden 1 september under den Europeiska hjärtläkarkongressen i London (ESC) visar att ticagrelor jämfört med clopidogrel minskar risken för allvarliga blödningar i samband med kranskärlskirurgi.

2015-09-01 09:23 CEST Stockholms Handelskammare ​Stockholms Handelskammare har utsett professor Kaj Hobér till ny ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) från och med 1 januari 2016. Kaj Hobér är en av Sveriges mest välmeriterade specialister inom internationell tvistlösning.

2015-09-01 08:11 CEST AstraZeneca AstraZeneca fortsätter att skärpa fokus på sina viktigaste terapiområden och ett samarbete med en expert inom dermatologi förväntas snabba på utvecklingen av brodalumab för patienter med psoriasis och tillgodose ett betydande ouppfyllt behandlingsbehov

2015-09-01 07:00 CEST P.U.L.S. AB The Swedish company Laccure AB has developed a breakthrough women’s health product that is effective, safe and user-friendly. Laccure’s owners are now aiming to divest the company to a buyer with appropriate resources to launch the product.