Pressmeddelanden

2014-04-22 14:15 CEST Umeå universitet Att uppfostra ett barn som ensamstående mamma innebär många utmaningar – men det har inte en negativ inverkan på kvinnors lycka, enligt ny forskning som publiceras i Journal of Happiness Studies.

Dammbindning effektivast mot akut höga partikelhalter

2014-04-22 13:01 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut En ny städmaskin med kraftigt vakuum har testats i Stockholm för att sänka halterna av inandningsbara partiklar (PM10). VTI:s mätningar visar att städning med den nya vakuumsugen inte gav någon signifikant effekt dagen efter. Det mest effektiva sättet att sänka akut höga PM10-halter är dammbindning med hjälp av kalciummagnesiumacetat (CMA),

Ökad e-handel förändrar matbutikens roll

2014-04-22 12:05 CEST Örebro universitet En forskargrupp vid Handelshögskolan på Örebro universitet under ledning av docent Frans Prenkert har fått 2,5 miljoner kronor av Handelns utvecklingsråd, HUR. Projektet ska undersöka hur e-handeln med dagligvaror påverkar ekonomi, hållbarhet och organisering av nätverk för distribution av matvaror. ICA Parken i Örebro och e-handelslösningen Handla24 kommer att ingå i en fallstudie.

Kommunicerande bubblor skyddar fostret under graviditeten

2014-04-22 10:38 CEST Umeå universitet Små bubblor i form av så kallade exosomer skyddar fostret från att attackeras av mammans immunförsvar vid en graviditet. Det visar Ann-Christin Stenqvist i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 25 april.

2014-04-22 08:00 CEST Svenskt Demenscentrum Den 28 april vid Silviahemmets Stora Inspirationsdag delar H.M. Drottningen ut flera priser till bland annat meriterade forskare och Bästa demensteam 2013. Nyinstiftade Queen Silvia Nursing Award delas ut för första gången. Även vårdhunden Othello uppmärksammas.

2014-04-22 07:57 CEST Uppsala universitet Världshälsoorganisationen uppmanar i sina nya riktlinjer till allmän testning av alla misstänkta malariafall före behandling. Den nya policyn visar sig dock vara näst intill omöjlig att uppnå utan stora förändringar i de diagnosticeringsmetoder som används där malaria är vanligt. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

2014-04-22 07:18 CEST Uppsala universitet Patienter med Legg-Calvé-Perthes sjukdom löper större risk att drabbas av andra sjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, ADHD och depression. Det framgår av en ny avhandling från Uppsala universitet.

2014-04-22 07:10 CEST Uppsala universitet Att använda datorsimuleringar för att förutsäga vilken läkemedelskandidat som har störst potential har hittills inte varit så träffsäkert eftersom både små läkemedelslikande molekyler och proteiner aminosyror varierar så mycket kemiskt. Uppsalaforskare har nu på ett listigt sätt lyckats utveckla en metod som visat sig vara både exakt, tillförlitlig och generell.

2014-04-17 12:04 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den första antagningsstatistiken i april visar på en uppgång när det gäller antalet sökande till BTH:s kurser och program. Totalt är det drygt 13 000 studenter som har sökt till BTH inför höstterminen, en ökning med 30 procent från förra året, och allt fler studenter väljer BTH i första hand.

Forskning på kvinnlig krockdocka gav EU-pris

2014-04-17 08:29 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Det tog tio år att få finansiering för forskning på en kvinnlig krockdocka, ytterligare några för att få fram en prototyp. VTI-forskaren Astrid Linders stora och gedigna arbete ger resultat och nu har hon vunnit ett hedersvärt europeiskt pris inom transportforskning.