Pressmeddelanden

Nyhet! Spänningsprovare 1000 V kategori IV

2015-06-03 08:31 CEST CA Mätsystem AB

SMC presenterar nästa generation cylindermonterade strypbackventiler

2015-06-02 11:22 CEST SMC Pneumatics SMC erbjuder nu en helt ny typ av strypbackventil med skala. Skillnaden är enbart den visuella skalan när du justerar flödet.

​Fler rynkor slätas ut med Concepts automatiserade paketeringslösning

2015-06-01 13:58 CEST SMC Pneumatics På Concept skräddarsyr man högteknologisk produktionsutrustning som förbättrar kundernas processer. Medarbetare och kunder har alltid direktkontakt och alla deltar aktivt i projektet, från skiss till installation. I ett projekt för medicinteknikföretaget Bohus Biotech tog SMC fram en elservolösning som bidrog till att målet överträffades med 50 %.

LKAB rekryterar ny vd från Boliden

2015-05-27 18:30 CEST SveMin ​Efter flera år med intensiva investeringar och höga järnmalmspriser befinner sig LKAB sedan en tid tillbaka i ett nytt skede med lägre prisnivåer som kräver stora besparingsåtgärder. Som en konsekvens av detta har LKABs styrelse beslutat att byta vd då skifte av företagsinriktning ofta kräver ny ledning. Nye vd:n, Jan Moström, kommer närmast från tjänsten som direktör för Boliden Gruvor

Så här tar du reda på om du fått rätt material

2015-05-26 08:30 CEST Inspecta Trots noggrant specificerade krav vid beställningen av materialet blir många ändå tveksamma när leveransen kommer. Konsekvenserna av att använda ett material du inte är 100 % säker på kan bli både stora och kostsamma. Går det i efterhand att kontrollera materialet?

Multifunktionsskåp ger nya möjligheter vid lastning

2015-05-25 07:36 CEST Berco Produktion Hur många gånger har man inte varit i den situationen, att tänk om taket hade varit lite högre eller tänk om jag kunde lastat från sidan istället. Berco utvecklar nu ett skåp som ska kunna ta de flesta typer av last samt möjligheten att kunna lasta från tre olika håll: bak, sida och uppifrån.

​Mer kraft i mindre förpackning

2015-05-21 14:02 CEST Bosch Rexroth AB De nya kraftöverföringarna i produktfamiljen HYDROTRAC GFT 8000 ger en tioprocentig förbättring av drivlineprestanda för mobila arbetsmaskiner tack vare en modulär design där Rexroth kombinerar två- och trestegs planetväxlar med axialkolvmotorer för att på bästa sätt möta behovet hos arbetsmaskiner som ofta är ute på uppdrag.

Nya Diplomutbildningar höjer ribban för svensk industri

2015-05-20 08:20 CEST Inspecta För första gången är det nu möjligt att skaffa sig en diplomutbildning inom industrin i Sverige. Tre nya diplomutbildningar höjer utbildningsnivån inom inspektion och underhåll, processäkerhet och konstruktion.

Kunskap minskar risk för brand i gruvan

2015-05-18 08:21 CEST Inspecta Gruvbranschen är kanske den näringsgren som visat den mest positiva säkerhetsutvecklingen. Tidigare skördade gruvolyckor tusentals liv och i Sverige omkom i snitt 15 gruvarbetare per år under sextiotalet. Nu är dödsfallen tack och lov betydligt färre men det innebär inte att arbetet är riskfritt. På Inspectas gruvseminarium i Luleå stod personsäkerheten i fokus, särskilt med tanke på brand.

Geology students – the key to an innovative and competitive Mining Industry in Sweden

2015-05-12 15:42 CEST Encubator AB ​The 8th of May a workshop supported by the Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry (STRIM) took place at Minalyze. The aim with the workshop was to inspire students who soon will become professional geologists to innovate and shape the industry of the future.