Pressmeddelanden

Vem vinner Tjejvasan 2017?

Vem vinner Tjejvasan 2017?

2017-02-23 10:03 CET
På lördag 25 februari är det dags för den 29:e Tjejvasan – världens största skidlopp fö...

Nätbaserad behandling för tidskrävande rehabilitering

Nätbaserad behandling för tidskrävande rehabilitering

2017-02-23 10:00 CET
Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken på Danderyds sjukhus utvecklar internetb...

Remissvar Ordning och reda i välfärden – tuffare kvalitetskrav skapar verkliga vinster i välfärden

Remissvar Ordning och reda i välfärden – tuffare kvalitetskrav skapar verkliga vinster i välfärden

2017-02-23 09:07 CET
Utgångspunkten för delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) är att för...

Polar tar pulsen på Workout Åre

Polar tar pulsen på Workout Åre

2017-02-23 08:58 CET

Vicore Pharma resolves on directed share issues and publish notice for an extraordinary shareholders’ meeting

2017-02-23 08:52 CET
The Board of Directors of Vicore Pharma Holding AB has resolved on two directed share i...

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2017-02-23 08:51 CET
Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bo...

Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma

2017-02-23 08:51 CET
Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med...

Reepalus ordning och reda hotar ideella Blomsterfondens överlevnad

Reepalus ordning och reda hotar ideella Blomsterfondens överlevnad

2017-02-23 08:01 CET
Välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i välfärden” är utformat på ett sä...

Barnvagnsmarschen Stockholm + Women’s March = SANT

Barnvagnsmarschen Stockholm + Women’s March = SANT

2017-02-23 07:55 CET
​Women’s March Stockholm gör gemensam sak med RFSU och går med i Barnvagnsmarschen i St...

L kritiska till tystnadskulturen i Region Skåne

L kritiska till tystnadskulturen i Region Skåne

2017-02-23 07:22 CET
- Det har uppstått en tysthetskultur med anställda som är rädda för att bli utfrysta el...