Pressmeddelanden

2014-04-23 13:11 CEST AbbVie • Registreringsansökan baseras på det största fas III-programmet hittills med patienter som har hepatit C genotyp 1 • AbbVies läkemedelskombination är klassificerad som en genombrottsbehandling (så kallad ”breakthrough therapy”) av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA • AbbVie planerar att i maj lämna in ansökan om godkännande av behandlingen i EU

Astma ökar hos barn i Skåne

2014-04-23 13:00 CEST Astma- och Allergiförbundet Allergi är barnens folksjukdom. Ungefär en tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller överkänslighet. Astma bland barn i skolåldern har ökat med 50 procent mellan 2003 och 2011, från 6 till 9 procent enligt Miljöhälsorapporten 2013. I Skåne har astma hos barn ökat från 6 till 11 procent under samma period.

Pressinbjudan: Flera spännande nyheter presenteras på tematräff om miljö

2014-04-23 13:00 CEST Region Skåne Måndagen den 28 april kl. 14.00–15.00 arrangerar Region Skåne en tematräff där regionens satsningar på miljön står i fokus. Förutom ansvariga tjänstemän medverkar regionråden Mats Persson (FP) och Monika Ekström (MP).

2014-04-23 12:03 CEST Regionala cancercentrum i samverkan Regionala och åldersrelaterade skillnader i prostatacancervården ska bort. Fler män med högriskcancer ska opereras eller strålbehandlas. Män med lågriskcancer ska behandlas i mindre utsträckning än idag. Män med mycket låg risk ska inte behandlas alls, utan enbart följas upp. Det framgår av det första nationella vårdprogrammet för prostatacancer som publiceras idag.

2014-04-23 11:38 CEST Sveriges Apoteksförening Sveriges Apoteksförening lanserar en kampanj för att lyfta fram kompetensen bland apoteksanställda och för att få fler att besöka apotek när de behöver hjälp och rådgivning.

Nyckelfonden delade ut 6 miljoner till 21 forskningsprojekt

2014-04-23 11:35 CEST Universitetssjukhuset Örebro Tisdagen den 22 april delade Nyckelfonden ut medel till stöd för medicinsk forskning på USÖ. Anslag på 6 miljoner kronor överlämnas av Jan Källman, docent och ledamot i Nyckelfondens sakkunniggrupp till 21 intressanta forskningsprojekt.

Informella vårdare i behov av stöd

2014-04-23 11:24 CEST Örebro universitet Det finns ett stort behov att stötta anhöriga, som vårdar långvarigt sjuka, funktionshindrade och äldre. Samhället har en skyldighet att göra det och Elisabeth Liedström har i sin doktorsavhandling i vårdvetenskap vid Örebro universitet undersökt anhörigas livssituation. Hon vill se en satsning på en partnerskapsmodell.

Hur bra kan vi bli på värdebaserad vård? En ny svensk bok.

2014-04-23 11:03 CEST Karolinska Institutet University Press Den första svenska boken skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare, chefer och politiker.

Nu är den äntligen här - Brödernas Delibox!

2014-04-23 09:48 CEST Bröderna Nilssons Kök Snabbt, gott och nyttigt. Utbudet på goda, enkla och flexibla färdigrätter har varit minst sagt begränsad. Tills nu! Lagom till vårsolens debut lanserar vi den ultimata ”grab and go” måltiden. Låt oss presentera vår stora nyhet, Bröderna´s Delibox.

Topplistor och branschvinnare i fokus på förnyad webbtjänst

2014-04-23 09:09 CEST Nordic Netproducts AB Largestcompanies lanserar i dag en modern webbtjänst med fokus på nordiska branschvinnare och topplistor. Vi har lagt ned mycket tid på design och funktion, men framför allt har vi lyft fram våra uniciteter – nämligen topplistor samt jämförelse mellan företag och bransch.