Pressmeddelanden

​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten

​Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten

2018-04-16 10:30 CEST
Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansv...

Kommuniké från årsstämman i Skanska AB (publ)

2018-04-13 13:02 CEST
Vid Skanska AB (publ)s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut...

Årsstämma i JM AB

2018-04-13 09:03 CEST
Vid årsstämman i JM AB den 12 april 2018 antog stämman styrelsens och valberedningens s...

Danske Banks Boprisindikator mars 2018

Danske Banks Boprisindikator mars 2018

2018-04-04 10:20 CEST
Danske Banks Boprisindikator undersöker hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvec...

Stark utveckling för transaktionsvolymerna av kommersiella fastigheter under 2017 i Sverige, Finland och Storbritannien

Stark utveckling för transaktionsvolymerna av kommersiella fastigheter under 2017 i Sverige, Finland och Storbritannien

2018-04-03 06:59 CEST
​Datschas statistik visar på stark utveckling för transaktionsvolymerna av kommersiella...

​GHP publicerar årsredovisning för 2017

​GHP publicerar årsredovisning för 2017

2018-03-29 11:01 CEST
Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2017. Med hänsyn till såväl kostnads- som mi...

Nya hyror klara för boende hos Enköpings Hyresbostäder

Nya hyror klara för boende hos Enköpings Hyresbostäder

2018-03-27 18:39 CEST
Hyresgästföreningen har kommit överens med Enköpings Hyresbostäder om 2018 års hyror. H...

Danske Bank ansluter sig till Garmin Pay

Danske Bank ansluter sig till Garmin Pay

2018-03-23 10:16 CET
Danske Banks kunder kan från och med idag ansluta sina kort till Garmin Pay och enkelt ...