Pressmeddelanden

​Skåne visar kraftigt ökad turismomsättning 2014

2015-05-25 15:00 CEST Tourism in Skåne Den totala turismomsättningen för Skåne ökade med 5,9 % 2014, visar HUI Research’s nya rapport. Även arbetstillfällena ökar kraftigt, liksom turismens andel av BRP (Bruttoregionalprodukt).

Tysklands incomingturism ökar med fem procent första kvartalet

2015-05-13 15:41 CEST Tyska Turistbyrån AB Utvecklingen av Tysklands inkommande turism under första kvartalet 2015 ansluter till gångna årets rekordresultat. Enligt preliminära siffror från Statistisches Bundesamt räknar man med 14,1 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler under januari till mars. Det motsvarar en ökning på 0,8 miljoner övernattningar (5 procent) jämfört med samma period i fjol.

SP visar fortsatt stabil tillväxt

2015-05-13 08:26 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts årsredovisning för 2014 är nu offentlig. Under året spelade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en allt större roll som internationell innovationspartner för svensk industri. – Vi har haft en fantastisk tillväxt. Vi har ökat våra intäkter med 10 procent och nådde en intäktsnivå på nästan 1,5 miljarder kronor, säger VD och koncernchef Maria Khorsand.

Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

2015-05-06 08:20 CEST Öresundskraft 301 Mkr efter finansnetto, ökad kundnöjdhet och 56 miljoner kronor i koncernbidrag till Helsingborgs stad. Öresundskrafts bokslut för 2014 har presenterats.

Stark optimism bland transportföretagen - bästa siffran på fyra år

2015-04-28 10:20 CEST Transportföretagen Transportföretagen ser positivt på framtiden – TransportIndikatorn för första kvartalet 2015 stiger med 19 enheter och landar på plus 13 vilket är den bästa siffran på fyra år.

2015-04-21 09:00 CEST AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY) today reported a solid first quarter with positive developments in all three Business Areas despite a challenging market environment.

Nya kundcentret gav toppresultat i serviceundersökning

2015-04-13 11:14 CEST Kungsbacka kommun Mätningen visar att kommunen har ökat tillgängligheten och förbättrat servicen under 2014, både vad det gäller telefon och e-post. När företaget som gjort mätningen vägt samma alla resultaten hamnar Kungsbacka på plats 13 av de deltagande 131 kommunerna. Föregående år hamnade vi på plats 61 av 126.

​Fortsatt tillväxt för Tysklands incomingturism 2015

2015-03-30 13:32 CEST Tyska Turistbyrån AB I januari 2015 registrerade Statistisches Bundesamt sammanlagt 4,1 miljoner övernattningar av utländska gäster på logianläggningar med fler än tio bäddar. Jämfört med samma period föregående år betyder det omkring 70 000 fler övernattningar – ett plus på 1,7 procent. Från Sverige har dock en liten minskning registrerats i januari, -0,6 procent jämfört med samma månad i fjol.

Swesafe fortsätter att växa och öppnar nu ytterligare ett kontor

2015-03-13 12:28 CET CERTEGO AB Sveriges ledande säkerhetsleverantör öppnar sitt 27:e kontor i ” Stockholms Silicon Valley ”

​Tysklands incoming 2014 slår rekord för femte året i rad och når för första gången över 75 miljoner övernattningar

2015-03-06 17:02 CET Tyska Turistbyrån AB Med 75,6 miljoner utländska övernattningar uppnår den internationella resetrafiken till Tyskland rekordresultat för femte året i rad. Enligt uppgifter från Statistisches Bundesamt steg antalet utländska övernattningar under perioden januari till december på logianläggningar med fler än 10 bäddar med 3,7 miljoner jämfört med samma period förra året. Detta motsvarar ett plus på 5,1 procent.