Pressmeddelanden

Hållbarhet nu på nätet

Hållbarhet nu på nätet

2017-05-04 08:20 CEST
Öresundskrafts hållbarhetsredovisning finns nu på nätet, tillsammans med årsbokslutet 2...

GHP publicerar årsredovisning för 2016

GHP publicerar årsredovisning för 2016

2017-04-04 15:12 CEST
​Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2016.

​Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)

​Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ)

2017-03-29 08:43 CEST
Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härme...

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

Öresundskraft lyfte resultatet 2016

2017-03-28 09:50 CEST
Rörelseresultatet upp med 24 procent; ägardirektivets mål uppnådda.

Fler än 80 miljoner internationella övernattningar – rekordresultat för sjunde året i rad

Fler än 80 miljoner internationella övernattningar – rekordresultat för sjunde året i rad

2017-03-02 09:54 CET
​Tysklands inkommande turism fortsätter att växa: Under 2016 registrerades för första g...

Kommitté visar vägen till effektivare infrastrukturprojekt

Kommitté visar vägen till effektivare infrastrukturprojekt

2017-03-01 14:05 CET
Smartare upphandlingar och mer privat kapital är möjliga nycklar för att fler infrastru...

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-22 08:01 CET

AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor

AP4:s fondkapital ökade till 334 miljarder kronor

2017-02-22 07:45 CET
Med ett positivt resultat på nära 31 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fon...