Pressmeddelanden

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

2015-09-01 09:46 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2014. Vaccinationstäckningen är fortsatt hög. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Stabilt resultat för If

2015-08-12 09:02 CEST If Skadeförsäkring Försäkringsbolaget If visar på nytt ett stabilt och bra resultat när siffrorna för första halvåret 2015 presenteras i dag.

​Utmärkta halvårssiffror för Tysklands incomingturism – Femprocentig ökning tack vare internationella gäster

2015-08-11 16:38 CEST Tyska Turistbyrån AB Under det första halvåret 2015 noterades en ökning med 1,6 miljoner övernattningar och Tysklands incoming fortsätter att vinna mark. Enligt preliminära uppgifter från Statistisches Bundesamt ligger summan av alla internationella övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler på 34,4 miljoner för perioden januari till juni. En ökning på fem procent jämfört med samma period 2014.

Spetsa din kompetens som utredare

2015-08-05 17:02 CEST Teknologisk Institut Du som är utredare skapar underlag för viktiga beslut med stor samhällelig påverkan. För att säkerställa att din utredning håller hög kvalitet krävs att du inte bara kan bedriva framgångsrik omvärldsbevakning, utan också kan göra nyanserade analyser. Teknologisk Institut bjuder in till en inspirerande konferens där du utmanas att bryta invanda tankemönster för att bli en bättre utredare.

2015-08-04 16:45 CEST Norwegian Cruise Line Second Quarter Adjusted EPS Improves 29.3% to $0.75. Second Quarter Adjusted EBITDA Improves 42.8% to $313.4 million. 2016 Synergy Capture Increased to $125 million. New Exotic Itineraries Announced for the Norwegian Brand, Including Australia and Asia.

​Incomingturismen ökar med mer än en miljon övernattningar

2015-07-28 15:38 CEST Tyska Turistbyrån AB Resultatet för perioden januari till maj 2015 visar enligt Statistisches Bundesamt en glädjande ökning på ytterligare 1,1 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än 10 bäddar och på campingplatser jämfört med samma period förra året. Sammantaget registrerades 27,1 miljoner internationella övernattningar vilket motsvarar en ökning med 4,1 procent.

2015-07-21 08:15 CEST AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY) today reported a second quarter with positive developments in profitability of all three Business Areas despite a challenging market environment.

2015-07-20 12:57 CEST Svenska Spel Under andra kvartalet 2015 uppgick Svenska Spels resultat efter finansiella poster och skatt till 1 135 MSEK, en ökning med 2,7 procent jämfört med motsvarande period 2014.

Två positiva exits och fortsatta nyinvesteringar

2015-07-17 09:27 CEST Inlandsinnovation AB Kvartal två 2015 är för Inlandsinnovation ett produktivt kvartal med två positiva exits samtidigt som investeringstempot består. Inlandsinnovations delårsrapport, kvartal 2 och halvåret 2015 finns nu tillgänglig på www.inlandsinnovation.se

AP4 når ny rekordnivå med 310 miljarder kronor i fondkapital

2015-07-10 16:24 CEST Fjärde AP-fonden (AP4) Med ett positivt resultat på 18 miljarder kronor ökade Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital till 310 miljarder kronor, en ny rekordnivå. Totalavkastningen uppgick till 6,1 procent efter kostnader. AP4 har därmed överträffat det långsiktiga avkastningsmålet.