Pressmeddelanden

Högtryck och stora förväntningar i den västsvenska besöksnäringen

2015-06-25 07:00 CEST Turistrådet Västsverige Trots det dåliga sommarvädret så råder det i alla fall högtryck inom den västsvenska besöksnäringen. Antalet gästnätter under januari-april ökade med 9 procent gentemot 2014, och den positiva trenden fortsätter i sommar. Turistrådet Västsveriges Besöksnäringsindex, som mäter företagens förväntningar kring gästnätter, besökare och kunder har på ett år stigit från 58 till 69.

Årsrapport 2014: Det högsta resultatet i Olav Thon Gruppens historia

2015-06-23 21:48 CEST Thon Property AB Olav Thon Gruppen hade även ett gott resultat under 2014. Trots svagare utveckling i norsk ekonomi uppnådde koncernen ett resultat på c:a 1,7 miljarder norska kronor före skatt.

Volvo Cars hemstad Göteborg står som värd för 2015-års ESV-konferens (Enhanced Safety of Vehicles)

2015-06-04 10:15 CEST Volvo Personbilar Sverige Aktiebolag ​Världens främsta konferens för fordonssäkerhet, International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV), kommer i år att hållas i Volvo Cars hemstad, och tar på så sätt diskussionen kring fordonssäkerhet tillbaka till där allt började.

Kvartalsrapporten Q1 2015: Struktur- snarare än konjunkturförändringar

2015-06-01 07:30 CEST Bemanningsföretagen Första Kvartalsrapporten för 2015 markerar strukturomvandling snarare än konjunkturläge. Bemanningsbranschen levererar nya tjänster till kundföretagen i fråga om personalförsörjning, som Managed Service Provider, spindeln i nätet som koordinerar andra leverantörer som konsulter och specialister. Vi ser även tjänsten Recruitment Process Outsourcing där bemanningsföretaget agerar HR-avdelning.

​Skåne visar kraftigt ökad turismomsättning 2014

2015-05-25 15:00 CEST Tourism in Skåne Den totala turismomsättningen för Skåne ökade med 5,9 % 2014, visar HUI Research’s nya rapport. Även arbetstillfällena ökar kraftigt, liksom turismens andel av BRP (Bruttoregionalprodukt).

Tysklands incomingturism ökar med fem procent första kvartalet

2015-05-13 15:41 CEST Tyska Turistbyrån AB Utvecklingen av Tysklands inkommande turism under första kvartalet 2015 ansluter till gångna årets rekordresultat. Enligt preliminära siffror från Statistisches Bundesamt räknar man med 14,1 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med tio bäddar eller fler under januari till mars. Det motsvarar en ökning på 0,8 miljoner övernattningar (5 procent) jämfört med samma period i fjol.

SP visar fortsatt stabil tillväxt

2015-05-13 08:26 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts årsredovisning för 2014 är nu offentlig. Under året spelade SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut en allt större roll som internationell innovationspartner för svensk industri. – Vi har haft en fantastisk tillväxt. Vi har ökat våra intäkter med 10 procent och nådde en intäktsnivå på nästan 1,5 miljarder kronor, säger VD och koncernchef Maria Khorsand.

Öresundskrafts bokslut 2014: Ett bra år, trots omständigheterna

2015-05-06 08:20 CEST Öresundskraft 301 Mkr efter finansnetto, ökad kundnöjdhet och 56 miljoner kronor i koncernbidrag till Helsingborgs stad. Öresundskrafts bokslut för 2014 har presenterats.

Stark optimism bland transportföretagen - bästa siffran på fyra år

2015-04-28 10:20 CEST Transportföretagen Transportföretagen ser positivt på framtiden – TransportIndikatorn för första kvartalet 2015 stiger med 19 enheter och landar på plus 13 vilket är den bästa siffran på fyra år.

2015-04-21 09:00 CEST AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AKZA.AS; AKZOY) today reported a solid first quarter with positive developments in all three Business Areas despite a challenging market environment.