Kontaktpersoner

Matthias Lindholm

Event Logic Johan har en lång bakgrund från medie- och kommunikationsbranschen, framförallt som konsult för större multinationella företag på både svensk/nordisk och global basis. Johan har studerat på Harvard Business School och IHM Business School.

Nieves Fabregat

Food Safety AB Nieves har en gedigen bakgrund och lång erfarenhet av att bygga system för ökad matsäkerhet åt livsmedelsproducenter. Nieves kommer att arbeta med inspektioner, provtagningar och uppdateringar av egenkontrollprogram ute hos våra kunder.

Ann-Charlotte Johansson
Jonas Westgaard
Miia Lee
Ulf Wisell