Kontaktpersoner

Magnus Birch

SensePeek AB

Stefan Karlsson

Mina tjänster Sverige AB Färdig civilingenjör från Chalmers. Ett ess inom allt vad kod heter och innehar utöver sin titel som medgrundare även rollen som CTO.

Joakim Sjöblom

Mina tjänster Sverige AB Joakim är 25 år gammal, född i Falun, Dalarna. Mina Tjänster Sverige AB är Joakims tredje aktiebolag, äger sedan tidigare även Weldi AB och Auto inspect Falun AB. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet samt utbildad inom företagsekonomi. Grundare och första initiativtagare till Mina Tjänster.

Johannes Tveitan

Gothenburg Startup Hack Driven entrepreneur with an analytical mindset. Working towards getting a vibrant startup community in gothenburg. Loves connecting people!

Maciej Szulc

FundedByMe Former Head of Communication in Berlin-based Lendico, a fintech venture by Rocket Internet. In FundedByMe responsible for media relations, digital and offline marketing.

Maria Glennsjö

Eaton Maria ansvarar för marknadskommunikation och information i Eatons svenska verksamheter. Hon har tio års erfarenhet av marknadsföring inom bolag i IT-branschen. Maria är utbildad civilekonom från Växjö Universitet.

Per Owe Kristiansen

TextMinded AB

Britta Aagaard

TextMinded AB