Pressmeddelanden

Världens största klimatmanifestation växer för varje dag

2015-11-05 08:10 CET NÄTVERKET KLIMATSVERIGE Den 29 november, dagen innan klimatförhandlingarna börjar i Paris, kommer miljontals människor världen över att samlas för att visa sin oro och för att trycka på världens beslutsfattare att anta ett ambitiöst, rättvist och bindande klimatavtal i Paris. Nu planeras över 1700 klimatmanifestationer i fler än 170 länder, varav 20 i Sverige.

2015-11-04 12:12 CET Öresundskomiteen ​Öresundskomiteen har idag fattat ett första beslut om etablering av Greater Copenhagen & Skåne Committee genom sammanslagning av Öresundskomiteen och Greater Copenhagen. Beslutet togs av Komiteens ledamöter idag i Malmö.

Nytt ljus på utmaningen med klimatförhandlingar

2015-11-02 17:01 CET Chalmers tekniska högskola Efter mer än två decennier av klimatförhandlingsmöten kan man konstatera att det är en stor utmaning att komma överens om utsläppsminskningar. Ny forskning från Chalmers visar att det kan vara svårare än vad tidigare teoretiska modeller visat att nå fram till överenskommelser men också att det finns vägar framåt, vilket publiceras idag i tidskriften Nature Climate Change.

Männen kontrollerar vattnet i Östafrikas torrområden

2015-10-27 07:17 CET Stockholms universitet Vattenförvaltningen i Sibou, Kenya och Engaruka, Tanzania är ett privilegium nästan enbart förbehållet män. Strikta patriarkala normer reglerar kontrollen av vattnet och utesluter i praktiken kvinnor från förvaltningen av bevattningssystemen, visar en avhandling i Kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Pressinbjudan: Målning möter poesi – Tyskland möter Sverige

2015-10-24 08:07 CEST Alla tiders Kalmar

​FN:s klimatförhandlingar: Arbetet går för långsamt – krafttag krävs

2015-10-23 15:05 CEST Svenska kyrkan Under veckan samlades delegater från 194 länder i Bonn för den sista förhandlingsrundan inför klimattoppmötet i Paris. Diakonia och Svenska kyrkan har varit på plats för att följa förhandlingarna.

​Kungl. biblioteket undertecknar petition om Open Access från League of European Research Universities

2015-10-22 12:44 CEST Kungl. biblioteket Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för Open Access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering. Ny bok skärskådar Greklandskrisen. "Krisernas Grekland i politik och litteratur".

2015-10-13 08:00 CEST Carlsson Bokförlag "Krisernas Grekland i politik och litteratur" ger en inträngande bild av hur dagens svåra situation (ekonomikrasch, nödlån, nynazism etc) egentligen ser ut och en bakgrund till den, där landets politiska historia från mellankrigstiden till idag tecknas. Boken tar också upp exempel från litteraturen som perspektiv på de kaotiska politiska skeendena, t ex Sokrates, Zorba och Lambrakis.

​Imagine Dragons, SAP och iTunes samarbetar om flyktinghjälp

2015-10-12 12:33 CEST SAP Sverige Europa står inför den största flyktingströmmen sedan andra världskriget och behovet av humanitär hjälp i både Europa och Mellanöstern är akut. Genom projektet One4 ska det amerikanska rockbandet Imagine Dragons, SAP och iTunes (Apple) tillsammans samla in pengar för att hjälpa flyktingar.

Fredspriset ett stöd för demokratisk utveckling

2015-10-09 11:49 CEST Svenska FN-förbundet Att den nationella dialogkvartetten i Tunisien får fredspriset ger välkommet stöd åt långsiktigt arbete för demokratisk utveckling i arabvärlden, säger Svenska FN-förbundet.