Blogginlägg

Professorer i pedagogik: förskolan bör inte kritiseras

2014-07-08 05:57 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Vi har skapat en barnomsorgssituation i Sverige där vi inte har råd att ge alla barn den omsorg de behöver för sin utveckling. Detta borde bekymra både professorerna och alla oss andra. Men tyvärr verkar inte professorerna bekymra sig om barnen. De verkar mena att det är okej att barnen lider för den vuxna jämställdheten.

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

2014-07-07 09:14 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Så var årets Almedalsvecka till ända. Större än någonsin, med över 3 500 seminarier i det officiella programmet och nästa 1 500 olika arrangörer. Sammanlagt beräknas cirka 25 000 personer ha deltagit i Almedalsveckan 2014. Här sammanfattar vi Stiftelsen Tryggare Sveriges Almedalsvecka!

Pulsen i Almedalen 2014 - Jämställdhet, Gudrun Schyman och valet... 2030

2014-07-03 14:18 CEST Diligentia Att hållbarhetsfrågan som vanligt florerar i Almedalen var kanske ingen nyhet i sig, men högt upp på agendan hamnar även jämställdhet.

2014-07-02 07:00 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap I sitt partiledartal i Almedalen i söndags utlovade Stefan Löfven (s) ett maxtak för gruppstorlek i förskolan för de minsta barnen. Det är glädjande att den svåra situationen i många förskolor nu uppmärksammats på hög politisk nivå. Men samtidigt belyses ett djupare problem. Det föreslagna taket på 15 barn per barngrupp räcker inte; maxtaket borde vara 10 barn. Men har Stefan Löfven råd med detta?

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

2014-06-28 07:44 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Nordiskt Forum i Malmö är så över efter fyra intensiva dagar. Denna första stora kvinnokonferens sedan världskonferens i Beijing 1995 lockade cirka 20 000 besökare från hela världen för att ta del av olika aktiviteter och perspektiv på feminism och jämställdhet med siktet inställt på New Actions on Women’s Rights. Naturligtvis varTryggare Sverige på plats.

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

2014-06-24 06:17 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Sedan flera decennier har frågor som rör mäns våld mot kvinnor och brottsutsatta barn varit på den politiska agendan. Trots detta får långt ifrån alla utsatta kvinnor och barn sina rättigheter tillgodosedda. Under den senaste tiden har det i media ägnats mycket uppmärksamhet åt ett angränsande ämne, nämligen mäns utsatthet för våld i nära relationer.

Grottmammor

2014-06-23 06:00 CEST Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Några grottmammor finns fortfarande kvar. Som vill låta ungen klänga tills den själv släpper och är redo att utforska världen. De vill fostra självständiga individer som respekterar andra och blir omvårdande i nästa generation. Men grottmammor är tydligen ett politiskt problem och måste hållas nere i antal. Det som däremot inte minskar i antal är beteendeproblemen och mobbningen bland våra barn.

Gamla kollegor – och nya…

2014-06-19 13:27 CEST Finansförbundet Sociala medier är bra - verkliga möten ännu bättre, skriver Barbro Schönning, ombudsman på Finansförbundet.

Mobbad på jobbet? Inte OK!

2014-06-17 12:51 CEST Finansförbundet Ibland ser vi att vuxna mår dåligt på sin arbetsplats, att de mobbas. Det är inte lätt att säga ifrån. Men om vi bara låter det fortsätta så är vi delansvariga i det som sker. Att säga ifrån och kräva bättring är allas ansvar. Hur gör du?

Har du hört talas om Nordiskt forum?

2014-06-13 11:12 CEST Finansförbundet Genom att Finansförbundet lyfter fram frågor kring föräldraledighet, osakliga löneskillnader, pensioner med mera kan vi bidra till ett jämställt arbetsliv. Detta hoppas jag! Vad tycker du?