Blogginlägg

2015-05-08 16:32 CEST Mångkulturellt centrum Etnologen Annick Sjögren var Mångkulturellt centrums första forskningsledare. Hon lyfte upp frågor som angick människor i vardagen och som hade betydelse för samhällets sätt att tillvarata mångfald och flerspråkighet. Stipendiet om 10 000 kr är avsett för förkovran, till exempel resor, kurser, seminarier eller inköp av litteratur. Nu tar vi emot ansökningar för 2015, sök senast 17/5.

Det är ofta lockande att anta den där expertrollen eftersom det är enklare att ge råd...

2015-05-08 09:48 CEST Yennenga Progress Vad pappagruppsdeltagare kan lära en pappagruppsledare? Jag har hållit en hel del pappagrupper och träffat tusentals pappor. Många av dem har berättat om betydelsen av att delta i en pappagrupp. Men vad kan pappagruppsdeltagarna lära en ledare? Ja, det är en hel del, något av det kan kanske sammanfattas med punkterna nedan.

Extra datum för utbildningen "Ett splittrat land"

2015-05-06 21:34 CEST Mångkulturellt centrum Vill du vara med om att skapa en ny berättelse om Sverige som alla får plats i? Vår utbildning ”Ett splittrat land” som tar avstamp i frågor kring den dominerande svenska självbilden och utställningen #nationellpsykos genomför sista tematiska utbildningsdagarna den 19 maj resp. 8 juni.

Edström: ”När signerar Skellefteå kommun?”

2015-04-24 21:21 CEST FairPay Foundation ​Vissa dagar kan jag sätta mig upp i sängen och tänka att ondskan håller på att ta över vår värld. Det är krig, människor på flykt, egoism, ojämställt och folk som bara bryr sig om pengar. Man känner att den vackra medmänskligheten helt plötsligt blåste bort och att det gäller att skydda sitt eget till varje pris

Gated Communities, exkluderande design och trygghet

2015-04-17 06:48 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Många bygg- och bostadsföretag rapporterar om en ökad efterfrågan på så kallade Gated Communities eller grindsamhällen – alltså bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten. Detta står för ett behov av att känna sig trygg. Frågan är emellertid om mer lås, fler kameror och högre murar rätt väg att gå? Finns det andra och kanske bättre sätt att tillgodose detta behov?

Aiai på Leva & Fungera - Monter C04:41

2015-04-14 14:11 CEST Kaustik AB Kaustik är på plats under Leva & Fungera på Svenska Mässan i Göteborg.​ Välkomna till monter C04:41! Där demonstrerar Kaustik webbtjänsten Aiai och bjuder på kaffe som handbryggs av vår barista.

Inbjudan till debattkväll om våld i offentlig miljö - påminnelse

2015-03-26 12:33 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​År 2014 anmäldes ca 21 000 misshandelsbrott utomhus där gärningspersonen var okänd för offret. Detta är den lägsta siffran på tolv år. Samtidigt vet vi att bara en liten del av denna typ av brott kommer till polisens kännedom. En viktig kunskapskälla om den verkliga brottslighetens utseende och omfattning är därför statistik och erfarenheter från sjukhusens akutmottagningar.

¡Adios Amigos!

2015-03-26 10:20 CET Finansförbundet Efter knappt fyra år på Finansförbundet, och en sju-åtta år totalt i de finansanställdas tjänst, tackar jag för mig. Det fackliga arbetet, och det fackliga medlemskapet, har aldrig varit viktigare. Utan starka fackförbund måste vi alla till slut böja oss för en verklighet där priskrig på arbete blir ett normaltillstånd. Utan starka fackförbund kan företagen spela ut de anställda mot varandra.

Identitetspolitik - Det stora samtalet

2015-03-20 06:30 CET Mångkulturellt centrum

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

2015-03-16 09:11 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten?