Bilder

Whitetail buck in the setting sun.

Whitetail buck in the setting sun.

2017-10-02 16:00 CEST

Hummer fångad i Kåvra - SLU Aqua

Hummer fångad i Kåvra - SLU Aqua

2017-09-22 11:52 CEST

Fångade humrar märktes med gröna sk Floy Anchor Tags med individuella nummer och återutsattes på fångstplatsen.

X-Klass PROGRESSIVE

X-Klass PROGRESSIVE

2017-09-18 07:26 CEST

Älgburgare

Älgburgare

2017-08-31 08:02 CEST

vildsvin

vildsvin

2017-08-30 08:21 CEST

Klimatsmart kött

Icom ProHunt D52

Icom ProHunt D52

2017-08-28 16:34 CEST

ProHunt D52 i hand

ProHunt D52 i hand

2017-08-28 16:34 CEST