Kontaktpersoner

Jan Lang
Per Nasfi

MTR Express Per Nasfi, Marknads- och försäljningschef MTR Express.

Örjan Jansson

Bzzt!

Per Nyrenius

Bzzt!

Sven Wolf

Bzzt!

Per Nasfi

MTR Nordic Ansvarig: Marknadsföring, digitala kanaler, parternskap, försäljning

Erik Pauldin
Henrik Olars

Transportstyrelsen Ämnesområden: • Trafikregler • Yrkestrafik på väg • Järnväg • Olycksstatistik väg och järnväg • Fordonsregler • Marknadsövervakning väg och järnväg • Myndighetsövergripande frågor