Kontaktpersoner

Henrik Olars

Transportstyrelsen Ämnesområden: • Trafikregler • Yrkestrafik på väg • Järnväg • Olycksstatistik väg och järnväg • Fordonsregler • Marknadsövervakning väg och järnväg • Myndighetsövergripande frågor

Björn Westerberg

Fordonskontroll Sverige AB

Alexander Andersson

SOHLBERG BUSS AB

David Milton