Pressmeddelanden

2014-12-17 15:16 CET Västerbottens läns landsting Nu är det klart att landstinget ska bygga ett Hjältarnas hus på sjukhusområdet i Umeå – ett anhörigboende för familjer med svårt sjuka barn. Föreningen Hjältarnas hus ska i sin tur hyra huset av landstinget och ansvara för verksamhet och drift. För att uppmärksamma att avtalet är undertecknat, bjuder vi in till en pressträff på fredag den 19 december kl. 11.00.

Medicinska riksstämman arrangeras 2015 – läkarnas mötesplats för debatt och fortbildning

2014-12-17 13:00 CET Svenska Läkaresällskapet ​Igår beslutade Svenska Läkaresällskapets styrelse att Medicinska riksstämman arrangeras 2015. En första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet. Riksstämman är unik som specialitetsövergripande mötesplats för läkare och aktörer inom hälso- och sjukvården, säger Filippa Nyberg, SLS VD i sin kommentar.

2014-12-17 10:54 CET SKL Kommentus AB Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

Experis rekryterar åt samtliga 21 län

2014-12-16 16:33 CET ManpowerGroup Ett nytt stort ramavtal ger ManpowerGroups dotterbolag Experis möjlighet att hjälpa landets samtliga 21 län med rekryteringstjänster. Avtalet omfattar 571 olika enheter inom Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

2014-12-16 16:06 CET Västerbottens läns landsting ​Idag, tisdag, har landstingets Hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att tillämpa nationella rekommendationer för assisterad befruktning och införande av PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik.

2014-12-16 14:37 CET Landstinget i Uppsala län Närvårdsavdelningen i Uppsala som startades under hösten kommer att byggas ut nästa år. Idag har avdelningen 13 platser, men under 2015 ska antalet platser successivt öka till 28. – Närvårdsavdelningen är en viktig pusselbit för att förbättra omhändertagandet av sjuka äldre, säger Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

2014-12-16 10:20 CET SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD.

Alliansens budget slår mot stockholmarna

2014-12-16 08:49 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen ​I budgetdebatten som inleds idag i Stockholms läns landsting ska landstingsfullmäktige besluta om mandatperiodens första budget. Denna svaga minoritetsallians kommer att genomdriva försämringar i både hälso- och sjukvården och i kollektivtrafiken. Miljöpartiets budget kan däremot ge stockholmarna en trygg välfärd och stora satsningar på mer och bättre kollektivtrafik.

2014-12-15 16:00 CET Landstinget i Uppsala län Frågan om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska utredas på nytt. Det beslutade landstingsstyrelsen. - Vi vill göra en grundlig och förutsättningslös utredning där vi utgår från patienternas behov. Maten är en väsentlig del av vården, säger landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S).

Klart med köp av ambulanshelikopter till Värmland och Dalarna

2014-12-15 14:51 CET Landstinget Dalarna Landstingen i Värmland och Dalarna har tecknat köpavtal med Airbus Helicopters. Avtalet innebär att två helikoptrar, med option på åtta helikoptrar till, ska levereras till det gemensamma kommunalförbundet.