Pressmeddelanden

Unik självrengöring för hygienisk rengöring

2014-10-28 08:45 CET Kärcher AB Kärchers nya ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 är utvecklad för att klara strikta hygienkrav, speciellt inom livsmedelsindustrin. Med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. LED-display och ergonomiskt handtag med kontroll gör rengöringen enklare för användaren.

2014-10-27 17:39 CET Västtrafik Idag har ett stort antal personer som ansökt om Västtrafiks provåkarkort fått fel brev hemskickat. Det är ansökande som inte uppfyllt kriterierna för att få ett provåkarkort som av misstag fått ett utskick med rubriken ”Dina 14 dagar gratisresor väntar”.

2014-10-27 17:34 CET Västtrafik Höstmörkret är här och för att synas på ett bra sätt i trafiken genomför Västtrafik och bussbolaget Nobina en kampanj för att få fler kunder att använda reflexer. Kampanjen pågår under denna och nästa vecka och består av både annonsering och utdelning av reflexer.

Nytt tågavtal undertecknat

2014-10-27 14:52 CET Västtrafik Idag undertecknades avtalet om att köra tågtrafiken i Västsverige av Västtrafik, Hallandstrafiken, Jönköpings länstrafik och SJ.

2014-10-27 10:30 CET Janssen Janssens Ebola-vaccin har visat på mycket goda resultat i preklinisk fas. Därför satsar företaget nu närmare 1,5 miljarder svenska kronor för att accelerera produktionen av vaccinet. Redan i början av januari 2015 kommer vaccinet att testas på friska frivilliga. Under 2015 räknar Janssen med att kunna tillverka över en miljon doser.

Smartboard ger bättre struktur

2014-10-27 10:10 CET Västerbottens läns landsting På neurologavdelningen vid Norrlands universitetssjukhus har en smartboard gett en bättre överblick över patienterna och arbetet har blivit lättare att planera. – Vi har fått mer ordning och reda, säger Jenny Lidström, sjuksköterska.

Regeringen utlovar ny styrning bortom New Public Management

2014-10-24 14:21 CEST Svenska Läkaresällskapet Regeringen tar ett första steg mot att utveckla styrningen i offentlig sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande. Svenska Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård" har efterlyst ett ökat förtroende och delaktighet för professionen. Med det räcker dock inte med politiska beslut. Läkarkårens inställning och agerande är helt centralt.

Satsningar i Värmland goda exempel på Nationella eHälsodagen

2014-10-24 14:00 CEST Nordic Medtest Två satsningar inom Landstinget i Värmland - Nordic Medtest och Experio Lab - presenterades som goda exempel när Nationella eHälsodagen hölls i Stockholm med närmare 1.000 deltagare.

Nytt nordiskt samarbete ska ge hållbara upphandlingar av offentliga måltider

2014-10-24 10:19 CEST Livsmedelsakademin Hur skapar vi förutsättningar för bättre offentliga måltider? Livsmedelsakademin är den svenska medarrangören när över hundra deltagare från sex länder idag samlas i Helsingfors på det nordiska seminariet ”Hållbar upphandling i offentliga kök”.

2014-10-23 15:57 CEST Västerbottens läns landsting Idag, torsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om verksamhetsplan och budget för 2015 samt förslag till ändrade patientavgifter och tandvårdstaxa för 2015.