Pressmeddelanden

Condorens förskolor i Nacka och Lucksta Förskolor i Matfors tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

2015-01-20 15:00 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Under högtidliga former tilldelades Condorens Förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors ”Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2014”. Ceremonin ägde rum i närvaro av Statssekreterare Helene Öberg, under Rikskonferensen Bättre Skola i Sundsvall. Även ett Erkännandemottagare för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delades ut till Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping.

Folkhälsans ojämna fördelning en utmaning

2015-01-20 09:39 CET Landstinget Dalarna Nu redovisar Folkhälsomyndigheten resultatet av 2014 års nationella folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” (HLV). I år har Landstinget Dalarna utökat antalet enkäter med cirka 2000 per kommun för ett fördjupat resultat.

2015-01-20 09:29 CET Västerbottens läns landsting Tre veckor efter att kvinnan opererats i axeln får hon en infektion i leden. Hon läggs in på sjukhus, infektionen dräneras och man gör en bakterieodling.

Finska vårdbolaget Doctagon investerar i Visiba Group

2015-01-20 07:20 CET Visiba Group AB Under hösten 2014 rapporterades att finska vårdbolaget Doctagon blivit kunder till svenska företaget Visiba Group. Nu fördjupas samarbetet ytterligare i samband med att Doctagon investerar i Visiba Group. De båda företagen ser tydliga vinster med samarbetet.

2015-01-19 14:00 CET Region Skåne Under våren 2015 kommer Region Skåne att slå samman regionens tre helägda innovationsbolag; Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials till ett nytt gemensamt bolag. Sammanslagningen ska ge fler snabbväxande företag, stimulera fler medarbetaridéer och stärka produktutvecklingen inom den skånska life science-sektorn.

Södra Älvsborgs Sjukhus och Volvo Trucks svenska mottagare av internationellt kvalitetspris

2015-01-19 10:01 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling För åttonde året i rad delas det internationella kvalitetspriset 
”Quality Innovation of the Year” ut till föredömliga organisationer inom kvalitetsutveckling. Bland vinnarna av 2014 års pris finns svenska Södra Älvsborgs sjukhus och Volvo Trucks.

Viktig servicepersonal på länets sjukhus

2015-01-19 09:19 CET Västerbottens läns landsting

2015-01-16 15:55 CET Landstinget Dalarna ​Landstinget Dalarna lämnar in en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter att en kvinna kan ha fått en stroke efter fördröjd medicinering.

Är du vaken Lars? Vad händer i kroppen när vi sover för lite?

2015-01-16 13:27 CET Svenska Läkaresällskapet Sömnproblem blir allt vanligare i samhället. Vad beror det på och vad händer i kroppen när vi sover för lite? Danielle Friberg, ansvarig för Sömnlaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, berättar om orsak och effektiva behandlingsmetoder vid vårens första föreläsning på Svenska Läkaresällskapet, den 20 januari kl 18-19.30. Välkommen!

30 miljoner till energieffektivt byggande och boende

2015-01-16 08:45 CET IQ Samhällsbyggnad Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s andra utlysning. 12 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 30 miljoner i finansiering.