Pressmeddelanden

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos av nackfraktur

2015-11-26 14:02 CET Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter en fördröjd diagnos av en allvarlig halsryggskada.

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

2015-11-26 13:57 CET Nätverket mot cancer Tydlig problembeskrivning, konkreta reformer och trovärdig finansiering av nya effektiva läkemedel var avgörande när Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick högst betyg i budgetgranskningen av bästa cancervården. Nätverket mot cancer har granskat alla riksdagspartiers budget för 2016 och ser att det finns stora skillnader i fokuseringen på cancervården – och vägen framåt med konkreta förslag.

2015-11-25 16:35 CET Landstinget Västmanland Hälso- och sjukvården i Västmanland ska vara jämlik. En handlingsplan för att motverka omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande godkändes på onsdagen av landstingsstyrelsen.

2015-11-25 16:30 CET Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen avtalet om samverkan i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2016-2019. Avtalet innebär en utveckling mot färre kompetenscentra med högre kvalitet. Dessutom kan det bli fritt för invånarna att välja vårdgivare inom hela regionen.

2015-11-25 16:30 CET Landstinget Västmanland Kvinnokliniken kommer att få större lokaler för dagsjukvården. Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen en ombyggnad av hus 17 vid Västmanlands sjukhus Västerås, dit Kvinnoklinikens dagsjukvård ska flytta.

2015-11-25 16:02 CET Västerbottens läns landsting Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträtt i dag, onsdag. Nämnden beslutade bland annat att delta i en regiongemensam upphandling av mobil MR-tjänst och att ta fram en tidsplan för hur man kan gå vidare med frågan att skapa ett beroendecentrum i Umeåområdet.

2015-11-25 15:57 CET SKL Kommentus AB Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

2015-11-25 15:12 CET Landstinget Västmanland ​Landstingsstyrelsen beslutade på onsdagen att landstinget ska ansluta sig till initiativet Fossilfritt Sverige. - Genom att underteckna Fossilfritt Sverige visar vi att Landstinget Västmanland tar ansvar i klimatfrågan, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

​Trafikinformation: Spårarbeten stoppar tågtrafik i helgen

2015-11-25 10:00 CET Västtrafik I helgen genomför Trafikverket två arbeten som påverkar många avgångar med Västtågen. Det ena utförs mellan Göteborg och Alingsås och innebär att tågen på ett antal linjer ställs in. Det andra görs mellan Göteborg och Ytterby och påverkar tågen på Bohusbanan. Inställda tåg ersätts med särskilda bussar.

2015-11-25 09:59 CET Naturvetarna Arbetsmarknaden för naturvetare ser allt bättre ut. Enligt Naturvetarnas trendrapport för 2015 har naturvetare inom matematik, statistik, it, laboratorievetenskap, kemi och djuromvårdnad särskilt goda framtidsutsikter.