Pressmeddelanden

Välkommen satsning på kvinnors hälsa

2016-06-22 11:40 CEST
16 miljoner kronor satsas under 2016 på att förbättra förlossningsvården och insatser f...

Stor EU-satsning på glesbygdsmedicin

2016-06-22 10:10 CEST
Åtta samhällsbaserade hälsorum ska etableras efter att Glesbygdsmedicin nu tilldelats 1...

Kulturprojektet Läget får 1,1 miljoner i bidrag

2016-06-22 08:00 CEST
Kulturprojektet Läget får 1,1 miljoner kronor i bidrag från Arvsfonden. Pengarna ska an...

Vårdsatsning i plan och budget 2017-2019

2016-06-21 18:18 CEST
Landstingsfullmäktige godkände på tisdagen plan och budget för perioden 2017-2019. Plan...

Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

Fem vinnare i första omgången på kommunala beläggningsarbeten

2016-06-21 16:04 CEST
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) tillhandahåller nu det första i en serie av fem ramav...

Landstinget fattar beslut om ett rökfritt Västerbotten

2016-06-21 15:40 CEST
Nu ställer sig Västerbottens läns landsting bakom det nationella projektet Tobacco Endg...

Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost

2016-06-21 14:16 CEST
​Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad...

Lex Maria: Utredning tog två år

2016-06-21 09:28 CEST
En tonåring som haft fleråriga kontakter inom barn- och ungdomspsykiatrin bedömdes våre...

Michael Jonasson är Proton Caretecs nya marknads- och försäljningschef

Michael Jonasson är Proton Caretecs nya marknads- och försäljningschef

2016-06-21 08:19 CEST
Michael har en gedigen bakgrund från marknad och försäljning inom medicinteknik och kom...

Landstinget följer regelverken för representation

Landstinget följer regelverken för representation

2016-06-20 17:00 CEST
Efter en genomgång av samtliga fakturor i kategorin representation kan Landstinget Dala...