Pressmeddelanden

Stora besparingar med nya generationen PARAGON

2015-07-03 09:00 CEST Swegon Swegons PARAGON är en ventilationsprodukt anpassad för kraven i hotellrum och vårdinrättningar. PARAGON levererar ventilation, kyla och värme med högsta komfort, utan högljudda fläktar och kalldrag i rummet. Swegon lanserar nu en ny produktgeneration med ökad kyl- och värme-kapacitet, vilket sparar både investeringskostnad och energi – men den höga nivån på inomhusklimatet förblir densamma.

2015-07-03 08:30 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län I vårbudgeten avsattes extra pengar för skydd och skötsel av skyddad natur. För Kronobergs län innebär det 3,5 miljoner kronor i extra bidrag för skötselinsatser i naturreservat.

HSB Östergötland bidrar till en grönare framtid!

2015-07-02 17:51 CEST HSB Regionalt Idag, torsdagen den 2 juli, har HSB Östergötland fått sina 3 nya eldrivna servicebilar levererade. Bilarna drivs enbart med el och har en räckvidd på 14 mil. Det kostar ca 24 kronor att ladda en full ”tank” och det innebär en drivmedelskostnad på 1.70 sek per mil. Utsläppen från bilarna är lika med noll och då vi laddar bilarna i våra egna fastigheter så är det alltid grön el.

2015-07-02 17:09 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Just nu pågår arbete för att komplettera återvinningsstationer i Föllinge. Under nästa vecka får två återvinningsstationer även behållare för pappers-, plastförpackningar och tidningar. Så nu kommer hushållen kunna lämna alla sina använda förpackningar och lästa tidningar även här.

2015-07-02 14:53 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Det är dags att introducera E10 för all svensk 95-oktanig bensin, anser Gustav Melin, vd i Svebio. Högre inblandning av etanol i bensinen kommer efter årsskiftet att gynnas av lägre skatt på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Ett förslag om att förbättra skattevillkoren för låginblandning över 5 procent finns med i den lagrådsremiss som regeringen presenterade förra veckan.

Skellefteå lyfts fram som gott exempel i Almedalen

2015-07-02 14:27 CEST BioFuel Region Norra Sverige är en vit fläck på kartan vad gäller möjligheterna att tanka biogas. Hur förstärker man infrastrukturen för biogas med fler tankställen i vår del av landet och hur kan vi öka efterfrågan på biogas som fordonsbränsle? Skellefteå kommun och BioFuel Region ordnade tillsammans med Energigas Sverige under Almedalsveckan ett seminarium för att diskutera frågorna.

Enaco bygger nytt datacenter för Fortlax i heta Node Pole-regionen!

2015-07-02 14:15 CEST Enaco Sverige AB Privatägda Fortlax som erbjuder co-location och cloud-tjänster till företag och offentlig verksamhet bygger ett nytt datacenter – Fortlax II - i Piteå kommun som ingår i Node Pole-regionen. Enaco, specialiserade inom design och konstruktion av datacenters, har fått i uppdrag att bygga första fasen av Fortlax II som ska vara i bruk redan i höst. Detta är Enacos tredje stora affär på kort tid.

2015-07-02 14:11 CEST Den Goda Jorden ideell förening Belöningen ur Anders Stenströms minnesfond 2015 kommer att tilldelas Elin Slätmo forskare vid SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) i Uppsala. För sin doktorsavhandling vid Göteborgs Universitet "Jordbruksmark i förändring". Belöningen kommer att delas ut söndag 5 juli kl 14 på Berte Museum - Livet på landet i Slöinge, Halland vid den TEMA-dag till Anders minne.som museet arrangerar,

Den svenska modellen i globala leverantörsled  – kan ett kunskapsquiz förändra världen?

2015-07-02 13:49 CEST QuizRR QuizRR är nystartat svenskt företag och ett helt nytt digitalt utbildningsverktyg som skapar mätbarhet inom socialt ansvarstagande. Verktyget hjälper köpare att hantera sin varumärkesrisk och ansvariga leverantörer till bättre business. På sikt siktar QuizRR på att kunna utbilda miljontals arbetare i arbetsrätt och säkerhet på arbetsplatsen.

SPU GÅR SAMMAN MED KINGSPAN

2015-07-02 13:17 CEST Kingspan Insulation PIR-isoleringstillverkaren SPU har ingått avtal om att gå samman med den globala byggmaterialtillverkaren Kingspan Group, världens största tillverkare av styva isolerskivor av PIR, fenolskum och vakuum.