Pressmeddelanden

2014-04-25 07:31 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Måndagen den 28 april öppnar Statoil en komplett Truckanläggning i Örebro Berglunda med allt under samma tak. Här kan du tanka miles diesel, B100, LNG, CNG, AdBlue och Svanenmärkt spolarvätska på pump.

2014-04-25 07:30 CEST Statoil Fuel & Retail Sverige AB Måndagen den 28 april öppnar Statoil en komplett Truckanläggning i Örebro Berglunda med allt under samma tak. Här kan du tanka miles diesel, B100, LNG, CNG, AdBlue och Svanenmärkt spolarvätska på pump.

2014-04-25 07:30 CEST GoodCause - GodEl - GodFond - GodKort TNS Sifos senaste Anseende-mätning täcker in 5 elbolag, och tendensen är negativ för alla utom GodEl som står stabilt sedan förra mätningen 2013. I undersökningen tillfrågades 3461 svenskar som sammanlagt gjorde 14 824 utvärderingar av de sammanlagt 39 berörda företagen i 5 olika branscher.

Torsken hotas inte av vindkraft till havs

2014-04-25 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Idag avslutas tre dagars förhandlingar i mark- och miljödomstolen om vindkraftsparken Kattegatt Offshore. Samtidigt visar forskning vid Chalmers att havsbaserad vindkraft i drift inte utgör någon risk för det känsliga torskbeståndet i Kattegatt. Det går också att undvika negativa effekter för torsken under byggtiden av vindkraftsparken.

2014-04-25 06:00 CEST Femklövern i Skåne Röda korset har 2010-2012 bedrivit ett program för att i Malmö möta och behandla barn som har stressyndrom som en följd av att man flytt från sitt hemland. Under 2013 har det geografiska området utökats till flera orter i Skåne. Röda korsets program har visat gott resultat och därför beviljar Femklövern bidrag även för 2014.

Sveriges första 74-tons flisbil invigd

2014-04-24 23:26 CEST Söderenergi AB I ett strålande väder invigde Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Martin Lundstedt, vd för Scania och Karin Medin, vd för Söderenergi, Sveriges första 74-tons flisbil idag. Bilen ingår i ett forskningsprojekt som drivs av skogsnäringens forskningsinstitut Skogforsk* och har tillverkats av Scania.

2014-04-24 15:13 CEST FolkKulturCentrum Showen AntWalk är en modevisning med kläder som får en andra chans. FolkKulturCentrum arrangerar sin årliga vårmodeshow 3 och 4 maj kl.18. Många av kläderna är remakeade i föreningens egen ReturModeWorkshop. Modellerna är i olika åldrar, storlekar och av olika kön på både två och fyra ben. FolkKulturCentrum ligger på Artemisgatan 19, T-Ropsten, uppgång Hjorthagen/Artemisgatan.

2014-04-24 14:58 CEST Sigtuna kommun Sigtuna kommun fortsätter satsa på skolan genom att bland annat höja lärarnas kompetens samt rekrytera en utvecklingspedagog mot flerspråkighet i förskolan.

2014-04-24 14:53 CEST Svensk Energi En av fem svenska husägare funderar på att investera i egen elproduktion de närmaste fem åren i form av solceller på taket eller egna små vindkraftverk. Ännu fler, drygt en tredjedel, av de som bor på en gård eller i en villa i glesbygd överväger egen elproduktion. Det visar senaste versionen av Elmätaren, elbranschens konsumentbarometer.

Nu rensas lantbruken i före detta Älvsborgs län från farligt avfall och skrot

2014-04-24 14:12 CEST Stiftelsen Håll Sverige Rent Nu inleds insamlingen Giftfri miljö i lantbruket, ett samarbete mellan Håll Sverige Rent och Länsförsäkringar. Insamlingen genomfördes i före detta Älvsborgs län mellan 2008-2010 och genomförs återigen från i år. Sedan tidigare har man tagit hand om 132 000 liter spillolja och hundratals ton skrot från lantbruk i Älvsborg, men fortfarande finns mycket kvar att hämta ute på gårdarna.