Pressmeddelanden

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

Våtmarker och vatten i fokus på Ölandskonferens

2017-04-25 09:27 CEST
Idag startar konferensen på Öland om våtmarkernas betydelse som biologiska reningsverk,...

Svampliknande liv från jordens ungdom

Svampliknande liv från jordens ungdom

2017-04-24 17:00 CEST
Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden...

Vironova awarded a key US patent for further automation of transmission electron microscopy

2017-04-21 09:59 CEST
Vironova has recently been granted a US patent with the title " A method for automatic ...

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

2017-04-21 09:00 CEST
Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinj...

För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

För tidigt födda barn riskerar lungsjukdomar

2017-04-20 09:15 CEST
​Varje år föds cirka 6 700 barn i Sverige för tidigt, något som innebär en ökad risk fö...

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

Förbättrar kapaciteten på de datorer som kanske kan rädda världen

2017-04-20 09:09 CEST
Datavetaren Gonzalo Rodrigo har i sin avhandling utvecklat nya tekniker och verktyg för...

Globala forskningschefer tar plats i Chalmers styrelse

Globala forskningschefer tar plats i Chalmers styrelse

2017-04-20 08:00 CEST
Vid dagens årsstämma kommer Elisabeth Björk och Sara Mazur att utses till nya ledamöter...

Mögelsvamp har enorm potential för nya antibiotika

Mögelsvamp har enorm potential för nya antibiotika

2017-04-20 07:00 CEST
​Mögelsvamp är en potentiell guldgruva för produktion av läkemedel. Det visar forskare ...

En utmaning att effektivisera skogsvården

2017-04-20 07:00 CEST
Ett helhetsperspektiv på beståndsanläggningskedjan är kostnadseffektivt, men kräver mer...

Clara Henry och Christer Fuglesang skapar engagemang för vår planet

Clara Henry och Christer Fuglesang skapar engagemang för vår planet

2017-04-19 16:27 CEST
Naturhistoriska riksmuseet och IMAX-biografen Cosmonova tar hjälp av Clara Henry och Ch...