Pressmeddelanden

2014-12-16 17:54 CET Energigas Sverige Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner. För att täcka upp för det redan förbrukade solcellsstödet finns nu risk att Näringsutskottet vid omröstningen på torsdag väljer att ta av investeringsstödet till biogas. En fullständigt absurd och orimlig stöld enligt Energigas Sverige.

Vildsvinskinka kommer finnas på alltfler julbord i år.

2014-12-16 06:51 CET Svenska Jägareförbundet ​– Vi ser en ökad försäljning av vildsvinsskinka på 10-15 procent, säger Pär-Ola Andersson på Skånska vilt. Förra året fälldes 97000 vildsvin och i år lär det bli ungefär lika många. Och som extra hjälpmedel för jägarna har Svenska Jägareförbundet nyligen tagit fram en Vildsvinsbarometer som ger råd till jägarna hur avskjutningen av vildsvin och eventuell utfodring ska se ut.

2014-12-15 15:52 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU Idag är återvinningen av traditionella material som järn, basmetaller och ädelmetaller i Sverige så hög att den bara kan öka marginellt. För sekundära källor krävs ökad kunskap och nya styrmedel för ökad återvinning. Det är angeläget för att spara materiella resurser och energi när efterfrågan ökar. Det visar redovisningen av ett regeringsuppdrag som SGU utfört i samråd med Naturvårdsverket.

Sockerberoende - hur socker styr växtcellen

2014-12-15 08:00 CET Umeå universitet Sabine Kunz utreder i sin avhandling sambanden mellan sockerproduktion, sockersignaler, sockeridentifiering och genuttryck och celldelning i cellkulturer och småplantor av modellväxten backtrav. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet onsdagen den 17 december.

2014-12-15 07:01 CET Chalmers tekniska högskola En grupp Chalmersstudenter samarbetar med företaget Blekinge Offshore för att ta fram ett koncept för fartyg som ska användas för att installera 700 vindkraftverk i Östersjön. Konceptet handlar om att transportera och installera vindkraftverken från hamnen i Karlshamn till Hanöbukten. Beslut om att bygga vindkraftsparken ligger just nu hos regeringen. Idéerna presenteras i Göteborg fredag 19 dec.

​Ungskogsgödsling kräver rätt granar

2014-12-15 07:00 CET Skogforsk Det krävs ett speciellt genetiskt urval av granar för att optimera tillväxten vid behovsanpassad gödsling av ungskog. Det visar nya resultat från Skogforsk.

Piotr Matyba utses till Gunnar Öquist Fellow

2014-12-12 16:31 CET Umeå universitet ​Fysikern Piotr Matyba, Umeå universitet, utses till Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna. Utmärkelsen innebär att han får tre miljoner till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom hans mentor.

Hasselbladstiftelsens forskningsanslag till kvinnliga naturvetare

2014-12-12 12:05 CET Hasselblad Foundation För fjärde året i rad delar Hasselbladsstiftelsens ut forskningsanslag till kvinnliga naturvetare. I år går anslaget på en miljon kronor vardera, till chalmersforskaren Sabine Reinfeldt och Malin Johansson vid Sahlgrenska Akademin på Göteborgs Universitet.

Fåglarnas Big Bang kartlagd i internationellt mastodontprojekt med svensk medverkan

2014-12-11 20:15 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En analys av hela arvsmassan hos 48 fågelarter visar att en närmast explosionsartad utveckling i fåglarnas släktträd tog fart för 66 miljoner år sedan. Släktträdet bekräftar många släktskapsteorier som tidigare har ifrågasatts, och bjuder även på nya överraskningar. Bakom studien står en stor internationell forskargrupp, med medverkan från SLU och Uppsala universitet.

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

2014-12-11 13:00 CET Skogforsk Idag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige. Men nya resultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott, utan nämnvärda tapp i tillväxt, kvalitet eller vitalitet.