Pressmeddelanden

2015-08-20 11:14 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län helikopterburna mätningar på Gotland i september 2015. Undersökningarna görs för att kartlägga markförhållandena i fyra områden där grundvattentillgången bedöms vara extra intressant ur ett dricksvattenperspektiv.

2015-08-19 16:32 CEST Uppsala BIO Swedish American Life Sciences Summit är ett toppmöte enbart för inbjudna gäster. Av de nio företag som är handplockade som ”Rising Stars” till årets upplaga av mötet är tre från Uppsala, alla med kopplingar till Uppsala BIO och BIO-X.

2015-08-19 08:29 CEST Skogforsk SSAFR 18-21 augusti 2015, Uppsala. Idag slår SLU och Skogforsk upp portarna till den vetenskapliga konferensen SSAFR 2015. Under tre dagar samlas praktiker och forskare som är intresserade av utveckling av beslutsstöd för skogshushållning, avverkning och transport. På konferensen deltar mer än 100 forskare och praktiker från drygt 20 länder. Under

2015-08-18 20:00 CEST Uppsala universitet Nya arter bildas när en utvecklingslinje delar på sig. Därför beskrivs arters släktskap ofta i form av ett ”livets träd” där varje gren är en art. Nu visar forskare vid Uppsala universitet att evolutionen är mer komplicerad än så och att trädet snarare liknar en buske.

2015-08-18 10:17 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU SGU utför i augusti helikopterburna geofysiska mätningar vid Göta Älv, Strömstad och Ångermanälven för att öka förståelsen för var och hur jordskred kan förekomma. Undersökningarna görs i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI) och Trafikverket.

2015-08-18 07:16 CEST Skogforsk En stor lastbilsmonterad flishugg kan tillsammans med 74 tons flisbilar ge billigare flisning och transporter - men bara om flishuggen får rulla och gå.

Nya rön om artrikedomen i världens bergstrakter

2015-08-13 10:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Trots att bergsområden bara täcker cirka en åttondel av jordens yta innehåller de en tredjedel av alla arter på land. Denna mångfald här länge fascinerat forskarna, men än idag återstår många frågor om hur den uppstått. Alexandre Antonelli, professor i biodiversitet vid Göteborgs Universitet och vetenskaplig intendent vid Botaniska trädgård, gör en analys av ämnet i tidskriften Nature.

KOL-rapporten 2015: Allt fler KOL-sjuka mår bättre

2015-08-12 13:21 CEST Hjärt-Lungfonden ​I dag släpps Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2015. I rapporten presenteras ny forskning som visar att antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka halverats på bara tio år. Detta tack vare bättre behandlingsmetoder.

Positiva resultat för cancerforskning

2015-08-11 09:15 CEST Stockholms universitet Många typer av cancer behöver proteinet MTH1 för att överleva. Forskare vid Stockholms universitet visar nu att MTH2 och andra proteiner inte kan ta över MTH1:s funktion. Det är mycket positivt och ökar möjligheterna att i framtiden kunna stoppa cancerceller genom att stoppa proteinet MTH1. Artikeln har nyligen publicerats i Nature Communications.

Svampen utlovar guldläge i höst

2015-08-10 15:46 CEST Naturhistoriska riksmuseet ​Svampens högsäsong är här. Nu är det guldläge i dubbel bemärkelse att ge sig ut i skogarna och botanisera bland skogens alla skatter. Efter den regniga sommaren frodas många av de allra läckraste matsvamparna, inte minst de guldgula kantarellerna. ”Det är en bedrift att komma hem tomhänt”, säger Bo Nylén, en av Sveriges främsta svampexperter.